Рефераты по экологии

Азық түлік сапасының халық денсаулығына тигізетін әсері,оны анықтау әдісі

30 Сентября 2013, реферат

Азық-түлік — адамның тіршілік көзі. Азық-түлік қорымен үздіксіз қамтамасыз ету — адамзат қоғамының басты мақсаты. Азық-түлік молшылығын қамтамасыз ету үшін жер, су тағы басқа ресурстар кеңінен пайдаланылады. Азық-түлікті жыл сайын өндіру ауа райына, құрлықтың жер сипатына тығыз байланысты. Азық-түлік қоры дүние жүзінде әр түрлі қалыптасқан. Қазақстанда 800-ден аса өсімдік және мал өнімдері шығарылады. Тамақ өндірісінің 32%-і ет және одан шығатын өнімдерді шығаруға негізделген. Ет өнімдерін шығаратын өндірістер негізінен Алматы, Петропавл, Орал тағы басқа қалаларда орналасқан. Балық өнімдері Атырау балық өнімдері зауытында өңделеді. Қазақстанда ауыл шарушылық алқабының ауданы 1996 жылы 222,2 млн. болды. Оның 14,3% — егістік, 2,3 — жемшөптік, 83,4% — жайылым. 1997 жылы 14,1 млн. га жерден 12,3 млн. т дән жиналды, оның үштен екі бөлігін астық (8,9 млн т), арпа — 2,6 млн. т, күріш — 255,3 мың т, жүгері дәні — 111,2 мың т, тары — 63,8 мың т және 18,2 т —қарақұмық. Одан басқа көкөніс өнімдері — 880 мың т, картоп — 1472 мың т, бақша дақылдары — 180 мың т, жеміс-жидек — 101,5 мың т, қант қызылшасы — 128 мың т, майлық күнбағыс — 54 мың т.

Азық түлік сапасының халық денсаулығына тигізетін әсері,оны анықтау әдісі

18 Ноября 2013, реферат

Азық-түлік — адамның тіршілік көзі. Азық-түлік қорымен үздіксіз қамтамасыз ету — адамзат қоғамының басты мақсаты. Азық-түлік молшылығын қамтамасыз ету үшін жер, су тағы басқа ресурстар кеңінен пайдаланылады. Азық-түлікті жыл сайын өндіру ауа райына, құрлықтың жер сипатына тығыз байланысты. Азық-түлік қоры дүние жүзінде әр түрлі қалыптасқан. Қазақстанда 800-ден аса өсімдік және мал өнімдері шығарылады. Тамақ өндірісінің 32%-і ет және одан шығатын өнімдерді шығаруға негізделген. Ет өнімдерін шығаратын өндірістер негізінен Алматы, Петропавл, Орал тағы басқа қалаларда орналасқан. Балық өнімдері Атырау балық өнімдері зауытында өңделеді. Қазақстанда ауыл шарушылық алқабының ауданы 1996 жылы 222,2 млн. болды. Оның 14,3% — егістік, 2,3 — жемшөптік, 83,4% — жайылым. 1997 жылы 14,1 млн. га жерден 12,3 млн. т дән жиналды, оның үштен екі бөлігін астық (8,9 млн т), арпа — 2,6 млн. т, күріш — 255,3 мың т, жүгері дәні — 111,2 мың т, тары — 63,8 мың т және 18,2 т —қарақұмық. Одан басқа көкөніс өнімдері — 880 мың т, картоп — 1472 мың т, бақша дақылдары — 180 мың т, жеміс-жидек — 101,5 мың т, қант қызылшасы — 128 мың т, майлық күнбағыс — 54 мың т.

Аймақтағы төгінді сулардың құрамы мен қасиеттері

22 Июня 2015, курсовая работа

Елімізде экологиялық өзекті мәселелердің қатарына таза су мәселесі жататыны белгілі. Қазіргі таңда су мәселесі, әсіресе түрлі өндіріс салаларынан шығатын зиянды ластағыштармен ластанған ақаба сулар мәселесі толығымен шешімін таба алмай отыр. Биосфераға құрамында зиянды ластағыш заттары бар ақаба сулар тазартылмай тасталу әрекеттері орын алуда. Бұл төгінді сулар биосферадағы тепе-теңдіктің бұзылуына себепкердің басты көзі, ал ол өз кезегімен адамзатқа үлкен қауіп туғызғалы отыр. Сонымен, түрлі өндіріс салаларынан шығатын төгінді суларды тазалаудың көптеген механикалық, биофизикалық, биохимиялық, физика-химиялық, электрохимиялық әдістері белгілі. Аталмыш әдістердің қатарындағы электрохимиялық жолмен ақаба суларды тазалау соңғы уақытта кеңінен қолданылып жүр.

Аймақтың радиоактивті зақымдануы

16 Октября 2013, реферат

Радиоактивті зақымданудың себептері ядролық жанармайлардың бөлетін қосындылары, топырақта немесе басқа материалдарда нейтрондардың әсерінен пайда болатын радиоактивті изотоптар – бағытталған белсенділік, сонымен қатар ядролық зарядтың бөлінбей қалған бөліктері болып табылады.

Жарылыстың радиоактивті зақымдағыштары үш түрлі сәулелену шығарады: альфа, бета және гамма. Олардың қоршаған ортаға әсер етуі ұзаққа созылатын үрдіс.

Айнакулова дана

29 Ноября 2013, доклад

"Бұл қала - арман қала, жап-жасыл орман қала" - деп әнге қосқан, апортымен әлемге әйгілі оңтүстік астанамыз бұл күндері лас ауасыменде танымал бола бастағандай. Тіптен осы лас ауа қаламыздың брендіне айналды десек артық айтқандық емес.

Әрине, бұған көп қөп үлес қосып жатқан қаламыздағы арлы-бері ағылған жарты милионға жуық көлік екені кім-кімгеде түсінікті.

Актанышский район

27 Августа 2012, реферат

У каждого человека есть своя родина, свой регион, свой город, своя деревня – одним словом, свое родное место. И каждый человек должен любить, гордиться, заботиться о своем родном крае. Их должно волновать сохранность, красота и «здоровье» своего родного места.
Как и у всех у меня тоже есть свой район – Актанышский район. Как истинного патриота, меня тоже беспокоит

Активизация познавательного интереса к природе через организацию прогулок и экскурсий

28 Октября 2013, курсовая работа

Цель исследования: выявить и обосновать условия процесса активизации познавательного интереса к природе через организацию прогулок и экскурсий в дошкольных учреждениях.
Гипотеза исследования: Предполагается, что процесс активизации познавательного интереса к природе через организацию прогулок и экскурсий будет способствовать развитию наблюдательности, формирования эколого-краеведческих представлений, правильному пониманию правил поведения в природе у дошкольников.

Актуальность дисциплины экология

16 Апреля 2013, реферат

Загрязнение атмосферного воздуха превзошло все допустимые пределы. Концентрация вредных для здоровья веществ в воздухе превышает медицинские нормы во многих городах в десятки раз. Кислотные дожди, содержащие двуокись серы и окись азота, являющиеся следствием функционирования тепловых электростанций и заводов, несут гибель озёрам и лесам. Авария на Чернобыльской АЭС показала экологическую угрозу, которую создают аварии на атомных электростанциях, они эксплуатируются в 26 странах мира. Исчезает вокруг городов чистый воздух, реки превращаются в сточные канавы, повсюду груды мусора, свалки, искалеченная природа – такова бросающаяся в глаза картина безумной индустриализации мира.

Актуальность проблемы нерационального использования топливно-энергетических и материальных ресурсов на предприятиях промышленности Ре

20 Октября 2013, реферат

Цель работы: Обосновать нерациональное использование топливно-энергетических ресурсов на предприятиях промышленности Республики Беларусь
Объект исследования: использование топливно-энергетических ресурсов на предприятиях Республики Беларусь
Предмет исследования: излишняя материало- и энергоемкость продукции предприятий Республики Беларусь

Актуальные проблемы современной экологии

30 Января 2014, реферат

По-прежнему в бесконечной вселенной по орбите вокруг Солнца безостановочно вращается небольшая планета Земля, каждым новым витком как бы доказывая незыблемость своего существования. Лик планеты беспрестанно отражают спутники, посылающие на Землю космическую информацию. Но лик этот необратимо меняется. Синие просторы морей и океанов обрамлены пространствами суши уже не тех изумрудно-зеленых цветов, которые торжествовали ранее.

Алкоголизм как одна из причин демографического кризиса с. Калиновского

22 Декабря 2012, творческая работа

Последнее время мы много слышим о демографической катастрофе в России, об угрозе депопуляции населения в нашей стране. Но демографическая ситуация как в целом по стране, так и в любом регионе, находится в тесной зависимости от нескольких факторов. Эти факторы можно условно разделить на несколько основных групп. Первая - социально - экономические -уровень жизни и доходы населения, условия труда и продолжительность жизни; вторая - экологические - состояние окружающей среды; третья -демографические - различия в уровнях рождаемости отдельных возрастных и этнических групп населения. Нас заинтересовала первая группа факторов-социально - экономическая, а именно как влияет алкоголизм на демографическое состояние не только в целом по России, но и в отдельно взятом селе - нашей малой Родине.

Алматы қаласы экологиясы

30 Октября 2013, реферат

Жалпы Алматы қаласы географиялық тұрғыдан алып қарағанда бірқатар экологиялық қолайсыз орын тепкен. Ол негізінен ауа айналымының жоқтығымен түсіндіріледі. Бұл қаладағы жүздеген мың машинаның қала әуе аймағын улы түтінмен ластауға мүмкіндік туғызып отыр. Бұл қалада өкпе ауруларының өршуінің негізгі факторы болып табылады. Қалада әсіресі желсіз күндері демалу қиын, мұндай қиыншылықтармен күресу қазір қала билігінің алдында тұрған басты міндеттердің бірі.

Алматының экологиялық проблемалары

26 Ноября 2013, реферат

Жалпы Алматы қаласы географиялық тұрғыдан алып қарағанда бірқатар экологиялық қолайсыз орын тепкен. Ол негізінен ауа айналымының жоқтығымен түсіндіріледі. Бұл қаладағы жүздеген мың машинаның қала әуе аймағын улы түтінмен ластауға мүмкіндік туғызып отыр. Бұл қалада өкпе ауруларының өршуінің негізгі факторы болып табылады. Қалада әсіресі желсіз күндері демалу қиын, мұндай қиыншылықтармен күресу қазір қала билігінің алдында тұрған басты міндеттердің бірі.

Алтайский Государственный Природный Биосферный Заповедник (АГПБЗ)

10 Октября 2012, доклад

Для сохранения природы Горного Алтая в первозданной чистоте и неприкосновенности и был создан в 1932 году Алтайский Государственный Природный Заповедник (АГПЗ) на правобережье Телецкого озера, реки Чулышман и в его верховье.

Альтернативні джерела енергії

07 Декабря 2013, реферат

Розвиток та використання альтернативних та відновлювальних джерел енергії (вітрової і сонячної енергії, біопалива, тощо) є вагомим фактором для зміцнення енергетичної безпеки та зменшення негативного техногенного впливу на навколишнє природне середовище. Важливість розвитку альтернативної енергетики є очевидною, адже вона відіграє вирішальну роль у зменшенні парникових викидів, знижені негативного впливу на довкілля, підвищує безпеку енергопостачання, допомагає зменшити залежність від імпорту енергії.

Альтернативная энергетика

29 Января 2013, реферат

История развития человечества теснейшим образом связана с получением и использованием энергии. Издавна в качестве основных источников энергии, использовались дрова (и сейчас тоже), торф, древесный уголь, вода, ветер. Также с древнейших времен известны уголь и нефть.

Альтернативное топливо

05 Сентября 2012, реферат

В работе рассмотрены возможности применения альтернативных видов топлива в ДВС с учетом его стоимости, доступности, безопасности использования, воздействия продуктов его сгорания на окружающую среду.

Альтернативные источники энергии: лидеры и перспективы

17 Марта 2013, реферат

Прогресс в данной области очевиден. Существуют развитые, испытанные и давно применяемые направления: солнечная энергия, энергия ветра, даже энергия мусора. Тем не менее, во всей мировой энергетике процент альтернативных источников невелик. На первый взгляд, это может вызвать недоумение, однако на самом деле причины достаточно медленного развития просты.

Альтернативные варианты решения экологических проблем

14 Февраля 2013, реферат

Техногенный тип экономического развития приводит к все большему распространению очагов экологического кризиса по территории страны. Уже сейчас 20% территории России является зоной проявления тех или иных кризисных экологических явлений. В пределах страны насчитывается 13 регионов с очень острой экологической ситуацией. И с каждым годом эти зоны расширяются, возникают новые кризисные участки. Тяжелая ситуация сложилась в промышленных зонах (Кузбасс, Урал, Курская магнитная аномалия и т.д.), аграрных регионах (Черноземье, Калмыкия и пр.), рекреационных зонах побережий Черного и Азовского морей.

Альтернативные виды топлива

12 Июня 2013, реферат

История развития человечества теснейшим образом связана с получением и использованием энергии. Издавна в качестве основных источников энергии, использовались дрова (и сейчас тоже), торф, древесный уголь, вода, ветер. Одним из путей экологизации автомобильного транспорта является перевод его на альтернативные виды топлива. Под собирательным термином «альтернативные топлива» понимаются, в принципе, все вещества, способные гореть, которые с большим или меньшим успехом могут быть использованы вместо классических топлив из нефти и углей в двигателях внутреннего сгорания или в энергетических установках. Первоначально основным назначением альтернативных топлив считалась замена ими топлив из традиционного нефтяного сырья, ресурсы которого ограничены.

Альтернативные виды топлива

22 Ноября 2014, реферат

Нефть сегодня - основной и наиболее востребованный энергоресурс. Однако ее запасы катастрофически заканчиваются, и уже понятно, что наступает закат нефтяной эры. Чем заправляться будем?
Обеспеченность энергоресурсами является обязательным условием развития экономики любой страны. На круговой диаграмме приведено примерное соотношение мирового потребления различных энергоресурсов.

Альтернативные виды топлива

11 Мая 2015, реферат

В последнее время большое количество зарубежных научно-исследовательских центров моторостроительных фирм проводят исследования, направленные на экономию топлива и замену традиционных жидких углеводородных топлив новыми видами.
Во многих странах все более популярным становится биологическое топливо, изготавливаемое из растительного сырья. В шести государствах ЕС, а также в США, Канаде, Бразилии, Малайзии такое биологическое топливо производят в промышленных масштабах, но все же его доля в топливном балансе не превышает 0,3%.

Альтернативные виды топлива для двигателей внутреннего сгорания

20 Декабря 2013, реферат

Чем больше в мире производится автомобилей, тем значительнее интерес к альтернативным бензину видам топлива, при сгорании которых выделяется меньше вредных веществ. Во многих странах все более популярным становится биологическое топливо, изготавливаемое из растительного сырья - рапса, конопли, бананов, бобовых, цитрусовых. В шести государствах ЕС, а также в США, Канаде, Бразилии, Малайзии такое биологическое топливо производят в промышленных масштабах, но все же его доля в топливном балансе не превышает 0,3%.

Альтернативные виды энергии

28 Ноября 2014, реферат

На пороге ХХI века человек все чаще и чаще стал задумываться о том, что станет основой его существования в новой эре. Энергия была и остается главной составляющей жизни человека. Она дает возможность создавать различные материалы, является одним из главных факторов при разработке новых технологий. Попросту говоря, без освоения различных видов энергии человек не способен полноценно существовать. Homo Sapiens прошел путь от первого костра до атомных электростанций, освоил добычу основных традиционных энергетических ресурсов - угля, нефти и газа, научился использовать энергию рек, освоил “мирный атом”, но все активнее обсуждаются вопросы использования новых нетрадиционных, альтернативных видов энергии.

Альтернативные источники энергии в Украине

07 Апреля 2013, реферат

В соответствии с Национальной энергетической программой Украины до 2010 г. потребность в топливных ресурсах составит 273 млн. т У.Т./год. Сейчас Украина удовлетворяет свои потребности в топливно-энергетических ресурсах за счет собственной добычи меньше чем на 50%, а остаток составляет импорт. В дополнение, неуклонное сокращение мировых запасов ископаемых топлив и их постоянное подорожание превращает энергообеспечение Украины в одну из важнейших общегосударственных проблем. Одним из путей решения этой проблемы есть включение альтернативных (возобновляемых) источников энергии в топливный баланс страны.

Альтернативные источники энергии и возможность их использования в России

15 Сентября 2013, курсовая работа

Цель курсовой работы: изучить перспективы использования АИЭ на территории России.
Задачи:
Изучить виды АИЭ
Проанализировать ситуацию на мировом энергетическом рынке и выявить долю АИЭ в мировом энергетическом балансе
Выявить возможность использования АИЭ на территории России

Альтернативные источники энергии

12 Марта 2013, реферат

В наше время людям энергии требуется всё больше и больше энергии, поскольку они придумывают всё больше и больше новых изобретений, для которых требуется энергия. Энергетика зародилась много миллионов лет назад, когда люди научились добывать огонь: они охотились с помощью огня, получали свет и тепло, и он служил источником радости и оптимизма на протяжении многих лет.В нашем проекте мы расскажем о возможных экологически-чистых источниках энергии, которыми бы люди не загрязняли окружающий мир, в котором мы живём.

Альтернативные источники энергии

21 Мая 2013, реферат

В наше время людям энергии требуется всё больше и больше энергии, поскольку они придумывают всё больше и больше новых изобретений, для которых требуется энергия.
Энергетика зародилась много миллионов лет назад, когда люди научились добывать огонь: они охотились с помощью огня, получали свет и тепло, и он служил источником радости и оптимизма на протяжении многих лет.

Альтернативные источники энергии

27 Мая 2013, реферат

Исследовательская задача
Ответить на следующие поставленные вопросы:
Вопросы:
Существуют ли альтернативные источники энергии?
Каково соотношение использование разных источников энергии в мире?
В чем преимущества и недостатки альтернативных источников энергии?
Как отражается влияние отходов на
– природный ландшафт
– климат
– здоровье человека
– окружающею среду?

Альтернативные источники энергии

29 Мая 2013, курсовая работа

Жилье человека появилось как укрытие от его врагов и – непогоды. Росли потребности человека, усложнялась типология его построек, архитектурные стили сменяли друг друга, и оказалось, что мы забыли о первоначальной функции архитектуры – формировать комфортную и безопасную для труда и отдыха среду. Среду искусственную, но остающуюся в гармонии с природой.
В наши дни человек среднего достатка – по Европейским меркам - полжизни работает на то, чтобы купить дом, а другую половину – на то, чтобы оплатить расходы на его содержание.