Рефераты по литературе

Шерхан Мұртаза

02 Мая 2014, реферат

Шерхан Мұртаза 1932 жылы 28-қыркүйекте Жамбыл облысы ,Жуалы ауданындағы Мыңбұлақ деген жерде дүниеге келген.Ш.Мұртаза — жазушы, қоғам қайраткері, ҚР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері (1984), Қазақстанның халық жазушысы (1992).1950жылы қазақ орта мектебін бітірген соң Мәскеудегі Полиграфия институтының редакциялық баспалық факультетіне оқуға түсіп,3-курста М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінің журналистика факультетіне ауысып,1955жылы бітіріп шығады. 1955 — 56 жылы Қазақ мемлекет көркем әдебиет баспасында, 1956 — 60 жылы “Лениншіл жас” (қазіргі “Жас алаш”), 1960 — 63 жылы “Социалистік Қазақстан” (қазіргі “Егемен Қазақстан”) газеттерінде тілші, әдеби қызметкер, редактор, 1970 — 72 жылы “Жазушы” баспасы жанындағы Балалар мен жастар әдебиеті бас редакциясының және “Жалын” альманахының бас редакторы, 1972 — 75 жылы “Жұлдыз” журналының бас редакторы, 1975 — 80 жылы Қазақстан Жазушылар одағы басқармасының 2-хатшысы, 1980 — 89 жылы “Қазақ әдебиеті” газетінің бас редакторы, 1989 — 92 жылы “Егемен Қазақстан” газетінің бас редакторы, 1992 — 94 жылы “Қазақстан” мемлекет телерадио компаниясының төрағасы қызметтерін атқардыкейін ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты болды. Сондай-ақ ол ҚР Президенті жанындағы Ұлттық кеңестің мүшесі.

Шокан Уалиханов

08 Ноября 2014, реферат

Шоқан 1835 жылдың қараша айында Құсмұрын бекетінде қазіргі Қостанай облысы Сарыкөл ауданындағы Күнтимес ордасында (қыстауында) атақты аға сұлтан Шыңғыс Уәлиханов отбасында дүниеге келген. Әкесі Шыңғыс Уәлиханұлы сол кезде Аманқарағай дуанының (орталығы Қараоба мекені) аға сұлтаны болған. Округ орталығы 1844 жылы Құсмұрын қамалына ауысқаннан кейін дуан аты Құсмұрын болып өзгертілді. Шоқанның өз атасы Уәли Орта жүздің ханы болған. Арғы атасы Қазақ Ордасының Ұлық ханы Абылай, Шоқан оның шөбересі. Шоқанның балалық шағы қыс кезінде Обаған бойындағы Күнтимес ордасында, жазда Есілдің оң саласы

Шолохов и его роль в истории донского казачества

16 Октября 2013, сочинение

Мы – молодое поколение и будущее великой России. Мы обязаны помнить о Великой отечественной войне и обо всех воинах нашей страны, о достижениях в науке наших соотечественников, о культурных ценностях, накапливаемых в течение всей нашей истории. Мы обязаны помнить нашу историю. И каждый человек, внесший хоть какой-нибудь вклад в жизнь страны, становится частью её истории.

Шоқан Уалиханов

14 Февраля 2013, реферат

Шоқан 1835 жылдың қараша айында Құсмұрын бекетінде қазіргі Қостанай облысы Сарыкөл ауданындағы Күнтимес ордасында (қыстауында) атақты аға сұлтан Шыңғыс Уәлиханов отбасында дүниеге келген. Әкесі Шыңғыс Уәлиханұлы сол кезде Аманқарағай дуанының (орталығы Қараоба мекені) аға сұлтаны болған. Округ орталығы 1844 жылы Құсмұрын қамалына ауысқаннан кейін дуан аты Құсмұрын болып өзгертілді. Шоқанның өз атасы Уәли Орта жүздің ханы болған. Арғы атасы Қазақ Ордасының Ұлық ханы Абылай, Шоқан оның шөбересі. Шоқанның балалық шағы қыс кезінде Обаған бойындағы Күнтимес ордасында, жазда Есілдің оң саласы Аққанбұрлық алабындағы ата жайлауда өткен.

Шоқан уалиханов

12 Февраля 2014, реферат

Талантты ғалым, публицист, әдебиет зерттеушісі, саяхатшы-географ Шоқан (шын аты Мұхаммедханафия) Шыңғысұлы Уәлиханов XIX ғасырдың екінші жартысында Қазақстанда туған демократтық, ағартушылық мәдениеттің тұңғыш өкілдерінің бірі. Оның қысқа да жарқын өмірі, жан-жақты зерттеушілік қызметі, философия, этнография, тарих, экономика, құқық, география, ауыз әдебиеті, әдебиет теориясы, т.б. жайындағы ғылыми зерттеулері, пікірлері қай кезде болмасын өзінің құндылығымен жарқырай берері сөзсіз. Қазақ халқының рухани ізденістерінің жарқын көрінісі бола отырып, қоғамдық ойсана, пікір-тұжырымдардың биіктей өркендеуіне ерекше ықпал етті.

Шоқан уәлиханов

10 Ноября 2012, реферат

Шоқан Шыңғысұлы Уәлиханов (шын есімі Мұхаммедханафия; 1835 —1865) — қазақтың ұлы ғалымы, ХЫХ ғасырдың екінші жартысында Қазақстанда туған демократтық, ағартушылық мәдениеттің тұңғыш өкілдерінің бірі, шығыстанушы, тарихшы, фольклоршы, этнограф, географ, ағартушы. Әжесі бала күнінде «Шоқаным» деп еркелетіп айтуымен, «Шоқан» аталып кеткен.Мазмұны

Шпаргалка по "Литературе"

12 Июня 2012, лекция

РАбота содержит ответы на 24 вопроса по дисциплине "Литература".

Шпаргалка по "Детской литературе"

10 Ноября 2014, шпаргалка

Вопрос 1.
«Алёнушкины сказки» Д.Н. Мамина-Сибиряка. Понятие о цикле сказок; одной из сказок цикла.
В жанре литературной сказки работали многие писатели и поэты. Одним из таких мастеров слова, является Д.Н.Мамин-Сибиряк. Начал работать он в этом жанре не случайно. Его заставила жизнь. В 1892 году у писателя умирает жена. И он остается с больной дочкой на руках. Девочку ждала трудная судьба: мама умерла, отец немолод, а серьезная болезнь мешала рассчитывать на благополучный удел. Отцу предстояло подготовить дочку к жизни, к ее суровым сторонам, а главное– научить ребенка любить жизнь.
В цикл "Аленушкиных сказок" включены все 10 произведений. Во-вторых, текст сказок печатается без сокращений. В-третьих, в сборник входят также и рассказы писателя.

Шпаргалка по "Древнерусской литературе"

03 Июля 2013, шпаргалка

1.Своеобразие древнерусской литературы. Древнерусская словесность и византийская и западноевропейская средневековые литературы. Понятие Litteratura SLavia Orthodoxa.
2.Типы произведений в древнерусской литературе. Проблема жанра. Религиозный, характер литературы.
3.Самосознание книжника в древнерусской литературе. Вопрос о роли автора и об авторском тексте.
4. Проблема периодизации древнерусской литературы.
....
12. Поэтика проповедей Кирилла Туровского

Шпаргалка по "Истории отечественной литературы XX века"

18 Января 2014, шпаргалка

Работа содержит ответы на вопросы для экзамена по "Истории отечественной литературы XX века".

Шпаргалка по "Культура чтения"

04 Июня 2012, шпаргалка

Работа содержит ответы на 22 экзаменациооных вопроса.
22 научно публицистическая статья
Научная статья - сочинение небольшого размера, в котором автор излагает результаты собственного исследования.В эту же группу жанров входят доклад, диссертационная работа, а также курсовая работа и дипломная работа, примыкающие к другой разновидности научного стиля - учебно-научным жанрам. Тексты перечисленных жанров должны обладать свойствами, присущими любому научному тексту, - быть точными, логичными, отвлеченными и обобщенными, иметь стройную композицию.

Шпаргалка по "Культуре речи"

24 Декабря 2013, шпаргалка

Билет №2 Речевая деятельность, ее значение для человека
Билет 3 Культура речи: нормативный, коммуникативный, этический
Билет № 4 Языковая норма и ее виды

Шпаргалка по "Лингвистики"

22 Октября 2014, шпаргалка

Лингвистика- наука, изучающая древние и современные языки
Генеалогическая классификация языков-классификация, основывающаяся на генетическом принципе, т. е. группирующая родственные по происхождению языки в языковые семьи
Агглютинати́вные языки́ — языки, имеющие строй, при котором доминирующим типом словоизменения является агглютинация («приклеивание») различных формантов (суффиксов или префиксов), причём каждый из них несёт только одно значение.
Флективные языки-языки, обладающие флексией
Фонетика-раздел языкознания, изучающий звуковой строй языка (звуки речи, ударение, типы слогов, интонацию)
Фонология-раздел фонетики, изучающий звуки речи с точки зрения их функции и место в системе языка.
Артикуляция-работа органов речи, направленная на произнесение звуков.

Шпаргалка по "Литературе XIX - XX вв"

12 Января 2014, шпаргалка

Работа содержит ответы на вопросы для экзамена (зачета) по "Литературе XIX - XX вв"

Шпаргалка по "Литературе"

10 Февраля 2013, шпаргалка

Билет №1
«Слово о полку Игореве» - величайший памятник литературы Древней Руси, созданный на основе всей русской культуры 12 века. Оно теснейшим образом связано с культурой, языком, мировоззрением русского народа. «Слово…» - это патриотический призыв к объединению русских князей в период, предшествующий татаро-монгольскому нашествию.
В «Слове…» рассказывается о неудачном походе новгород-северского князя Игоря Святославича, его брата Всеволода и некоторых других князей против половцев в 1185 году.
Феодальная раздробленность Руси 12 века, отсутствие политического единства, вражда князей и, как следствие, слабая оборона Руси давали возможность половцам совершать постоянные набеги, грабить раздробленные княжества. Игорь собирает войско и идет походом на половцев. В итоге русские терпят страшное поражение.

Шпаргалка по "Литературе"

21 Апреля 2013, шпаргалка

Работа содержит ответы на вопросы по дисциплине "Литература".

Шпаргалка по "Литературе"

03 Июня 2013, шпаргалка

Работа содержит ответы на вопросы для экзамена по "Литературе" на казахском языке.

Шпаргалка по "Литературе"

09 Июня 2013, шпаргалка

Работа содержит ответы на вопросы по дисциплине "Литература".

Шпаргалка по "Литературе"

13 Июня 2013, шпаргалка

Работа содержит ответы на вопросы по дисциплине "Литература".

Шпаргалка по "Литературе"

17 Августа 2013, шпаргалка

Работа содержит ответы на вопросы по дисциплине "Литература"

Шпаргалка по "Литературе"

12 Января 2014, шпаргалка

Работа содержит ответы на вопросы по дисциплине "Литература"

Шпаргалка по "Литературе"

17 Января 2014, шпаргалка

2.Особености развития русской литературы в 1801-1812
4.Концепция человека в творчестве Василия Андреевича Жуковского
5.Баллада Жуковского как жанр

Шпаргалка по "Литературоведению"

06 Апреля 2013, шпаргалка

Работа содержит ответы на вопросы для экзамена по "Литературоведению".

Шпаргалка по "Русскому языку"

27 Октября 2013, реферат

Понятие компрессии текста.
2 Основные критерии сжатия текста.
Важна не степень сжатия текста, важно то, может ли экзаменуемый передать содержание исходного текста сжато;
Сжатое изложение должно быть коротким по форме, но не бедным по содержанию;
Сжатое изложение должно передавать содержание исходного текста кратко и обобщенно;
Сжимая текст, необходимо помнить, что в новом создаваемом тексте должны быть отражены основные мысли автора, соблюдена логическая последовательность событий;
Недопустимы искажения при передаче характеров действующих лиц и обстановки.

Шпаргалка по "Языкознание"

12 Января 2014, шпаргалка

1. Язык как средство коммуникации в ряду культурно и социально значимых средств человеческого общения
Чтобы понять, что такое язык, выясним, что такое коммуникация. Коммуникация – это общение. В любом социуме есть нечто объединяющее, т.е. язык. Общаются члены общества при помощи языка. При помощи языка мы передаем необходимую информацию, познаем мир, взрослые передают знания молодежи.
Во времени и пространстве передается информация.

Шпаргалка по "Қазақ тілі"

13 Февраля 2013, шпаргалка

Работа содержит ответы на вопросы для экзамена по по "Қазақ тілі".

Шпаргалка по «Античная литература»

26 Января 2014, шпаргалка

Работа содержит ответы на вопросы для экзамена (зачета) по «Античная литература»

Шпаргалка по «Детской литературе»

31 Мая 2015, шпаргалка

53. Новаторство Э. Успенского в жанре сказки.
В центре творчества Э. Успенского всегда лежит игра. Она заложена и в поэзию писателя. Играя, ребенок познает мир. Стихи Успенского очень насыщены, динамичны, познавательны. В них мир отражается детскими глазами. То, что для взрослого звучит как катастрофа, для ребенка это обычная жизнь (стих. «Всё в порядке»). Успенский в своих стихах выступает против хвастовства. Он считает, что это самое ужасное качество (стих. «Память»). Рядом с хвастовством стоит лень и избалованность (стих. «Про Сидорова Вову»).

Шпаргалка по античной литературе

09 Января 2014, шпаргалка

Древнегреческий фольклор и мифология
Фольклор: гимны, песни, сказки, басни, предания, легенды, мифы, пословицы.
Свадебные песни – гименеи. Из свадеб песни трудами Сапфо – особая форма лирического стихот-ия – эпиталамии. Похоронная – френос (тренос). (13 песня Илиады – песня, описание щита Ахилла. 22 – плач Андромахи, раньше – плач Брисеиды по Патроклу).
Гимны – песни, исполн хором (в тч дифирамбы – в честь Диониса)
Сказки (фиругир у Аристофана. Одиссея – из сказки)

Шпаргалка по белорусской литературе

03 Июня 2014, шпаргалка

Работа содержит ответы на вопросы для экзамена по белорусской литературе.