Рефераты по географии

Атмосфера

08 Ноября 2014, реферат

Современный газовый состав атмосферы - результат длительного исторического развития земного шара. Он представляет собой в основном газовую смесь двух компонентов - азота (78,09%) и кислорода (20,95%). В норме в нем присутствуют также аргон (0,93%), углекислый газ (0,03%) и незначительные количества инертных газов (неон, гелий, криптон, ксенон), аммиака, метана, озона, диоксидов серы и других газов. Наряду с газами в атмосфере содержатся твердые частицы, поступающие с поверхности Земли (например, продукты горения, вулканической деятельности, частицы почвы) и из космоса (космическая пыль), а также различные продукты растительного, животного или микробного происхождения. Кроме того, важную роль в атмосфере играет водяной пар.

Атмосфера и Гидросфера

20 Ноября 2013, доклад

АТМОСФЕРА - газовая оболочка, окружающая небесное тело. Ее характеристики зависят от размера, массы, температуры, скорости вращения и химического состава данного небесного тела, а также определяются историей его формирования начиная с момента зарождения. Атмосфера Земли образована смесью газов, называемой воздухом. Ее основные составляющие– азот и кислород в соотношении приблизительно 4:1.(2 слайд) На человека оказывает воздействие главным образом состояние нижних 15–25 км атмосферы, поскольку именно в этом нижнем слое сосредоточена основная масса воздуха. (3 слайд) Наука, изучающая атмосферу, называется метеорологией, хотя предметом этой науки являются также погода и ее влияние на человека.

Атмосфера ластануы

07 Ноября 2013, реферат

Атмосфера табиғи жолмен және адамның іс-әрекеті нәтижесінде ластанады. Атмосфераның табиғи жолмен ластануы жанартаудың атқылауына (жерде бірнеше мың жанартау бар, олардың 500-ден астамы активті түрде), тау жыныстарының үгітілуіне, шаңды дауылдардың тұруына, орман өрттеріне (найзағай түскенде), теңіз тұздарының желмен аспанға көтерілуі мен ауадағы сулы ерітінді тамшыларының қүрғауына, тірі организмдердің іріп-шіру процестеріне байланысты.

Атмосфера физикасы

24 Октября 2014, реферат

Атмосфера (гр. ατμός — «ауа» және гр. σφαῖρα — «шар») - жердің ауа қабығы. Атмосфера – ауа, химиялық қоспалар мен су буынан тұратын күрделі жүйе. Ол биосферадағы физико-химиялық және биологиялық процестердің жүріуінің шарты және метеорологиялық режимнің маңызды факторы. Атмосферадағы жекелеген құрамдастардың қатынасы оның радиатцияға, жылу және су режиміне, өздігінен тазартуға қабілетін анықтайды. Атмосфераның газдық құрамы, су буы және әр түрлі қоспалар жер бетіне күн радиациясының өту деңгейін және жер маңы кеңістігіндегі жылуды ұстап тұруды анықтайды.

Атмосфералық ауаны қорғау туралы Қазақстан Республикасының заңдары және Батыс Қазақстан облысының з

05 Октября 2013, курсовая работа

Соңғы жылдары дүние жүзінде экологиялық жағдайлар шиелінісе түсуде.Оның көптеген себептері бар. Негізгі факторлар, көбінесе адам іс-әрекетінен туындап отыр. Ең басты проблемалардың бірі- Жер шарындағы халық саннын артуы. Нәтижесінде, Жер шарының тұрғындарын азық-түлік, шикізат, жылу энергиясы, киім-кешек және тағы басқа материалдық игіліктермен қамтамасыз ету үшін қаншама қыруар табиғат ресурстары қажет болып отыр.Оның үстіне соңғы ғасырда адам баласы ғылым мен техниканы игеру жағынан да бұрын-соңды болмаған жетістіктерге жетті. Әсіресе ғылыми-техникалық прогрестің дамуы, табиғи қорларды барынша пайдалану қоршаған орта жағдайын нашарлатып, адам денсаулығын орасан зор зиян келтіруде. Қазірдің өзінде Жер шарының көптеген елдерінде азық-түлік, шикізат, су және энергия тапшылығы сезілуде.

Атмосфералық ауаның ластану деңгейінің сипаттамасы

24 Февраля 2014, реферат

Жалпы Шортанды кенті географиялық тұрғыдан алып қарағанда бірқатар экологиялық қолайсыз орын тепкен. Ол негізінен ауа айналымының жоқтығымен түсіндіріледі. Бұл қаладағы жүздеген мың машинаның қала әуе аймағын улы түтінмен ластауға мүмкіндік туғызып отыр.
Жұмыстың мақсаты: Шортанды кентінің атмосферасының экологиялық жағдайын анықтау.
Жұмыстың мәселелері:
-Шортанды қ экожүйесінің экологиялық жағдайын қарастыру;
-Шортанды кентінің физика-географиялық сипаттамасы, бақылау бекеттерінің сипаттамасын саралау;

Атмосферний тиск

24 Декабря 2014, лекция

Наукова назва газової оболонки Землі - атмосфера, що в перекладі з грецької мови означає "сфера випарів". Дійсно, до складу повітря входить пара води, але її частка незначна і зрідка досягає 3 %. До складу атмосфери входить азот (78,1 %), кисень (21 %), аргон (0,9 %), вміст інших газів (вуглекислого газу, неону, гелію, криптону, ксенону, водню, озону) незначний. Молекули цих газів, знаходячись у полі тяжіння Землі, притягуються до неї.

Атмосферные осадки

22 Февраля 2014, реферат

Для атмосферных осадков существуют разные классификации. Различают обложные осадки, которые связаны с теплыми фронтами и ливневые осадки, которые относятся к холодным фронтам.
Измеряют осадки в миллиметрах – толщиной слоя выпавшей воды. В среднем в высоких широтах и пустынях выпадает около 250 мм в год, а в целом на земном шаре около 1000 мм осадков в год.
Измерение осадков крайне важно для любых географических исследований. Ведь осадки являются одним из важнейших звеньев влагооборота на земном шаре.

Атмосферные явления - классификация и описание

07 Января 2014, лекция

Характеризуются монотонностью выпадения без значительных колебаний интенсивности. Начинаются и прекращаются постепенно. Длительность непререрывного выпадения составляет обычно несколько часов (а иногда 1-2 суток), но в отдельных случаях слабые осадки могут длиться полчаса-час. Выпадают обычно из слоисто-дождевых или высоко-слоистых облаков; при этом в большинстве случаев облачность сплошная (10 баллов) и лишь изредка значительная (7-9 баллов, - обычно в начале или конце периода выпадения осадков).

Атмосферный воздух

23 Марта 2013, реферат

— естественная смесь газов, составляющая атмосферу (газообразную оболочку Земли). Состав атмосферного воздуха вблизи земной поверхности зависит от сезона, погоды и места расположения пас. пункта. Состав и концентрация примесей изменяются в широком диапазоне. Соотношение между осн. компонентами воздуха — азотом и кислородом — практически ноет. для всего Земного шара. Стандартный сухой атм.

Ауыл шаруашылығының шығу тарихы

10 Декабря 2013, реферат

Ауыл шаруашылығы — материалдық өндірістің ең маңызды түрлерінің бірі. Ауыл шаруашылығы халықты азық-түлікпен және өнеркәсіпті шикізаттың кейбір түрлерімен қамтамасыз етумен айналысады. Ауыл шаруашылығы екі үлкен саладан, яғни өсімдік шаруашылығынан және мал шаруашылығынан тұрады. Сонымен қатар оның құрамына балық аулау, аңшылық және омарта шаруашылығы да кіреді.
Қазақ жерінде б.з.б. 2-мыңжылдықтан бастап адамдар қолда мал өсіре бастады. Оларды көбейту үшін жайылымдар іздеп, көшіп қонатын болды

Ауыл шаруашылық

25 Мая 2013, курсовая работа

Қазір Қазақстанда ауыл шаруашылығы мақсатына арналған жеке меншік иелері мен жер иеленушілердің қарамағындағы 149,1 млн. га жер бар. Оның 25,7 млн. га-сы егістік, 3,6 млн. га-сы шабындық, 103,5 млн. га-сы жайылым (1998). Мемлекеттік ауыл шаруашылығы кәсіпорындарын жекешелендіру және ұжымшарлар жүйесін қайта жаңғырту оң нәтиже берді. Жерге байланысты құқықтық қарым-қатынас жүйесі өзгерді, баға, несие, қаржы саясаты реформаланды, басқару механизмі жеңілдетілді. 1997 жылы Қазақстанда жалпы саны 72335 ауыл шаруашылығы құрылымдары жұмыс істеді. Оның 1847-сі шаруашылық серіктестіктері, 601-і акционерлік қоғамдар, 3714-і өндірістік кооперативтер, 65 мыңнан астамы шаруа қожалықтары, 192-сі мемлекеттік кәсіпорындар.

Афанасий Никитин, и его вклад в развитие географии

02 Февраля 2014, доклад

Афанасий Никитин - русский путешественник, писатель, тверской купец, автор знаменитых путевых записей, известных под названием «Хождение за три моря». Это было первое в русской литературе описание не паломничества, а коммерческой поездки, насыщенное наблюдениями о политическом устройстве, экономике и культуре других стран. Об Афанасии Никитине нет других биографических сведений, кроме того, что он родился в семье крестьянина, был купцом из города Твери.

Африка

23 Ноября 2011, реферат

Африка - этот континент манит жителей северных широт, как никакой другой, — вероятно, потому, что на его необъятных просторах остались места, куда еще не ступала нога человека. Предполагают даже, что среди болот и лесов бассейна реки Конго до сих пор могут жить... динозавры. А в эпоху, когда люди побывали уже практически везде, так хочется оказаться первопроходцем!

Африка

11 Апреля 2013, курсовая работа

Африка- Жердің, Евразиядан кейінгі көлемі жағынан екінші үлкен материгі. Оған қарасты аралдарды қоса есептегендегі ауданы -30,3 млн. км2, аралдарсыз -29,2 млн. км2. Тұрғыны : 887,9 млн. адам(2010 жылғы мәлімет Солтүстіктен оңтүстікке қарай 8000 км-ге, батыстан шығысқа қарай 7500 км-ге (Сахарада) созылған, оңтүстігіндегі ені 810 км. Жағалауының жалпы ұзындығы - 30500 км.
Африканы эк

Африка

17 Апреля 2013, реферат

Африка — аумағы жағынан Еуразиядан кейінгі орынды алатын құрлық, дүние бөлігі. Жерінің аумағы 29,2 млн. км2 (аралдарымен бірге 30,3 млн. км2). Тұрғыны 728 млн. адам. Солтүстіктен оңтүстікке қарай 8000 км-ге, батыстан шығысқа қарай 7500 км-ге (Сахарада) созылған, оңтүстігіндегі ені 810 км. Жағалауының жалпы ұзындығы 30500 км. Африканы экватор сызығы ортасынан кесіп өтеді. Құрлықты солтүстігінде Жерорта теңізі, батысында Атлант мұхиты, шығысында Үнді мұхиты мен Қызыл теңізі сулары шайып жатыр. Солтүстік-шығысында жіңішке Суэц мойнағы (112 км) арқылы Азиямен жалғасады.

Африка

18 Октября 2013, доклад

А́фрика — континент, расположенный к югу от Средиземного и Красного морей, к востоку от Атлантического океана и к западу от Индийского океана. Африка также часть света.

Африка

03 Декабря 2013, контрольная работа

Африка, второй по величине из семи континентов, площадью приблизительно 30330000 кв. км, включая прилегающие острова, что составляет приблизительно 22 процента от всей площади земной поверхности. В 1990 приблизительно 12 процентов всего населения земли (около 642 миллиона людей) проживало в Африке, делая её вторым по густонаселенности континентом после Азии.

Африка

07 Февраля 2015, реферат

Африканың экватордың екі қапталындағы нсгізінен тропиктік-¬экваторлық кеңістік алабындағы орны жоғары температураның басым болуына себепші болса, ішкі бөліктерінің онша тілімденбеуі әрі тұйықтығы Африкаға тән континенттілік туғызады. Тегіс релье¬eфтiң басым болуы және географпялық орны зоналықтың айқын көрінуіне жағдай жасайды

Африка в современных международных отношениях

04 Августа 2013, реферат

Исходя из вышесказанного, целью данной работы можно определить следующую: изучение литературы, освещающей уровень жизни, климатические условия и общие характеристики Африки с целью определения наиболее оптимальных путей развития континента.
Исходя из данной цели, задачами данной работы можно определить:
- изучить литературу по данной теме;
- осветить общую характеристику континента;
- определить место Африки в системе международных отношений;

Африка елдері

06 Октября 2013, реферат

Орографиясы жағынан әр түрлі және тым бөлшектенген Евра¬зияғаа қарағанда Африканың жері керісінше бет кұрылысы біркелкі және пішінінің карапайым болуымен ерекшеленеді. Оның рельефін¬де биіктігі 200 метрден 1000 метрге дейін баратын жазықтар мен тау үстірттері басым. Жерінің 10 процентке жуығы ойпатты, ал 20 проценттен біраз астамы таулы болып келеді. Материктің шеткі бөлігі, әдеттегідей, ішкі аудандармен салыстырғанда көте¬ріңкі келеді. Олардың орташа биіктігі 750 метр кұрайды.
Африканың экватордың екі қапталындағы нсгізінен тропиктік-¬экваторлық кеңістік алабындағы орны жоғары температураның басым болуына себепші болса, ішкі бөліктерінің онша тілімденбеуі әрі тұйықтығы Африкаға тән континенттілік туғызады. Тегіс релье¬eфтiң басым болуы және географпялық орны зоналықтың айқын көрінуіне жағдай жасайды. Табиғат жағдайлары біршама біртектес болып келетін ендікті бойлай созылып жатқан жалпақ өңірлер экватордан солтүстікке және онтүстікке қарай бірін-бірі заңды түрде алмастырады. Зоналық құрылым, әсіресе, материктің ба¬рынша сом және рельефі бірсыдырғы солтүстік бөлігінде айқын көрінеді.

Африка материгінің өсімдік жамылғысы мен жануарлар дүниесі

26 Ноября 2013, доклад

Африкада жануарлар өте көп және алуан түрлі. Құрлық сүтқоректі жануарларға, әсіресе, тұяқты жануарларға бай. Жер шарындағы 51 туысқа біріктірілетін сүтқоректілердің 1/4-і осында шоғырланған. Тек қана Африкаға тән жануарлардан африка піл, керік, зебр, адам тәріздес маймылдар – шимпанзе мен горилла, басы итке ұқсас маймылдар павиан мен мандрил, сондай-ақ бегемоттар, Мадагаскар аралығындағы лемурды атауға болады. Құрлықтың жануарлар дүниесі 19 ғасырда, әсіресе, 20 ғасырдың басында аяусыз қыру нәтижесінде күрт азайып кеткен. Қазір құрлық бойынша 150-ден астам ұлттық саябақтар, қорықтар, қамашаулар құрылған.

Африканың ұлттық саябақтары

10 Апреля 2013, курсовая работа

Курстық жұмыстың мақсаты: Африкадағы ұлттық саябақтардың маңыздылығын және орналасуын, бір-бірлерінен ерекшеліктерін айқындау.
Курстық жұмыстың міндеттері:
Тақырып бойынша әдебиеттерге талдау жасау және оны меңгеру;
Тақырыптың негізгі сұрақтарын және мақсатын анықтау;
Африкадағы ұлттық саябақтарды жетік білу, зерттеу.

Африканың ұлттық саябақтары

09 Декабря 2013, задача

Жамбыл Жабайұлы (1846-1945) – қазақ халық поэзиясының әйгілі тұлғасы, өлең сөздің дүлдүлі, жырау, жыршы. Туған жері – Жамбыл облысындағы Жамбыл тауының етегі. Топырақ бұйырған жері – Алматы облысының Ұзынағаш елді мекені. Шыққан тегі – Ұлы жүз Шапырашты тайпасының ішіндегі Екей руы.

Африканың ұлттық саябақтары

14 Апреля 2014, реферат

Цель сегодняшнего занятия познакомится с концепцией абстрактного типа данных и основными структурами данных.
На сегодняшнем занятии мы обсудим основные методы организации данных используемых в компьютерных программах. Для многих задач выбор подходящей структуры данных является самым главным решением принимаемым в процессе их реализации: как только выбор сделан, требуется только применять очень простые алгоритмы. Для одних и тех же данных, разные структуры требуют большие или меньшие объемы памяти чем другие.

Африканың өсімдігі

07 Декабря 2013, реферат

Астық тұқымдас саванналар мен селдір ормандардың астында топырақтардың ерекше типтері – саванналардың астында қызыл топырақтар және селдір ормандардың астында қызыл – қошқыл қоңыр топырақтар қалыптасады.
Ылғалды маусым кезеңінің 5 – 6 айға дейін қысқаруына және жауын – шашынның жалпы азаюына байланысты саванна өсімдіктері анағұрлым ксерофильдік бейнеге ие болады. Шөп жамылғысы сирейді, әрі арасарады, ағаш тұқымдарының құрамында аласа, ұшар бастары өзгеше жалпақ қарағандар белең алады. Бұлар нағыз немесе құрғақ саванна дейтіндер.

Ацтеки и их культура

08 Ноября 2013, доклад

Не многочисленные сохранившиеся книги майи условно называют «кодексами» и различают по месту хранения парижский, дрезденский, мадридский. Кроме них еще имеются несколько рукописей написанных латиницей, первые годы завоевание америки европейцами. Это попольбух и челам-балам. Попольбух состоит из трех частей: космогонической, мифологической и антропологической.

Ақмола облысының халқының қоныстану жүйесі өзгерісінің экономикалық географиялық мәселелері

23 Апреля 2013, дипломная работа

Дипломдық жұмыстың зерттелу дәрежесі. Халық қоныстану жайлы зерттеу жұмыстары ХХ ғ. 80-90 ж.ж. жүргізілді. Қазіргі Қазақстан жағдайында халықтың қоныстану жүйесі өзгерісін зерттеу жалпы халық туралы зерттеуде негіз болып есептеледі. Халықтар географиясында урбандалу туралы В.Г. Давидович, О.А. Константинов, А.В. Кочетков, Ф.М. Листенгурт, Г.М. Лаппо, Г.М. Хорев т.б. еңбектерін атауға болады.Ал, Қазақстан ғалымдарында Искаков У.М. (қалалар, агломерациялар), Татимов М.Б.(халықтың әлеуметтік-демографиялық үрдістері), Асылбеков М.Х., Жұмасұлтанов Т.Ж (халықтың демографиялық негіздері) ғылыми еңбектерін атап көрсетуге болады. Жалпы алғанда, Ақмола облысында нарық жағдайында халықтың қоныстану жүйесі өзгерісін ғылыми тұрғыда зерттеу демография ғылымында негізгі орынды алады және ғылыми тұрғыдан зерделеуді қажет етеді.

Багатства надр України та їх використання

03 Ноября 2013, курсовая работа

Метою роботи є вивчення надр України; походження, розміщення, глибини залягання, кількості запасів корисних копалин, мінерально-сировинного потенціалу. Дослідити напрямки раціонального використання корисних копалин, як сировини для різних галузей промисловості, ознайомлення з аспектами охорони надр України. Об’єктом дослідження в роботі є характеристика родовищ і басейнів паливних, рудних, нерудних корисних копалин, будматеріалів та гідротермічних ресурсів. Предметом дослідження в роботі виступає розвиток промисловості, який базується на багатстві надр України. А також плата за користування надрами, додержання встановленого законодавством порядку надання надр у користування; раціональне вилучення і використання запасів, здійснення державного контролю за охороною надр.

Базовые характеристики Чеченской Республики

09 Мая 2014, реферат

Чеченская Республика расположена в северо-восточной части Кавказа, на северном склоне Большого Кавказского хребта и прилегающих равнинах. На западе Чеченская Республика граничит с Республикой Ингушетия, на северо-западе — с Республикой Северная Осетия — Алания, на севере — со Ставропольским краем и на востоке — с Дагестаном. Южная граница Чечни проходит по гребням хребтов,отделяющих ее от Грузии. На остальном протяжении четко выраженных естественных рубежей нет и граница проводится по условным линиям.