Рефераты по финансам

Шаруашылық жүргізуші субъектінің қаржылық жағдайының мазмұны мен әдістерін талдауы.

02 Ноября 2012, отчет по практике

Кәсіпорынның қаржылық жағдайы талдау жөніндегі сұрақтарды қарамастан бұрын қаржылық жағдай дегеніміз немесе қаржылық жағдай жай- күйі дегеніміз не? Соны анықтап алған жөн. Профессор А.Д. Шеремет : “кәсіпорынның қаржылық жағдайы қаржыны тарату, пайдалану және оны қалыптастыру көздерімен меншік капитал және міндеттемелер, яғни пассивтер сипатталады” – деп жазған.

Шведская модель экономики

05 Марта 2013, реферат

Термин «шведская модель» возник в связи со становлением Швеции как одного из самых развитых в социально-экономическом отношении государств. Он появился в конце 60-х годов, когда экономисты стали отмечать успешное сочетание в Швеции быстрого экономического роста с обширной политикой реформ на фоне относительной социальной бесконфликтности в обществе.

Шляхи вдосконалення податкової політики України

06 Декабря 2012, курсовая работа

Метою курсової роботи є дослідження податкової політики України, виявлення її переваг та недоліків та визначення шляхів її поліпшення.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:
- дати визначення терміну «податкова політика», розкрити суть;
- виявити проблемні аспекти податкової політики України;
- проаналізувати податкове законодавство України, розглянути його переваги та недоліки;

Шляхи запобігання банкрутству підприємства

04 Декабря 2013, курсовая работа

У світовій практиці законодавство про банкрутство споконвічно розвивалося по двох принципово різних напрямках. Одне з них ґрунтувалося на принципах британської моделі, що розглядала банкрутство як спосіб повернення боргів кредитором, що супроводжувалося ліквідацією боржника-банкрута. Інший початок був закладений в американській моделі. Основна мета законодавства тут полягає в тому, щоб реабілітувати компанію, відновити її платоспроможність. Однак у сучасних умовах у законодавстві розвитих ринкових країн просліджується лінія на зближення, сполучення приведених початків.

Шляхи запобігання фінансового стану ВП «Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1»

01 Мая 2014, курсовая работа

Метою цієї роботи є аналіз фінансового стану підприємства ВП «Шахта «Південнодонбаська № 1», закріплення навичок аналізу бухгалтерської (фінансової) звітності, придбаних протягом років навчання, і використання у даній роботі оцінки і визначення шляхів поліпшення фінансового стану підприємства.
Об’єктом дослідження у випускній роботі є Державне підприємство «Донецька вугільна енергетична компанія» Відокремлений підрозділ «Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1», як представник однієї з провідних галузей промисловості Донбасу.

Шляхи підвищення ефективності податкового планування на підприємстві ЗАТ «Імсталькон»

18 Февраля 2014, курсовая работа

Податкова система відіграє провідну роль у формуванні державних доходів, відчутно впливає на доходи юридичних та фізичних осіб.
Історичними передумовами виникнення в суспільстві податків були переважно, перехід від натурального господарства до грошового, зародження й формування інституту держави.
Сучасна форма податків є відносно новою, хоча основні елементи механізму оподаткування зародилися ще в давнину.

Шляхи удосконалення загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

05 Марта 2013, курсовая работа

Змістом реформи соціального забезпечення населення України шляхом запровадження системи загальнообов’язкового державного соціального страхування було:
Створення стійкої фінансової системи для економічного захисту
Людини у разі настання безробіття, тимчасової непрацездатності, вагітності та пологів, народження дитини, нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, старості та інших випадків, передбачених законодавством, за рахунок страхових внесків роботодавців та застрахованих осіб.
створення ефективної системи управління соціальним страхуванням за участю представників трьох сторін соціального партнерства.
удосконалення виплат.
встановлення дієвого контролю за цільовим використанням коштів цільових страхових фондів.

Шпаргалка по "Банковскому праву"

10 Марта 2013, шпаргалка

1. Активные операции коммерческих банков: понятие, значение, характеристика их видов.
2. Банковская система: понятие, типы, структура. Формирование и развитие банковской системы России.
3. Банкротство и финансовая реструктуризация. Антикризисное управление предприятием.
4. Бюджетирование и его роль в краткосрочном планировании, виды бюджетов.
5. Бюджетная классификация Российской Федерации.
6. Бюджетная система Российской Федерации, ее структура и характери-стика звеньев.
7. Бюджетный процесс в РФ, характеристика его стадий.
8. Валютные ограничения и организация валютного контроля в РФ.
9. Валютный курс: понятие, стоимостная основа, курсообразующие факторы, методы регулирования.
10. Взаимосвязь финансовой политики, планирования и роста фирмы.

Шпаргалка по "Международным финансам"

13 Мая 2013, шпаргалка

Работа содержит ответы на вопросы для экзамена (зачета) по "Международным финансам"

Шпаргалка по "Рынку ценных бумаг"

16 Мая 2012, шпаргалка

Работа содержит ответы на вопросы по предмету "Рынок ценных бумаг".

Шпаргалка по "Финансам"

18 Декабря 2011, шпаргалка

Работа содержит вопросы для теста по курсу:
«Финансово-инвестиционные риски»,с ответами.

Шпаргалка по "Финансам"

18 Января 2012, шпаргалка

Работа содержит ответы на вопросы по дисциплине "Финансы".

Шпаргалка по "Финансам"

07 Сентября 2012, шпаргалка

Работа содержит ответы на 54 вопроса по дисциплине "Финансы".

Шпаргалка по "Финансам"

08 Ноября 2012, шпаргалка

Работа содержит ответы на 28 вопросов по дисциплине "Финансы".

Шпаргалка по "Финансам"

22 Ноября 2012, шпаргалка

Работа содержит ответы на вопросы по дисциплине "Финансы"

Шпаргалка по "Финансам"

06 Декабря 2012, шпаргалка

Работа содержит ответы на вопросы по дисциплине "Финансы"

Шпаргалка по "Финансам"

22 Января 2013, шпаргалка

1. Финансы как экономическая категория. Причины, необходимость возникновения и функционирования финансов.
2. Финансовые ресурсы, их содержание и состав, механизм формирования и направления использования.
...
37. Экономическое содержание расходов бюджетной системы, их классификация. Методы и формы организации расходов бюджетов.
...
70. Бюджет домашних хозяйств.

Шпаргалка по "Финансам"

31 Января 2013, шпаргалка

1. Необходимость, сущность и функции финансов как экономической категории.
2. Финансовая система: понятие, структура, взаимодействие сфер и звеньев.
3. Финансовые ресурсы: виды, источники формирования и основные направления использования.
4. Финансовая политика РФ на современном этапе.
...
30. Страховые риски и управление ими.

Шпаргалка по "Финансам"

15 Февраля 2013, шпаргалка

Работа содержит ответы на вопросы для экзамена по "Финансам".

Шпаргалка по "Финансам"

05 Марта 2013, шпаргалка

Работа содержит ответы на вопросы для экзамена по "Финансам".

Шпаргалка по "Финансам"

24 Марта 2013, шпаргалка

Сущность и функции финансов.
Признаки финансов, как эк-кой категории.
Финансовые ресурсы. Их виды и источники роста.

Шпаргалка по "Финансам"

17 Апреля 2013, шпаргалка

1. Сущность и функции финансов.
2. Финансовая система и ее структура.
3. Налоговая система в России складывалась следующим образом.
4. Сущность, функции и виды налогов.
5. Принципы построения бюджетной системы России.
6. Бюджетный процесс и его этапы. Совершенствование бюджетного процесса.
7. Общая характеристика доходов бюджетов разного уровня
8. Общая характеристика расходов бюджетов разного уровня.
9. Федеральный бюджет 2011г.: общая характеристика.
10. Бюджет Томской области 2011г.: общая характеристика.

Шпаргалка по "Финансам"

21 Апреля 2013, шпаргалка

Работа содержит ответы на вопросы по дисциплине "Финансам"

Шпаргалка по "Финансам"

25 Апреля 2013, шпаргалка

Сущность и функции финансового рынка
Структура финансового рынка
Классификация финансового рынка
Сущность и функции финансовых институтов
Виды финансовых институтов

Шпаргалка по "Финансам"

29 Апреля 2013, шпаргалка

Работа содержит ответы на вопросы по дисциплине "Финансы".

Шпаргалка по "Финансам"

26 Июля 2013, шпаргалка

Работа содержит ответы на вопросы по дисциплине "Финансы"

Шпаргалка по "Финансам"

07 Сентября 2013, шпаргалка

Финансы домашнего хозяйства (домохозяйства)
Сущность финансов
Главная задача финансовой политики

Шпаргалка по "Финансам"

15 Октября 2013, шпаргалка

Работа содержит ответы на 60 вопросов по дисциплине "Финансы".

Шпаргалка по "Финансам"

25 Октября 2013, шпаргалка

Работа содержит ответы на вопросы для экзамена по "Финансам".

Шпаргалка по "Финансам"

28 Октября 2013, шпаргалка

Работа содержит ответы на вопросы для экзамена по "Финансам".