Рефераты по криминалистике

Кримінальне провадження медичного характеру

17 Апреля 2014, курсовая работа

Скоєння суспільно небезпечних дій психічно хворими є великою негативною проблемою в нашому суспільстві. Ці особи сильно відрізняються від звичайних злочинців, хоча існує думка, що злочинці, в своїй загальній масі є психічно хворими. Але на думку автора, це твердження є хибним, тому, що ця категорія злочинців (вчинена психічно хворими) є більш небезпечною для суспільства, скоюються у такий спосіб, що завжди шокує. Взяти хоча б для прикладу сексуальних маніяків, які майже у всіх висновках поєднують згвалтування з вбивством і катуванням.
Законом передбачено, що такі особи застосовують примусові заходи медичного характеру, а вже потім медичного характеру, а вже потім її можна притягати до суду. Але, на думку автора, у виключних випадках це положення не слід застосовувати до важко психічно хворих серійних вбивць, маніяків. Автор є прибічником смертної кари і особливо до таких осіб.

Кримінально-правова характеристика геноциду

15 Ноября 2013, курсовая работа

Актуальність теми дослідження. Історичний досвід XX ст. показує, що самі жахливі звірства і жорстокості відбувалися під час воєн і збройних конфліктів. Науково-технічний прогрес і пов'язане з ним вдосконалення озброєнь, зростаючий розмах військових зіткнень до середини минулого століття поставили під загрозу саме існування людської цивілізації. Незважаючи на те, що загроза світової війни і глобального знищення в даний час не настільки велика, у світі налічується одночасно більше 20 військових зіткнень як міжнародного, так і внутрішнього характеру. І практично всі вони супроводжуються вчиненням найтяжчих злочинів, доказом чого служить діяльність заснованих Радою Безпеки ООН, створених вже в новітній час - в 1993 і 1994 рр.., Міжнародних трибуналів по колишній Югославії та Руанді.

Криминалистика

11 Октября 2012, контрольная работа

В следственной и судебной практике достаточно часто возникает необходимость в назначении судебной экспертизы для решения диагностических и идентификационных задач. Успешность проведения судебной экспертизы зависит от качества сравнительных материалов, представленных на исследование.

Криминалистика

18 Октября 2013, реферат

Криминалистикалық фотография - фототүсірілімдердің жалпы және арнайы түрлерін қолданудың құрал-жабдықтары мен әдістеріне, оларды криминалстиклық мақсатта қолданудың ғылыми негізделген мәліметтеріне, сондай-ақ криминалистикалық зерттеулердің сәйкес нәтижелеріне негізделеді.

Криминалистика

18 Марта 2014, курс лекций

Криминалистика– наука о закономерностях механизма преступления, возникновения информации о преступлении и его участниках, собирания, исследования, оценки и использования доказательств и основанных на познании этих закономерностей специальных средствах и методах судебного исследования и предотвращения преступлений[1].

Криминалистика и ее место в системе юридических и иных наук

27 Августа 2014, контрольная работа

Цель работы: определить место криминалистики в системе научных знаний.
Из поставленной цели вытекают задачи нашей работы:
1.Определить объект и предмет изучения криминалистики;
2.Раскрыть цели и задачи криминалистики;
3. Определить место криминалистики в системе научных знаний.

Криминалистика и ее место в системе юридических и иных наук

22 Марта 2014, контрольная работа

Криминалистика – динамично развивающаяся наука. Основной ее задачей является удовлетворение насущных потребностей следственной, экспортно-криминалистической и судебной практики в эффективных средствах и методах деятельности при решении задач уголовного судопроизводства. В этих целях криминалистика не только выделяет и совершенствует все ценное из практики борьбы с преступностью, но и широко и творчески использует данные естественно-технических и других наук при разработке криминалистических средств, приемов и методов деятельности по расследованию и судебному рассмотрению уголовных дел. При этом возможности криминалистики в деле обеспечения следствия и суда достоверной и объективной доказательственной и иной криминалистически значимой информацией о расследуемом преступлении постоянно растут.

Криминалистика как наука учебная дисциплина и ее место среди смежных и иных наук

21 Марта 2014, контрольная работа

Понятиекриминалистики может быть определено предварительным исследованием объектов,природы, предмета и функций науки. Под объектом науки понимается конкретнаясфера, объект действительности; под предметом — определенный срез (часть)объекта познания. Проблема предмета науки приобретает остроту тогда, когдаодин и тот же объект исследуется различными науками. Если объект познанияизучает только одна наука, то надобности в разграничении объекта и предметанауки не возникает, достаточно определить объект науки.
Ученые выделяют двавида основных объектов науки. К первому отнесены преступление[2],преступная (криминальная) деятельность[3]и поведение преступника.

Криминалистика-Почерковедческая экспертиза

18 Января 2013, реферат

Исследование почерка в современной криминалистике является одной из важнейших и актуальных задач, поскольку в настоящее время преступники все чаще отказываются от грубых средств «аргументации» и переходят к более цивилизованным методам, позволяющим с меньшими затратами энергии и минимальным риском получать гораздо больший эффект от своих действий. Для того чтобы выразить общую мысль,

Криминалистикадан дәрістер тесттер

11 Октября 2013, контрольная работа

Оқырмандарға ұсынылып отырған «Криминалистикадан электронды оқу құралы» қазіргі заманғы оқу үрдісіне енгізілген кредиттік технология ерекшелігін ескере отырып құрастырылған көрнекі оқу құралы болып табылады.

Криминалистикадағы люминесценция

14 Июля 2015, реферат

Люминесценция (лат. lumen — жарық, escent — әлсіз) — табиғатта кездесетін кейбір заттардың сыртқы факторлар себебінен сәуле шығару құбылысы. Қысымы азайған заттардан электр тоғы өткенде немесе кейбір заттарға электрондық сәуле түскенде олардың сәуле шығару құбылысы катодолюминесценция деп аталады. Бұлардың біріншісі "күндізгі жарық" шамдарында пайдаланылса, екіншісі теледидар экранында бейнесигналды жарық сигналына өзгерту үшін пайдаланылады.

Криминалистикалық болжамдар және тергеуді жоспарлау

05 Февраля 2014, реферат

Жоспарлау мазмұнын анықтай отырып, тергеудi жоспарлау элементтерiне көңiл аудару қажет. Ондай элементтерге:
1. тергеулiк болжамдарды дайындау;
2. анықтауға жататын сұрақтар шеңберiн анықтау;
3. осы болжамдарды тексеруге бағытталған тергеу және жедел iздестiру шараларын таңдау;
4. осы әрекеттердi орындау ретi және оларға берiлетiн уақыт.

Криминалистикалық идентификация және диагностика

20 Октября 2014, реферат

Тендестіру зандылығына сәйкес — адамның ойлау процесіндегі қандай да бір ойы өзіне-өзі сәйкес, тепе-тең болуы тиіс.
Адамның санасыңда көрініс тапқан объект бейнесі нақты бір жекеленген болуы кажет.

Криминалистикалық тіркеудің түсінігі және оның ғылыми,құқықтық және ұйымдастырушылық негіздері

09 Декабря 2013, реферат

Қылмысты ашу және тергеуде,сондайақ осы мақсатта жедел-іздестіру шараларын жүргізуде әр түрлі ақпараттар алудың маңызы зор.Бұл ақпараттардан осы қылмысты жасаған немесе жасауға қатысы бар тұлғалар,ашылмаған қылмыстар,табылған дәлелдемелік айғақ заттардың шығу тегі туралы т.с.с. мәліметтер ала аламыз.Ал,қандай да болмасын ақпараттарды,соның ішінде криминалистикалық ақпараттарды бекітуге, сақтауға,беруге болатынын ескерсек,криминалдық сипатитағы оқиғалар мен құбылыстардың ақпараттық қоймасы болып келетін ақпараттар жүйесін құруға болады.Бұл жүйелерді қылмысты ашу,тергеу және алдын алу мақсатында қолдануға болады.Міне осындай ақпараттық анықтамалық жүйелерді криминалистік тіркеулер деп атайды.Яғни,қылмыстық процессте тергеліп отырған оқиғаның мән-жайын анықтау мақсатымен құрылған,тұлғалар туралы мәліметтер,криминалистикалық мәні бар заттар,басқа да объектілер туралы ережелер жүйесі мен әдістерін криминалистикалық тіркеу дейді.

Криминалистикалық фото суретке түсіру

17 Октября 2013, реферат

Қылмыспен күресу мақсатында фотосурет XIX ғасырдың ортасынан бастап қолданыла бастады. Басында негізінен қылмыскерлерді есепке алу үшін қолданылса, соңынан қылмыскерлерді жедел іздестіру, оқиға болған жерді қарау, табылған белгісіз өліктерді есепке қою және жедел-іздестіру жұмыстарын іске асыру мақсатында қолданыла бастады.
XIX ғасырдың 70 жылдарында аталған мақсаттарды жүзеге асыру үшін арнайы құралдар шығаруға талпыныстар жасала бастайды. Бұл сұраққа бірінші болып үлкен көңіл аударған француз криминалисі Альфонос Бертильон болды. Ол ірі пішімді фотокамераның бірнеше түрін ойлапи шығарды және жалпы фотографияның техникалық тәсілдері мен әдістерін қолдана отырып, қылмыскерді 1/7 кескіні көрсететін суретке түсіруді ұсынды

Криминалистическая версия

22 Мая 2012, реферат

Важнейшей характеристикой предварительного расследования преступлений является его поисково-познавательная природа.
Преступление как событие, лежащее в прошлом, может быть раскрыто и расследовано лишь при познании истинной картины этого деяния и доказывании всех фактов и обстоятельств, имеющих значение для разрешения дела.
С точки зрения существо процессы познания и доказывания едины, хотя одни и те же мыслительные формы их суждений, предмет и объем исследования не во всем одинаковы.

Криминалистическая версия

07 Мая 2013, контрольная работа

Целью контрольной работы является раскрытие криминалистического учения о версии, выработка собственных суждений по рассматриваемому вопросу.
Для достижения указанной цели в контрольной работе поставлены следующие задачи:
• Рассмотреть общие положения криминалистической версии;
• Раскрыть классификацию версий
• Рассмотреть особенности выдвижения и проверки версий

Криминалистическая габитоскопия

09 Июля 2013, курсовая работа

Габитоскопия (от лат. habitus - внешний облик человека, его телосложение + греч. skopeo - смотрю, изучаю) - это отрасль криминалистической техники, изучающая закономерности запечатления внешнего облика человека в различных отображениях и разрабатывающая технико-криминалистические средства и методы собирания, исследования и использования данных о внешнем облике в целях раскрытия, расследования и предупреждения преступлений (отождествления личности).

Криминалистическая габитоскопия

14 Ноября 2013, контрольная работа

Криминалистическая габитоскопия – это отрасль криминалистической техники, включающая систему научных положений и основанные на них средства и методы собирания и использования данных о внешнем облике человека в целях раскрытия, расследования и предупреждения преступления (учение о внешних признаках человека).В основе криминалистической габитоскопии лежат данные анатомии, антропологии, биологии. В ней широко используются положения и методы криминалистической идентификации. Предметом изучения габитоскопии являются облик человека, закономерно характеризующие его признаки внешности, их классификация и использование для целей отождествления.

Криминалистическая габитоскопия

08 Января 2014, контрольная работа

Научные основы использования признаков внешности человека для раскрытия и расследования преступлений заложил французский криминалист А. Бертильон. В 70-е гг. XIX в. он предложил систему описания примет преступников в регистрационных целях, где каждый элемент внешности получал точное определение и обозначение. Постепенно, с использованием достижений анатомии, антропологии, психологии, физиологии, морфологии, судебной медицины и других наук, а также с учетом следственной, оперативно-розыскной и экспертной практики, в криминалистике сформировалось учение о внешности человека - габитоскопия.

Криминалистическая габитоскопия

17 Декабря 2014, доклад

Криминалистическая габитоскопия — раздел криминалистики, изучающий элементы и признаки внешности человека, отображения внешнего его облика, используемые в розыскной и следственной практике, специальные технико-криминалистические средства и методы собирания данных о внешнем облике человека, особенности проведения криминалистической портретной экспертизы.

Криминалистическая дактилоскопия

29 Октября 2014, контрольная работа

Основная цель проекта - изучение истории возникновения дактилоскопии, ее становление и современное развитие, а также непосредственная роль в раскрытии и расследовании преступлений.

Криминалистическая диагностика

09 Октября 2013, реферат

Решая диагностические задачи в криминалистике, исследователь проделывает путь от изучения частного к более общему и вновь к частному. Здесь это изучение отдельных следов, признаков объекта явления, события), оценка совокупности следов, сопоставление с типовой моделью подобного рода следов (признаков) из своего личного экспертного опыта и по описаниям, приведенным в литературе, и вновь обращение к частному с целью характеристики происшедшего, окончательной его расшифровки, уточнения, конкретизации.
Очевиден при криминалистической диагностике и ход мысли исследователя, подчиняющийся общим законам познания, - от чувственно-конкретного созерцания к абстрактному мышлению (оценке признаков в отдельности и в совокупности, переборе вариантов, соответствующей наблюдаемой картине признаков, оценке результатов сопоставления изучаемых признаков с наиболее вероятной моделью), и вновь обращение к конкретному, к практике, к объекту исследования с тем, чтобы дать достоверный вывод о диагностируемом объекте, событии, явлении.

Криминалистическая диагностика в практике следствия. Роль криминалистической диагностики в построении следственных версий

07 Июля 2015, курсовая работа

Рост преступности, сопровождающий глобальные, социально-экономические преобразования нашего общества, побуждает к поиску новых форм и методов расследования и раскрытия преступлений, к созданию новых теоретических разработок в науке криминалистике, способных положительно влиять на практику. Одним из основных способов пополнения научного знания является анализ и обобщение практики. Это позволяет лучше познать закономерности изучаемых процессов и создать такую теоретическую модель, которая бы не только отражала изучаемую практику (следственную, экспертную), но и способствовала бы ее совершенствованию. В данной работе с указанных позиций рассматривается криминалистическая диагностика.

Криминалистическая идентификация

20 Ноября 2013, контрольная работа

Идентификация является одним из уровней криминалистического распознавания. И в то же время идентификация - не просто уровень распознавания. Она имеет для криминалистики повышенное и особое значение. Это можно объяснить следующим. Во-первых, теория идентификации исторически оказалась первой криминалистической теорией, выступившей не как сумма неких прикладных разрозненных отдельных сведений из различных наук, используемых в целях исследования преступлений (медицины, химии, токсикологии, биологии и т.п.), а как систематизированное знание с четко выраженной именно криминалистической направленностью. Во-вторых, проблемы криминалистической идентификации в настоящее время далеко вышли за пределы лишь техники отождествления личности, которой многие годы она ограничивалась. Об этом свидетельствует то, что еще не так давно криминалистическая идентификация рассматривалась лишь как одна из тем криминалистической техники, как раздела науки и курса криминалистики.

Криминалистическая идентификация

26 Ноября 2013, контрольная работа

Выработанные на протяжении более чем ста лет научные методы криминалистического учения о признаках внешности человека могут успешно использоваться в целях розыска скрывшихся установленных и неизвестных преступников, поиске без вести пропавших лиц, установлении личности неопознанных трупов, идентификации личности по различным объективным отображениям и учетным данным. Необходимость в идентификации личности может возникнуть и в гражданском процессе, например, при опознании людей, явившихся после длительного безвестного отсутствия, при розыске ответчиков, уклоняющихся от уплаты алиментов и т.д.

Криминалистическая идентификация, диагностика и прогнозирование

24 Апреля 2013, курсовая работа

Целью данной работы является осветить особенности методики криминалистической диагностики преступлений.
Исходя из данной цели можно сформулировать следующие задачи, а именно осветить:
общие положения методики криминалистической диагностики;
общие положения методики криминалистического прогнозирования и идентификации;
выяснить роль криминалистической диагностики для работы следователя;
сделать соответствующие выводы.

Криминалистическая идентификация: понятие, научные основы, объекты и субъекты

16 Мая 2014, курсовая работа

В практике расследования преступлений и розыска преступников очень давно выявилась потребность в установлении объекта (человека, животного или предмета) по его отображениям во внешней среде. Французский криминалист А. Бертильон, говоря об установлении личности рецидивиста на основании антропометрических исследований, применил термин «идентификация», произведя его от латинского слова «idem» – «тот же самый».
Основы научной криминалистики заложил отечественный криминалист С.М. Потапов, который в 1940 г. Впервые определил задачи, методы, принципы и формы криминалистической идентификации.

Криминалистическая методика расследования преступлений

04 Февраля 2014, курсовая работа

Задачи успешного расследования преступлений, как показывает следственный опыт, не могут быть решены достаточно быстро и методически правильно только с помощью средств и приемов криминалистической техники и тактики. Профессионально раскрыть преступление по горячим следам и при отсутствии таковых, решить все остальные задачи их расследования, определенные уголовно-процессуальным законом, в установленные им сроки практически невозможно, не руководствуясь при этом специальными научно разработанными системами методов ведения следствия и предупреждения преступлений.

Криминалистическая съемка

14 Февраля 2013, доклад

Ориентирующая съемка должна давать представление о расположении места происшествия на местности и отвечать на вопрос «где?». Поэтому в границы кадра нужно включать само место и окружающую его территорию. На ориентирующих снимках целесообразно показать расположение места происшествия относительно дорог, мостов, улиц, перекрестков и т.п., а для его привязки к местности включить в кадр находящиеся вблизи постоянные ориентиры.