Рефераты по менеджменту

ҚР – да жұмыссыздықтың жағдайы және дамуы

10 Ноября 2014, курсовая работа

Мысалға мұндай процес Қазақстанда жүріп жатыр. Ол өзімен бірге бірқатар жаңа проблемаларды алып келеді. Сонымен қатар жұмыссыздық проблемасы адамдармен тығыз - байланысты және соларға тікелей әсер етеді. Жұмысынан айрылу олардың табысының азаюына, өмір сүру деңгейінің төмендеуіне, сонымен қатар психологиялық стреске алып келеді. Осы себепті көптеген саясат адамдары өзінің сайлауалды компанияларында жұмыс орындарын жасауға көп көңіл бөледі.

ҚР-да сапа менеджментінің даму перспективасы

09 Июня 2012, курсовая работа

Кәсіпорынның өндірістік тиімділігін арттырудың бірден бір жолы - өндірілетін өнімнің немесе ұсынылатын қызметтің сапасын жетілдіру болып табылады. Өндірілетін өнімнің сапасын арттыру қазіргі таңда ішкі және сыртқы нарықтарда өнімнің бәсекеқабілеттілікке ие болуына алып келеді. Өнімнің бәсекеқабілеттілігі еліміздің беделін және ұлттық байлығымызды арттырудың негізгі факторы болып табылады.

Қызметкерлерді басқарудың мазмұны

15 Мая 2013, реферат

Нарықтың қалыптасуы бүгінде бұрынғы ескі ойлар, әдістер мен тәсілдер негізінде кадрлар қызметін шешуге мүмкін болмайтын жаңа мәселелердің қатарына қойып отыр. Бүгінгі таңда күрделі мәселелердің бірі ретінде кадрлар жұмысын қайта құру өткір түрінде белгілі болып тұр.

Ұймдағы персоналды басқару стратегиясы және оны әзірлеу

20 Сентября 2013, курсовая работа

Өкінішке орай, нарық экономикасы дамыған елдерге қарағанда, Қазақстан кадрларды басқару тәсілдерінің түбегейлі өзгеруі бойынша артта келеді.Отандық ғалымдар, өкінішке орай, бұл мәселені аяғына дейін түсінбейде. Мұны осы мәселе бойынша зерттеу көлемінің аздығынан, сондай-ақ отандық кәсіпорындарда персоналды басқаруда дәстүрлі тәсілдердің үстемдік етулерінен көруге болады. Академиялық мекемелері, сондай-ақ, өзіміздің кәсіпкерлер жағынан да бұл тақырыпқа деген қызығушылықтары төмен.

Ұйымдастыру менеджмент функциясы ретінде

05 Января 2013, курс лекций

Ұйымдастыру қызметінің мазмұнын ашу, түрлері мен ерекшеліктерін анықтау, орталықтандыру және орталықтандырмау түсүніктерін қарастырыңыз
1. Ұйымдастыру функциясының мазмұны
2. Ұйымдық құрылымды құрудағы әр түрлі көзқарастар
3.Ұйымдық құрылымға қойлатын талаптар
4. Өндірісті басқару құрлымының түрлері

Ұйымның сыртқы ортамен байланысы

09 Февраля 2014, реферат

Қандай ұйым, кәсіпорын болмасын «өмір сүріп», өзінің мақсатына жету үшін менеджер ең бірінші ішкі ортаның элементтері мен сыртқы ортаның әрекеттеріне көңіл аударуы тиіс.
Ұйымның өзі адамдар құрған жүйе болғандықтан, оның ішкі ортасының элементтері қабылданған басқару шешімінің нәтижесі болып табылады, олардың негізгі түрлері мыналар: мақсаты, құрылымы, міндеттері, технология, адамдар.

Әлеуметтік жұмыстың тарихы мен теориясы

12 Мая 2013, лекция

Әлеуметтік жұмыстың тарихы мен теориясы әлеуметтік жұмыскерлерді дайындаудың теориялық және тәжірибелік дайындаудың құрамдас бөлігі ретінде
Әлеуметтік жұмыстың Ресейде пайда болу кезеңдері. Амалдар мен шешімдердегі айырмашылықтар. Ресейдегі қоғамдық қайырымдылық ету жүйесін қалыптастыру және дамыту. Әлеуметтік көмек көрсетудегі шіркеулер мен монастырьлардың ролі. Төңкерістен кейінгі және кеңес дәуіріндегі әлеуметтік жұмыс. Қазіргі кезеңдегі тұрғын-халықты әлеуметтік қорғау мәселелері.

Әлеуметтік саладағы қызмет көрсетудің импорты мен экспорты

30 Ноября 2013, реферат

Әлеуметтік қызмет көрсету қазіргі кезде мемлекеттік жүйенің ажырамас бөлігі, әлеуметтік саланың нағыз бір жетекші дамыған қозғалысының компаненті. Қазіргі әлеуметтік қызмет көрсетудің құрылған жүйесі – бұл қоғамның әлеуметтік маңызды саласы, бірнеше адамдардың көшпелі кезеңдегі қиындықтарын әртүрлі адамгершілік – әлеуметтік қызмет тәсілдерімен бейімдеуге бағытталған, әлеуметтік оңалту немесе жекешелеген адамдарды, отбасыларды кіріс жиынтықтары белгілі қиын, ауыр жағдайға топ болған адамдарға көмектесу.

Әлеуметтік саясаттың мәні мен жіктелуі және механизмдері

26 Марта 2015, курсовая работа

Оған себеп:
1.әлеуметтік шиеленістерді шешетін институттар саны мен тәжірибенің жеткіліксіз болуы ескі жүйеге деген сенімсіздік туғызды, жаңарған қоғам құруға итермеледі;
2.демократиялық қоғамның-әлеуметтік жаңарулармен қатар дамуы;
3.әлеуметтік саясат әр кезде биліктің легитімділігіне жағдай жасайды, ал өтпелі кезең легитімдіктің жетіспеушілігімен сипатталды.

Әлеуметтік қорғау жүйесі

15 Октября 2013, дипломная работа

Мемлекеттің әлеуметтік саясатының негізгі мақсаты халықтың әл-ауқатын арттыруға қол жеткізу болып табылады. Адам факторы, адам дамуы – Қазақстан үшін стратегиялық мін¬дет. Адам әрқашан да қоғамдық өмірді жаңарту, алдыңғы қатарлы экономикалық жетістіктер¬ге жетуде негізгі рөл атқарады. Қоғамның барлық жіктері мен әлеуметтік топтарының өмір сүру деңгейін ұдайы жақсарта түсу мемлекет саясатының негізгі басымдығы болуы қажет.

ӨЖ орындау бойынша әдістемелік нұсқау

23 Октября 2015, реферат

Студенттердің өздік жұмысы әрбір студенттің қажетті ақпаратты талдауына, өзбетінше даярлануға, қажетті тапсырманы өз уақтысында тиімді қолдануға көмектеседі.
Өздік оқудың мақсаты студенттердің өзбетінше оқып білім жүйесін кеңейту болып табылады. Ол олардың білім деңгейіне байланысты орын алады.
Аудиторияда алған білімді кеңейту, тереңірек бекіту.
Жаңа білімді белсене қабылдау.
Проблемалардың шешімін табуға.

Өздік жұмыстың анықтамасы

27 Марта 2013, реферат

Ұйым- барлығы бірігіп бағдарламаны және мақсатты іске асырғандағы белгілі ережелер мен рәсімдер істейтін бірлестігі. «Ұйым» ұғымы құрылымдық және жүріс тұрыс санасында қарастырылады. Ұйым бүтіндігі менұсақтығын, әр түрлі ішкі және сыртқы өзгерулердің тұрақты байланысын қамтамасыз етеді.Құрлымдық ыңғайды ұйым ұйымдық құрлым сияқты бір немесе бірнеше мақсаттарға бағанашты өзара байланысты бөлімшелердің тұтастығы ретінде қатысады.

Өткізуді ынталандыру, оның түрлері мен құралдары

17 Ноября 2011, курсовая работа

Сату көлемін ұлғайту және пайда табу үшін сапалы тауарлар мен қызметтерді иелену жеткіліксіз, ол үшін тұтынушылардың осы тауарлардан алатын пайдасын олардың санасына жеткізе білу керек. Бәсекенің күшеюі мен нарықтың тауарлармен толығуына байланысты қазіргі кезде маркетингтік коммуникацияның (МК) рөлі мен маңыздылығы өсуде.

​ Специальные модели управленческих решений

09 Января 2014, курсовая работа

Разработка управленческого решения – один из наиболее важных управленческих процессов. От его эффективности в значительной степени зависит успех всей организации. Профессиональный менеджер должен владеть технологиями выработки, принятия, реализации управленческих решений, без которых эффективное управление организацией в сложной экономической обстановке практически невозможно. В этой связи актуальность, своевременность и перспективность выбранной темы не вызывает сомнений. Целью написания данной работы является анализ, рассмотрение методов и моделей принятия решений для более глубокого понимания его сути.