Рефераты по сельскому хозяйству

АПК в России

27 Апреля 2013, курсовая работа

Цель работы. Целью данной работы является исследование АПК России, определения актуальных проблем и перспектив дальнейшего развития.
Для достижения обозначенной цели были поставлены следующие задачи:
1. изучить фактическое состояние АПК России;

Арамшөптермен күресу әдістерін топтау

30 Июля 2015, реферат

1.Топырақ қорғау егіншілігінің жүйесі (жағдайы, дақылдары, ауыспалы
егістері, топырақ өңдеу, себу жұмыстарының ерекшеліктері).
2. Сүрі жерлердің түрлері: олардың Солтүстік Қазақстанның жағдайында технологиясы жəне тиімділігі
3. Арамшөптердің биологиялық ерекшеліктері
4. Агробиологиялық топтарының жіктелуі, заңдылық шектері жəне егістердің ластануың бақылайтың əдістері.

Ассортимент и классификация полуфабрикатов

22 Июня 2013, контрольная работа

С 2000 года значительно повышается конкурентоспособность продукции отечественных производителей. Во многом на это повлияло уделение особого внимания качеству производимых продуктов, а, следовательно, повышение престижа отечественных производителей. Некоторые предприятия, использующие высокотехнологичное оборудование, способны производить продукцию, соответствующую европейским стандартам. Продукция этих предприятий достаточно популярна среди населения.
Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время производство мяса и мясопродуктов становится перспективным для инвесторов, а российские производители прочно закрепляются на внутреннем рынке, почти полностью вытеснив импортных производителей.

Ассортимент и технологии производства круп из овса

12 Ноября 2014, реферат

В настоящее время большое внимание уделяется увеличению производства зерна крупяных культур и выработки продуктов питания на их основе. В Швеции фирма«Oatly» выпускает овсяное молоко и мороженое, в Финляндии, кроме многочисленных продуктов питания, фирма «Sinbruhoff» из овса производит пиво «Каига»,а в Германии фирма «Fazer» — целый ассортимент печенья и галет.

Астық массасының физикалық қасиеттері

03 Апреля 2014, реферат

Төгілгіштік және өздігінен сұрыпталу астық массасының физикалық қасиеттеріне жатады. Астық массасы біраз қатты бөлшектерден, әр түрлі өлшемдерден және нығыздықтан тұрғандықтан , үлкен қозғалғыштық – төгілгіштік қасиетіне ие. Ең үлкен төгілгіштік қасиетіне тегіс бетті дөңгелек дәндері (асбұршақ,тары) ие, ал сопақ және қотыр бетті дәндерде төгілгіштік қасиеті төмендейді.

Астық массасының қасиеттері. Астық массасы сақтау объектісі ретінде

29 Октября 2013, реферат

Негізгі құрауыш – астық тобы деп аталған дақылдың (бидай, арпа ж.б.) дәндері немесе тұқымы. Астық массасының әрбір дәнінің өзіне тән морфологиялық және физиологиялық айырмашылықтары болады. Олар аналық өсімдіктер мен масақта әркелкі орналасады, толысу кезені де әр мезгілде жүреді. - Егін жинағанда астық массасында уатылған дәндер, басқа дақылдар мен арамшөптердің тұқымдары, сабақ пен масақ білігінің бөліктері, масқша қауыздары, қылтықтары, құм, шаң т.б. ұщырасады.

Астықты сақтағаннан кейін өңдеу

24 Октября 2013, курсовая работа

Елбасымыздың халыққа жолдауында тек қана жеткен жетістіктермен тоқталып қана қоймай,сонымен қатар,ауылшаруашылық өндірісінің өсуі және оның бәсекеге қабілеттілігін арттыру келесі жылдарға берілген тапсырма болды.Астықты қабылдау,орналастыру,өңдеу және сақтау бойынша маңызды тапсырмалар болып республикамыздағы элеватор өндірісінің материалды-техникалық базасының,ғылыми-техикалық прогресстің күшею қарқынымен,жаңа технологияның енуі және озық технологияның дамуы және нығаюымен байланысты. Қазақстанда астық, тұқым және олардан өндірілетін өнімдер селекциялы станцияларда, әртүрлі нысандағы шаруашылықтарда, элеваторларда, астық қабылдау пунктерінде, ұн, жарма, құрама жем, нан зауыттарында, макарон фабрикаларында, өсімдік майын, крахмал өндіру, сыра қайнату, спирт зауыттарында сақталады. Мемлекет астық қорын жинақтау, орналастыру, өңдеу және сақтау, оларды пайдалану, әрі Қазақстан халық шаруашылғының барлық салаларын астықпен қамтамасыз ету, астық қабылдау және астықты өндіру кәсіпорындарына жүктелген.

Ауа-райы және оның өзгеру себептері, ауа массалары

14 Октября 2014, реферат

Ауа райы дегенiмiз белгiлi жердегi сол уақыт аралығында атмосфералық күйi. Ауа райы сипаттамасына ауа температурасы, атмосфералық қысым, ауа ылғалдылығы, бұлттылық, атмосфералық жауын-шашын, жердiң күшi мен бағыты жатады. Ауа райының негiзгi ерекшелiгi – тұрақсыздығы және өзгергiштiгi. Бүгiн аспанда Күн сәулесi өте жарық, ал ертең бұлттар қаптап және майда жаңбыр жауады

Аудит в условиях компьютерной обработки данных

03 Декабря 2014, реферат

Сегодня невозможно представить себе область деятельности человека, связанную с обработкой информации, без использования вычислительной техники. Вполне естественно и органично персональные компьютеры (ПК) находят применение и в аудите. С начала 90-х годов XX в., когда приобретение персонального компьютера перестало быть проблемой, начался активный процесс внедрения информационных технологий в практику ведения бухгалтерского учета предприятий и организаций. На рынке программного обеспечения появилось большое количество специализированных программ

Ауыл шаруашылы5ы

03 Ноября 2013, контрольная работа

Радиоактивті шаң топырақ пен өсімдіктерді ластайды. Бөл-шектердің көлеміне байланысты өсімдік бөтіндегі жерге түскен радиоактивті шаң 8 - 25 пайызды қүрайды. Атап айтқанда, өсімдік бетінде көлемі кемінде 44 микрон (қалың шөп өскен жерде бөлшектер 25%-ке дейін, көлемі 1 - 2 микрон бөлшектер 25%-ке астам және қатты жауын-шашында 25%-ке дейін бөлшектер сақталады. Бүл көр-сеткіштер алаң бірлігіндегі шөптің қалындығына (шөп қалың болған сайын радиоактивті жауын-шашын үзақ сақталады), жапырақтың түріне және оның үстінгі бетінің сипатына байланысты.

Ауыл шаруашылығы

19 Декабря 2013, сочинение

Ауыл шаруашылығы — материалдық өндірістің ең маңызды түрлерінің бірі. Ауыл шаруашылығы халықты азық-түлікпен және өнеркәсіпті шикізаттың кейбір түрлерімен қамтамасыз етумен айналысады. Ауыл шаруашылығы екі үлкен саладан, яғни өсімдік шаруашылығынан және мал шаруашылығынан тұрады.

Ауыл шаруашылығы, даму

23 Февраля 2013, дипломная работа

Осы дипломдық жұмысымда бәсекелестікке қабілетті экономиканың маңызды бір бөлігі – ауыл шаруашлығы саласының бәсекелестікке қабілеттілігін теориялық негіздемеге сүйене отырып, кәсіпорын мысалында көрсетуге тырыстым.

Біологічні особливості свиней

18 Октября 2013, курсовая работа

Свинарство - одна з важливих галузей тваринництва. М'ясо займає одне з найважливіших місць у нашому харчуванні.
У світовому виробництві та споживанні м'яса всіх видів свинина займає провідне місце, причому виробництво її неухильно збільшується.

Базарда етке ветеринариялық санитариялық сараптау жасау

19 Января 2014, реферат

Мал дәрігерлік санитарлық сараптау – мал шаруашылығы өнімдерін дайындау технологиясын қадағалай отырып, алынған ет пен ет өнімдері, сүт пен сүт тағамдары және шикізаттарды, сондай-ақ тағам ретінде пайдаланатын балық, көкөніс, бал т.б. өнімдерді тиісті санитарлық тексеруден өткізіп, олардың сапасына нақтылы баға беру тәсілдетін үйретеді.
Мал өнімдерін дайындау кезеңінде, оларды өңдегенде, тасымалдағанда, сақтағанда, сондай – ақ тамақ кәсіпорындарында тағамдар мен жартылай фабрикаттар дайындағанда және базарларда сатылғанда тиісті ережеге сай мал дәрігерлік санитарлық сараптау жүргізіледі.

Базарно - Сызганский район

17 Апреля 2013, курсовая работа

Рельеф территории представляет собой пологую равнину с общим северным уклоном, изрезанную оврагами. В северной части хозяйства почвенный покров представлен серыми лесными почвами. В южной части основной фон составляют чернозёмы, выщелоченные и оподзоленные среднесуглинистого механического состава различной мощности. По берегам реки Элибейки выделяют пойменные почвы различного механического состава. В хозяйстве имеется 5037 га эродированных и эрозионноопасных земель. Растительный покров представлен в основном злаковоразнотравными группировками. Естественная растительность сохраняется вдоль ручьев,по склонам оврагов и балок, вокруг лесных массивов и населённых пунктов. Древесная растительность представлена лесами, преимущественно хвойных пород.

Бастыру аппараты және түрлері

25 Февраля 2015, реферат

Астық өнімін жинау – аса жауапты науқан. Жиналатын өнімнің сапасыменмөлшері жинау жұмыстарын дұрыс ұйымдастыруға көп байланысты. Сондықтан астық өнімін жинауға қойылатын негізгі талап еңбекті аз жұмсап,өнім сапасын төмендетпей, ысырапсыз жинап алу.

Безпека ланцюга постачання за стандартом ISO 28000

12 Мая 2013, реферат

Безпека ланцюга постачання за стандартом ISO 28000 – основа міжнародного розподілу праці.Вступ України до Всесвітньої торгівельної організації безумовно буде корисним для вітчизняних підприємців з погляду просування своїх товарів на світові ринки і участі в міжнародному розподілі праці. Однак, слід відзначити, що перевагами єдиного торгівельного простору в такому ж ступені користуються злочинні і терористичні організації, що привело до збільшення нелегального обороту наркотиків, зброї, мігрантів,контрафактної продукції, а також зростанню об'ємів крадіжок і псування товарів, сировини і комплектуючих, які перевозять,згідно опублікованих статистичних даних по регіону Європа, Близький Схід, Африка (ЕМЕА) у 2008 році було 3756 інцидентів, пов'язаних з розкраданнями вантажів при загальних втратах 214,58 млн.дол. США.

Безработица: определение и принципы

25 Мая 2012, курсовая работа

Невозможно полностью устранить безработицу, но можно и нужно минимизировать ее, одновременно смягчая социальные, политические и нравственные последствия неполного обеспечения трудоспособного населения работой.
Сейчас безработица представлена в таких масштабах, что смело можно утверждать, что она перерастает в опасное для всего общества социально-экономическое явление.
Цель данного исследования - раскрыть сущность и главные причины безработицы в сегодняшних условиях, объяснить их взаимную обусловленность.

Бентонит

12 Октября 2013, контрольная работа

Бентонит – это коллоидная глина вулканического происхождения, которая обладает адсорбционными, связывающими свойствами, дисперсностью, водопоглощаемостью. В состав бентонитов входят такие необходимые живому организму элементы, как кальций, сера, магний, железо, медь, цинк, марганец и другие, то есть те элементы, которые приходится дополнительно вводить в рацион птиц.

Бизнес-план питомника растений

03 Декабря 2013, творческая работа

В последнее время только в Москве появилось огромное количество салонов розничной торговли и оптовых фирм, не говоря уже о мелких торговых точках. Но, на мой взгляд, место на этом рынке есть всегда. Вопрос только в том, чем вы будете отличаться от остальных в огромном разнообразии цветочного бизнеса. Если вы уверены, что сможете сделать бизнес лучше, и знаете, что предложить людям, то всегда сможете отстоять свое право на существование. Вариантов здесь масса.

Бизнес-планирование на сельскохозяйственных предприятиях

11 Мая 2014, контрольная работа

Задача 4
Предприятие имеет двух поставщиков продукции. Первый поставщик производит отгрузку 1 раз в 10 дн., второй – 1 раз в 7 дн. Средний объем поставки для первого поставщика равен 400 т, для второго – 450 т. Время на транспортировку от первого поставщика до предприятия – 5 дн., от второго поставщика до предприятия – 3 дн. Рассчитайте норму запаса в днях.

Биологическая защита растений

27 Апреля 2013, реферат

Фитосейулюс — Phytoseiulus persimilis А.-Н. сем. Phytoseiidae; Parasitiformes. Мелкий хищник. Длина тела половозрелой самки 0,5 мм, самца 0,3 мм. Развитие и размножение фитосейулюса проходит на зеленых частях растений, заселенных паутинными клещами. Наиболее благоприятными условиями для развития хищника являются температура +25...+ 30° и относительная влажность воздуха выше 70%.

Биологические и хозяйственные особенности свиней

05 Декабря 2013, реферат

Высокая доля свинины в мясном балансе связана с биологическими особенностями животных этого вида: всеядностью, многоплодностью, скороспелостью и эффективностью использования кормов, а также отличными вкусовыми и диетическими качествами мяса

Биологические основы плодоводства

13 Апреля 2014, реферат

Плодовод имеет дело с многообразными культурами (породами). По хозяйственно-ботаническим признакам они делятся на пять групп: семечковые, косточковые, ягодные, орехоплодные, цитрусовые (померанцы). Наибольшее производственное значение имеют семечковые, косточковые и ягодные культуры.
Группу семечковых составляют: яблоня, груша, айва, рябина, мушмула, ирга и другие; группу косточковых — вишня, черешня, слива, персик, абрикос; группу ягодных — земляника, крыжовник, черная и красная смородина, малина и ежевика.

Биологические особенности и технология возделывания гречихи в УНИЦ «Агротехнопарк»

04 Декабря 2013, курсовая работа

Цель работы – изучить технологию возделывания гречихи, проанализировав морфологические и биологические особенности культуры, отчеты предприятия и методические пособия по возделыванию сельскохозяйственных культур в Белгородской области.

Биологические особености полноценного кормления

03 Сентября 2014, контрольная работа

Сфера производства и переработки молока - важная составная часть российского агропромышленного комплекса. Молоко и продукты его переработки являются высокоценными продуктами питания, которые пользуются повышенным спросом населения страны. Однако душевое потребление молока в стране составляет лишь 59,4% от рекомендуемой медицинской нормы и 60,4 % от уровня 1990 г. Причины снижения носят как экономический, так и организационный характер. Экономические причины связаны со снижением покупательной способности населения, организационные - с несовершенством хозяйственных связей между производителями молока и перерабатывающей промышленностью.
Следствием проводимой в стране политики по разрушению крупных молочно-товарных хозяйств явилось то, что ок

Биологические факторы плодородия почвы

11 Ноября 2014, реферат

Во-первых, они удобряют почву ежегодно после уборки урожая, в то время как все остальные виды органических удобрений вносят в почву периодически. Во-вторых, не требуется дополнительных затрат на их внесение. В-третьих, растительные остатки распределяются в почве наиболее равномерно. В них содержатся все макро- и микроэлементы, необходимые растениям и животным.

Биологическое земледелие

15 Июня 2014, контрольная работа

Ознакомившись с работой И.Е.Овсинского 30 лет назад, вместе с Купинскими агрономами (где в это время широко изучалась и внедрялась климатическая ориентация земледелия и почвозащитная обработка), мы приняли полностью его взгляды на роль мелкой обработки, атмосферической ирригации и пищевой режим почвы. Но мы отвергли тогда его взгляды на психизм растений, как некую «заморочку», без которой можно прожить. И только 6 лет назад, убедившись в эффективности всех его положений, мы посчитали необходимым проверить и эту его «дикую» идею. Работа началась в Немецком национальном районе Ал¬тайского края по договору с ЗАО «Общество развития — Новосибирск».

Бифидок. Технология производства

19 Мая 2015, реферат

Бифидок - кисломолочный продукт. Изготавливается по той же технологии что и кефир, но при этом обогащается бифидобактериями.
Бифидобактерии жизненно необходимы человеческому организму, они поддерживают нормальную микрофлору, подавляют развитие различных гнилостных и болезнетворных микробов, способствуют перевариванию углеводов. Большое содержание в пищеварительном тракте бифидокатерий содержится у детей находящихся на грудном вскармливании.

Борона дисковая БдТ 7

01 Декабря 2013, реферат

Борона дисковая тяжелая БДТ-7 Л-114А предназначена для лущения стерни и предпахотной обработки почвы. Борона тяжелая дисковая БДТ-7 Л-114А является агрегатом, который предназначен для использования лущения стерни; осуществления предпахотных обработок; разработок пластов, которые подняты с помощью кустарниково-болотных плугов; рыхления пластов; проведения разделки дернины.