Рефераты по безопасности жизнедеятельности

Урагани, бурі, смерчі: характеристика, прогнозування, наслідки

27 Октября 2013, реферат

Стихійне лихо - екстремальне явище природи катастрофічного характеру, що приводить до раптового порушення нормальної діяльності людей. Характерними рисами стихійного лиха є його непередбачливість і неможливість, як правило, своєчасно попередити.
У ряді випадків стихійне лихо супроводиться загибеллю матеріальних цінностей і жертвами серед населення. Стихійне лихо оцінюється за кількістю жертв і руйнування, в ненаселених місцях - за ступенем порушення природного середовища: рельєфу, рослинності, тваринного світу, а також за площею охоплення.
За місцем локалізації стихійні лиха поділяють на:
• Літосферні (виверження вулканів, землетруси, зсуви, селі);
• Гідросферні (повені, снігові лавини, шторми);
• Атмосферні (урагани, зливи, ожеледі, блискавка).
До стихійного лиха належать: виверження вулканів, землетруси, цунамі, обвали, селі, лавини, повені, урагани, тайфуни, смерчі, смог, град, блискавки, лісова пожежа і інш. Злива, снігопад, заморозок, ожеледиця і інші явища, що постійно спостерігаються можуть мати характер стихійного лиха при раптовому різкому настанні або при незвичайно високій інтенсивності. Найнебезпечнішим стихійним лихом вважаються циклони, тайфуни, засуха і перетворення місцевості у пустелю.
Ураган, шторм, смерч — надзвичайно швидке і сильне, часто катастрофічне переміщення повітря, яке викликає загибель людей, тварин, знищення морських і річкових суден, руйнування будинків, споруд, а інколи і населених пунктів. Шторми викликають сильне хвилювання моря. Швидкість вітру під час урагану досягає 120–210 км/год і більше, при штормі — 80–100 км/год.
Буря - дуже сильний і тривалий вітер, що має швидкість понад 20 м / с.
Нерівномірність нагрівання атмосфери призводить до зміни атмосферного тиску і, як наслідок, викликає загальну циркуляцію повітря в атмосфері, що і зумовлює особливості клімату, погоду, можливість та частоту виникнення метеорологічних надзвичайних ситуацій.
Область зменшеного атмосферного тиску з мінімумом в центрі називається циклоном. Циклон у діаметрі досягає декількох тисяч кілометрів. Циклони формують похмуру із сильними вітрами погоду.
Антициклон - це область підвищеного атмосферного тиску з максимумом в центрі. Антициклон характеризується малохмарною, сухою погодою та слабкими вітрами.
Бурі та урагани виникають під час циклонів. Швидкість вітру біля земної поверхні перевищує 20 м/с і може досягати 100 м/с.
Ураган - сила вітру 12 балів, швидкість вітру 32-60 м/с, деколи до 100 м/с - руйнує та спустошує все на своєму шляху. За своїм пагубним впливом урагани не поступаються землетрусам. Залежно від швидкості вітру урагани класифікуються на три типи:
- Ураган (32 м / с і більше),
- Сильний ураган (39,2 м / с і більше)
- Жорстокий ураган (48,6 м / с і більше).
Причиною подібних ураганних вітрів є виникнення, як правило, на лінії зіткнення фронтів теплих і холодних повітряних мас, потужних циклонів з різким перепадом тиску від периферії до центру і з створенням вихрового повітряного потоку, що рухається в нижніх шарах (3-5 км) по спіралі до середині і вгору, в північній півкулі - проти годинникової стрілки.

Ураганы и бури, причины их возникновения и возможные последствия

11 Декабря 2013, доклад

Атмосфера — самая легкая и наиболее подвижная оболочка Земли. Ситуация в атмосфере меняется непрерывно. Меняется температура воздуха, его давление и влажность, постоянно происходит перемещение воздушных масс относительно поверхности Земли. Движение в атмосфере происходит под действием солнечной энергии, силы земного притяжения и вращения Земли. Над поверхностью Земли формируются воздушные массы, которые обладают определенными свойствами (температура, давление, влажность).

Ураганы. Меры обеспечения безопасности

17 Декабря 2013, реферат

Цель данной работы не только рассказать о таком явлении как ураган, но и дать понять людям как важно знать способы предупреждения и меры безопасности, которые необходимо предпринять, чтобы спасти свою жизнь и жизнь своих близких. Уже давно понятно, что мало знать закономерности развития катастрофических процессов, предсказывать кризисы, создавать механизмы предупреждения бедствий. Надо добиться того, чтобы эти меры были поняты людьми, востребованы ими, перешли бы в повседневную жизнь, находя свое отражение в политике, производстве, психологических установках человека.

Урбанизация и ее влияние на биосферу. Город как новая среда обитания человека и животных. Пути решения проблем урбанизации

18 Сентября 2014, реферат

Урбанизация— исторический процесс повышения роли городов в развитии общества, который охватывает изменения в размещении производительных сил, прежде всего в расселении населения, его социально-профессиональной, демографической структуре, образе жизни, культуре и т.д. Урбанизация — многосторонний социально-экономический, демографический и географический процесс, происходящий на основе исторически сложившихся форм общественного и территориального разделения труда.

Условия для рабочих

07 Декабря 2013, лабораторная работа

Цель работы: контроль загазованности воздушной среды на рабочих местах и других местах скопления вредных газов
Ядовитое вещество - это химическое соединение, которое при контакте с организмом человека в случае нарушения требований безопасности может привести или вызвать производственную травму, профессиональное заболевание или отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые современными методами исследования как в процессе контакта с ним, так и в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений.

Условия и обеспечение безопасности труда

06 Мая 2015, контрольная работа

В данной контрольной работе будут освещены такие темы, как условия и обеспечение безопасности труда, методы и средства обеспечения технических систем и технологических процессов, действия населения по сигналу «химическая тревога».
На сегодняшний день эти темы довольно актуальны для студентов, в том числе и студентов Российской таможенной академии, поскольку рано или поздно они столкнутся с трудоустройством. А сегодня в России условия труда не соответствуют нормам. Так же весомое место занимает план действий населения по сигналу «химическая тревога», так как не зная этого, человек в падает в панику, что может привести к серьезным последствиям.

Условия и причины возникновения пожаров и взрывов

25 Апреля 2014, доклад

Пожар опасен для человеческого организма как непосредственно – поражение в результате воздействия огня и высоких температур, так и косвенно – в побочных эффектах пожара (удушье вследствие вдыхания дыма или крушение здания из-за высокой температуры, расплавляющей его фундамент).
Пожар может стать чрезвычайным событием сам по себе, либо быть вызванным иным бедствием (землетрясение, распространение опасных веществ и так далее). Ущерб, причинённый крупным пожаром, требует долгого восстановительного периода (восстановление сожжённого леса может занять несколько десятков лет), а может быть и необратимым.

Условия охраны и безопасность труда

13 Января 2014, курсовая работа

Целью курсового проекта является разработка проекта по совершенствованию системы условий безопасности и охраны труда ООО «Сфера».
Для достижения поставленной цели в процессе нашего исследования потребовалось решить следующие задачи:
Изучить теоретические аспекты проблемы условий охраны и безопасности труда
Дать общую характеристику ООО «Сфера» и ее персоналу.
Провести анализ актуального состояния системы управления охраной и безопасностью туда на ООО «Сфера»

Условия труда

17 Января 2013, контрольная работа

1. Условия труда по показателям тяжести трудового процесса (охарактеризовать показатели тяжести и классы условий труда). Особенности режима труда и отдыха работников, занятых физическим преимущественно трудом.
Тест 1. Экспертиза зданий и сооружений на экологически опасных производственных объектах проводится(отметить правильный ответ).
....
Тест 3. Установите соответствие аварий на химически опасных объектах с их классификацией. Объясните полученные ответы.

Условия труда в производственных помещениях

27 Сентября 2012, контрольная работа

Предпосылкой организации работы по созданию благоприятных условий труда является объективная оценка их фактического состояния. При этом наряду с анализом и оценкой отдельных факторов, влияющих на формирование условий труда, важно выразить все многообразие воздействия производственной среды с помощью единого, интегрального показателя.

Условия труда вредные и тяжелые

01 Ноября 2013, доклад

вредные условия труда характеризуются наличием вредных производственных факторов, превышающих гигиенические нормативы и оказывающих неблагоприятное воздействие на организм работающего и/или на его потомство. Вредные производственные факторы - это факторы среды и трудового процесса, которые могут вызвать профессиональную патологию, временное или стойкое снижение работоспособности, повысить частоту соматических и инфекционных заболеваний, привести к нарушению здоровья потомства.

Устав вооруженных сил РФ

05 Декабря 2013, контрольная работа

Во́инский уста́в — документ, регламентирующий функционирование вооружённых сил (ВС).
Дела о серьёзных нарушениях уставов, например, о дезертирстве, предательстве, тяжких уголовных преступлениях, иных правонарушений, совершённых военнослужащими рассматриваются специальным юридическим органом, носящим название военный суд. Боевые уставы родов войск — официальные документы, определяющие цели, задачи, способы и принципы применения подразделений, частей, соединений и объединений различных родов войск видов вооружённых сил при ведении самостоятельных и совместных боевых действий.

Установки водяного пожаротушения

07 Сентября 2014, реферат

Установки водяного пожаротушения используются для защиты от огня самых различных гражданских, промышленных, технических и других объектов. По конструктивному исполнению установки водяного пожаротушения подразделяются на спринклерные (СУВП), предназначенные для локального тушения пожаров, и дренчерные (ДУВП) - для тушения по всей территории или ее части. Они получили свое название от английских слов sprincle (брызгать, моросить) и drench (мочить, орошать). Конструктивно ДУВП отличается от СУВП видом оросителя, типом клапана, установленного в узле управления, и наличием самостоятельной побудительной системы для дистанционного и местного включений.

Установление санитарно-защитной зоны аэропорта по неблагоприятному фактору «авиационный шум»

19 Ноября 2014, реферат

Основной проблемой установления санитарно-защитной зоны (СЗЗ) аэропорта по неблагоприятному внешнему воздействию авиационного шума на сегодняшний день состоит в отсутствии в России единого понимания критериев установления размеров СЗЗ по фактору «Авиационный шум» и современной методики расчетов акустического воздействия при летной и наземной эксплуатации воздушных судов (ВС), что сказывается на точности построения контуров равного уровня звука шумовых карт аэропортов и, как следствие, на определении эффективных мероприятий по защите от шума. При этом определяющее значение на размеры площади СЗЗ имеет выбор критерия построения контура и нормирования авиационного шума (АШ) на селитебных территориях.

Устройство подачи коротко метражных досок на циркулярную пилу в столярной мастерской

09 Июня 2014, курсовая работа

Россия обладает огромными запасами древесины – более 30% всей ее территории занимают леса.
Древесина как строительный материал обладает рядом положительных свойств: она имеет относительно высокую прочность, небольшой объемный вес, малую теплопроводность, легко поддается механической обработке, химической стойкостью к воздействию кислот, солей, масел и др.

Устройство холодильника

01 Июня 2014, реферат

Охлаждение в любом бытовом холодильном приборе (БХП), происходит за счет отвода тепла из внутренней камеры за пределы наружного корпуса. Охлаждение внутренней камеры (или нескольких камер) в БХП осуществляют с помощью холодильных агрегатов, работающих на электрической или тепловой энергии. При охлаждении внутренней камеры БХП воздух в помещении немного нагревается. Охладить помещение, открыв дверь БХП невозможно.

Утомление и работоспособность

25 Марта 2013, реферат

У человека в начальных стадиях утомление снижается эффективность деятельности, т. е. возрастает величина физиологических и психических затрат, необходимых для одного и того же трудового акта; затем падает и производительность труда. При утомлении, прежде всего, нарушаются устойчивость вегетативных функций, сила и скорость мышечного сокращения, ухудшаются регуляция функций, выработка и торможение условных рефлексов. Вследствие этого замедляется темп работы, нарушаются ритмичность, точность и координация движений, для одной и той же деятельности требуются большие энергетические затраты.

Утомление, его виды и профилактика

18 Мая 2014, реферат

При длительном воздействии на организм вредных факторов производственной среды может развиться переутомление, называемое иногда хроническим утомлением, когда ночной отдых полностью не восстанавливает снизившуюся за день работоспособность.
Основой для возникновения переутомления служит несоответствие продолжительности и тяжести работы и времени отдыха. Кроме того, развитию переутомления могут способствовать неудовлетворительная обстановка труда, неблагоприятные бытовые условия, плохое питание.
Симптомы переутомления — различные нарушения со стороны нервно-психической сферы, например ослабление внимания и памяти. Наряду с этим у переутомленных людей наблюдаются головные боли, расстройство сна (бессонница), ухудшение аппетита и повышенная раздражительность.

Утримання території підприємств галузі

01 Декабря 2013, реферат

Прилегла до підприємства територія і розташування на ній будівель та споруд повинні задовольняти вимогам технологічного процесу виробництва, СНиП П-80-75 Нормы проектирования. Предприятия бытового обслуживания населения та СНиП П-89-80 Генеральные планы промышленных предприятий.
Територія підриємства з усіма розміщеними на ній виробничими будівлями і допоміжними спорудами огороджується огорожею не нижчою за 2 м.
Для входу на територію підприємства і виходу з неї спеціально обладнується контрольно-пропускне приміщення.

Фінансове та матеріально-технічне забезпечення заходів цивільного захисту

30 Сентября 2014, лекция

1. Надати слухачам обґрунтоване тлумачення основних положень Кодексу цивільного захисту України щодо основних питань фінансування і матеріально-технічного забезпечення заходів цивільного захисту.
2. Запропонувати практичні дії щодо реалізації Кодексу цивільного захисту України щодо основних питань фінансування і матеріально-технічного забезпечення заходів цивільного захисту.

Фактори, що впливають на здоров’я людини

03 Ноября 2013, реферат

Спосіб життя людини – це сукупність матеріальних умов, суспільних соціальних установок (культура, освіта, традиції тощо), умов поведінки (включаючи соціально-психологічну та фізіологічну реактивність) особистості і зворотний її вплив на ці умови. Активна участь людини в процесі формування умов життя – обов’язковий елемент поняття “спосіб життя”, так як спосіб життя людини – адекватна реакція на навколишне її середовище в цілому.
Негативними його чинниками є шкідливі звички, незбалансоване, неправильне харчування, несприятливі умови праці, моральне і психічне навантаження, малорухомий спосіб життя, погані матеріальні умови, незгода в сім’ї, самотність, низький освітній та культурний рівень тощо.

Факторы влияющие на безопасность здоровья на предприятии

25 Апреля 2014, реферат

В процессе жизнедеятельности человек подвергается воздействию различных опасностей, под которыми обычно понимают явления, процессы, объекты, способные в определенных условиях наносить ущерб здоровью человека непосредственно или косвенно, т.е. вызывать различные нежелательные последствия. Человек подвергается воздействию опасностей и в своей трудовой деятельности. Эта деятельность осуществляется в пространстве, называемом производственной средой. В условиях производства на человека в основном действуют техногенные, т.е. связанные с техникой, опасности, которые принято называть опасными и вредными производственными факторами.

Факторы повышенного риска в работе водителя

22 Октября 2013, контрольная работа

Оценка деятельности водителей с точки зрения степени сложности процессов управления автобусами различных типоразмеров и характера маршрутов движения должна быть комплексной, учитывать конструктивные особенности органов управления автобусами и условия движения на маршруте. Она должна проводиться различными методами и учитывать различные её составляющие.

Факторы риска в работе медсестры

06 Ноября 2014, реферат

Одной из важнейших задач при создании безопасной больничной среды является определение, выявление и устранение различных факторов риска для медицинского персонала в ЛПУ. В деятельности медицинской сестры можно выделить четыре группы профессиональных факторов, которые неблагоприятно действуют на состояние ее здоровья:
1) физические факторы риска;
2) химические факторы риска;
3) биологические факторы риска;
4) психологические факторы риска.

Факторы снижающие усвояемость питательных веществ

04 Декабря 2013, реферат

Питание — процесс усвоения организмом питательных веществ, необходимых для поддержания жизни, здоровья и работоспособности. При правильном питании человек меньше подвергается различным заболеваниям и легче с ними справляется. Рациональное питание имеет также профилактич. значение для предупреждения преждевременного старения. При желудочно-кишечных, сердечнососудистых и других заболеваниях специально составленный рацион и режим питания являются одним из лечебных назначений.
Питание должно быть организовано таким образом, чтобы оно обеспечивало гармоническое развитие и слаженную деятельность организма.

Факторы, влияющие на здоровье человека

17 Января 2013, доклад

Чтобы укреплять и сохранять здоровье здоровых, то есть управлять им, необходима информация как об условиях формирования здоровья (характере реализации генофонда, состоянии окружающей среды, образе жизни и т. п.), так и конечном результате процессов их отражения (конкретных показателях состояния здоровья индивида или популяции).
Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 80-х гг. XX в. определили ориентировочное соотношение различных факторов обеспечения здоровья современного человека, выделив в качестве основных четыре группы таких факторов.

Факторы, влияющие на частоту возникновения несчастных случаев

07 Декабря 2013, реферат

Природные способности человека к безопасной работе зависят от его нервной системы: готовности к выполнению определенного действия, особенностей восприятия и внимания, сенсомоторной координации.
В процессе работы изменяются условия ее выполнения, поэтому человеку приходится к ним постоянно подстраиваться. У работника с хорошей переключаемостью, решившего однотипную задачу, возникает установка на успех в решении следующей. И наоборот, люди с замедленными и запаздывающими переключениями склонны к совершению ошибок и поэтому попадают в опасные ситуации.

Федеральная инспекция труда

31 Марта 2014, реферат

Надзору и контролю за соблюдением законодательства о труде и охране труда впервые был придан государственный характер в связи с реализацией одного из основных положений, закрепленных в Основах законодательства РФ об охране труда от 6 августа 1993 г. Именно Основы впервые установили, что государственный надзор и контроль за соблюдением законодательных и иных нормативных актов об охране труда осуществляются федеральным органом надзора и контроля за охраной труда, а также соответствующими органами субъектов Федерации, не зависящими в своей деятельности от администрации предприятий и вышестоящих органов управления и действующими в соответствии с положениями, утверждаемыми в установленном порядке. Для этих целей были созданы специальные органы - Федеральная инспекция труда при Минтруде РФ (Рострудинспекция) и подведомственные ей государственные инспекции труда республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов, районов и городов (в дальнейшем - государственные инспекции труда, и после – федеральные инспекции труда).

Федеральному государственному пожарному надзору 87 лет

02 Октября 2014, доклад

18 июля этого года мы празднуем 87-летие со дня создания федерального государственного пожарного надзора. Точкой отсчёта в истории его возникновения стало подписание в этот день 1927 года Всероссийским центральным исполнительным комитетом и Советом народных комиссаров «Положения об органах Государственного пожарного надзора в РСФСР». А разработан проект положения был на Всероссийском совещании пожарных в мае 1926 года.
Данное событие стало одним из поворотных в истории развития пожарной охраны. В «Положении» впервые законодательно утверждаются функции государственного пожарного надзора, важнейшими из которых являются: разработка государственного плана противопожарных мероприятий и наблюдение за его осуществлением; руководство, надзор и контроль за состоянием пожарной охраны и деятельностью коммунальных, ведомственных и общественных пожарных организаций, а также объединение их работы.

Федеральный закон о гражданской обороне

13 Сентября 2014, доклад

Настоящий Федеральный закон определяет задачи, правовые основы их осуществления и полномочия органов государственной власти Российской Федерации, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в области гражданской обороны.(преамбула в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)