Рефераты по истории

Історичні та політичні аспекти сучасних релігійних відносин

14 Января 2014, реферат

Важливість з'ясування того, чому релігія і церква є суб'єктами політики, зумовлена підвищенням ролі цих двох соціальних явищ у формуванні політичної свідомості, узагалі політичної культури. Кожна з існуючих сьогодні у світі релігій має своїх носіїв, які й виступають суб'єктами політичного процесу: церкви, мечеті, конфесії, релігійні громади, релігійні організації, секти, що вірують, і т.п. Для кожного з цих суб'єктів політичного процесу характерна така риса, як політична суб'єктність. Остання виявляється в тому, що релігійні організації не тільки безпосередньо беруть участь у політичному житті, а й широко залучають до виконання соціально-політичних завдань світські організації (політичні партії, профспілки, молодіжні організації і т. ін.), і навіть створюють їх.

Історичні умови виникнення марксизму

27 Февраля 2015, реферат

Марксизм виник у 40-х роках XIX століття. Виникнення марксизму було підготовлено попереднім розвитком капіталістичної економіки,революційного процесу і суспільної думки. Важливим етапом розвитку капіталістичної економіки був промисловий переворот, найбільш широко проявився в перші десятиліття XIX століття.ДАЛІ

Історична свідомість

22 Декабря 2013, доклад

Історична свідомість - одна з категорій історичної науки, дослідження якої розпочалося за радянських часів у 60х pp. і яка характеризує процес визрівання та самоусвідомлення суспільством своєї суті, свого «Я»; одна з форм суспільної свідомості, що дає змогу людству осмислено відтворювати, реконструювати свій поступальний рух у часі; раціональний досвід, накопичений людством у процесі його соціально свідомої природо-перетворювальної діяльності, найвища духовна й етична цінність людини. Історична свідомість людства формувалася одночасно з його розвитком.

Історичне значення Київської Русі

02 Апреля 2013, реферат

В історії українського, російського та білоруського народів Київська держава була спільною протягом великого історичного періоду і відіграла у розвитку кожного з них прогресивну роль, особливо у процесі державотворення та розвитку культури. Можна припустити, що без цього державного об'єднання історична доля трьох народів могла б бути ще важчою і драматичнішою, а рівень економіки і духовності значно нижчим. До того ж Київська Русь була об'єднанням рівноправних племен і племінних угруповань.

Історичний портрет Петра Дорошенка

15 Ноября 2013, реферат

Постать гетьмана Петра Дорошенка — одна з найяскравіших і водночас найтрагічніших серед політичних діячів України XVII століття. Так склалося, що його життя та боріння сфокусували в собі як найгероїчніші, сповнені величі, діяння козацького стану, розквіту української держави, так і їх занепад і руїну на Правобережній Україні. Небагато у вітчизняній історії було державних діячів, які б так палко любили Україну й хотіли їй добра, а разом з тим своєю діяльністю, всупереч політичним планам і намірам, завдали їй таких важких ран.

Істрорія науки та техніки Київської Русі

02 Ноября 2014, контрольная работа

За поширенням наукових і технічних знань Київська Русь стояла на одному рівні з передовими країнами Європи.
Першим засобом для обчислювання стали винайдені на Русі порахунки.
У них числа розбивалися на десятки за допомогою горизонтальних направлЯючих с кісточками. Вони стали незамінним помічником торговців, чиновників, прикажчиків і керуючих. Ці люди вміли користуватися рахунками просто віртуозно. Надалі такий необхідний пристрій проник і в Європу.Знання з математики, елементарні розрахунки були необхідні для спорудження храмів і обмежувались до простих чотирьох дій, дробів і обчислювання процентів. Записувались також міри довжини, об’єму, від-
стані між містами. Робилися складні розрахунки для складання календарів і пасхалій.
У грошовій системі використовувались наочнообчислювальні засоби, наприклад абак (дошка для обчислення, що її відтворено на мініатюрі Радзивілівського літопису). Розвивалися в Київській Русі й знання з фізики.
В одному з «Шестодневів» (приписаному Василю Великому) йдеться про чотири складники — землю, вогонь, воду, повітря. Неважко збагнути, що маються на увазі агрегатні стани речовини: твердий, рідкий, газоподібний та плазма.
Саме цим і визначалися чотири форми матерії, доступні людському розуму, світло вважалося ідеальною формою матерії. Знання з хімії використовувалися для виготовлення смальти для мозаїк, скляних виробів, різнокольорових емалей, поліхромної поливи для кераміки.
Для фарбування тканин, шкір, розпису фресок, ікон, рукописів застосовувались різні фарби та барвники. Ремісники володіли знаннями про хімічні властивості розчинів і речовин (для обробки шкіри, хутра, виготовлення різних напоїв тощо).
На Русі був відомий так званий грецький вогонь — легкозаймиста речовина, яку кидали в спеціальних сфероконічних посудинах — своєрідних запалюваних бомбах. Наші предки через половців познайомилися з порохом, винайденим китайцями, але використовували його для залякування; власне вогнепальна зброя з’явилася наприкінці ХІІІ — на початку ХІV ст.
За астрологічним трактатом, вміщеним в Ізборнику 1073 р., що дійшов до нас, у центрі Всесвіту перебувала Земля, навколо якої оберталися кілька небесних сфер.
Окрім Сонця та місяця було відомо ще п’ять планет; решту відкрили вже після винайдення телескопа. Восьмою сферою вважалося нерухоме небо.
Деякі автори виділяли ще дев’яту сферу — зодіакальну (12 знаків, розчленованих зодіакальними сузір’ями). Літописи засвідчують увагу до небесних явищ (сонячні й місячні затемнення, комети та метеорити, північне сяйво, атмосферні явища).
Географічні описи давньоруських літописів охоплюють величезну територію від Гібралтара й Британії на заході до Уралу і півночі Західного Сибіру на сході, від Білого та Баренцового морів на півночі до Індійського океану і Південнокитайського моря на півдні та південному сході.
На Русі були добре відомі європейське Середземномор’я, Північна Африка, Мала Азія, Персія, Середня Азія, Індія. Давньоруські автори, безумовно, вважали Русь складовою тогочасного єдиного світу.
В літопису перелічено місця проживання всіх східно сло в’янських племен — по річках Дунай, Дніпро, Дністер, Буг, Десна, Сула, Прип’ять, Волга, Ока, озерах — Ільмень, Нево, Біле. Детально описується шлях «із Варяг у Греки» по Дніпру. Відомий і шлях по Волзі.
Особливою популярністю у пересічних людей користувалася «наука про живе». Хлібороби Київської Русі мали точне уявлення, коли саме орати, коли сіяти, коли збирати врожай, розуміли велику роль у вегетації рослин метеорологічних умов і вміли передбачати їх.
Вони знали надійні методи сприяння нормальному розвитку і росту рослин — угноєння, ретельність обробки ґрунтів, певні елементи селекції, щеплення дерев, сівозміна тощо.
Завдяки запровадженню нових технологій в сільському господарстві (рихлення та перегортання ґрунту), врожайність підвищувалась у 10—15 разів. Виникла плодонасіннєва система господарства. В ХІ—ХІІ ст. на Русі з’являється трипілля.
Для обробітку землі застосовувався залізний важкий колісний плуг. Після Х ст., коли було винайдено хомут, як тяглова сила під час оранки стали використовувати коня В ХІІ—ХІІІ ст. поширилися вітряки та водяні млини [5, с. 197]. Залізо з залізної руди видобувалося в сиродутних горнах зі штучним видуванням.
Сиродутні печі з ручними міхами, що топилися деревинним вугіллям, мали висоту 0,6 м та діаметр 0,35 м і часто розташовувались у земляних ямах. Цілодобова експлуатація акої печі давала до 500 кг заліза, причому близько 70—75% руди йшло у відходи [5, с. 204].
До кінця ХІІ ст. з’явилися доменні печі, на Русі їм відповідала домниця, в якій плавка йшла рівномірно, а руда використовувалась повністю.
З ІХ ст. посуд ліпився давньоруськими майстрами на ручному гончарному крузі. Пізніше на зміну йому прийшов важкий круг, а потім — нижній. Міські майстри обпалювали свої вироби в спеціальних гончарних горнах двох типів: двоярусних (простіших) та одноярусних (зі зворотним полум’ям, де досягалась температура 700—800° С). Останні витрачали менше палива.
Київська Русь успадкувала все багатство медичних знань доби язичництва. Знахарі, волхви, віщуни були, фактично, народними лікарями («лечцами»). Народні цілителі

Італійський вождь Б. Муцуліні

13 Января 2014, статья

Беніто Мусоліні-основоположник італійського і фактично європейського фашизму, що приніс незліченні біди мільйонам людей і що поставив людство на грань катастрофи. У 1920-1930е рр. ім'я Муссоліні знала вся Італія від малого до старого. Його профіль з голеною головою і випненою нижньою щелепою чеканився на монетах, його численні портрети, погруддя, фотографії красувалися у всіх державних установах і житлових будинках. Його ім'я набиралося великим шрифтом на кожній сторінці, у всіх газетах. Це був найбільший в Європі культ особистості, неподільно пануючий в Італії з жовтня 1922 р. по липень 1943 р.

А.Байтұрсыновтың тілді оқыту әдістемесіне қосқан үлесі

13 Июня 2013, курсовая работа

Қазақстан республикасының мәдени-этникалық білім беру тұжырымдама- сында "мемлекетіміздің тәуелсіздігін нығайту ұлттық мәдени дәстүр жалғас- тығына, тарихи мұраларды жандандырып тәрбие құралына айналдыруға, халықтар мүддесі мен бірлігінің тоғысуына негізделуі керек. Мәдени-этника- лық мұраны жандандыру мен жалғастыру, ұлттық патриоттық сезімді ояту мен аялау ең алдымен мектептен басталуға тиіс" , деп өте орынды айтылған.

А.В. Суворов

11 Мая 2014, биография

Имя великого полководца Александра Васильевича Суворова пользуется не только всесветной славой, но и огромной популярностью среди всех классов общества России. Его громкие подвиги, оригинальный склад характера, простота привычек, отеческое отношение к солдатам - всё это вместе способствовало тому. В воображении народа мало-помалу сложился тип какого-то чудо-богатыря, для которого не существует ни преград, ни трудностей, который всё преодолевает, которому все подчиняются и который у ступеней трона остаётся всё тем же прямодушным солдатом-рубахой, который спит на голой земле, встаёт до петухов и рубит правду-матку, не стесняясь, в глаза.

А.И.Солженицын о сталинском «ГУЛАГе»

10 Февраля 2014, контрольная работа

Цели и задачи моей работы:
1)Показать значение Солженицына в литературе и развитии общественной мысли страны.
2)Показать публицистичность, обращенность рассказов к читателю.
3)На материале произведений А.И.Солженицына показать трагическую судьбу человека в тоталитарном государстве.

А.М. Горчаков – выдающийся русский дипломат

07 Июля 2015, реферат

Целью работы является исследование канцлерства А.М. Горчакова, изучение ряда причин, по которым А.М. Горчаков считается великим русским дипломатом.
Задачами работы являются: рассмотреть биографию А.М. Горчакова, путь достижения высшего звена в его карьере; раскрыть основные цели и задачи внешнеполитического курса А.М. Горчакова, охарактеризовать его дипломатическую деятельность; определить основные достижения дипломатической деятельности А.М. Горчакова.

А.Ф.Керенский 1917 год

17 Декабря 2010, реферат

Задачей настоящей работы является изучение политической, конкретно государственной деятельности Александра Фёдоровича Керенского на небольшом, но насыщенном крупнейшими событиями отрезке времени - в 1917 году.

В министерской карьере А.Ф. Керенского выделяются четыре этапа: март-апрель 1917 года (министр юстиции); май-июнь 1917 года (военный и морской министр); июль-август 1917 года (министр-председатель, военный и морской министр); сентябрь-октябрь 1917 года (министр-председатель и верховный главнокомандующий).

Задачами исследования являются:

1.Анализ этапов развития политической карьеры А.Ф. Керенского.
2.Характеристика обстоятельств и условий, приведших А.Ф. Керенского к политическому Олимпу.
3.Анализ причин, приведших к краху политики А.Ф. Керенского.

Абай ( Ибраһим ) Құнанбаев

19 Сентября 2015, лекция

Абай ( Ибраһим ) Құнанбаев (1845—1904) — ақын, жазушы, қоғам қайраткері, қазіргі қазақ жазба әдебиетінің негізін салушы, либералды білімді исламға таяна отырып, орыс және еуропа мәдениетімен жақындасу арқылы қазақ мәдениетін жаңартуды көздеген реформатор. Азан шақырып қойған аты — Ибраһим.

Абай ауылында

28 Мая 2013, практическая работа

Мақсаты: Балаларды Абай өмірімен таныстырып, өлеңдеріне деген қызығушылық, сүйіспеншілік сезімдерін ояту.Көркемдік сөздік қорларын молайту, Абайдың жыл мезгілдеріне арналған өлеңдерінің мазмұнына үңілу арқылы табиғи құбылыстарды түсініп, бір-бірінен ерекшеліктерін айыра білуге баулу, эстетикалық тәрбие беру мақсаты көзделіп, балаларды саяхатқа шығару, әңгімелесу, түсіндіру, сұрақ-жауап алу.

Абай Кунанбаев

04 Мая 2014, реферат

Аба́й (Ибраги́м) Кунанба́ев (каз. Абай Құнанбайұлы) (29 июля (10 августа) 1845, Семипалатинская область, ныне Восточно-Казахстанская область — 23 июня (6 июля) 1904) — казахский поэт, философ, композитор, просветитель, мыслитель [1], общественный деятель, основоположник казахской письменной литературы и её первый классик, реформатор культуры в духе сближения с русской и европейской культурой на основе просвещённого либерального ислама.

Абай Құнанбаев

14 Февраля 2013, реферат

Абай (Ибраһим) Құнанбайұлы (1845-1904) — ақын, жазушы, қоғам қайраткері, қазіргі қазақ жазба әдебиетінің негізін салушы, либералды білімді исламға таяна отырып, орыс және еуропа мәдениетімен жақындасу арқылы қазақ мәдениетін жаңартуды көздеген реформатор.

Абай Құнанбаев

15 Октября 2013, творческая работа

Абай ( Ибраһим ) Құнанбаев (1845—1904) — ақын, жазушы, қоғам қайраткері, қазіргі қазақ жазба әдебиетінің негізін салушы, либералды білімді исламға таяна отырып, орыс және еуропа мәдениетімен жақындасу арқылы қазақ мәдениетін жаңартуды көздеген реформатор. Азан шақырып қойған аты — Ибраһим

Абай Құнанбайұлы

13 Апреля 2014, реферат

Абай (Ибраһим) Құнанбаев Құнанбайұлы (1845-1904) — ақын, ағартушы, жазба қазақ әдебиетінің, қазақ әдеби тілінің негізін қалаушы, философ, композитор, аудармашы, саяси қайраткер[1], либералды білімді исламға таяна отырып, орыс және еуропа мәдениетімен жақындасу арқылы қазақ мәдениетін жаңартуды көздеген реформатор. Абай ақындық шығармаларында қазақ халқының әлеуметтік, қоғамдық, моральдық мәселелерін арқау еткен.

Абвяшчэнне БССР 1 студзеня 1919 года

23 Марта 2014, реферат

Бальшавіцкі Маніфест. Уначы з 1 на 2 студзеня 1919 г. так званы Часовы рабоча-сялянскі ўрад, які ўзначаліў Зміцер Жылуновіч, прыняў Маніфест аб абвяшчэнні Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі (БССР). У ім паўтаралася ідэя беларускай дзяржаўнасці, якая ўжо была абвешчаная Другой устаўной граматай БНР. Маніфест, як і Грамата, дэклараваў сацыяльныя правы працоўных, але адкідаў дэмакратычныя свабоды, бо яны супярэчылі партыйнай дыктатуры бальшавікоў. I гэта адзінае новае, што прапаноўвалі стаўленнікі Масквы жыхарам Беларусі ў параўнанні з урадам БНР. Тым не менш, дзеячы БНР характарызаваліся як ворагі народа. Маніфест аб утварэнні БССР быў абвешчаны на рускай мове. Месца яго выдання было пазначанае як Мінск, хоць усё адбывалася ў Смаленску. На такія “дробязі” бальшавікі не звярталі ўвагі. У той момант ім тэрмінова была патрэбная марыянетачная беларуская дзяржава. 5 студзеня кіраўнікі БССР пераехалі ў Мінск.

Абдурраҳмони Ҷомӣ

30 Января 2013, биография

Ҷомӣ олим, мутафаккир, шоир, нависандаи барҷастаи халқи тоҷик буда, дар осмони илму адаби асри XV монанди як ситораи дурахшон ҷилвагар аст.
Ӯ адабиёти зиёда аз 500- солаи форс-тоҷикро дар тамоми соҳаҳо бо асарҳои баркамолаш ҷамъбаст намудааст. Ҷомӣ ифтихори халқи тоҷик ва тоҷикзабонон аст.
Тарҷумаи ҳол. Номи асосии ӯ Абдурраҳмон, лақабаш Нуриддин буда, бо тахаллуси Ҷомӣ дар тамоми дунё машҳур гардидааст. Нуриддин Абдурраҳмони Ҷомӣ 7 ноябри соли 1414 дар деҳаи Харҷурди вилояти Ҷом ба дунё омадааст. Падар ва бобои Ҷомӣ мардони бофазлу дониш буданд. Ҳангоме ки Ҷомӣ 11- сола мешавад, оилаи онҳо аз вилояти Ҷом ба Ҳирот меоянд. То ин дам Абдурраҳмон дар Ҷом, дар назди падараш Низомиддин Аҳмад хату саводи пурра бароварда, инчунин сарфу наҳви забони арабиро низ то андозае аз худ карда буд.

Абсолютизм в Европе XVI века

04 Декабря 2014, реферат

Абсолютизм в Европе XVI века — это форма правления, при которой верховная власть принадлежит монарху.
На протяжении почти всей истории многие государства были монархиями, хотя во время Средних веков монарх зачастую должен был считаться с сословно-представительными органами (земские соборы в России, кортесы в Испании, генеральные штаты во Франции)

Абсолютизм в России

08 Ноября 2013, контрольная работа

Драматические события, начавшиеся со смертью царя Федора Ивановича и завершившиеся лишь с избранием нового царя Михаила Романова на Земском соборе 1613 г., получили в русской исторической литературе меткое название «Смутного времени». Здесь теснейшим образом переплелись различные по характеру явления: кризис власти и иностранная интервенция, борьба между боярскими кланами и рост национального самосознания.

Абсолютизм в России: реформы Петра I, сословная политика Екатерины II

25 Февраля 2014, контрольная работа

Реформы Екатерины II также были направлены на создание мощного
абсолютического государства. Политика, проводимая ею в 60-х – начале 70-х гг., получила название политики просвещенного абсолютизма. Данная политика приближала момент перехода общественной жизни к новой, более прогрессивной формации.
Время Екатерины II было временем пробуждение научных, литературных и философских интересов в русском обществе, временем зарождения русской интеллигенции.

Абсолютизм с человеческим лицом

31 Марта 2014, реферат

Идеология царствования Екатерины опиралась на основы, некогда заложенные Петром Великим. Эти основы были подновлены идеями Просвещения, умело использованными императрицей. Именно поэтому старое самодержавие стало при ней «просвещенным абсолютизмом». Общие идеи этого режима, метко названные историком А.Б. Каменским абсолютизмом с человеческим лицом, предусматривали безграничную власть государства, которое заботится о подданных, ему беспрекословно подчиняющихся. Соответственно, была огромна и власть государя, стоявшего на вершине социальной лестницы. Государь, исходя из высших целей достижения «общего блага», то есть «благоденствия подданных и славы Отечества» (слова Екатерины), считал себя вправе регламентировать жизнь подданных, создавать или ликвидировать сословия, определять их статус как единственных носителей прав.

Абсолютная монархия

05 Января 2013, доклад

К концу XVII в. в России начинает складываться абсолютная монархия. Ее возникновение не произошло сразу же после образования централизованного государства, после установления самодержавного строя. Самодержавие еще не есть абсолютизм. Для последнего требуется целый ряд условий и предпосылок.

Абсолютная монархия

26 Ноября 2013, реферат

Абсолютная монархия— разновидность монархической формы правления, при которой вся полнота государственной (законодательной, исполнительной, судебной), а иногда и духовной (религиозной) власти юридически и фактически находится в руках монарха. Земский собор на Руси с середины XVI до конца XVII века — собрание представителей различных слоёв населения Московского государства для обсуждения политических, экономических и административных вопросов. Земский собор существовал в условиях сословно-представительной монархии. Последним земским собором принято считать собрание, состоявшееся в 1683—1684 годы по вопросу о «вечном мире» с Польшей.

Абсолютная монархия

27 Ноября 2013, доклад

Абсолютная монархия (от лат. absolutus — безусловный) — разновидность монархической формы правления, при которой вся полнота государственной (законодательной, исполнительной, судебной), а иногда и духовной (религиозной) власти юридически и фактически находится в руках монарха.
Конец XVII - XVIII вв. в истории нашего отечества отмечены возникновением, юридическим оформлением и фактическим утверждением абсолютной (чиновничьей, дворянской) монархии. Абсолютная монархия в России была низложена только в 1917 году в результате Февральской революции.

Абсолютная монархия в России

12 Февраля 2014, реферат

Тема российского абсолютизма привлекала и привлекает внимание как отечественных, так и зарубежных историков и юристов. Которые в соответствии со своей идеологией, политическим мировоззрением пытались осознать предпосылки, а также внутренние и внешние причины происхождения и историческую значимость российского абсолютизма. Западноевропейские историки до недавнего времени сравнивали русский абсолютизм с Советским государством, ссылаясь на «российскую исключительность», «преемственность» и «тоталитаризм», тем самым, находя много общего между этими историческими периодами нашего отечества в форме правления и в самой сути государства.

Абсолютная монархия во Франции

16 Марта 2013, контрольная работа

Французское королевство, возникшее в IX веке с распадом франкской державы Королингов внесло существенное изменение в социально-экономическое развитие областей, входивших в ее состав. В период с IX-XIII вв. господствуют феодальная раздробленность и соответствующие ей производственные отношения. Они определили классовую структуру общества и антагонистические отношения между феодалами и зависимыми крестьянами. Земля, как основное средство производства, стала монопольной собственностью господствующего класса.

Абсолютная монархия во Франции

24 Января 2014, контрольная работа

Французское королевство, возникшее в IХ веке с распадом франкской державы Королингов внесло существенное изменение в социально экономическое развитие областей, входивших в ее состав. В период с IХ-XIII вв. господствуют феодальная раздробленность и соответствующие ей производственные отношения. Земля, как основное средство производства, стала монопольной собственностью господствующего класса.