Рефераты по ботанике

Аграралық өндірістің әлеуметтік-экономикалық мәні және Қазақстанның агроэнеркәсіптік кешенін нарықтық қатынастарға көшірудің негізгі б

26 Октября 2015, курсовая работа

Экономикасы дамыған елдер тәжірибесі аграрлық өндірісте жандандырмай елдің азық түлік қауіпсіздігі мәселесін шешу және дамыған нарықтың қатнастарды қалыптастыру мүмкін еместігін дәлелдеп отыр .
Аграрлық саясат ол ауыл шаруашылық өндірісі мен агробизнестің басқада салаларын тиімді дамытуға бағытталған және осы негізде халықтың тұрмыс дәрежесімен елдегі қоғамдық процесстің дамуын қамтамасыз ету саясаты

Агрономиялық химия

13 Октября 2013, реферат

Агрономиялық химия – топырақ пен өсімдікте өтетін химиялық процестер, өсімдік қорегінің құрамы, сондай-ақ өсімдіктің қоректенуі үшін тыңайтқыш қолдану туралы ғылым; егіншілікті химияландырудың ғылыми негізі.Диханшылықтың өркенденуіне байланысты пайда болды.1761ж. швед химигі И.Валериустің агрохимия туралы алғашқы ғылыми еңбегі жарық көрді.Бірақ сол кезеңдегі жалпы химия ғылымының даму деңгейіне байланысты агрохимия ілгерілей алмады.

Адыраспан және лимонның емдік қасиеттері

02 Декабря 2013, доклад

Қазақстанның оңтүстік шекарасын солтүстіктен бөліп, 1800 шақырымға созылып жатқан аймағын орманды даланың, жазықтардың, шөл және шөлейт жерлердің алып жатқаны, Республикамыздың батысында Каспий теңізінің, шығысында Алтай жоталарының, оңтүстігінде Тянь-Шанның биік шыңдарының орналасқаны мәлім. Қасиетті қазақтың осынау дарқан даласы мен орман, тоғайында 6 мыңнан астам өсімдік, 500 түрлі құс, 178 түрлі аң, 49 түрлі бауырымен жорғалаушылар, 12 түрлі қос мекенділер болса, өзендер мен көлдерде балықтың 107 түрі бар.

Айналайын» балабақшасының ұжымы арасында өткен психологиялық тренинг «Кикілжіңнің денсаулыққа әсері»

24 Апреля 2014, доклад

Денсаулық – ауру мен дене кемістігінің жоқтығы ғана
емес, адамның дене, жан саулығы мен әлеуметтік толық
амандық жағдайы». Отбасының әлеуметтік жағдайы, түрлі
аурулармен ауру, көңіл күйдің мазасыздығы, түрлі
жағдайларға адамның нашар бейімделуі, осы
қиыншылықтардан арылу, жеңіп шығу үшін арнайы
мамандардың және психологтардың көмегі керек

Алабота тұқымдасы

04 Октября 2013, доклад

Алабота тұқымдасына - бүкіл жер шарына тараған біржылдық, немесе көпжылдық, сортаң топыраққа төзімді, шөптесін, бұта, ағаш түрінде кездесетін өсімдіктер жатады.
Бұлардың көпшілігінің сабағы бунақты, жапырақтары кезектесіп немесе қарама-қарсы орналасады. Гүлдері түссіз, ұсақ гүлшоғырына жиналып, масақ құрайды. Гүлсерігі қарапайым, жасыл, кейде болмауы да мүмкін. Гүлдері дара, кейде қос жынысты болады. Андроцейінде бес аталық, кейде қос жынысты болады. Гинецейі көп бөлікті, ценокарпты, екі-үш, кейде төрт-бес жеміс жапырағынан тұрады немесе апокарпты.

Аминқышқылдары және олардың организмдегі атқаратын ролі туралы

18 Октября 2013, реферат

Аминқышқылдары ақуыздар түзетін құрылымдық, химиялық бірліктер немесе «құрылыс кірпішіктері» болып табылады. Аминқышқылдарының құрамында 16% азот бар, бұл басқаша екіншілік тамақатану элементтері болып табылатын көміртектер мен майлардан құралған негізгі химиялық айырмашылық. Амин қышқылдарының организмдегі маңыздылығы ақуыздардың барлық өмірлік процестердегі үлкен рөлімен анықталады. Ең ірі жануардан, ең кіші микробқа дейінгі ағзалар ақуыздардан тұрады. Ақуыздардың неше түрлі формалары тірі ағзадағы болып жатқан барлық процестерге қатысады. Адам денесінде ақуыздардан бұлшықеттер, сіңірлер, барлық мүшелер және шаш, тырнақтар қалыптасады; ақуыздар сұйықтықтар мен сүйектің құрамына кіреді.Ағзадағы барлық процестерді тездететін және реттейтін ферменттер мен гормондар да ақуыздар болып табылады.

Анализ различных концепций онтогенеза

26 Апреля 2014, реферат

Согласно биогенетической ориентации, индивидуальное разви-тие -- это реализация конкретной генетически заданной програм-мы, определяющей особенности проявления и программу изме-нений внешнего вида, нервной системы, поведения отдельных людей, а также определенных этносов. Поскольку генетически за-данная программа (генотип) включает в себя и общую для всех людей, и индивидуальную компоненту, стадии, закономерности онтогенеза разных представителей человечества примерно одина-ковы и в то же время всегда имеют индивидуальные отличия. Об-щая компонента создалась в процессе эволюции и обусловлена тем; что все люди принадлежат к одному виду.

Анализ рынка лекарственных препаратов, содержащих яды пчел и змей, применяемых в медицине

28 Января 2015, курсовая работа

Цель данной работы:
- дать характеристику пчелиному и змеиному ядам;
- изучить лекарственные препараты, содержащие яды пчел и змей.
Данная курсовая работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка используемой литературы.

Анатомическое строение стебля

10 Мая 2014, реферат

Стебель представляет собой ось побега, несущая листья и почки. Основные функции стебля - опорная и проводящая. Стебель осуществляет связь между корнями и листьями. Кроме того, в стебле нередко откладываются запасные питательные вещества. Иногда стебель - ассимилирующий орган.
На начальных этапах развития побега складывается первичная анатомическая структура стебля, сохраняющаяся у однодольных в течение всей жизни. У двудольных и голосеменных первичная структура довольно быстро нарушается в результате разного рода вторичных изменений и в итоге формируется так называемое вторичное строение стебля.

Антибактеріальна активність фітонцидів та гемоглютинуюча властивість лектинів деяких голонасінних рослин

28 Сентября 2014, курсовая работа

Мета дослідження — визначення фітонцидних властивостей та дослідження впливу ефірних олій Рісеа abies та Pinus sibirica на психоемоційний стан людини, вивчення гемаглютинуючої активності лектинів Рісеа abies та Pinus sibirica
Завдання дослідження:
1.) проаналізувати наукові джерела з теми дослідження;
2.) дослідити фітонцидні властивості сировини Picea abies та Pinus sibirica;
3.) експериментально перевірити вплив ефірних олій Picea abies та Pinus sibirica на показники САН (самопочуття, активність, настрій) людини;
4.) виділити лектинову фракцію з дослідної сировини;
5.) провести експеримент з визначення гемаглютинуючих властивостей лектинів в данній сировині.

Арамшөптермен күресу әдістерін топтау

24 Января 2014, реферат

Қазақстан Республикасының халық шаруашылығындағы ең басты салаларының бірі – ауыл шаруашылық өндірісі. Өйткені, ол халықты жеткілікті мөлшерде азық-түлікпен, мал шаруашылығын жемшөп қорымен, ал өнеркәсіпті шикізатпен қамтамсыз етіп отыр. Бұл міндетті түбегейлі іске асыра беру үшін колхоз, совхоз қожалықтар мен жекеменшілік шаруашылықтары, акционерлік қоғам ұжымдары әрбір гектар жердің құнарлылығын арттырып, одан алынатын өнімдерді молайтуға күшү жұмылдырулары керек. Бұл үшін әр түрлі агротехникалық шараларды, оның ішінде арамшөптерді жою шараларын кең көлемде жүргізу керек. Ал, арамшөптер егістіктің ең басты жауы.

Арамшөптермен күресу әдістерін топтау

05 Апреля 2014, доклад

БАҒДАРЛАУ, ориентация (франц. orіentatіon — шығысқа қарай бағыттау, лат. orіens — шығыс сөзінен алынған) — 1) бақылаушының өзі тұрған жерін айналасына, көкжиек тұстарына және жер бедері элементтерінің кейбір өзгешеліктеріне қарап анықтауы. Бағдаулау компас немесе карта көмегімен, аэрофото-түсірім мен жергілікті белгілерге, Күнге, Айға, жұлдыздарға қарап, сондай-ақ жарық, радио және дыбыс толқындары бойынша да жүргізіледі; 2) ғарыштық аппараттың геометриялық осьтерінің аспан денелеріне (Күн, Ай, жұлдыздар), сондай-ақ, магнит немесе ауырлық өрісінің күш сызықтарына қатысты анықталатын орны; 3) күрделі геом. фигуралар үшін түзудегі бағыт ұғымын жалпылап алу.

Ашытқы саңырауқұлақтар

31 Января 2014, дипломная работа

Бұл дипломдық жобада аналитикалық шолуда қысқаша мәліметтер, нан ашытқысын алу технологиясы, ашытқы өндірісінде қолданылатын шикізаттар туралы мәлімет жасалды. Жобаның өзектілігі. Қазақстан Республикасының президентінің жолдауын қолдап елу елдің қатарына кіруге ұмтылып, экономиканы теңдестіре дамыту қажеттігіне сай келетін аумақтық даму, сондай-ақ өңірлердің ұтымды экономикалық мамандануын қалыптастыруға бағытталған осы заманғы жаңа аумақтық даму стратегиясы қажет. ҚР президентінің жолдауында біздің еліміз дүние жүзінде 50 дамыған мемлекеттің қатарына кіруді алға қойған, сол себептен өндірістің қазіргі заманға сай дамыған нан ашытқысы өндірісін дамыту қарастырылған.

Балықшылық кәсібі

14 Ноября 2013, реферат

БАЛЫҚШЫЛЫҚ - озен-судың бойын мекендейтін елдің айналысатын кэсібі. Б. ертеде қазақтар арасында кең тарамаған, тек балығы мол су бойына жүт не болмаса басқа себептермен көшіп, тіршілік қамымен түрақтап калган жүрттың гана айналысатын тіршілігі болган. Балык аулау ерте кезеңце карапайым түрде болды. Әуелі балықты түйық жерге қуып қамап, колмен жэне шанышқы түйреп үстаса, соңынан қайык пайдаланып, кармақпен аулады.

Бастапқы құжаттарды ұйымдастыру

06 Мая 2013, курсовая работа

"Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есеп беру туралы" Заңның 6-1 бабына сәйкес құжаттарға мынандай талаптар қойылады:
уақтылы жасау;
позицияның сенімділігі;
дұрыс рәсімдеу.
Құжатта жазылған және операцияны сипаттайтын мәліметтер деректемелер (реквизиттер) деп аталады.
Құжаттар-кәсіпорындар мен адамдардың арасындағы даулар кезіндегі жазбаша дәлелдеме. Олар сот органдары мен төрелік сотта әртүрлі шаруашылық шығындарын шешуге, шарттар мен өзге де міндеттемелерді орындауға негіз болады.

Белая ржавчина хризантемы - хризантема

02 Мая 2013, шпаргалка

Симптомы. На верхней стороне листьев образуются мелкие светло-зеленые или светло-желтые пятна диаметром до 5 мм, которые постепенно разрастаются и вдавливаются, приобретая ярко-желтую окраску с бурым центром, который по мере старения листьев некротизируется. С нижней стороны пятен развиваются белые, затем светло-бурые пустулы, заполненные спорами гриба, часто имеющие концентрическую структуру и размер до 4 мм. Постепенно они становятся бурыми. Сильно пораженные листья увядают, закручиваются вниз и постепенно некротизируются. У иммунных сортов в месте поражения образуются бурые точки.

Белый гриб

08 Сентября 2013, статья

Места сбора. Встречается по всей лесной зоне европейской части страны, в сибирской тайге, в заполярной тундре, а также на Кавказе. Произрастает со многими древесными породами, но чаще в березняках, дубравах, сосняках и ельниках. Растет на всех почвах, кроме торфянистых, встречается чаще группами.
Лучшими считаются белые грибы, выросшие в елово-березовых лесах. Грибы из соснового леса имеют более рыхлую мякоть и не так ароматны.

Береза

07 Апреля 2014, реферат

С давних пор береза пользуется на Руси особым почетом и уважением. Связано это не только с тем, что белоствольная лесная красавица стала своеобразным символом весны, света, любви к родине, но и с ее многочисленными целебными свойствами. Не случайно березу называют деревом жизни и здоровья. БЕРЕЗА растет во многих странах. В России березовые рощи занимают третье место по площади распространения после сосновых и лиственных лесов. Мало кому известно, что кроме традиционной белой окраски березовой коры она может быть и желтой, и розовой, и ярко-оранжевой, и темно-фиолетовой, и черной.

Биосфера

29 Марта 2014, реферат

Экология - тірі организмдердің бірі-бірімен және олардың қоршаған ортамен байланысын зерттейтін ғылым.
Классикалық экология – биологиялық жүйелердің қоршаған ортамен байланыстарын зерттейді.
Глобальды экология - биосфераның бірлігін және тұтастығын зерттейді.
Қоғамдық экология- қоғам мен қоршаған орта жүйесіндегі байланыс пен тәуелділікті қарастырады.
Геоэкология - әртүрлі деңгейдегі геожүйелердің және оларға антропогендік өзгерістерін әсерін зерттейді.

Биосфера включает: тропосфера, литосфера, гидросфера

21 Ноября 2013, реферат

Фитоценоз (от греч. φυτóν — «растение» и κοινός — «общий») — растительное сообщество, существующее в пределах одного местообитания. (ограничен площадью)
Фитоценоз и растительное сообщество разные понятия??? (спросить у него, мет. одно, в тетради другое)
Растения влияют на микроклимат, химический состав, изменяют характер микрорельефа
Биогеоценоз (от греч. βίος — жизнь γη — земля + κοινός — общий) — система, включающая сообщество живых организмов и тесно связанную с ним совокупность абиотических факторов среды в пределах одной территории, связанные между собой круговоротом веществ и потоком энергии.

Биотехнологическое производство витамина В12

27 Марта 2014, курсовая работа

Витамины (от лат. Vita – жизнь) - группа органических соединений разнообразной химической природы, необходимых для питания человека, животных и других организмов в ничтожных количествах по сравнению с основными питательными веществами (белками, жирами, углеводами и солями), но имеющих огромное значение для нормального обмена веществ и жизнедеятельности.

Биотикалық факторлар

24 Января 2014, реферат

Кез-келген тірі организм өзін айнала қоршаған табиғи ортамен тығыз байланыста ғана өмір сүре алады. Олар – топырақ, су, минералды заттар, жер бедері және атмосфералық әр түрлі құбылыстар. Табиғи ортаның компоненттері тірі организмдерге оң немесе теріс әсер етуі мүмкін. Сондықтан әрбір организмнің өзіне ғана қолайлы ортасы немесе мекені болуы тиіс. Мәселен: көлбақа үшін қалыпты өсіп-көбейуіне қолайлы орта ылғалы мол көл жағасы.Бірақ та организм үшін табиғаттың барлық элементтері белгілі мөлшерде қажет және жиынтық күйінде әсер етеді. Олардың біреуі өте қажет, екіншілері орташа, ал үшіншілері мүлдем қажет емес зиянды болуы мүмкін. Сонымен орта дегеніміз – организмнің өсіп - көбеюіне, тіршілігіне, дамуы мен таралуына тікелей жанама әсер ететін айнала қоршаған орта компонентерінің жиынтығы.

Биотикалық факторлар

24 Января 2014, реферат

Кез-келген тірі организм өзін айнала қоршаған табиғи ортамен тығыз байланыста ғана өмір сүре алады. Олар – топырақ, су, минералды заттар, жер бедері және атмосфералық әр түрлі құбылыстар. Табиғи ортаның компоненттері тірі организмдерге оң немесе теріс әсер етуі мүмкін. Сондықтан әрбір организмнің өзіне ғана қолайлы ортасы немесе мекені болуы тиіс. Мәселен: көлбақа үшін қалыпты өсіп-көбейуіне қолайлы орта ылғалы мол көл жағасы.Бірақ та организм үшін табиғаттың барлық элементтері белгілі мөлшерде қажет және жиынтық күйінде әсер етеді.

Бобовые Культуры.Арахис

06 Февраля 2015, реферат

Из весьма многочисленных видов этого рода, растущих в основном в Бразилии, один только Арахис культурный, или земляной орех(Arachis hypogaea), хорошо известен и вне родины, и культивируется довольно обширно в тропических странах Америки, Азии иАфрики, а в Европе — в Италии, Испании, Украине и на юге Франции. Средняя урожайность арахиса культурного 40 ц/га, максимальная урожайность в Израиле составляет 70 ц/га.

Болезни клематисов

30 Сентября 2013, доклад

У всех клематисов имеется одна особенность: хорошо развитая корневая система, уходящая глубоко в почву. С данной особенностью и связано наиболее опасное грибное заболевание клематисов – увядание, при котором побеги быстрыми темпами теряют тургор, затем увядают и сохнут. Существует несколько возбудителей данного заболевания, и обитают все они в грунте, где и поражают корневую систему растения. Поэтому главной причиной увядания является болезнь корней, которая за собой влечет гибель побегов. Гриб рода фомопсис паразитирует еще чаще остальных грибов. Он проникает в корни и под эпидермисом побегом распространяется и там формирует черные многочисленные плодовые тела, называющиеся пикнидами (в них вызревают споры, которые перезаражают остальные растения). Гриб из рода фузариум вначале поражает корешки, попадает в проводящую систему сосудов, затем разрастается и своей грибницей закупоривает ее.

Болезни растений

08 Апреля 2014, реферат

Работа об основных болезнях растений и мерах борьбы.
Парша.
Пятнистости листьев груши.
Филлостикоз.
Язвенный (обыкновенный) рак плодовых деревьев.
Черный рак.
Цитоспороз.
Млечный блеск
Плодовая гниль, или монилиоз.

Борьба за существование

27 Января 2013, доклад

Искусственный отбор, т. е. сохранение особей с полезными признаками для
размножения и устранение всех остальных проводит человек, ставящий перед собой определенные задачи.
Признаки, накапливаемые при искусственном отборе, полезны для человека, но не для животных. Дарвин высказал предположение, что в природе сходным путем накапливаются признаки, полезные только для организмов и вида в целом, в результате чего образуются виды и разновидности.

Ботаника как наука

01 Ноября 2013, доклад

Разнообразие растений их роль в природе и жизни человека. Ботаника как наука
Современная система органического мира. Прокариоты, эукариоты. Автотрофные, гетеротрофные, симбиотрофные организмы. Уровни морфологической организации растений. Ботаника как наука. История развития ботаники как науки, разделы ботаники

Ботаника как наука о растениях и ее история. Разделы ботаники, их взаимосвязь

24 Июня 2012, реферат

Ботаника - это наука о растениях. Она изучает жизнь растений, их строение, жизнедеятельность, условия обитания, происхождение и эволюционное развитие. Ботаника исследует растения на разных уровнях их организации. Различают несколько структурно-функциональных уровней.

Ботаника-наука о растениях

30 Апреля 2014, доклад

Ботаника изучает жизнь растений, их строение, жизнедеятельность, условия обитания, происхождение и эволюционное развитие. (Название этой науки происходит от греческого слова "ботанэ", что значит "зелень, трава, растение").
Как наука ботаника возникла и развилась в связи с практическими потребностями человека. С переходом человека к оседлому образу жизни дикие формы растений, будучи малопродуктивными, не могли удовлетворить его запросы. Это и послужило одной из причин зарождения земледелия.