Рефераты по туризму

Інфраструктурні рекреаційні ресурси. Формування рекреаційної інфраструктури

23 Декабря 2013, реферат

До інфраструктурних (соціально-економічних) ресурсів рекреації прийнято відносити всю сукупність підприємств, закладів та організацій матеріального виробництва та невиробничої сфери, відповідні трудові ресурси, які забезпечують виробництво, розподіл, реалізацію та споживання товарів та послуг, здатних задовольняти рекреаційні потреби. Ці підприємства, заклади та організації належать до різних галузей і беруть безпосередню участь у задоволенні рекреаційних потреб (первинні підприємства) або забезпечують нормальне функціонування й умови длздійснення рекреаційної діяльності (вторинні підприємства). Перші підприємства надають клієнтам виключно послуги, які задовольняють різноманітні рекреаційні потреби і, відповідно, отримують доходи тільки від цієї діяльності, а для других це лише однин із напрямів комерційної діяльності й одне з джерел отримання доходу. Перші
підприємства формують рекреаційне господарство, а другі прийнято називати підприємствами рекреаційної інфраструктури.

Історія виникнення першого пора возу

23 Апреля 2013, реферат

Вантажоперевезення стали все більше здійснюватися за допомогою автомобільного транспорту, а в перевезеннях пасажирів з'явилася величезна конкуренція в особі літаків і автомобілів. І якщо літаки були швидше і вигідніше для далеких подорожей, то автомобілі подарували повну свободу дій на більш коротких відстанях. У ті роки багато аналітиків пророкували швидку неминучу смерть залізниці, однак їх очікування не виправдалися. Залізничний транспорт знайшов свою нішу на ринку вантажних, і навіть пасажирських перевезень, завдяки дуже високій вантажопідйомності, недорогий вартості, надійності і швидкості пересування. Масові вантажі, такі як сільгосппродукція та сировину й донині перевозяться практично повністю за допомогою залізниці. Поява контейнерів та інших допоміжних засобів для перевезення нестандартних та великогабаритних об'єктів також сприяло підвищенню конкурентоспроможності залізниць.

Історія Камянець-Подільського

18 Мая 2013, реферат

Люди оселилися на острові ще в прадавні часи. Вони шукали зручних місць для своїх поселень, а острів був винятковою природною твердинею. Найранішою археологічною знахідкою, що належить до епохи палеоліту (1 млн. 800 тис. -10 тис. років тому), є уламки бивня мамонта та оброблене кам’яне знаряддя праці. Їх виявили поблизу острова Старого міста, на території лісопарку, що впритул підходить до каньйону річки Смотрич. Острів у петлі Смотрича було заселено у мідно-кам’яний вік (енеоліт): у Старому місті (в межах ринкових площ та на вул. Татарській) а також на околицях міста (на Руських фільварках; на плато Татариська, що навпроти південного боку замку, та в інших місцях) виявлено сліди поселень трипільської культури (4-3 тис. до н. е.).

Історія мореплавства доби середньовіччя

26 Ноября 2013, контрольная работа

Морські подорожі в епоху Середньовіччя є переходом до нового часу, початок яких зумовлено різними подіями, що склали комплекс взаємопов’язаних між собою причин і передумов. Наслідки епохи змінили хід подій декількох достатньо розвинених цивілізацій, вплинули на хід історичних подій кожної європейської країни, було покінчено з релігійними уявленнями про світ, крім змін в економіці, політиці і культурі, основною була зміна світогляду людей.

Історія розвитку готельної індустрії в Україні

03 Апреля 2014, курсовая работа

Мета: виділити низку проблем у сфері готельного бізнесу, дослідити розвиток функціонування готельної бази в країни та запропонувати вирішення цих проблем впроваджуючи інноваційну діяльність щодо українського ринку.

Історія розвитку туризму в Китаї

19 Апреля 2012, курсовая работа

Міграційні процеси в Китаї були надзвичайно активні ще в до цивілізаційні часи, причому вони носили не тільки сухопутний характер. Згідно пам'ятників, ще в мезолітичні часи існувало розвинене морське сполучення по затоці Бохайвань між Шаньдунський і Ляодунський півостровами. В одній із стародавніх літописів, записаної на бамбуковій дощечці, дається переказ про використання вод (тобто морів) ще в правління міфічної династії Ся імператором Юем.
У середині II тис. до н.е. в басейні річки Хуанхе зароджується цивілізація Стародавнього Китаю. Вже до кінця II тис. до н.е. китайці розселилися по Східній Азії, досягнувши берегів Амура на півночі і південному краю Індокитайського півострова. Китайці активно освоювали і акваторії морів, що омивають їх землі, намагаючись вийти в Тихий океан.

Авіаційна інфраструктура як чинник розвитку національного ринку туристичних послуг в Україні

09 Декабря 2013, курсовая работа

Метою даної роботи є аналіз поточного стану авіаційної інфраструктури та формулювання методів покращення і вдосконалення її функціональності. Сформульована мета потребує вирішення низки завдань, а саме:
виокремити взаємозв’язок транспорту і туризму
проаналізувати поточний стан авіаційної сфери в системі національного ринку туристичних послуг України
окреслити проблеми авіаційної галузі та запропонувати можливі шляхи їх вирішення

Авиаперевозки в туризме

16 Декабря 2010, доклад

авиаперевозки в туризме история развития

Австралия как туристический регион

08 Декабря 2013, курсовая работа

Целью данной курсовой работы является:
1 Определение общей характеристики Австралии;
2 Произвести анализ двух городов Австралии по соотношению туристической отрасли в данных городах.
Задачи курсовой работы:
1. Рассмотреть Австралию в целом как страну. Географическое положение Австралии.
2. Рассмотреть население Австралии.
3. Рассмотреть Австралию как туристический регион.

Автобусные туры в Европу

05 Ноября 2014, доклад

В течение последнего десятилетия многие люди устали от пляжного отдыха, и предпочитают проводить свой отпуск или выходные в Европе. Европа - это противоречивое, разное, но единое пространство, в каждом уголке которой запечетлились все этапы ее культуры и истории,Ну и конечно Европа - это ее достопримечательности: Это Париж с его прекрасными панорамами,с Эйфилевой башней и собором Парижской Богоматери, это Германия со своими величественными Бранденбургскими воротами. Каждый найдет в Европе то, что придется по душе именно ему.

Автобусный тур в Италии

23 Сентября 2014, реферат

Литература возраждения – литература стран Европы периода утверждения и доминирования идеологии Ренессанса, отразившая типологические черты этой культуры. В разных странах охватывает период с 16 до первой четверти 17 в. Литература является одним из важнейших достижений культуры Ренессанса, именно в ней, как и в изобразительном искусстве, проявились с наибольшей силой новые представления о человеке и мире, присущие указанной культуре. Объектом литературы становилась земная жизнь во всем ее многообразии, динамике и подлинности, что принципиально отличает литературу Возрождения от средневековой литературы. Особенностью литературы Ренессанса, как и всей культуры, был глубочайший интерес к личности и ее переживаниям, проблеме личности и общества, прославление красоты человека, обостренное восприятие поэзии земного мира.

Автобусный туризм в России

20 Мая 2013, дипломная работа

На сегодняшний день автобусные туры – самый демократичный и общедоступный способ путешествия. Наиболее полно насладиться красотами Европы, подробно ознакомиться с историей, культурой, традициями и обычаями народов Европы дают именно автобусные туры. Автобусные туры предполагают непосредственное «погружение» в повседневную жизнь и дают возможность лучше почувствовать современный ритм Европы. Кроме того, автобусные туры не предполагают значительных финансовых затрат.
Главное и неоспоримое преимущество автобусных туров — низкая цена.

Автоматизация работы гостиничного комплекса

07 Марта 2014, курсовая работа

Целью написания данной курсовой работы является изучение автоматизации работы гостиничных комплексов. В соответствии с поставленной целью в настоящей работе поставлены следующие задачи:
– изучить теоретические основы автоматизированных систем;
– рассмотреть историю систем автоматизации;
– рассмотреть виды систем автоматизации гостиничных комплексов;
– выявить усовершенствованные системы автоматизации гостиничных комплексов.

Автоматизация ресторанов

05 Апреля 2014, реферат

Основные задачи автоматизации ресторанов:
-Повышение прибыльности и снижение издержек предприятия;
-Контроль и оптимизация деятельности предприятия;
-Улучшение качества обслуживания посетителей;
-Предотвращение хищений и прочих злоупотреблений со стороны персонала;
-Увеличение производительности труда персонала;

Автоматизация туристической фирмы

07 Мая 2014, курсовая работа

Информационная технология (ИТ) – системно организованная совокупность методов и средств реализации операций сбора, регистрации, передачи, накопления, поиска, обработки и защиты информации на базе применения развитого программного обеспечения, телекоммуникаций, аппаратных (технических) средств.
Современные информационные технологии основаны на использовании компьютеров, объединенных в локальные, региональные или глобальные компьютерные сети для генерации, сбора, обмена и хранения коммерческой информации.

Автоматизированные системы бронирования

11 Декабря 2012, реферат

Целью данной работы я ставлю объективное рассмотрение возможностей как отечественных, так и зарубежных КСБ на современном этапе развития.

Автоматизированные системы бронирования и резервирования в туризме

11 Мая 2014, курсовая работа

Целью написания работы является анализ истории современных компьютерных систем бронирования и резервирования.
Объектом курсовой является история создания систем бронирования и резервирования.
Предметом работы является комплекс современных автоматизированных систем, которые используются для эффективной работы в туристской деятельности.
Актуальность данной темы состоит в том, что автоматизированные системы бронирования и резервирования играют важную роль в современной туристской деятельности.

Автоматизированные системы управления гостиницей

27 Мая 2014, курсовая работа

Целью настоящей работы является доказательство несостоятельности вышеуказанных негативных факторов по отношению к перспективности и эффективности использования средств автоматизации в управлении номерным фондом и бронировании.
В задачи работы входят описание структур, механизмов и возможностей типовых систем управления и бронирования, исследование и анализ опыта использования указанных Автоматизированных Систем Управления предприятий гостиничного бизнеса, обзор рынка программных продуктов по автоматизации гостиничной деятельности и самостоятельная разработка примера PMS для использования в малых гостиницах.

Автомобильный туризм

12 Декабря 2014, контрольная работа

Автомобильный туризм является сравнительно молодым видом активного отдыха. Он сформировался во второй половине ХХ века, когда автомобили стали выпускаться в массовых масштабах. Дополнительный импульс к развитию автопутешествий дало активное строительство дорог, в том числе, трансконтинентальных. В Советском Союзе и в Украине, в частности, автомобильный туризм начал развиваться позже, чем в Америке и Европе, в связи с запоздалым становлением автопрома.

Автомобильный туризм в Адыгее

22 Апреля 2013, доклад

Территория Адыгеи относится к зоне смешанного туризма. Здесь имеются благоприятные условия для организации как спортивно-оздоровительных , так и познавательных маршрутов. Для экскурсионного туризма так же , как и для рекреационного, характерными являются поездки как на групповой, так и на индивидуальной основе. Познавательные цели могут сочетаться с целью отдыха. Познавательная поездка может предшествовать отдыху на курорте, либо во время отдыха туристы могут совершать экскурсии, в том числе и в другие города и даже другие страны.

Автотуризм в России

15 Мая 2014, реферат

Туризм в Росси, да и в мире развивается достаточно быстрыми тепами. Сегодня ежедневные перелет из одной страны в другую или из одного города в другой – это норма. Но некоторые туристы по прежнему предпочитаю передвигаться наземными видами транспорта. Это своего рода «дорожная романтика». К такому туризму можно отнести железнодорожный туризм, который стремительно развивается. В первой части мы окунемся в историю развития данного вида туризма и рассмотрим его роль в туризме. Но не менее интересен и самостоятельный туризм.

Автотуризм: понятие, сущность

12 Марта 2013, реферат

Автотуризм является прекрасным видом активного отдыха и великолепным средством физического развития. Сейчас для автотуристов производится всё необходимое от красивой небьющейся посуды и удобной одежды до компактных автохолодильников, автомобильного душа и продуманных прицепов-дач. Всё это позволяет создать удобную обстановку в любых условиях и не отказываться от многих удобств и привычек городской жизни.

Агенстское соглашение с туроператорской компанией посредником

28 Мая 2015, доклад

Розничная фирма, которая является посредником между туроператорскими фирмами или обслуживающими предприятиями и клиентами-туристами
Продажа инклюзив-туров турагентство осуществляет по установленным туроператором и указанными в его проспектах ценам. За реализацию инклюзив-туров турагентства получают от туроператора определенное комиссионное в вознаграждение Реализация отдельных видов туристических услуг происходит по ценам, установленным их производителями, а за оказание разрозненных услуг турагентства могут использовать торговые надбавки к розничным ценам производителя Информационные услуги турагентство преимущественно предоставляют бесплатновно.

Адаптивная двигательная рекриация

05 Июня 2012, реферат

Путешествие - слово емкое, старое. Словарь В.И. Даля определяет его как "странствование, странничанье, ходьба или езда по чужим местам". Путешественники в далекие времена открывали моря, земли. Совершали путешествия - в целях познания, развлечения, укрепления здоровья - в основном люди обеспеченные. С тех пор многое изменилось. Современный мир - мир движения. Никогда прежде люди не передвигались так часто и на столь большие расстояния.

Административная служба гостиницы

18 Декабря 2012, доклад

Расчетная часть отеля, или бухгалтерия, решает все финансовые вопросы. В своем составе данное подразделение имеет главного бухгалтера (controller). В расчетной части существует специализация бухгалтеров по выполнению определенных операций. Так, один бухгалтер обрабатывает платежные документы, поступающие из службы приема в размещения и связанные с приемом оплаты за проживание и дополнительные платные услуги.

Администратор дома отдыха

13 Марта 2014, реферат

Важным аспектом общего восприятия и оценки гостиницы является впечатление ее гостей. Это восприятие в первую очередь формируется имиджем гостиницы, корпоративной культурой и фирменными стандартами, которые реализуют в своей работе служащие гостиницы «Бристоль - Жигули».
Имидж - это система ценностей, убеждений, традиций, стереотипов и норм поведения, положенных в основу корпоративной культуры. Например, системой ценностей может быть качественное обслуживание, профессиональным убеждением - «клиент всегда прав», групповой нормой поведения - обращение по именам и т.д.

Администратор отеля

23 Мая 2012, отчет по практике

Отчет по прохождению летней учебной практики в клуб – отеле «Золотой пляж».
Данный отчет состоит из трех глав. В первой главе приведены маркетинговые исследования, а так же SWOT – анализ. Во второй главе описаны технологии организации и обслуживания клиентов клуб – отеля «Золотой пляж». В третьей главе проведен анализ рекламной деятельности и представлены рекомендации по совершенствованию организации рекламной концепции клуб – отеля «Золотой пляж».

Адыгея - страна чудес и вдохновения

23 Сентября 2013, курсовая работа

Экскурсия, которую я хочу Вам показать, даёт возможность познакомиться с одной из самых знаменитых достопримечательностей республики Адыгеи: «Водопады Руфабго». Здесь можно насладиться чистотой воздуха и красотой природы, уединиться и насладиться тишиной. На мой взгляд, нет ничего прекраснее, в данном месте, чем эти водопады. Ведь столько всего интересного и таинственного можно узнать, посетив Водопады Руфабго. Очень много легенд сложено жителями, которые каждый год привлекает всё больше и больше туристов и каждый хочет увидеть величие и силу этих водопадов.

Активный туризм

15 Октября 2014, курсовая работа

Сегодня мы воспринимаем туризм как самый массовый феномен XX столетия, как одно из самых ярких явлений нашего времени, которое реально проникает во все сферы нашей жизни и изменяет окружающий мир и ландшафт. Туризм стал одним из важнейших факторов экономики, поэтому мы рассматриваем его не просто как поездку или отдых. Это понятие намного шире и представляет собой совокупность отношений и единство связей и явлений, которые сопровождают человека в путешествиях.

Актуальные проблемы по привлечению клиентов в туристической фирме и методы их решения

19 Марта 2013, отчет по практике

Цель - осветить наиболее актуальные проблемы по привлечению клиентов, а также рассмотреть пути их преодоления на примере туристической фирмы «Маг».
Таким образом, актуальные проблемы, выделенные мною – это отсутствие должного внимания к рекламной продукции. А именно выделяется два направления
1. Разработка собственного сайта и соответствующих представительств в социальных сетях
2. Создание и регулярный выпуск печатной рекламы.