Рефераты по авиации и космонавтике

Биография Ю.А.Гагарина

01 Февраля 2014, реферат

"12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник "Восток" с человеком на борту. Пилотом-космонавтом космического корабля-спутника "Восток" является гражданин Союза Советских Социалистических Республик летчик майор ГАГАРИН Юрий Алексеевич. Старт космической многоступенчатой ракеты прошел успешно, и после набора первой космической скорости и отделения от последней ступени ракеты-носителя корабль-спутник начал свободный полет по орбите вокруг Земли.

Бириккен улттар уйымы

11 Ноября 2013, дипломная работа

Тақырыптың өзектілігі. Біріккен Ұлттар Ұйымы - халықаралық қауіпсіздікті және тыныштықты, мемлекеттер арасындағы бірлікті сақтауға бағытталған ұйым. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін пайда болды және қазіргі таңда 150-ден астам мемлекеттің үстінен қадағалайды. Бұл ұйым 1945 жылы әлемнің тыныштықты сақтауды көздейтін мемлекеттер тарапының инициативасымен құрылды.

БЛА

15 Февраля 2014, реферат

Сам по себе БЛА - лишь часть сложного многофункционального комплекса. Как правило, основная задача, возлагаемая на комплексы БЛА, – проведение разведки труднодоступных районов, в которых получение информации обычными средствами, включая авиаразведку, затруднено или же подвергает опасности здоровье и даже жизнь людей.

Борьба с терроризмом на воздушном транспорте

20 Мая 2014, курсовая работа

Развитие отечественной и зарубежной гражданской авиации, ее способность в короткие сроки доставлять на значительные расстояния большое количество пассажиров и грузов сделали эту отрасль одной из ведущих в мировой экономике. В связи с этим становиться наиболее актуальной проблема предотвращения актов незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации.
Высокую эффективность действий всего авиаперсонала по предотвращению актов незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации обеспечивает хорошая профессиональная подготовка в области авиационной безопасности.

Вітчизняні авіаконструктори: Можайський О.Ф., Антонов О.К

03 Января 2014, реферат

За час служби на флоті Можайський ходив на судах різної конструкції по Білому, Баренцеву, Норвезькому, Північному та Балтійському морях. То були останні роки існування військового вітрильного флоту, нові парові судна йшли на зміну вітрильним . У 1852 році його призначають до складу екіпажу одного з перших російських військових пароплавів "старанно" . Під час річного плавання на "старанно" Можайський ознайомився з двигуном, який вплинув на все розвиток промисловості, транспорту і військового кораблебудування XIX століття і до кінця століття залишався єдиним типом двигуна, на базі якого можна було вирішити задачу польотів по повітрю.

Вдосконалення авіаційної транспортної інфраструктури регіону ІСАО

19 Мая 2013, курсовая работа

Актуальність теми. Цивільна авіація за допомогою складних взаємозв'язків з іншими галузями економіки сприяє економічному розвитку націй і користується плодами такого розвитку. З підвищенням рівня прибутку і виробництва розширяється попит на авіаційні види обслуговування; в той же час, сприяючи розвитку туризму, торгівлі і трудової зайнятості, авіація стає важливим інструментом економічного розвитку. Крім того, повітряний транспорт приносить і непрямі вигоди, сприяючи розширенню міжнародних контактів і взаєморозуміння.

Взгляды Л.Н. Толстого на государство и право

10 Марта 2012, реферат

Лев Николаевич Толстой родился 26 августа (9 сентября) 1828 в усадьбе Ясная Поляна Тульской губернии, (ныне музей-усадьба в Тульской области) в одном из самых знатных русских дворянских семейств. Дальний предок Льва Николаевича, Петр Алексеевич Толстой — сподвижник Петра Великого, был жестокий, коварный и властолюбивый вельможа, человек большого государственного ума и огромной силы воли. За заслуги перед царем ему был пожалован графский титул. По материнской линии Лев Николаевич относился к древнему роду князей Волконских. Принадлежность к аристократии на протяжении всей жизни во многом определяла поведение и мысли Толстого. В юности и в зрелые годы он много размышлял об особом призвании старого русского дворянства, хранящего идеалы естественности, личной чести, независимости и свободы. На склоне лет его стало тяготить свое привилегированное положение и бытовой уклад, непохожий на быт трудового, простого народа.

Видатні авіатори 70-х

24 Марта 2014, реферат

На латинській мові „Авіа” означає „Птах”. З давніх давен людина заздрила птахам, але лише з кінця 19 ст. змогла піднятися в повітря.З другого боку, споглядання за „повітряними зміями”, які у всі часи були дитячою забавкою, підказували більш простий шлях до створення літака, ніж птахи, бо ж в польоті змій має ту ж саму основу, що й крило літака: в небі їх тримає підйомна сила від набігаючого повітряного потоку. Винахідник першого літака А.Ф. Можайський також спочатку пробував літати на змієві. Правда його змій був величезним: щоб підняти його в повітря, понадобилось троє коней.

Виды влияния группы

19 Марта 2014, реферат

Начнем с самого простого вопроса: влияет ли на нас сам факт присутствия другого человека? Словосочетание «сам факт присутствия» означает, что люди не соревнуются друг с другом, не вознаграждают и не наказывают друг друга, и, по сути, они вообще ничего не делают, кроме того, что присутствуют в качестве пассивных зрителей или «соисполнителей». Влияет ли присутствие пассивных наблюдателей на то, как человек бежит трусцой, ест, печатает на клавиатуре или сдает экзамен?

Виды обеспечения полетов

28 Марта 2014, реферат

Данный реферат отражает анализ заданной темы, целью которого является ознакомление с видами обеспечения полетов в сфере гражданской авиации. В данной работе приведен спектр обеспечений полетов с последующим изложением каждого вида.

Власть

05 Ноября 2012, реферат

Вла́сть — возможность и способность навязать свою волю, воздействовать на деятельность и поведение других людей, даже вопреки их сопротивлению.[1] Суть власти не зависит от того, на чём основана такая возможность. Власть может базироваться на различных методах: демократических и авторитарных, честных и нечестных, насилии и мести, обмане, провокациях, вымогательстве,стимулировании, обещаниях и т. д.

Власть и бюракратия

22 Октября 2013, доклад

Вла́сть -- это возможность и способность навязать свою волю, воздействовать на деятельность и поведение других людей, даже вопреки их сопротивлению. Суть власти не зависит от того, на чём основана такая возможность. Власть может базироваться на различных методах: демократических и авторитарных, честных и нечестных, насилии и мести, обмане, провокациях, вымогательстве, стимулировании, обещаниях и т. д.
Считается, что власть появилась с возникновением человеческого общества и будет в той или иной форме всегда сопутствовать его развитию. Она необходима для организации общественного производства, которое требует подчинения всех участников единой воле, а также для регулирования других взаимоотношений между людьми в обществе.

Власть как социально-политический феномен

08 Октября 2013, контрольная работа

Различные трактовки понятия «власть» тем не менее указывают, что власть – это основной и необходимый элемент жизнедеятельности любой социальной системы, это специфическое отношение по крайне мере между двумя субъектами (отдельными людьми, социальными группами, политическими институтами). Нет отношений – нет власти. Власть – это социальный феномен. Но его социальное содержание неоднозначно, так как властное начало может:
· быть конструктивным и созидающим, т.е. быть реализовано путем гармонизации интересов и потребностей большинства населения;
· иметь разрушительные последствия, так как может осуществляться вопреки интересам индивида и общества в целом и поддерживать целостность общества посредством прямого подавления интересов одной группы (управляемых) другой группой (управляющих).

Внешнеполитическая деятельность Кыргызстана

14 Марта 2012, реферат

Одновременно с распадом Советского Союза наша страна приобрела целый «букет» как внутренних, так и внешних проблем. На современную внешнеполитическую ситуацию оказывают сильное влияние не только «достижения» дипломатов и политиков на ниве международных отношений, но внутриполитическая и экономическая обстановка в нашей стране. В конце XX века для Кыргызстана возникли задачи, связанные с поиском, установлением места и роли нового государства в мировом сообществе. Кыргызстан не унаследовал от СССР ни статуса сверхдержавы, ни роли одного из центров мировой политики, равновесного США и их союзников. Резко снизилось ее геополитическое пространство. С распадом Советского Союза Кыргызстан был, как бы оттесне

Внешняя политика Украины после выборов

22 Ноября 2011, реферат

Уже сегодня можно со всей очевидностью предположить, что в послевыборный период Украину ожидает возврат к многовекторной внешней политике.

Вопрос в том, какое содержание будет иметь эта политика, и какую цель преследовать?

В первое десятилетие независимости Украины основой этой политики была необходимость утвердиться в качестве суверенного государства и выстроить правильные отношения с ведущими геополитическими игроками и соседями. Кроме того, многовекторный внешнеполитический курс диктовался и спецификой внутреннего развития, потребностями национальной экономики.

В итоге государство шло на различного рода компромиссы, включая и значительные уступки своим партнерам. Так, Украина отказалась от ядерного оружия, получив определенные гарантии в виде Будапештского меморандума, но не получив механизма их обеспечения.

Ради дружбы с Молдовой она отказалась от части своей территории в районе Джурджулешты, где в итоге соседней страной был построен порт, составляющий конкуренцию украинским дунайским портам.

Подписание так называемого Большого Договора с Россией было увязано с вопросом о пребывании российского Черноморского флота в Крыму.

Внешняя и внутренняя политикак россии и турции

16 Ноября 2013, реферат

Современный мир переживает фундаментальные и динамичные изменения, глубоко затрагивающие интересы Российской Федерации и ее граждан. Новая Россия, встав на твердую почву национальных интересов, обрела полноценную роль в глобальных делах. Стираются различия между внутренними и внешними средствами обеспечения национальных интересов и безопасности.
В этих условиях внешняя политика становится одним из важнейших инструментов поступательного развития страны, обеспечения ее конкурентоспособности в глобализирующемся мире. Россия проводит открытую, предсказуемую и прагматичную внешнюю политику, продиктованную ее национальными интересами. Свое международное сотрудничество Россия строит на основах равноправия, взаимного уважения интересов и взаимной выгоды.

Внешняя политика современной России

17 Мая 2014, реферат

В данной работе, посвященной внешней политике и международным отношениям, рассмотрены основные понятия, функции, многообразие форм и методов внешней политики, понятие и важнейшие функции международных отношений, которые в мире политического занимают немаловажное место. Часто эта сфера рассматривается как самостоятельный раздел политологии.

Внутренняя и внешняя политика США

12 Ноября 2012, практическая работа

На протяжении трех десятилетий XX в. США утвердились в роли самой мощной экономической державы мира.

Воздушные суда. Аэродромы и аэропорты

06 Апреля 2015, реферат

С появлением авиации и воздухоплавания за летатель¬ными аппаратами, предназначенными для воздушных перевозок пассажиров и грузов, исторически закрепилось наименование воздушные суда».
В советском законодательстве этот термин употребляется в первом кодифицированном акте, регламентирующем воздушные передвижения – Декрете от 17 января 1921г., воздушных кодексах СССР 1932, 1935, 1961 гг., ныне действующем ВК СССР 1983г

Воздушный кодекс РФ

16 Января 2013, реферат

В настоящее время развитие и совершенствование транспортного законодательства в нашей стране осуществляется несколько своеобразно. Гражданский кодекс Российской Федерации в гл.40 определяет и регулирует лишь наиболее важные, принципиальные положения, касающиеся перевозок грузов, пассажиров, а также иных транспортных обязательств.

Воздушный транспорт как объект государственного регулирования

27 Марта 2014, курсовая работа

Государство играет важную роль в развитии рыночной экономики , и занимается социально - экономическими проблемами . Государственные органы власти определяют правовую основу , в соответствии с которой устанавливаются основные нормы владения собственностью и функционирования рынков . Государственные органы регулируют экономическое поведение всех хозяйствующих субъектов ,

Воздушный транспорт: история, современность и перспективы развития

23 Мая 2012, реферат

Хорошо известно, что воздушный транспорт стал одним из основных средств массовых перевозок пассажиров в мире. Воздушные перевозки осуществляет гражданская авиация, имеющая более широкое, чем только транспортное, применение. Как отрасль народного хозяйства, она участвует в решении не только чисто транспортных, но и некоторых специальных задач. Ее используют в сельском хозяйстве, для борьбы с лесными и иными пожарами, в геологической и ледовой разведке, в спортивных и иных целях. Но, несомненно, главное назначение гражданской авиации — осуществление перевозок пассажиров, грузов и почты по воздуху преимущественно на большие, часто межконтинентальные расстояния.

Высшие органы государственного управления и власти

26 Марта 2013, методичка

С принятием Конституции СССР 1936 г. прекратили свое существование съезды Советов. В качестве высшего общесоюзного органа государственной власти был учрежден Верховный Совет СССР. Существенно расширилась компетенция общесоюзных органов. Так, ст. 14 поручала высшим органам власти СССР "...контроль за исполнением Конституции и обеспечение соответствия конституций союзных республик с Конституцией СССР". К ведению Верховного Совета СССР было отнесено обеспечение государственной безопасности, управление банками, промышленностью, сельским хозяйством.

Гагарин Юрий Алексеевич

17 Ноября 2014, доклад

Гагарин – советский летчик-космонавт, Герой СССР, почетный гражданин многих российских и зарубежных городов.

Газотурбинный турбовентиляторный двигатель НК-86А

20 Декабря 2012, курсовая работа

Газотурбинный турбовентиляторный двигатель НК-86А представляет собой двухконтурный, двухкаскадный двигатель со смешением потоков наружного и внутреннего контуров в общем выходном устройстве. Двигатель экономичен и имеет низкий уровень шума, что достигается за счет применения в тракте наружного контура панелей со звукопоглощающим сотовым наполнителем.
На двигателе предусмотрены системы запуска, контроля, защиты и сигнализации, обеспечивающие быстрое обнаружение недостатков и отклонений параметров на работающем двигателе, а также системы противопожарной защиты и противообледенения. Системы двигателя не требуют дополнительного регулирования в процессе эксплуатации.

Генг

07 Мая 2013, реферат

г7еггон

География авиационной промышленности мира

19 Июня 2014, курсовая работа

Авиастроение сегодня – одна из наиболее науко- и капиталоемких отраслей машиностроения. Практически вся продукция машиностроения используется в авиастроении. Все «новинки» науки и техники находят широкое применение в этой отрасли.
Объектом исследования данной работы является авиастроительная промышленность мира. Авиастроение – это та отрасль машиностроения, которая постоянно развивается. Сейчас человечество живет в так называемом информационном обществе; цель информационных технологий состоит в ускорении процессов обработки информации, а, следовательно, - в разработке сверхновых машин, имеющих максимальную скорость и максимум удобств, и авиастроение является той областью, в которой используются только сверхновые информационные технологии.

Геологическое картирование

03 Ноября 2013, реферат

Целью курсовой работы является закрепление полученных в ходе обучения теоретических знаний по курсу «структурная геология и геологическое картирование», а также получение навыков самостоятельной работы с геологическими картами. При этом выполняется ряд задач: построение дополнительного геологического разреза, тектонической схемы, а так же палеогеографической и эпейрогенической кривых, а по итогам изучения карты написаны разделы предлагаемой курсовой работы.

Георг Гегель

12 Декабря 2012, доклад

Георг Вильгельм Фридрих Гегель занимает выдающееся место в истории политико-правовой мысли. Он изменил ход развития политической науки, а интерпретация его идей относительно гражданского общества, государства и права до сих пор актуальна. Гегель опередил свое время на много веков, а современные ученые еще до сих пор используют его трактовки по вопросам государства и гражданского общества. Он был одним из первых, кто отличил гражданское общество от государства. И это стало толчком для дальнейшего развития. Но мы также должны помнить и философские концепции Гегеля, потому что именно с помощью них он сумел сделать правовые выводы.

Глобальні та регіональні аспекти національної безпеки

26 Февраля 2013, реферат

На перш місце серед міжнародних проблем людства виходять глобальні проблеми. Термін "глобалізм" (від лат.- globus - земна куля, франц.- global - всесвітній) означає проблеми, які мають всезагальний характер. У другій половині XX століття ці проблеми висунулися на перше місце. Особливістю цих проблем є їх комплексність і системність, що зумовлюється зростаючою єдністю планети Земля.