Рефераты по экономике

Японская экономическая модель

04 Мая 2015, реферат

Японская экономическая модель – явление уникальное и во многом отличается от большинства современных систем экономики, она является результатом многолетней работы японцев с периода восстановления экономического потенциала страны, почти полностью разрушенного в ходе Второй мировой войны, до наших дней.

Японское «экономическое чудо». современные проблемы японии

19 Сентября 2013, курсовая работа

В наcтоящее время интерес всего мира к Японии, ее развитию огромен. Ее достижения, особенно в области экономики, общеизвестны и привлекают к себе внимание всех без исключения. Бурное развитие страны Восходящего Солнца вызывает у наблюдателей cо cтороны как интереc и воcхищение, так и зависть и настороженность, и даже опасение.
Япония потерпела поражение во Второй мировой войне, вcледствие этого получила огромный моральный и материальный ущерб. Но, не cмотря на это, сумела подняться из руин и разрухи, полностью восстановить экономику страны, а также стать мировым лидером в области промышленности и торговли, а также науки и техники.

Японское чудо

19 Декабря 2013, реферат

Интерес к Японии во всем мире огромен. Впечатляющие достижения Страны восходящего солнца, особенно в экономике, общеизвестны и привлекают к себе пристальное внимание, вызывают смешанные чувства: от удивления и восхищения до зависти и опасения. Действительно, как это удалось Японии, потерпевшей жестокое поражение в войне, понесшей огромный материальный и моральный ущерб, практически в течение жизни одного поколения не только подняться из руин и разрухи, но и превратиться в первоклассную экономическую державу, лидирующую во многих областях промышленности и торговли, науки и техники?
Целью работы является описание состояния экономики Японии во второй половине 20 века.

Японское экономическое чудо

15 Ноября 2013, реферат

Целью работы является описание состояния экономики Японии во второй половине 20 века.

Қазіргі замандағы ақша теориясы

04 Февраля 2014, курсовая работа

Курстық жұмыстың мақсаты :
- ақша теориясының даму жолдарын жүзеге асыруға қол жеткізу;
- ҚР-ғы ақша реформасының ерекшеліктерін түсіну
Курстық жұмыстың міндеті:
- ақша теориясының мәнін, негізгі түрлерін және ақша реформасының теориялық аспектілері мен өткізу қажеттіліктерін қазіргі экономика тұрғысынан ашып қарастыру.

Қазіргі макроэкономика ғылымының қалыптасуы мен дамуы

19 Мая 2015, реферат

Макроэкономика ғылым ретiнде экономикалық құбылыстар мен үрдiстердi экономикалық теориялар мен үлгiлер түрiнде жүйелеп қорытуға арналған. Мұнда экономика бiртұтас жүйе ретiнде қарастырыла отырып, тауарлар өндiрiсi мен қызмет көрсетудiң жалпы көлемiн және оның өсуiн, инфляция қарқыны мен жұмыссыздық деңгейiн, валюталардың айырбас бағамдары мен төлем балансының жағдайын зерттейдi. Сондай-ақ макроэкономика өндiрiс көлемiнiң, жұмысбастылықтың, тауар мен ақша нарықтарындағы тепе-теңдiктiң ұзақ мерзiмдегi өзгерiстерiмен қатар, экономикалық айнымалылардың қысқа мерзiмдi тербелiстерiн зерттейдi.

Қазіргі микроэкономика және оның методологиясы

05 Марта 2013, реферат

Микроэкономика пәні. Микроэкономиканың мақсаты мен міндеттері. Экономикалық ресрустар. Экономиканың негізгі үш мақсаты.

Қазакстан Республикасының әлеуметтік экономикалық даму стратегиясындағы мемлекеттің рөлі

20 Декабря 2013, курсовая работа

Жалпы нарық мәселесі төңірегінде осы күнге дейін теориллық айтыстар толастай келеді.Экономикалық әдебиеттер мен зерттеулерде "нарық" деген терминнің мәні осы күнге дейін толық ашыла қойған жоқ. Нарық сауалға бірден жауап берудін өзіндік қиындығы жеткілікті. Нарық мәселелерінің қоғамдағы қайта қүру теориясы мен практикасында алатын зор мәніне қарамастан, ТМД-ға кіретін мемлекеттердің және Қазақстан ғылым экономикасының арасында нарық түралы бірыңғай пікір жоқ, Осыған байланысты нарықтың бірнеше анықтамасын келтірейік.Сондықтан нарық үдайы өндірісті үйлесімді дамудың басты түтқасы. экономиканы нарықтық реттеу ұйымдасқан жоспарлы шаруашылық механизмнің қүрамды бөлігі, онымен тығыз байланыста әрекет ететінін естен шығармаған

Қазақстан Республикасындағы банк жүйесіндегі мәселелер және жетілдіру жолдары

24 Февраля 2015, курсовая работа

Қазақстан Республикасында «Қазақстан Респубикасы банктер жәе банк қызметі туралы» республика Президентінің 1995 жылғы 31 тамыздағы заң күші бар жарлығында «Қазақстанның екі денгейлі банк жүйесі бар бірінші денгейдегі мемлекеттің Ұлттық банкі, ал басқа бактердің барлығы екінші денгейлі яғни коммерциялық банктер» делінген.
Банк және тауарлы, ақшалай қарым қатынастардың даму тарихы тұрғыдан қатарлас жүреді және өзара тығыз байланыста болады. Банктік шаруашылық өмірдің орталығы барлық эконмиканың негізгі түйіні болып табылады.

Қазақстан Республикасындағы қаржы нарығының қалыптасуы,және қызмет атқару механизмдері

28 Декабря 2013, дипломная работа

Қазақстан Республикасының қазіргі банк жүйесінің құрылуы 1990 ж. желтоқсанында ҚазКСР-ның Жоғары Кеңесі қабыядаған "Банктер және банк қызметі туралы, Заңынан бастау алады. Заңға сәйкес республикада екі деңгейлі банк жүйесін құрылды: жоғары (бірінші) деңгейдегі банк - ҚазКСР-ның Мемлекеттік банкі және төменгі деңгейдегі банк коммерциялық банктер жүйесі. Банк - өзінің жарғысы бар, толық шаруашылық және өзін-өзі қаржыландыру негізінде қызмет атқаратын заңды тұлға. Ол ақша қаражатын тарту, орналастыру және басқа банктік операциялар жүргізетін мекеме. Қазақ Кеңес Социалистік Республикасының территориясында жинақталған несие ресурстары осы Заң шыққан күннен бастап Республика меншігі болып саналатын болды.

Қазақстан -2030: мақсаты, басымдылық міндеттері және оны іске асыру мәселелері

04 Апреля 2013, курсовая работа

Менің осы такырытггы тандаған себебім:осы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000-2002 жылдарға арналған іс-қимыл бағдарламасы Қазақстан Республикасының 2030 жытға дейінгі даму Стратегиясы ескеріле отырып жэне Қазақстан Республикасы Парламентінің (1999 жылғы 12 қараша, N 204-1 ҚРП) және Қазақстан Республикасы Үкіметінің (1999жылғы 11 қарашадағы N 1684) каулыларымен макүлданган Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000-2002 жылдарға арналған іс-қимыл бағдарламасы туралы курстық жұмысымды әзірлендім.

Қазақстан аймақтарының бәсекеге қабілеттілігін арттыру

29 Мая 2013, курсовая работа

Бүгiнгi жаһандану кезiнде ұлттық экономика бәсекеге қабiлеттi болмаса, онда оның болашағы бұлынғыр болып табылады. Сондықтан да бiзге мемлекет ретiнде қалыпты жұмыс iстеу үшiн тұтастай алғанда экономикамыз бәсекеге қабiлеттi болу керектiгi сөзсiз. Ал осыдан барып әр сектордың өз мiндетi туындайтыны белгiлi

Қазақстан жеріндегі тас ғасыры

15 Июня 2013, реферат

Тас ғасыры – археологиялық дәуірге бөлуде алғашқы тас құралдарының пайда болуынан бастап, қола құралдарының шығуына дейінгі кезеңді қамтитын көне дәуір. Тас дәуірі көне тас ғасыры – палеолит, өтпелі кезең – мезолит, жаңа тас ғасыры – неолит болып бөлінеді. Палеолиттің ерекшелігі Еуразия мен Африка аймақтарының сол дәуірдегі мәдениеттерінің бір-біріне едәуір ұқсастығы болып табылады. Тас ғасырында тас құралдарымен қатар сүйектен, ағаштан жасалғандары да қолданылды. Ежелгі палеолит адамдары бірігіп аң аулады, бірігіп терімшілік етті.

Қазақстан және халықаралық ұйымдар

18 Марта 2014, реферат

Қазақстан тәуелсіздік алған күннен бері БҰҰ және оның арнайы мекемелер жұмысына белсенді қатысуда. Бұл ынытмақтастық мемлекетіміздің сыртқы саясатының басым бағыттарының бірі. Осы бағыттың негізгі мақсаты халықаралық сахнада ҚР-ның ғаламдық және аймақтық қауіпсіздік саласындағы стратегиялық мүдделерін, саясат пен экономикада әділетті әлемдік тәртіп пен орнықты даму ортасын құруды, әлемдік қауымдастық мүшелері арасындағы қарым-қатынастарды үйлестіруді көздейді.
Біріккен Ұлттар Ұйымы ұжымдық қауіпсіздік және халықаралық ынтымақтастық арқылы бейбітшілікті сақтау мақсатымен екінші дүниежүзілік соғыстан кейін 1945 жылдың 26 маусымында 51 мемлекет қатысуымен құрылды. 66 жыл өтккеннен кейін мүше мемлекеттердің саны 193 жетті.

Қазақстан импортының талдауы

02 Мая 2015, реферат

Қазақстанның тәуелсіз дамуының басынан-ақ ашық экономика старетигиясы жүзеге асырылуда. Елдің сыртқы саудасы тиімділігінің талдауы сауданың жалпы экономикалық өсу қарқынына әсерін көрсетеді. Көптеген сарапшылардың пікірінше жоғары экономикалық көрсеткіштерге жетуге көбінесе шикізат экспорты мен әлемдік нарықтардағы қолайлы бағалық жағдаят әсер етті.

Қазақстан Республикасы конституциялық құқық ғылымының түсінігі, пәні және әдістемесі

10 Марта 2015, реферат

Конституциялық құқық ғылымы барлық құқықтық, заң ғылымдарының құрамдас бөлігі болып табылады. Ол өз кезегінде қоғамдық ғылымдар жүйесіне кіреді. Конституциялық құқыққа ғылым ретінде өзінің пәні, деректемесі, оны зерттеудің өзіндік жолы тән. Конституциялық құқық ғылымы салалық ғылымдардың қатарына жатады

Қазақстан Республикасы кәсіпорындарының бәсекеге қабілеттілік деңгейі және оны арттыру жолдары

10 Февраля 2014, курсовая работа

Қазақстан Республикасының саяси, экономикалық және қоғамдық өмірінде өтіп жатқан іргелі өзгерістер кәсіпорындардың шаруашылық іскерліктің жаңа жолдарын қарастырумен қатар, экономикалық тиімділікті қамтамасыз етуде бірқатар маңызды мәселелердің шешімін табуын талап етеді. Солардың бірі ретінде бәсекелестік ортадағы маркетинг қызметінің қалыптасуын атап өтуге болады. Бұл үшін осы жүйе қызметін талдау және өнімді өткізуді кәсіпорынның қызмет көрсету және өнімді өткізу қызметінде қарастырған жөн.

Қазақстан Республикасы қаржыны мемлекеттік жетілдіру жолдары

25 Октября 2014, курсовая работа

Бұл жарлықты қабылдау жалпы қаржы жүйесінің, атап айтқанда, өндірісті ынталандыру мен салық салу механизмін халықаралық стан-дарттарға жақындатуға бағытталған салық жүйесін реформалаудың бас-тамасы болды.. Бірақ та жаңа салық жүйесі бюджеттік тараппен қабыс-пайтынын атап өткеніміз жөн. Сондықтан да республиканың жаңа бюджеттік жүйесін жасақтап, оны Салық туралы кодекспен үйлестіру керек болды. Біздің көзқарасымыз-ша, «Бюджет жүйесі туралы» жаңа заң осы міндетті шеше алатын секілді.

Қазақстан Республикасына инвестицияларды тарту мәселелері

15 Января 2014, курсовая работа

Адамзат қоғамының дамуының қазіргі кезең қиын да күрделі мәселелердің шешімі-ұтымды ұлтаралық экономикалық байланыстар орнату. Қазіргі таңда әлемдегі көптеген елдер арасында экономикалық байланыстар барған сайын күшейіп, әлемдік экономикалық жүйесі қалыптасып келеді. Нарықтық экономикаға қарай қозғалу әлемдік экономика жүйесіне қосылу көрінісі. Әлемдік нарық-жай ғана тауарлардың экспорты мен импорты ғана емес, бұл ақпараттар ағыны, білім, ғылыми-техникалық идеялар, өзара қызмет көрсету шектері арқылы қозғалу, бірлескен жобаларды өмірге әкелу. Соның нәтижесінде әр түрлі экономикасының ықпалдастыққа бағыт алып, жақындасуы.

Қазақстан Республикасында бағалы қағаздар нарығын реттеу жолдары

07 Апреля 2013, курсовая работа

Тақырыптың өзектілігі – бүгінгі таңда Қазақстан Республикасының ең өзекті мәселелерінің бірі бағалы қағаздар нарығын қалыптастыру болып табылады.
Бағалы қағаздар нарығы экономикалық жүйеде ауқымды орын алады.Қазіргі уақытта, барлық дүниежүзінде болып жатқан келеңсіз банк үрдісінің салдарынан, бағалы қағаздар нарығына аса көңіл аударуына әкелді.Бұған, бағалы қағаздардың банктік өнімдерге бәсекелес құрал ретінде болуы да септігін тигізеді.
Бағалы қағаздар нарығы арқылы бос капиталдың бір аядан, капиталға қажеттілік туатын екінші аяға аудару арқылы, мемлекеттің экономикалық және әлеуметтік сұрақтарды шешуге көмектесетін жүйе болып табылады.

Қазақстан Республикасында еңбек ақы төлеуді мемлекеттік реттеу

22 Ноября 2013, реферат

Меншік нысандарының трансформациялануы және әлеуметтік-еңбектік қатынастардың екі жаңа субъектілері – жұмыс берушілер мен жалдамалы жұмысшылардың қалыптасуы сияқты белгілермен сипатталатын Қазақстан Республикасындағы нарықтық өзгерістердің жаңа кезеңі еңбек ақы сияқты көптеген экономикалық категорияларға дәстүрлі қалыптасқан көзқарастарды қайта қарастыруды талап етеді. Сондықтан бүгінгі таңдағы қалыптасқан жағдайларда еңбек ақыны реттеудің нарықтық механизмдерін қалыптастыру проблемасы нарықтық жағдайлардағы еңбек ақының мәнін және оның мөлшерін дифференциациялаудың объективті факторларын анықтау қажеттілігін туындатады.

Қазақстан Республикасында кофехана индустриясының даму тарихы

25 Февраля 2014, реферат

Кофехана - келген қонақтарға жайлы әңгімелесуге, отыруға мүмкіндік беретін және гастрономиялық өнім ұсынатын кішігірім кәсіпорын. Кофеханада негізінен кофе, аспаздық тағамдар, алкогольді және алкогольсіз сусындарға көп мән беріледі. Көптеген Шығыс және Батыс жағалауындағы Еуропалық қалаларда орналасқан кофеханалар келген қонақтарға кальян және ароматты темекіні ұсынады. Сонымен қатар, кейбір кофеханаларда жоғарғы кофе сұрыптарын сатып алуға мүмкіндік бар. Атап айтсақ, Еуропа қалаларындағы: Франция, Англия, Швеция және т.б. Алғашқы кофеханалардың пайда болуы кофе ішіп, көзқарастары біріккен қонақтардың жиынынан пайда болған. Атап айтсақ, дүние жүзіндегі ең алғашқы кофеханалар Осман империясының Константинополь қаласында дамыған. 17 ғасырдың екінші жартысында кофеханалар Осман империясынан тыс пайда болса, 1647 жылы Италия қаласындағы Венецияда жаңа стильмен ашылған кофейня пайда болды.

Қазақстан Республикасында мүлікке салық салу: құрылу негіздері және жетілдіру жолдары

14 Октября 2013, автореферат

Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Нарықтық қатынастардың қазіргі даму жағдайы, өнеркәсіп орындарының көбеюі, халықтың әл ауқатының жақсаруы, қаржы жүйесінің нығайып дамуы, мемлекетаралық экономикалық қатынастардың ұлғаюы елімізде салық жүйесін негізді түрде дамытудың қажеттілігін көрсетіп отыр.
Себебі ғылыми негізделген, шынайы өзгерістерді бейнелейтін әрі жүйелі түрде реттейтін салық жүйесі экономикалық процестерге оң ықпал етіп, жағымсыз жағдайлардың орын алуына жол бермей, қоғамда өркениетті құқықтық қатынастарды нығайта түседі.

Қазақстан Республикасында халықты әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру

17 Декабря 2013, реферат

Бірінші деңгей – Қазақстан Республикасының Конституциясы кепілден-дірген әлеуметтік төлемдер, яғни барлық азаматтарға қоғамның дамуына азаматтың қосқан жеке үлесін есепке алмай бірдей деңгейдегі төлемдер (базалық зейнетақы төлемі, мемлекеттік жәрдемдер, баланың дүниеге келуіне біржолғы төлем).
Екінші деңгей – жұмыс өтілі мен еңбекақы төлеу мөлшеріне қарай жалпыға бірдей зейнетақы, міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік сақтандыру аударымдары есебінен әлеуметтік төлемдер, яғни, азаматтарды олардың қоғамды дамытуға жеке қосқан үлесін есепке ала отырып, қосымша әлеуметтік қамсыздандыру.

Қазақстан Республикасындағы ауыл шаруашылығының дамуы

31 Января 2014, курсовая работа

Қазіргі кездегі ауыл шаруашылыгындағы әлеуметтік-экономикалық жағдайдың нашарлауы көбінесе субьективтік себептермен түсіңдірілетіні аса дау туғызып отырған жоқ. Еліміздің көрнекті экономистері бұдан он шақты жыл бұрын, яғни ауыл шарушылығында экономикалық реформаларды іске асыру басталған шақта, осы саладағы өзгерістерде революциялық емес, эволюциялық жолды ұстану керектігін сан рет қайталаған болатын. Бірақ, Үкіметіміздің тарапынан мұндай көзқарастарға мойын бұрған ешкім болған жоқ және оған қоса кеңшарларды жедел түрде мемлекет иелігінен алғаннан кейін "еңді ауыл шаруашылығына мемлекеттің араласуы кажет емес" деген кағида ресми түрде саясат деңгейіне дейін көтерілді.

Қазақстан Республикасындағы банк жүйесіндегі мәселелер және жетілдіру жолдары

04 Февраля 2014, курсовая работа

Кез келген мемлекеттің экономикасында ірі кәсіпорындар,шағын және орта кәсіпкерлікпен қатар мемлекеттің дамуының негізі – банк жүйесінің қалыпты жұмыс істеуі екенін әлемдік практика көрсетуде.
Нарық экономикасы, шаруашылық жүйесі интеграциялану кезеңінде қаражат құрау мен оны пайдалану үрдісі әртүрлі экономикалық тұлғалар арасындағы әр-қилы қарым-қатынастарға сәйкес дамиды.Ондай тұлғалар – халықтың өзі,одан кейінгісі: мемлекет және банк,басқа қаржылық делдалдар.

Қазақстан Республикасындағы жергілікті өзін-өзі басқарудың дамуы

19 Февраля 2014, дипломная работа

Дипломдық жұмыста Қазақстан Республикасында жергілікті басқару жүйесінің ерекшеліктері мен өзін-өзі басқару жүйесінің қалыптасу мәселелері мен болашағы қарастырылған.
Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Соңғы жылдары мемлекеттік басқару саласындағы жергілікті өзін-өзі басқару жүйесінің даму мәселесі турасында көптеген қазақстандық саясаткерлер мен ғалымдардың талдаулары мен пікір-таластарының ерекше тақырыбына айналып, басылым беттерінде және бұқаралық ақпарат құралдарында бұл мәселені шешу туралы көптеген пікірлер айтылуда және әртүрлі тәсілдер ұсынылуда.

Қазақстан Республикасындағы монополиялық жағдай

18 Сентября 2013, реферат

«Монополия» терминi бiр немесе шектелген саны бар сатушылар нарығын сипаттау үшiн қолданылады. Монополия бәсекелестердi ығыстырып, өз көшiн арттырады және сатып алушыларға таңдау мүмкiндiгiн қалдырмайды. Сонымен бiрге ол ұсыныс көлемiн анықтап, бағаларды белгiлеу арқылы нарыққа өз ережелерiн қояды. Монополия еркiн бәсекелестiгi бар нарыққа қарама - қарсы түрде жүргiзiледi. Артықшылық тұтынушыға емес, өндiрушiге берiледi, себебi ол өнiмге бағаларды белгiлейдi. Баға мен пайда бәсекелестерден жоғары болып, қоғам және жеке топтар үшiн өте ауыр жағдай тудырады. Сфера және аймақ, кәсiпорындар арасындағы ресурстарды қайта бөлу механизмнi» тиiмдiлiгi бұзылады, экономикалық еркiндiк болмайды, тұтынушылар үшiн де.

Қазақстан Республикасындағы несие жүйесі

05 Ноября 2013, курсовая работа

Несие ұғым кең ауқымды түсінікте Батыс елдерінде алғашқы пайда болып, содан бәрі басқа мемлекеттерде өріс алып келеді. Осы тұрғыда несиенің сатылып, пайызға берілуі - несие ұғымының негізін қалыптастырады. Несие туралы ғылым әлі жас. Ол саяси экономиканың қалыптасуымен пайда болды. Несиенің ұдайы өндіріс процесімен, құндылыұтың қайта айналымының және айналысының Маркстік тұрғыдан талдануы несиенің қажеттігін түсінудің демеушісі, қоғамдығы несиелік қатынастардың туындауын, несиенің табиғаты мен мәнінің айрықша экономикалық категория екндігін түсінудің қуат көзі болып табылады. Қоғамдық байылық формасы қозғалысының несиенің негізінде болатын көптеген экономикалық қатынастар бар.

Қазақстан Республикасындағы Тiл туралы

10 Сентября 2013, реферат

Осы Заңда мынадай ұғымдар пайдаланылады:
· диаспора - өзiнiң тарихи шығу тегiнен тысқары елде тұрып жатқан халықтың бiр бөлiгi (этникалық қауымдастық);
· ономастика - тiл бiлiмiнiң жалқы есiмдердi, олардың пайда болуы мен өзгеруiнiң тарихын зерттейтiн бөлiмi;
· орфография - дұрыс жазу ережесi, сөйленген сөздi (сөздер мен грамматикалық тұлғаларды) жазбаша беру тәсiлдерiнiң бiрiздiлiгiн белгiлейтiн ережелер жүйесi;
· топонимика - ономастиканың географиялық объектiлердiң атауларын, олардың пайда болуы, өзгеру, қолданылу заңдылықтарын зерттейтiн бөлiмi;
· транслитерация - бiр графикалық жүйедегi мәтiндер мен жекелеген сөздердi басқа графикалық жүйенiң құралдарымен әрiппе-әрiп арқылы беру.