Рефераты по бизнес-планированию

Риски реструктуризации

30 Января 2013, курсовая работа

Реструктуризация компании - это изменение структуры компании (иными словами порядка, расположения ее элементов), а также элементов, формирующих ее бизнес, под влиянием факторов либо внешней, либо внутренней среды.

Рождение компании Audi и её имени

28 Мая 2015, доклад

В наше время высоких технологий и большой зависимости от техники, автомобили становятся главными помощниками людей в перемещении по миру. Автомобили используют, как для повседневных поездок на работу, так и для утилитарных целей. Их использование безгранично. Почему именно AUDI?
AUDI является производителем автомобилей, которые сочетают в себе изысканный стиль и самые современные технологические решения. AUDI производят на шести предприятиях с легендарными традициями автомобильного производства. Будь то в Германии, Бельгии, Венгрии, Индии или Китае, все заводы-производители AUDI демонстрируют наивысшее качество, эффективность и совместимость с окружающей средой.

Розвиток творчої особистості дитини через образотворче мистецтво

03 Марта 2014, реферат

Привчаючи дітей жити і працювати за законами краси, треба змалечку привчати їх бачити красу оточуючого світу. Потреба в красі у дитини існує з перших днів життя. Починаючи освоювати елементарні рухи, малюк тягне руки до красивої іграшки і затихає, почувши звуки музики, дивлячись ілюстрації до своїх книжок, говорить : «Гарна!», і сам пробує малювати на аркуші олівцем тільки зрозумілу йому красу. Істину сприймає тільки чиста душа. Душа малюка…
Образотворче мистецтво - це введення дітей у світ мистецтва, емоційно пов’язані з своїм змістом і зі світом спостережень, переживань, роздумів. Дитина повинна розуміти суть творів мистецтва, що краса – поняття людське. Тільки людина бачить красу, тільки дитина свідомо її створює.

Розробка бізнес-плана розведення птахів в умовах міста

02 Февраля 2014, контрольная работа

Питання фінансово-економічного управління в умовах переходу до ринкових стосунків – одні з найважливіших серед всього комплексу проблем суспільно-економічних перетворень. Від їх грамотного рішення залежить стійкість розвитку ринкової економіки в нашій країні і скорочення перехідного періоду. Особливо значущим тут представляється використання нових форм планування, властивих розвиненій ринковій економіці, зокрема бізнес-плану, який при необхідності має бути адаптований до специфічних українських умов. У даній контрольній роботі ми розглянемо написання бізнес-плану підприємства як теоретично, так і на практиці, розробивши бізнес-план розведення птахів в умовах міста.

Розробка бізнес-плану для виробництва нового виду продукції

17 Февраля 2014, курсовая работа

Ціль курсової роботи – обґрунтування залучення інвестицій для виробництва нового виду продукції. Завданням курсової роботи є: - Дати загальну характеристику бізнес - плану
- Дати загальну характеристику підприємства;
- Провести аналіз техніко економічних показників;
- Провести аналіз особливостей і тенденцій розвитку профільного ринку;
- Розробити бізнес – план впровадження нового виробнцтва підприємтсва.

Розробка та зміст бізнес-плану на прикладі ТОВ "Консіл"

23 Декабря 2013, курсовая работа

Метою моєї курсової роботи є характеристика порядку розробки та змісту бізнес-плану. До завдань, що виконуються при написані курсової роботи, належать:
розкрити сутність та функції бізнес-плану;
схарактеризувати методологію та стадії розробки бізнес-плану;
розкрити напрями аналізу ефективності бізнес-плану;
скласти бізнес-план консультаційного агентства з вивчення ринку харчових продуктів.

Розроблення заходів, направлених ні підвищення техніко-економічного рівня підприємства й економічної ефективності виробництва

07 Мая 2013, курсовая работа

3 загальноекономічної точки зору планування розглядається як механізм, що замінює ціни та ринок у внутрішньому середовищі підприємства. У межах ринкової системи господарювання головним координатором дій її учасників є ціни. Саме ціни визначають вигідні для продавців і покупців обсяги та способи виробництва й споживання товарів. Підприємство як учасник ринкової системи також вимушене підкорятися ціновому механізму, закону попиту і пропозиції, оскільки воно не має можливості скасувати їх дію. Але у внутрішньому середовищі кожного підприємства механізм цін витіснений свідомими діями та авторитетними рішеннями власників та менеджерів

Роль антикризисного управления в обеспечении экономической безопасности

21 Апреля 2013, курсовая работа

Целью данной курсовой работы является изучение роли антикризисного управления в обеспечении экономической безопасности. Задачи курсовой работы:
Рассмотрение теоретических основ антикризисного управления.
Рассмотрение основных направлений обеспечения экономической безопасности в кризисной ситуации.
Проведение финансово – экономического анализа предприятия в условиях кризиса и меры по улучшению финансового состояния предприятия.

Роль бизнес-плана в современных условиях

09 Июня 2013, курсовая работа

В рыночной экономике бизнес-план является рабочим инструментом, используемым во всех сферах предпринимательства. Бизнес-план описывает процесс функционирования фирмы, показывает, каким образом ее руководители собираются достичь свои цели и задачи, в первую очередь повышения прибыльности работы. Хорошо разработанный бизнес-план помогает фирме расти, завоевывать новые позиции на рынке, где она функционирует, составлять перспективные планы своего развития.

Роль бизнес-плана в современных условиях

10 Мая 2014, контрольная работа

В рыночной экономике бизнес-план является рабочим инструментом, используемым во всех сферах предпринимательства. Бизнес-план описывает процесс функционирования фирмы, показывает, каким образом ее руководители собираются достичь свои цели и задачи, в первую очередь повышения прибыльности работы. Хорошо разработанный бизнес-план помогает фирме расти, завоевывать новые позиции на рынке, где она функционирует, составлять перспективные планы своего развития.
Бизнес-план является постоянным документом; он систематически обновляется, в него вносятся изменения, связанные как с переменами, происходящими внутри фирмы, так и на рынке, где действует фирма.

Роль бизнес-планов в организации экономически эффективного производства (на примере К(Ф)Х «Возрождение» Северо-Байкальского района)

08 Октября 2013, дипломная работа

Целью выпускной работы является изучение теоретических основ бизнес-планирования, рассмотрение инвестиционной деятельности предприятия и составление бизнес-плана. Объектом исследования является К(Ф)Х «Возрождение» п.Новый Уоян Северобайкальского района Республики Бурятия.
В процессе работы должны быть рассмотрены следующие вопросы:
- роль бизнес-планирования в организации экономически эффективного производства,
- цели, объекты и задачи бизнес-планирования,
- сущность инвестиций и инвестиционного процесса,
- источники инвестирования,
- структура бизнес-плана,
- методы оценки эффективности бизнес-проекта.

Роль психологических процессов в формировании рекламного образа

12 Декабря 2012, курсовая работа

В современных условиях все возрастающей конкуренции ключевой задачей любой фирмы является привлечение покупателей. Если некоторое время назад это касалось только локальных рынков в масштабах одно города, региона или даже страны в целом, то сегодня на передний план выходит проблема соперничества на международном уровне. Транснациональные корпорации вытесняют более мелкие, хоть и более эффективные, с местных рынков уходят любимые традиционные бренды, а глобализация стирает границы между культурами потребления.

Роль среднего класса в рыночной экономике

30 Марта 2013, реферат

Данная работа призвана систематизировать знания о людях, которые могут позволить себе как большие накопления, так и большие траты. В идеале их принято называть средним классом. В идеале они должны составлять экономический каркас общества. Но это в идеале.
Цель данной работы – рассмотреть основные признаки и структуру среднего класса, показать как живёт средний класс в развитых странах и в России, а также более подробно рассмотреть стиль жизни, образ потребительского поведения и структуру ценностей.

Роль управления в жизни организации

27 Октября 2014, реферат

В настоящее время научные сведения об управлении организациями необходимы людям разных специальностей: инженерам, юристам, политикам и т.д. Но, в первую очередь, они нужны профессиональным управленцам, менеджерам, руководителям предприятий и учреждений. Это вызвано тем, что современные организации невозможны без особого вида деятельности – управленческой, направленной на преобразование различных сторон организационной жизни. С правильной организацией управления связаны, прежде всего, нормальное функционирование и повышение эффективности деятельности организации. Разработка проблем социологии управления ускоряет профессиональный рост руководителей разных звеньев.

Российские сыры средней категории выходят в Москву

04 Апреля 2013, лекция

I Цели исследования: (Оптимальный выход Сыров)
Конкурентый анализ:
По поставщикам
По брэндам выставки/по цене
Срез по рынку
Анализ уникальности
Тенденции в ценновых сегментах

Рынок

07 Мая 2013, лекция

Рынок - это:
1. совокупность экономических отношений по поводу купли-продажи товаров;
2. один из центральных элементов в системе товарно-денежных отношений;
3. базовый элемент хозяйственного механизма;
4. регулятор функционирования рыночной экономики.
Таким образом, рынок является сложным механизмом, на котором совершаются сделки между покупателями и продавцами экономических благ.

Рыночные банковские риски и методы их регулировани

16 Декабря 2011, курсовая работа

Данная тема курсовой работы актуальна тем, что на сегодняшний день прогнозирование и управление банковскими рисками, а так же правильная оценка их на финансовом рынке, является важной задачей.
Чтобы фактор неопределенности будущего, как источника повышенного риска на рынке финансов, стал источником повышения доходов, необходимо разработать методики анализа и прогнозирования банковских рисков.
Большое внимание стоит уделить использованию некоторых элементов портфельного подхода при управлении кредитом и инвестициями, а так же проблемам формирования структуры активов и пассивов банка, с точки зрения максимизации доходов и минимизации риска.

Сістэма жанраў сучаснай навуковай літаратуры

19 Мая 2015, реферат

Развіцце сучаснай навуковай літаратуры прывяло к узнікненню новых відаў жанраў. Яшчэ ў пачатку мінулага стагодзя такія паняцці як рэцэнзія, рэзюмэ, анатацыя, водгук і шмат іншых выкарыстоўваліся вельмі рэдка. Аднак у наш час, з развіццем навукі, тэхнікі, міжнароднага супрацоўніцтва з іншымі странамі, з¢яўяюцца новыя тэрміны, словы, а адсюль і новыя навуковыя літаратурныя жанры. Гэта звязана з тым, што мова і навука цесна звязаны паміж сабой.

Салон красоты

08 Января 2015, курсовая работа

Цель настоящего проекта представляет собой создание нового предприятия, салона красоты. Который будет соответствовать стандартам высококлассного и квалифицированного обслуживания. По различным оценкам, в г. Омске сейчас насчитывается:
- 5 VIP-салонов красоты

Салон красоты для инвалидов «Надежда»

10 Января 2014, курсовая работа

Задачи работы:
- определение понятия инновационной деятельности;
- определение государственной поддержке в сфере предпринимательства
Информационной базой данной работы выступают: - труды российских исследователей; - источники сети Internet. Решение всех вышеуказанных задач, на наш взгляд, позволит сделать выводы о типах стратегий инновационной деятельности

Самопрезентация и имидж бизнесмена

09 Сентября 2012, контрольная работа

С феноменом самопрезентации мы сталкиваемся каждый день. Зачастую, не подозревая, что у нас в подсознании существует проект собственной презентации, мы, общаясь с разными людьми, участвуя в различных кампаниях, выбирая себе стиль одежды и поведения, внедряем этот проект в жизнь. Такая стратегия носит название «природная самопрезентация». Существует и осознанно заранее спланированная тактика позиционирования своей персоны - «искусственная презентация».

Самоубийство людей и его механизмы

20 Сентября 2014, курсовая работа

Настоящая работа Прогнозно-аналитического центра Академии Управления посвящена вопросам геноцида населения. Авторы преследовали цель показать правду о самых очевидных вредоносных вещах, о которых людям надо знать в первую очередь. Основными средствами геноцида являются употребление алкоголя, табака и наркотиков.
Конечно, все вредные «привычки» — всего лишь следствия (а не первопричины) того, почему люди им подвержены. Первопричины, по которым люди прибегают к “помощи” психотропных препаратов (в первую очередь это алкоголь и табак), надо искать в современных источниках массовых стрессов, которым подвержено общество.

Сауна при отеле Надежда

07 Июля 2013, контрольная работа

В данной работе рассчитывается бизнес-план общества с ограниченной ответственностью, работающего в сфере оказания услуг.
Общество, учрежденное отелем «Надежда» и физическим лицом, переоборудовало на территории данного отеля пустующее здание, находящееся у берега моря, в комфортабельную сауну. Сауна будет загружена в течении всего года. Сезонности в спросе на услуги сауны наблюдаться не будет, так как она будет работать для клиентов отеля «Надежда», для жителей города Новороссийска, Геленджика. Она имеет главное отличие от конкурентов в расположении и комфортности. Годовая загрузка сауны будет составлять 1800 часов в год, что соответствует 5 часовой ежедневной работы.

Свобода передвижение лиц

06 Июня 2013, реферат

Цель работы – анализ свободы перемещения лиц в ЕС.
Задачи работы:
Рассмотреть экономические свободы ЕС;
Дать понятие «свобода передвижения лиц»
Рассмотреть содержание свободы передвижения лиц в ЕС.

Свой бизнес: Опыт открытия ателье

07 Мая 2014, реферат

Появлению идеи помог случай: приятелю понадобилось починить молнию на кожаной куртке. Работы на 20 минут, а взяли за нее 100 рублей. Возникла мысль: а сколько же можно заработать на таких "сторублевых" заказах в день? Ровно через месяц порог нашего ателье переступил первый клиент.

Сдача в аренду однокомнатной квартиры

22 Мая 2014, курсовая работа

Целью проекта является получение прибыли за счёт сдачи в аренду собственной однокомнатной квартиры, расположенной в Советском районе по адресу: ул. Минская, д. 37
Квартира приобретена за 3 000 000 руб. В данный момент квартира отремонтирована и готова к использованию, закуплена новая современная мебель и бытовая техника. Это обстоятельство играет существенную положительную роль, так как позволяет снизить расходы клиента и делает предлагаемую квартиру более привлекательной, вспомогательный источник дохода для его разработчика и организатора. Дом, в котором находится квартира относится с спальному району города, недалеко – остановка, откуда ездит транспорт в любую точку города.

Секреты продвижения образовательных услуг в интернет

05 Мая 2013, научная работа

В структуре информационных предпочтений молодых людей доминируют многочисленные ресурсы Интернет, оттеснив телевидение, прессу и радио. Поэтому в привлечении абитуриентов особенно интенсивно должно использоваться такое средство коммуникации как Интернет и его многочисленные ресурсы, популярные среди молодежи: видеопорталы (YouTube), социальные сети (ВКонтакте и Одноклассники), поисковые системы (Яндекс и Google).
Ключевым потребителем услуг высшего образования является молодежь 17-18 лет.

Сельская библиотека как центр социокультурной жизни села

18 Марта 2014, курсовая работа

Регулярное библиотечное обслуживание сельского населения России начало осуществляться с середины 19 века, хотя потребность в книге и приобщение к ней через книготорговую сеть, подписку на журналы и газеты, светскую школу и воскресные школы, которые организовывало, например, «Общество для содействия распространения народного образования» отмечается исследователями значительно раньше.

Семейное чтение, как модель сельской библиотеки будущего

14 Апреля 2015, курсовая работа

Целью работы является обобщение опыта работы библиотек по организации семейного чтения.
Достижение поставленной цели возможно только после решения определенных задач:
1. Рассмотрение традиций семейного чтения.
2. Анализ организации семейного чтения в библиотеках.
Объектом исследования в курсовой работе является семейное чтение

Сервисная деятельность туристической фирмы

11 Марта 2014, курсовая работа

Сегодня никто не может игнорировать или преуменьшать значение туризма для подъема национальной экономики.
В России туристический бизнес развивается с преимущественной ориентацией на выезд. Подавляющее большинство действующих у нас туристических фирм предпочитают заниматься направлением своих соотечественников за рубеж, и лишь небольшая их часть работает на привлечение гостей в РФ.