Рефераты по математике

Арифметические действия в начальном курсе математики и методика их изучения

22 Сентября 2013, реферат

Для объяснения обычно используют множества предметов не ссылаясь на задачи. Не каждый учитель ясно представляет, что изучение арифметических действий и их свойств в процессе работы с задачей усваиваются лучше. Исходя из важности изучения свойств арифметических действий, из-за отсутствия единого подхода к изучению данной проблеме в различных системах обучения возникает необходимость рассмотрения, выяснения и уточнения особенностей формирования понятия свойств арифметических действий. В этом заключается актуальность, так как, во-первых, изучение и применение свойств арифметических действий является одним из важных тем, во-вторых, многие учителя не акцентируют внимание на использование свойств этих действий.

Архимед. Его достижения в области математики

06 Февраля 2014, реферат

Архимед родился в 287 году до н.э. в Сиракузах на острове Сицилия. Отец Архимеда - астроном и математик Фидий. Фидий дал сыну хорошее образование. Затем Архимед продолжил своё обучение в Александрии, где познакомился со знаменитым астрономом Кононом, астрономом и математиком Эратосфеном, с которыми он поддерживал в дальнейшем научную переписку.

Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану.

08 Октября 2015, доклад

Қазіргі кезеңде еліміздің білім беру жүйелерінде бірқатар өзгерістер енгізіліп, олардың жаңа ұлттық модельдері құрылуда. Орта мектепті ақпараттандыру бағдарламасы, жоғары және орта білім берудің мемлекеттік стандарттары, жоғары білімді дамыту стратегиясы жасалып және Қазақстан Республикасы 2005-2010 жылдар аралығындағы білім беру жүйесінің дамуының мемлекеттік бағдарламасы, Қазақстан Республикасы білім беру жүйесінің 2015 жылға дейін даму тұжырымдамасы жарияланып іске асырылу үстінде.
Осы бағытта жүргізіліп жатқан жұмыстардың бірі жалпы білім беретін орта мектепте математика ғылымы негізінен берілетін білімді қайта жаңарту болып табылады.

Балалар мен жасөспірімдер организмінің өсу және даму заңдылықтары, олардың гигиеналық маңызы

06 Декабря 2013, реферат

Адам организмі толық ер жетіп, кемеліне келгенге дейін ұзақ өсіп, күрделі даму жолынан өтеді. Осыған байланысты адам өміріндегі 4 кезеңді айыруға болады: құрсақтағы даму, балалық шақ, ер жету және қартаю. Бұл түсінік бойынша өсу дегеніміз, тіндер мен органдардың сан жағынан ұлғаюы, ал, даму дегеніміз олардың сапалы түрде дифференциациялануы мен қызмет қаблетінің жетілуі болып табылады. Құрсақтағы даму мен балалық шақтағы дамуды бір кезеңге біріктіріп, ер жету кезеңі десе де болады, өйткені осы уақытта адамның жыныстық жетілуі, репродукцияға қаблеттілігі және әлеуметтік қызметтерді орындай алу мүмкіндігі қалыптасады.Адам баласының жыныстық жетілуі, әлеуметтік қызметке жарауынан ертерек қалыптасады яғни біріншісі-13-15, ал екіншісі-17-18 жас аралықтарында жетіледі. Қазіргі кезде қыз балалардың етеккірінің пайда болуының орташа мерзімі 12 жас 7 ай деп алуға болады. Толық ер жету 20-21 жаста деп есептелінеді.

Бастауыш математика курсының мазмұны мен құрылымын психологиялық-педагогикалық талдау

20 Мая 2015, лекция

1. Психологиялық-педагогикалық талдау дегеніміз не?
2. Жалпы білім берудің мақсаттары мен міндеттері
3. Бастауыш математикалық білім мазмұнының әдістемелік негзідері
4. Жалпы білім беруде математиканы оқыту рөлі мен орны
5. Математиканың мектеп курсының құрылымы туралы.

Бастауыш сыныптардағы математика сабақтарында қолданылатын инновациялық әдіс-тәсілдер

27 Октября 2013, курсовая работа

Зерттеудің мақсаты: Бұл мәселені зерттеуде бастауыш мектептерде оқушылардың танымдық әрекеттері мен математикалық ой өрісін дамытуда сабақта қолданылатын инновациялық әдіс-тәсілдердің тигізетін әсерін анықтау, оны сабақта тиімді түрде пайдалану жолдарын көрсетуді көздедім.
Зерттеудің міндеттері:
- Оқыту үрдісіндегі жаңа технологиялардың тиімділігін анықтау;
- Бастауыш сыныптарда математика сабақтарында инновациялық технологияларды пайдаланып оқытудың әдіс-тәсілдерін зерттеу;
- оқушылардың танымдық белсенділігінжәне математикалық ой-өрісін дамытуда ойынның атқаратын қызметін анықтау;
- бастауыш мектепте математика сабағында деңгейлік тапсырмаларды қолданудың психолого-педагогикалық негізін анықтау;

Бастауыш сыныптың математика сабағында, киелі сандарды оқытудың тәжірибелі эксперимент жұмысы

26 Сентября 2013, курсовая работа

«XXI ғасырда білімін дамыта алмаған елдің тығырыққа тірелері анық» деп Елбасының халыққа арнаған Жолдауында атап көрсетілгеніндей, ұрпағы білімсіз елдің келешегі де бұлыңғыр екені баршаға аян. Әрбір мемлекет, әрбір ұлт өз өкілінің білімімен бойындағы ерекше қасиеттері, таланты мен дарындылығы, өзгелерден ерекше табиғи қабілеті арқылы биіктерден көрініп, басқаларға қарағанда оқ бойы озық тұратынымен бағаланады. Өз ұлтының салт-санасы мен ата-бабасынан келе жатқан дәстүрін бойына ана сүтімен, әке қанымен сіңірген әрбір ұрпақ осы-заман талабына сай біліммен қаруланса, ел келешегі еңселі, мәртебесі биік, арманы асқақ, елдің мерейі үстем болмақ.

Бағыт бойынша туынды. Градиент

21 Мая 2013, курсовая работа

Градиент (лат. gradientis — адымдаушы) — қандай да бір кеңістік сипаттамасы шамасының ұзындық бірлігінде өзгеруінің көрсеткіші. Градиент ұғымы мұхиттануда, метеорологияда және т.б. кеңінен пайдаланылады. Мысалы, тұздылық градиенті, теңіз суының тығыздық градиенті, қысым градиенті, температуралық градиент, ылғалдылық градиент, жел жылдамдығының градиенті және т.б. кеңістіктің әрбір нүктесінде мәні өзгеріп отыратын шаманың ең шапшаң өзгеру бағытын көрсететін вектор.

Бета-функция

15 Ноября 2015, курсовая работа

Целью курсовой роботы является: изучение понятия бета-функция.
При написании работы были поставлены задачи:
Дать определение бета-функции
Сформулировать и доказать свойства бета-функции.

Биография и факты о русском математике и создателе неевклидовой геометрии Н.И.Лобачевском

04 Февраля 2015, реферат

Николай Иванович Лобачевский родился 1 декабря (20 ноября) 1792 года в Нижнем Новгороде в бедной семье мелкого чиновника. Ряд факторов свидетельствует, что его отцом следует считать не Ивана Максимова (Лобачевского), как указано в метрике, а Сергея Степановича Шебаршина (Шабаршина), который значился его воспитателем и опекуном. По крайней мере эта версия обоснована в книге математика Д.А. Гудкова «Н.И. Лобачевский. Загадки биографии», Н.Н», 1992.

Биография известного русского математика Александа Ляпунова

23 Января 2014, биография

Родился 7 июня (25 мая) 1857 в Ярославле в семье директора Демидовского лицея (высшего общеобразовательного учебного заведения в Ярославле). Отец, Михаил Васильевич, в 1839 окончил Казанский университет и работал в нем с 1840 по 1855, (с 1850 заведовал обсерваторией Казанского университета), в 1856 стал директором Демидовского лицея. Мать Софья Александровна Шипилова. В семье было семеро детей, из которых четверо умерли малолетними, из оставшихся трех сыновей Александр Михайлович был старшим. Средний, Сергей Михайлович(1859–1924) был известным композитором (ученик М.А.Балакирева); младший, Борис Михайлович (1864–1942), был действительным членом Академии Наук СССР (специальность – славянская филология).

Булева алгебра. Логические операции, формулы и их преобразования

15 Октября 2012, лабораторная работа

1. Дайте определение Булевой функции. Булевой функцией f(x1, x2, … , xn) называется функция, которая принимает два значения 0 или 1 в зависимости от переменных хi , каждая из которых может также принимать только два значения 0 или 1.
2. Назовите основные функции алгебры логики. Логическое отрицание – инверсия
• Логическое сложение – дизъюнкция
• Логическое умножение – конъюнкция
• Функция Шеффера – умножение с отрицанием
• Функция Пирса – сложение с отрицанием
• Сложение по mod 2
3. Составить таблицу истинности для функции Пирса.

Введение в анализ и дифференциальное исчисление функции одного переменного

14 Июня 2014, контрольная работа

Вычисление пределов функции. Определение глобальных экстремумом. Нахождение промежутков выпуклости и точки перегиба функции.

Вексель

17 Сентября 2013, практическая работа

Вексель – жазбаша түрде толтырылған ұзақ мерзімді борыш міндеттемесі. Жай және аударма вексель түрлері болады. Вексель беруші несие иесіне (вексель ұстаушыға) беретін, заң жүзінде нақты формада белгіленген жазба түріндегі борышқор қолхаты. Құнды қағаз; кредитке берілетін ақшаның бір түрі. Оның иесінің (вексель ұстаушының) белгілі бір уақыт мерзім өткенде, векселді берушіден ақша талап етуге даусыз құқық беруді куәландыратын жазбаша қарыз міндеттемесі. Вексель нарықтық экономика түріндегі елдердің коммерциялық және банкілік іс-тәжірибесінде, сонымен қатар сыртқы саудада және басқа да халықаралық есептесулерде барынша кеңінен қолданылады. Векселдік міндеттеменің мәні мен маңызы тек қана ақша (ұлттық түрдегі және шетелдік валюта түріндегі) болуы мүмкін. Вексель — белгілі бір соманы алдын ала келісілген мерзімде және белгіленген жерде төлейтіндігі туралы борышқордың қарыздық міндеттемесі.

Вектор

20 Октября 2013, статья

Отрезок на прямой определяется двумя равноправными точками – его концами.
Различают также направленный отрезок, т.е. отрезок, относительно концов
которого известно какой из них первый (начало), а какой – второй (конец).
Определение: Направленный отрезок (или упорядоченная пара точек)
называетсявектором.

Векторлар

11 Декабря 2012, научная работа

Зерттеу мақсаты: Векторларға қолданылатын амалдарды, олардың қасиеттерін физикада, математикада және геометриялық фигуралардың қасиеттерін дәлелдеуде қолдана білу, қолданыстағы маңыздарын түсіну.
Зерттеу міндеттері:
1. "Вектор" туралы ұғымымды тереңдету мақсатында әдебиеттермен танысу.
2. Физикадағы векторлық шамаларды анықтау.
3. Алгебрадан стандартты емес есептерді шығару тәсілдерін меңгеру.

Векторы и координаты

05 Февраля 2013, творческая работа

Презентация на 24 слайда с теоретическим и практическим материалом

Великая пирамида в Гизе

12 Октября 2014, реферат

Через тысячу лет после падения Рима, когда вновь у людей возродился интерес к происходящему за пределами их маленького мирка, о чудесах света вспоминали, и сила античного авторитета была такова, что упомянутые семь чудес воспринимали уже как незыблемое целое.
До наших дней дожило лишь одно из чудес, как ни парадоксально, самое древнее - Великая пирамида в Гизе.

Великие математики

24 Марта 2014, реферат

Исаак Ньютон, будущий великий математик и физик, родился хилым ребенком. При рождении имел такой невзрачный вид, что окружающие думали, что он протянет всего несколько часов. Две женщины, посланные в город за лекарствами, не торопились возвращаться, полагая, что, пока они придут обратно, новорожденного не будет в живых. Каково же было их удивление, когда, возвратившись, они увидели ребенка живым и издающим внушительные крики!

Великие математики

17 Ноября 2014, реферат

Блез Паскаль был сыном Этьена Паскаля, корреспондента Мерсенна. Блез быстро развивался под присмотром своего отца, и уже в шестнадцатилетнем возрасте он открыл
“теорему Паскаля” о шестиугольнике, вписанном в коническое сечение. Эта теорема была опубликована 1691 г. на
одном листке бумаги и повлияла на Дезагра.Через несколько лет Паскаль изобрел счетную машину. Когда ему было двадцать пять лет, он решил поселиться как янсенист в монастыре Порт-Рояль и вести жизнь аскета, но продолжал при этом уделять время науке и литературе.

Великие математики и их достижения

11 Декабря 2014, доклад

Норвежский математик, один из крупнейших математиков 19 века. В алгебре Абель нашёл необходимое условие для того, чтобы корень уравнения выражался «в радикалах» через коэффициенты этого уравнения и привёл конкретные примеры уравнений 5-й степени, чьи корни нельзя выразить в радикалах.

Великий математик Архимед

04 Декабря 2014, реферат

Архимед родился в Сиракузах в 287 году до н. э. и там же занимался научной деятельностью. Учился сначала у своего отца, астронома Фидия, потом в Александрии, где познакомился с учениками Эвклида, с которыми всю жизнь
поддерживал оживленную переписку. Известно также, что Гераклид написал биографию Архимеда, не дошедшую до нас. Архимед — автор ряда необыкновенно глубоких и оригинальных работ по математике и этим отличается от Эвклида, который стал известен скорее как систематик знаний, существовавших до него.

Величина и её измерение

13 Января 2014, курсовая работа

Цель исследования состоит в выявлении и влияния на эффективность обучения системы развивающих упражнений на уроках математики при изучении темы «Величина и её измерение».
Объектом исследования является процесс обучения математики в начальной школе.
Гипотеза исследования: учебная деятельность при изучении темы «Величина и её измерение», организованная с помощью системы развивающего обучения, может обеспечить качество знаний и умений учащихся.

Величины и их измерение

22 Сентября 2013, реферат

Длина, площадь, масса, время, объём – величины. Первоначальное знакомство с ними происходит в начальной школе, где величина наряду с числом является ведущим понятием.
Величина – это особое свойство реальных объектов или явлений, и особенность заключается в том, что это свойство можно измерить, то есть назвать количество величины. Величины, которые выражают одно и тоже свойство объектов, называются величинами одного рода или однородными величинами. Например, длина стола и дли на комнаты – это однородные величины. Величины – длина, площадь, масса и другие обладают рядом свойств.

Вероятностный мир

20 Декабря 2013, доклад

С информацией, требующей оценки ее правдоподобия, люди столкнулись довольно давно. Формирование различных количественных способов такой оценки, собственно, и стимулировало создание теории вероятностей. К тридцатым годам математики развили так называемый аксиоматический подход к пониманию вероятности. Ученым, сделавшим в этом направлении завершающий шаг, стал московский математик Андрей Николаевич Колмогоров.

Видатний математик Пьєр де Ферма

10 Июня 2014, реферат

Пьер, син Доминика Ферма, буржуа й другого консулату міста Бомона, хрещений 20 серпня 1601 р. Хресний батько - Пьер Ферма, купець і брат названого Доминика, хресна мати - Жанна Казнюв й я” . Підпис відсутня, але попередній запис підписаний: “Дюма, вікарій” . Цей документ шукали півтора століття й виявили лише в 1846 р.

Виды самостоятельных работ в обучении математике и методика их проведения

14 Марта 2014, курсовая работа

В наше время возникаем масса проблем связанных с обучением школьников, как правильно преподнести тот или иной материал. Существует множество форм работы и методик в обучении математики, которые учителя пытаются использовать на практике. В данной работе ставиться цель как нужно применять ту или иную форму работы, а именно самостоятельную работу учеников на уроках математики. Как и когда лучше использовать, как виляет самостоятельная работа на развитие различных качеств у школьников. Самостоятельная работа является самой популярной и важной формой работы в обучении.

Визначений інтеграл та його застосування

02 Января 2014, творческая работа

Нехай F – первісна функції f на проміжку І, a і b належать проміжку І, де a<b. Різницю F(b) – F(a) називають визначеним інтегралом функції f на відрізку [a;b]. Цю рівність називають формулою Ньютона-Лейбніца. «Загальне мистецтво знаків являє собою неймовірний довідник, оскільки воно розвантажує уяву. Треба думати про те, щоб позначення були зручними для відкриттів. Позначення коротко виражають і відображають сутність речей. Тоді дивовижним чином скорочується робота думки.»

Вклад Л. Эйбера в развитие математического анализа

14 Декабря 2012, реферат

Л. Эйлер - самый продуктивный математик в истории, автор более чем 800 работ по математическому анализу, дифференциальной геометрии, теории чисел, приближённым вычислениям, небесной механике, математической физике, оптике, баллистике, кораблестроению, теории музыки и др. Многие его работы оказали значительное влияние на развитие науки.

Вклад Марії Монтессорі у методику формування елементарних математичних уявлень

28 Апреля 2014, реферат

Марія Монтессорі (1870 - 1952) — італійський лікар, педагог, перша італійка, що стала доктором медицини; прославилася розробкою педагогічної методики званої методика Монтесорі. полягає вона на вільному розвитку дітей. На відміну від шкільної системи,де знижується активність дітей,символом цього для неї є "шкільна парта". Монтесорі вважала,що головним завданням освіти є підтримувати спонтанічність і творчість дітей,забезпечення їх всебічного розвитку: фізичного,духовного,культурного і соціального. Відкрила явище поляризації уваги у дітей. В 1907 році відкрила дитячий садок Casa Dei Bambini (укр. Дім дітей).