Рефераты по педагогике

Бастауыш сыныпта есеп шығаруда көрнекілікті пайдалану әдістемесі

26 Сентября 2013, курсовая работа

Зерттеудің өзектілігі. Біздің қоғамдағы нарықтық қатынастарды игеру, алдыңғы қатарлы дамыған елу елдің қатарына қосылу, үдемелі ақпараттар ағыны, ғаламдық компьютерлік жүйеге өту қазіргі заманда өмір сүріп отырған адамның өз білімін үнемі жетілдіруіне, жаңарып тұруына икемділігін тәрбиелеп отыруына көзін жеткізіп отыр. Осы күні мектепте әлеуметті жағынан белсенді, еркін ойлай алатын, өз бетінше жаңа ақпаратты меңгере білетін, саналы адамдар тәрбиелеуге талап қойылуда. Осыған байланысты қазіргі жағдайда мектеп оқушысының төменгі сыныптан бастап оқуға деген қызығушылығын, танымдық әрекет белсенділігін қалыптастыру үшін мұғалім өскелең оқытуға негізделген қолайлы әдістермен оқыту қажет.

Бастауыш сыныпта оқыту процесінде мұғалімнің дидактикалық қағидаларды қолдану теориясы

25 Июля 2015, реферат

Қазіргі замангы педагогикада оқыту принциптері оқытудың белгілі объективті заңдылықтарын өрнектейді және бастапқы ереже есебінде тұсіндіріледі, ол өз кезегінде оқытушы, мұгалімнің қызметін аныктайды, оқушылардың танымдық қызметін көрсетеді. Окыту принципі оқыту стратегиясы мен тактикасын камтамасыз етеді, оқу процесінің кұрылуына, жұмыс істеуіне қажетті құрамдас бөлігі болып табылады.
Оқу-тәрбие процесін интенсификациялау - оқуды күшейту және арттыру, еңбек өнімділігін арттыру оқу процесіне қатысушылардың белсенділігін, даярлығын, салалығын талаптарга лайықтау, оқу процесіне керек кұрал-жабдықтармен камтамасыз ету, арнайы жабдықталған оқу кабинеттерін оқытуға қажет компьютерлермен, окытудың жаңа техникалық құралдарымен қамтамасыз ету.

Бастауыш сыныпта оқытуды ұйымдастырудың түрлі формаларын пайдаланудың әдістемелік негіздері

16 Февраля 2015, курсовая работа

Дидактикалық жүйелер өткен кезеңге із-түссіз кетпейді. Олар қазіргі кезеңнің талаптарына сай жаңа жүйеге трансформацияланып, бүгінгі күнмен үндеседі. Гербарт дидактикасын, Коменскийдің дидактикасы элементтерін пайдаланды, Ушинский түрлендіріп пайдаланды, Алтынсарин оны лайықтады, ал қазір халықаралық талаптар деңгейіне, бәсекеліктікке бағыттап, Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңы, Қазақстан Республикасының жалпыға міндетті орта білім беру стандарты талаптарға қатысты нақты сапалы жетілдіруде, үдеріс дамуда.

Бастауыш сыныпта фонетиканы оқыту

03 Мая 2014, курсовая работа

Фонетика гректің фоне деген сөзі негізінде қолданысқа еніп қалыптасқан. Фонеманың мағынасы – дыбыс, үн, дауыс. Фонетика – тіл ғылымының, тілдердің дыбыстық жүйесін зерттейтін саласы. Ол тіл дыбыстарын, олардың құрамын, тілдегі дыбыстардың өзгеру заңдылықтарын зерттейді. Тілдегі лексикалық және грамматикалық құбылыстар тіл дыбыстарымен, тілдің дыбыстық жүйесіндегі фонетикалық заңдылықтармен байланыста, қарым-қатынаста болады.
Қазақ тілінде дыбыс деген сөздің мағынасы әр түрлі. Дыбыс деген ұғым тек тіл дыбыстарына ғана айтылмайды, бізді қоршаған ортаға тән құбылыс

Бастауыш сыныпта қазақ тілі пәнінде дидактикалық ойындарды қолданудың әдістемесі

16 Июля 2014, курсовая работа

Зерттеудің көкейтестілігі: Жалпы бiлiм беретiн мектептi беру мазмұнының тұжырымдамасында атап көрсетiлген мәселелердiң бiрi - окушыларыдың бiлiм сапасын арттыру делiнген. Мектеп педагогикасының басты проблемаларының қатарына олардың танымдық кызметiн қалыптастыру және жетiлдiру мiндеттерi қойылған. Бастауыш мектеп жасындағы бала психикасының дамуындағы негiзгi факторлардын бiрi - оның өзiндiк танымын кушейту болып табылады. Аталған фактордың әрекеттiк және әдiстемелiк мазмұнын балалардың психофизикалық дамуына белсендi әсер ету арқылы анықтау кажет[1]. Осындай белсендi әрекетке ойын әрекетi жатады.

Бастауыш сыныптарда бейнелеу өнері сабағында оқушылардың көрнекілік арқылы қызығушылығын ояту және құзыреттіліктерін дамыту

31 Марта 2015, курсовая работа

ОЗерттеу жұмысының өзектілігі:Қазіргі таңда Отанымыз күрделі тарихи бетбұрыстар мен қоғамдық жаңартулар тұсында дамып келеді. Осы кезеңде елімізде жүріп жатқан ауқымды өзгерістердің мәнін білім беру жүйесін, мектептердегі жас ұрпақты тәрбиелеп, оқыту мәселесінің жаңа қарқынмен дамуға бет алуынан байқауға болады.

Бастауыш сыныптарда математиканы

13 Апреля 2014, реферат

Математиканы оқыту мәселесінің тарихына шолу
"Алғашқы философиялық ұғымдар мен білімдер осыдан 3000 жылдай бұрын Үнді, Қытай елдерінде пайда болса, 2600 жылдай бұрын грек елінде пайда болған. Бұл кездері, егер Ф.Энгельс пікіріне сүйенсек, үш қана білім саласы болыпты. Олар математика, астрономия, механика" (21). Демек, өз бастауын адамзат баласының "неге бұлай?" деп қоршаған ортаға сергек қарай бастаған кезінен алатын математика ғылымынын бұл күнде колданылмайтын саласы жоқ деуге болады.

Бастауыш сыныптарды оқытуда пәнаралық байланысты жүзеге асырудың теориялық негіздері

24 Ноября 2014, курсовая работа

Зерттеудің мақсаты: бастауыш сыныптарды оқыту барысында пәнаралық байланыстың тиімділігін анықтау.
Зерттеу міндеттері: бастауыш сыныптарды оқыту барысында пәнаралық байланыс арқылы оқытудың ғылыми-әдістемелік, педагогикалық, психологиялық әдебиеттерді талдау, мазмұнын, мәнін ашу.
- Оқушының өмірге, көзқарасының қалыптасуының негізі-оның дүниетанымы жайлы түсінік беру және өзіндік шығармашылық іс-әрекетін дамытуды жүзеге асыру жолдарын анықтау.
Зерттеу әдістері: Теориялық, ғылыми-әдістемелік әдебиттермен, жаңашыл педагогтардың тәжірбиелері және баспасөзде жарық көрген ғылыми еңбектерді жинақтау, сұрыптау, талдау, тест әдістерін қолдану, өзіндік жұмыстарының түрлерін ұсынып нәтижесін көрсету. т.б.

Бастауышта математиканы оқыту міндеттері

31 Марта 2014, курсовая работа

Бастауышта жұмыс істеуде орта мектепте математика оқытуда жоспарланған жалпы мәселелерді есепке алу және бұл мәселелерді шешудегі бастауыш білімнің рөлін дұрыс бағалай білу керек.
Орта мектеп математика жоспарына қатысты көптеген мәселелер бастауыштың өзінде тиісті дәрежеде берік үйретілуі керек, яғни олар оқушылар санасында өмір бойы сақталып қалатын болсын, ал кейбір мәселелер жоғары сыныпта толық түрде өтілуіне қарай, бастапқы ұғымдар, дайындық есебінде қаралады. Немесе біліктілік пен дағдыларды қалыптастыру процессінде пікірлеу қабілетін арттыру мақсатында қаралады.

Бастауышта шет тілін оқытудың психологиялық ерекшеліктері

15 Января 2014, курсовая работа

Зерттеудің ғылыми болжамы:Бастауыш сынып оқушыларының шет тілін оқытудың үрдісі сапалы түрде өтеді егерде:
1)берілген педагогикалық-психологиялық негіздерге бейімделсе,
2) берілген талаптарға сәйкес болса
а)тілдік материалдарды дұрыс пайдаланыуы
б) сөйлеу мәдениетін қалыптастыру
в)оқыту үрдісінің дұрыс ұйымдастырылуы.
3) балалардың психологиялық дайындығын қалыптастыру.
Зерттеудің міндеттері:
- оқу әрекеті барысында бастауыш сынып оқушыларының танымдық оқу әрекеті барысында бастауыш сынып бастауыш сынып оқушыларының психологиялық тұрғыдан дидактикалық негіздерін анықтау;
- оқу әрекеті барысында бастауыш сынып оқушыларының шет тілін оқытудың барысында психологиялық ерекшеліктерін анықтаудың моделін жасау;
- оқу әрекеті барысында бастауыш сынып оқушыларының ойын арқылы қызығушылығын артыру.

Басты талап – сапалы білім, тәлімді тәрбие

14 Августа 2013, доклад

Оқушылардың функционалдық дамуы туралы мәселе алғаш рет Елбасының 2012 жылғы 27 қаңтардағы Қазақстан халқына «Әлеуметтік-экономикалық жаңғырту – Қазақстанның дамуының негізгі бағыты» Жолдауында. көтерілген болатын. Онда осы мәселе бойынша бес жылдық Ұлттық іс-қимыл жоспарын қабылдау туралы нақты тапсырма қойылған болатын.
Осы стратегиялық маңызды мәселені шешу тұлғаның негізгі функционалдық сапасын: белсенділігін, шығармашылық ойлау қабілетін қалыптастыру және бейтаныс жағдайда мәселенің шешімін таба білуін, кәсіптік даму жолдарын таба білуін, өмір бойы оқуын қалыптастыруға тікелей байланысты. Білім алушылардың функционалдық қабілеттері мектеп жағдайында қалыптасуға тиісті.

Батавская система обучения

21 Декабря 2013, контрольная работа

В 1898 году в городке Батавия (США, штат Нью-Йорк) местная школа оказалась переполненной настолько, что в одном из классов обучалось 53 ученика. Из-за многочисленных иммигрантов и переселенцев это являлось типичной проблемой американских школ конца XIX – начала XX вв. Ситуация осложнялась разнородностью состава учащихся, среди которых были представители разных культур, национальностей и религиозных конфессий. Вряд ли в провинциальной Батавии дела обстояли хуже всего, однако именно здесь инспектор школы Джон Кеннеди начал использовать новую систему обучения, которую в 1914 году описал в книге «Батавская система индивидуального инструктирования».

Бауыржан Момышұлы шығармалары

31 Января 2014, реферат

Біздің әскерлеріміздің шабуылға шыққан кезеңінде әрбір адам сана-сезімімен соғыстың аяқталып келе жатқанын сезіне отырып, артына бұрылып, қанды шайқас жылдарының негізгі кезеңдеріне назар салушылық тән болса, ал соғыстың бастапқы кезеңінде әрбір жанның Отан үшін ет-бауыры езіліп, жаны ауырды, жау басып алған туған елдің әрбір сүйем жері үшін жүрегі қан жылады, өзін азамат ретінде тереңірек, түсініп, сезіне бастады.

Безопасный интернет. Дети и интернет

12 Августа 2013, доклад

В наше время поголовной компьютеризации, главным помощником во многих делах становится интернет. В интернете можно найти нужную нам информацию, документы, рецепты и тому подобное. Но не надо забывать, что у медали всегда две стороны. И если для взрослого человека, занимающегося делом интернет – помощник и друг, то для детей – это большой соблазн и опасность. Самое главное для родителей и взрослых людей обеспечить безопасный интернет для детей. Естественно, что в первую очередь, обеспечение безопасности интернета для детей ложится на родителей и людей, отвечающих за детей. Вот несколько рекомендаций для того, чтобы сделать интернет безопасным и полезным для детей.

Безотметочное обучение в начальной школе

03 Июня 2014, реферат

Безотметочное оценивание в начальной школе – стимул для максимального развития каждого ученика в соответствии со склонностями, интересами и возможностями.
Концепция модернизации российского образования выдвигает новые социальные требования к системе школьного образования. В ходе ее разработки и создания предусматривается переход на безотметочную систему обучения на протяжении всей начальной школы. Однако у субъектов широкомасштабного эксперимента до сих пор нет четкого понимания об истинных целях безотметочного обучения, путях перехода начальной школы на другие принципы оценивания.

Бейімдік бағдарлап оқыту

16 Апреля 2013, реферат

Бейімді –бағдарлы оқытудың мәселелері:

Неге бейімді – бағдарлы оқу жүйесіне көшуіміз керек?
 Қазақстан Республикасы Президентінің 2004 жылғы 11 қазандағы №1459 Жарлығы бойынша бекітілген «Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасына» сәйкес еліміздегі жалпы орта білім беретін мектептерінің ІІІ сатысы бейімді – бағдарлы оқыту жағдайына көшпек. Және де бұл мәселе, кейін 12 жылдық жалпы орта білім беруге көшкенде емес, 11 жылдық білім беру аясында 2006-2007 оқу жылынан бастап іс жүзіне асырылмақ.
 Кез-келген жаңа нәрсені толық түсіну, оны жүзеге асыру барысында бұған дейінгі тәжірибелерден байқағанымыздай мәселені басқаша түсіну немесе дағдылы жағдайдан шыққысы келмеу сияқты жағдайлардың болатыны сөзсіз

Бейіндік оқыту

26 Декабря 2012, лекция

Бейіндік оқыту- кәсіптік білім беру бағдарламаларын игеруге даярлау, олардың кәсіптік бағдарлары үшін жағдай жасау, оқушылардың арнаулы бейімділігі мен қызығушылығын, танымдық қабілетін ескеруге бағытталған білім беру процесінің құрылымы мен мазмұнын ұйымдастыру түрі, жоғары сыныптағылардың оқуын даралау мен саралап жіктеудің педагогикалық жүйесі.

Белорусское народное творчество как средство воспитания любви к родному краю у детей среднего дошкольного возраста

21 Марта 2014, курсовая работа

Развитие ребенка в обществе невозможно без знания культуры своего государства. Дошкольный возраст является наиболее подходящим для овладения белорусским языком, приобретением представлений о национальном достоянии страны. Именно в этот промежуток жизни ребенка у него формируется интерес, потребность в знаниях, которые соответствуют его природным и индивидуальным задаткам. Через знакомство детей с народным творчеством будет идти и развитие эстетического вкуса, формирование патриотических начал. Народное творчество - одно из важнейших частей материальной культуры, ценный источник для исследования этнической истории того или иного народа. Опираясь на это можно знакомить ребенка с историей родной страны, поэтому нами была выбрана тема исследования: «Белорусское народное творчество как средство воспитания любви к родному краю у детей среднего дошкольного возраста».

Бердибек Сокпакбаев

24 Апреля 2013, биография

Бердибек Сокпакбаев родился в 1924 году в одном из горных аулов Нарынкольского района Алма-Атинской области. Там же окончил среднюю школу. Накануне Великой Отечественной войны Б. Сокпакбаев – впечатлительный, настойчивый и усидчивый «фабзайчонок»; потом – служба в армии; послеармейская жизнь продолжилась учебой в Алма-Ате в Казахском педагогическом институте им. Абая, позднее окончил Высшие литературные курсы в Москве.
Много занимался журналистикой, работал в редакциях газет и журналов «Казах адебиети», «Балдырган». работал на киностудии, а еще раньше учительствовал в школах родного района. Его всегда волновали сложные проблемы детского воспитания. Бердибек Сокпакбаев был педагогом-воспитателем, и, видимо, это обстоятельство в немалой степени предопределило тематику его произведений

Бережливость в младшем школьном возрасте

05 Июня 2014, курсовая работа

Воспитание бережливости связано с формированием у детей разумных потребностей. Конечно, дети должны иметь хорошую одежду, хорошее питание, игрушки, учебные принадлежности, книги. Но при этом всегда надо помнить о мере. Если у ребёнка не только необходимая и удобная одежда, но ещё и много лишней, которая в основном тешит тщеславие его родителей, то, как правило, ребёнок не будет её беречь, а главное он всегда будет хотеть чего-то нового, необычного.

Беседа как метод диалогической речи

27 Июня 2014, контрольная работа

Беседа – это целенаправленное обсуждение чего-либо, организованный, подготовленный диалог на заранее выбранную тему. Беседа рассматривается в дошкольной педагогике как метод ознакомления с окружающим и одновременно как метод развития связной речи. Е. И. Радина в своем исследовании подробно раскрыла значение беседы для умственного и нравственного воспитания детей.

Беседа как метод психолого-педагогического исследования

16 Марта 2014, реферат

Тема реферата является актуальной, так как при всем многообразии методов психолого-педагогических исследований ученые всех времен в беседах получали такую информацию, какую никакими другими способами получить невозможно. В беседах, диалогах, дискуссиях выявляются отношения людей, их чувства и намерения, оценки и позиции. Педагогическая беседа как метод исследования отличается целенаправленными попытками исследователя проникнуть во внутренний мир собеседника, выявить причины тех или иных его поступков. Информацию о нравственных, мировоззренческих, политических и других взглядах испытуемых, их отношении к интересующим исследователя проблемам также получают с помощью бесед.

Беседа как метод формирования культурно-гигиенических навыков у детей дошкольного возраста

30 Апреля 2014, курсовая работа

Цель исследования: Изучить влияния беседы на уровень культурно-гигиенических навыков у детей дошкольного возраста.
Задачи исследования:
1.Изучить теоретические основы воспитания культурно–гигиенических навыков у детей дошкольного возраста.
2.Изучить беседу как метод формирования культурно-гигиенических навыков у детей дошкольного возраста.
3.Изучить влияние беседы на уровень сформированности культурно-гигиенических навыков у детей дошкольного возраста.

Беседа о дружбе

25 Апреля 2013, доклад

Цель: выявить представления о том, что такое дружба и каким должен быть настоящий друг; способствовать формированию нравственных качеств учащихся: умение дружить, беречь дружбу; развивать умения вести рассуждения, аргументировать свою точку зрения.

Беседы с юношеством о вопросах пола

11 Апреля 2013, доклад

До последнего времени было принято обходить тему пола в беседах с молодежью, т.е. фактически предоставлять молодежи знакомиться с этой темой на основании случайных, часто двусмысленных источников. Между тем уже давно вопросы пола занимают выдающееся место в литературе, в газетах и журналах, в театре и кино. Рекламы и объявления (даже на посторонние темы) стремятся возбудить половое сознание, раздражают его - и от этого не укрыться. Без преувеличения можно сказать, что молодые поколения ныне более, чем когда бы то ни было, осуждены на то, чтобы быть втянутыми в ту нездоровую половую напряженность, которая характерна для нашего времени.

Бецкой Иван Иванович (1704-1795)

31 Мая 2013, реферат

Русский государственный деятель, побочный сын генерал-фельдмаршала князя И.Ю. Трубецкого, сокращенную фамилию которого впоследствии получил, и, вероятно, баронессы Вреде.
Получив сначала под руководством отца «преизрядное учение», Бецкой недолго служил в датском кавалерийском полку, был сброшен лошадью и сильно помят, что, по-видимому, и принудило его отказаться от военной службы. Он долго путешествовал по Европе, а 1722-1726 гг. провел «для науки» в Париже, где вместе с тем состоял секретарем при русском после и был представлен герцогине Иоанне Елизавете Ангальт-Цербстской (матери Екатерины II), которая и в то время, и впоследствии относилась к нему очень милостиво.

Библиотерапия

03 Апреля 2015, доклад

Библиотерапия (от лат. biblio — книга и гр. therapia — лечение, уход за больным) — метод психотерапии, использующий литературу как одну из форм лечениясловом.
С самых давних времен, древнего Рима и Греции, люди подвержены влиянию письменности. Предписание использовать книги, чтобы лечить патологические состояния человека, начали в общественных,медицинских и исправительных учреждениях в Средневековье, чтобы помочь людям справиться с психическими и физическими недугами.

Билингвальное образование

14 Января 2014, реферат

Билингвизм - это свободное владение двумя языками одновременно. Двуязычный человек способен попеременно использовать два языка, в зависимости от ситуации и от того, с кем он общается. По данным ряда исследователей, билингвов в мире больше, чем монолингвов. Известно, что около 70 % населения земного шара в той или иной степени владеют двумя или более языками.

Билингвальное образование

14 Января 2014, реферат

Билингвизм - это свободное владение двумя языками одновременно. Двуязычный человек способен попеременно использовать два языка, в зависимости от ситуации и от того, с кем он общается. По данным ряда исследователей, билингвов в мире больше, чем монолингвов. Известно, что около 70 % населения земного шара в той или иной степени владеют двумя или более языками.

Биография Герцена и его педагогические вклады

24 Марта 2013, контрольная работа

Герцен - великий русский писатель-демократ, ближайший наследник декабристов и один из учителей революционных разночинцев 60-х годов, Герцен прошел сложный путь идейного развития; ему были свойственны противоречия, обусловленные исторической обстановкой тех лет в России и на Западе, но это был процесс непрерывного идейного роста. Герцен неуклонно приближался к познанию научных законов развития природы и общества. Его деятельность всегда была неразрывно связана с передовыми устремлениями русского общества, с освободительной борьбой народа против самодержавно-крепостнического строя.
Так же в работе есть сочинение на тему мой лучший преподаватель.