Рефераты по журналистике

ХІХ Книжковий форум у Мінську — перший у новому році

15 Ноября 2013, реферат

З 8 по 12 лютого в столиці Білорусі проходила XІХ Мінська міжнародна книжкова виставка-ярмарок "Книги Біло-русі-2012". В її урочистому відкритті взяли участь видавці, науковці, письменники, поети та журналісти, представники влади Білорусі, керівники дипломатичних установ. Від української сторони на урочистостях були: Надзвичайний і Повноважний посол України в Республіці Білорусь Віктор Тихонов, директор Книжкової палати України Микола Сенченко, президент Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів Олександр Афонін та інші. Оргкомітет оголосив про почесних гостей форуму. Цьоріч такий статус отримали книгарі Вірменії, Федеративної Республіки Німеччини та Боліваріанської Республіки Венесуела. Останні іменувались також спеціальними гостями столиці Білорусі.

Халықаралық журналистика тәжірибесі

11 Декабря 2013, реферат

Бүкіл өлемде болып жатқан қазіргі заманғы зор өзгерістерге байланысты журналистика да жаңа көзқарасты, жаңа үғымды, жаңаша ойлауды қажет етеді. Уақыт өткен сайын ішкі-сыртқы саясат баспасөз, радио мен тележурналистиканың алдына тың міндеттер қояды Ондай міндеттерді орындау үшін бүкіл коллектив болып,ізденістер жасау арқылы жұмыс істеу қажет. Бұл орайда-журналистердің интеллектуалдық тәжірибесін қолданбай болмайды. Әсіресе, бұл салада халықаралық тәжірибелерге ерекше назар аударып отыру қажет. Мәселен, дамыған шетелдерде бүгінгі ақпарат құралдары қалай жұмыс істейді, соған назар аударған жөн. Ол үшін олардың жұмысына, журналистік творчествосына талдау жасап, қорыта білу керек.

Характеристика аудиовизуальных СМИ США

01 Декабря 2014, реферат

Исторические особенности развития СМИ Америке оказали значительное влияние на структуру телевизионного рынка. Телевидение формировалось в уникальных условиях. Оно сразу создавалось в форме коммерческого, в его сегменте никогда не было государственной монополии. Основателями стали не политики, а предприниматели. Более того, именно рекламодатели диктовали свои правила: производили ТВ программы и поставляли их телеканалам, заполняя их собственной рекламой.

Художньо-публіцистичні жанри радіожурналістики

02 Июня 2014, реферат

Публіцистика – специфічна галузь культурної діяльності, завданням якої є впливати на свідомість людей і формувати певні погляди.
Основні ознаки журналістської публіцистики:
• у тексті наявна важлива проблема;
• яскраво виражена авторська особистість, життєва позиція, переконання;
• використання в тексті різних видів образів (художніх деталей, образних картин, образів-персонажів);

Цензура в области печати в дореволюционной Франции

12 Октября 2014, лекция

В предшествующем изложении упомянуто о декларации Людовика XII (в 1513 г.), предоставлявшей некоторые привилегии лицам, занимающимся промыслом книгопечатания, в виду тех благ, которые приносит это «божественное» искусство. Но вскоре отношение правительства к печати изменилось. Сознание пользы от нее как бы стушевалось, в ней стали видеть опасное орудие вреда для общества. Произведения печати начали все более и более являться предметом усиленного надзора и строгих преследований. Это произошло, главным образом, под влиянием реформации.

Чи є принципова різниця між поняттями «культура книги» та «мистецтво книги»?

03 Февраля 2014, доклад

Книга – явище унікальне. Її можна розглядати в безлічі аспектів – і як явище духовної культури, і як предмет матеріальної культури. Та книга – це не тільки інформація, це ще й пам’ятка історії, пам’ятка культури, пам’ятка книжкового мистецтва. Шанувальники книги, як правило, звертають увагу не лише на зміст і літературну майстерність автора, а й на художнє оздоблення книги та майстерність її виготовлення.

Шоқан Уәлиханов

19 Октября 2015, реферат

Қазақстан мәдениетіне үлкен үлес қосқан қазақтың алғашқы ғалымдарының бірі Шоқан Шыңғысұлы Уәлиханов орыстың әскери мектебінің түлегі еді. Алайда Шоқанды қазақ даласында орыстандыру саясатын жүргізуші деп бағалау үстірт пікір. Арғы атасы Абылайды пір тұтқан Шоқан өз халқының мәдениетін жоғары деңгейге көтеруге тырысты. Бұған негізгі құрал оның ағартушылық әрекеті болды. Қазақ ағартушылығына Еуропадағы ағылшын, неміс, француздардағы сияқты жалпы ортақ белгілер тән. Ең бастысы — білім мен ғылымды адамдарды бақытқа жеткізетін күш деп ұғыну.

Шпаргалка на тему"Журналистика.Этапы"

30 Ноября 2011, шпаргалка

2-3в.д.н.э. – устная журналистика.
В 130 г.д.н.э.- были изданы Большие Анналы(80 книг со сводками погоды).
1в.д.н.э.-письменная журналистика(1ые прообразы газет): глиняные дощечки (одни в центре - для всех, другие перед форумом – официальная информация: «Acta senatus» – праобраз офиц.СМИ, «Acta diurna populi Romani» - праобраз массовой прессы (жёлтой в том числе) – были созданы по приказу Юлия Цезаря. Сборщики инфы – диурналисты.

Шпаргалка по "Журналистике"

27 Ноября 2013, шпаргалка

Работа содержит ответы на вопросы по дисциплине "Журналистика".

Шпаргалка по "Истории отечественной журналистики"

06 Ноября 2013, шпаргалка

Вступление российской экономики в XX столетие было отмечено началом серьезного кризиса 1900—1903 гг. Экономический застой продолжался до 1909 г., когда он сменился новым подъемом. Неверно считать кризис начала века доказательством экономической отсталости России или неразрешимости стоявших перед ней проблем. Достижения и успехи в экономике были, и немалые. Впрочем, острые проблемы и трудности тоже были. Россия вошла в пятерку наиболее развитых промышленных стран. Она встала на путь экономической модернизации, т. е. изживания остатков крепостничества, развития промышленности, создания основ индустриального общества, в котором промышленность преобладает над сельским хозяйством, а городское население — над сельским.

Шпаргалка по "Истории отечественной журналистики"

11 Января 2014, шпаргалка

1. Альманахи первой трети XIX века.
2. «Вестник Европы» под редакцией Н.М. Карамзина – издание нового типа.
3. Издания «Вольного общества любителей словесности, наук и художеств».
4. Полемика в печати о литературном языке, ее политическое значение и отражение в журналистике
5. Цензурный устав 1804 года и его влияние на отечественную журналистику в первое десятилетие XIX века.
6. Первые провинциальные издания в России. Газета «Казанские известия».

Шпаргалка по "Русскому языку"

06 Июня 2013, шпаргалка

Рабоат содержит ответы на вопросы по дисциплине "Русский язык"

Шпаргалка по "Теория и практика журналистики"

20 Мая 2013, шпаргалка

Работа содержит ответы на вопросы к дисциплине "Теория и практика журналистики".

Шпаргалка по дисциплине "Литературное редактирование"

26 Мая 2012, лекция

Работа содержит ответы на 40 вопросов по дисциплине "Литературное редактирование".

Шпаргалки по "Журналистике"

23 Декабря 2013, шпаргалка

Работа содержит ответы на вопросы для экзамена (зачета) по "Журналистике"

Шпаргалки по "Социология журналистики"

06 Июня 2014, шпаргалка

1. Социология и журналистика изначально тяготеют к друг другу. Во-первых, на уровне объекта изучения. У социологии это массово статистические факты, явления, процессы, то общие и особенное, что присуще интересам, образу жизни, другим характеристикам социальных общностей. У журналистики это социологически освоенная социальная реальность

Шрифт как основа типографики (основные классификации, требования к шрифтам)

18 Декабря 2013, курсовая работа

Целью моей курсовой работы являлось изучение таких понятий как типографика, шрифт. В основной части я рассматривала основные термины, относящиеся к шрифтам, классификации шрифтов по историческому принципу и классификацию по ГОСТ. Также были рассмотрены основные требования к шрифтам.

Эволюция газеты “The New York Times” в контексте прессы США

06 Июня 2014, реферат

“The New York Times” - одно из наиболее влиятельных печатных периодических изданий во всём мире. Изначальная концепция регионального издания не помешала этой газете занять заметное место в американской и всемирной печати. Её ежедневный тираж составляет около миллиона экземпляров, а по воскресеньям - более 1.4 миллиона, что само по себе говорит о многом (к примеру, ежедневный тираж одной из старейших российских газет «Комсомольская правда» составляет 700 тысяч экземпляров).
Актуальность темы определяется необходимостью отследить важнейшие шаги и определяющие судьбу издания этапы её истории, от бытности местечковой газетой, “penny press”, до становления её лицом американской прессы. История “The New York Times” неотделима от изменений в обществе, от политических перемен и обстановки в стране и в мире - поэтому газета рассматривается без отрыва от общего контекста.

Эволюция системы книгораспространения и ее современное состояние

11 Апреля 2014, реферат

Наибольшую долю книжного рынка (около 35%) России занимают независимые книжные магазины.
У специалистов отрасли по-прежнему не существует единой точки зрения в
отношении объема книжного рынка в денежном исчислении: оценки колеблются от
62 до 86 млрд руб.

Экономика и СМИ

13 Октября 2013, реферат

В реферате рассмотрены концепции российских и зарубежных исследователей, посвященных задачам и роли СМИ в структуре современного общества, исследуется факторы модернизации российских масс-медиа в условиях бурного роста отечественной медиасистемы, отмечена необходимость выработки медиаполитики, нацеленной на преодоление «диспропорций рынка», мешающих СМИ выполнять свои обязанности перед обществом.

Эксперимент журналистской практики на примере газеты «Моя Мадонна»

28 Сентября 2012, курсовая работа

Журналист в своём творческом труде использует различные способы толкования ситуаций и явлений, свидетелем которых является он сам. В идеальном варианте основная цель познания журналиста – нахождение истины и точная её передача читателю. Во многом объективность и истинность написанного журналистом материала зависит от степени владения методами освоения действительности. Яркими представителями таких методов является наблюдение и эксперимент. В данной курсовой работе исследуется степень применения метода эксперимента среднестатистическим амурским журналистом в амурских печатных СМИ.

Эмоционально окрашенная лексика в газетном тексте

01 Ноября 2012, курсовая работа

Целью данной работы является изучение эмоционально-окрашенных лексических единиц, используемых в газетных текстах.
Для осуществления выше поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1) дать определение газетной лексике;
2) охарактеризовать языковые особенности газетного стиля;
3) описать основные особенности публицистического текста;
4) изучить виды эмоционально-окрашенной лексики;
5) проанализировать используемые в газетных текстах эмоционально-окрашенные лексические единицы.

Эразм Роттердамский Похвала глупости

21 Января 2013, реферат

Анилиз памфлета "Похвала глупости" с точки зрения публицистики.

Эссе по книге Герберта Уэллса «Россия во мгле»

21 Декабря 2012, сочинение

Выбрала это произведения для эссе, так как сейчас Россия снова слегка подернута мглой. А когда я открыла его, то убедилась, что выбор сделан верно. Первая глава называется «Гибнущий Петроград». Я очень люблю Питер, это потрясающий город где крайне много народа, но, тем не менее, он спокоен, не то, что Москва. В Петербурге дышится свободно, по проспектам гуляется легко. Но, впечатления Герберта а, который приехал в северную столицу с сыном, разнятся с моими. Он пишет, как в 1914 году посетил Петроград и Москву.

Этика тележурналистики

03 Декабря 2012, реферат

К сожалению, существует тенденция изначально ориентироваться на спонсоров и рекламодателей. Приходится поражаться откровенной наивности иных «продюсеров», которые мечтают об очереди из рекламодателей, которая выстроится у дверей их кабинета, как только выйдет журнал или телепередача. Естественно, никакой очереди нет и в помине. Выпустив пару-тройку номеров, такие журналы тихо и незаметно уходят в небытие.

Этнические проблемы "расследовательской журналистики"

15 Декабря 2010, реферат

Проблемы расследовательской журналистики сегодня очень важны и для России. Многочисленные дискуссии о компромате, о журналистах-киллерах также затрагивают фундаментальные этические проблемы. Каковы пределы вторжения журналиста в частную жизнь, каковы приемы, которые допустимы при проведении расследований? В данной статье я попытаюсь наметить границы этической журналистики и обозначить те моменты, которые применяют журналисты-расследователи в своей повседневной работе.

Прежде всего, мне бы хотелось немного остановиться на понятии этики. Очень хорошее определение этики дал доктор Рушворд Киддер, основатель Института Мировой Этики. Он называет этику подчинением неписаным законам (the obedience to the unenforceable), то есть журналисты должны следовать своим собственным правилам, следить за честностью своих репортажей и не полагаться на государство или какие-либо законы или органы, указывающие им, как им делать то, что они делают.

Юрий Александрович Помпеев

14 Октября 2013, автореферат

Доктор наук, преподаватель Санкт-Петербургского университета культуры; член Союза писателей СССР (1974) и России.
Сегодня Юрий Александрович – профессор культурологи, автор работ, посвященных истории, экономике, культуре, научной организации труда. Более пятнадцати лет он преподает в Санкт-Петербургском университете культуры и искусства. Это дело, по его словам, позволяет сохранять внутреннюю свободу.

Явление манипуляции в СМИ

05 Апреля 2013, курсовая работа

Манипуляция — это особая форма управления другим человека с целью принятия им определённых решений и совершения каких-либо действий, необходимых тому, кто этим человеком управляет. Происхождением слово «манипуляция» обязано латинскому языку, «manus» буквально означает – рука. В старых словарях слово манипуляция обозначает умелое, «сноровистое» обращение с какими-либо объектами с помощью ловкости рук. Поскольку сегодня в качестве таких объектов выступают живые люди, то слово приобрело переносный смысл.

Язык и культура

18 Декабря 2013, реферат

На современном этапе развития науки все очевиднее становится необходимость комплексного изучения языковых и социокультурных процессов в их функциональном взаимодействии в ходе исторического развития общества. Целесообразность подобного подхода обусловлена, в частности, невозможностью рассмотрения целого ряда важнейших языковых явлений в отрыве от условий функционирования общества, развития его культуры. Соответственно учет языкового контекста имеет большое значение для адекватного освещения вопросов, находящихся в поле зрения таких смежных научных дисциплин, как культурология, социология, история и т.д.

Языковая агрессия в газетных текстах массовых изданий

12 Октября 2013, курсовая работа

Цель исследования: изучить материалы газеты «Комсомольская Правда» за 2010 год на проявление в них языковой агрессии.
В соответствии с указанной целью необходимо решить следующие задачи:
1. Исследовать понятие «языковая агрессия».
2. Определить его соотношение с понятиями «языковое насилие» и «язык вражды».