Рефераты по анатомии

Атомная энергеик

30 Октября 2014, реферат

Под искусственным холодом в технике понимают получение температуры ниже, чем в окружающей среде, и поддержание такой температуры в технологических процессах или помещениях. Источником искусственного холода служат холодильные машины и установки, представляющие собой аппараты и трубопроводы с замкнутым циклом движения специальных веществ – рабочих тел, изменяющих свое агрегатное состояние в процессе получения холода.

Атрофия

09 Апреля 2013, доклад

Атрофия (греч. atrophia, от atropheo — чахну, угасаю) — уменьшение объема ткани или органа под влиянием различных воздействий. Атрофия — процесс приобретенный, т. е. при нем уменьшается объем структур, до того развитых нормально в соответствии с видовыми физиологическими и возрастными особенностями организма. В этом принципиальное отличие атрофии от формально сходных с ней процессов гипоплазии От атрофии в ее патологическом смысле следует отличать возрастную физиологическую инволюцию органа, например возрастную атрофию (инволюцию) вилочковой железы

АҚТҚ және ЖҚТБ деген не

28 Ноября 2013, реферат

АҚТҚ - адамның қорғаныш тапшылығының қоздырғышы, ХХ ғасырдың 80-жылдарының басынан бастап танымал. АҚТҚ ағзаға түскен кезде біздің аурудан және жұқпадан қорғайтын иммундық жүйені бұзады.
Уақыт өте келе АҚТҚ-мен жұқпаланған адам жиі ауыратын болады. ЖҚТБ диагнозы (жұқтырылған қорғаныш тапшылығының белгісі) жұқпаланғаннан кейін әдетте бірнеше жыл өткесін қойылады.

Білім беру жүйесіне түсінік

06 Апреля 2014, реферат

Жоғарғы оқу орнына конкурс арқылы оқуға түседі. Оқуға түсерде талапкерлердің бастапқы емтихан бағасына, орта мектеп бітірген құжаттарына, әр түрлі пән бойынша олимпиада жетістіктеріне ең бастапқы компонент - оқуға түсу емтиханы.
Оқуға түсердегі талаптардың саны мен реті нақты білім бөлімдерінің ережелерінде қарастырылған. Оқуға түсу алды емтихан ережелері қалаған факультетпен білім беру бағдарламасының талабымен бекітіледі. Оқуға түсу емтиханынан іріктеліп алынған мазмұны мен реті орта мектепте берілетін тақырыптардан мазмұнымен сай болуы керек: тарих, орыс тілі мен әдебиеті, шет тілі, математика, физика, химия, биология, география және т.б. бар. Белгілі бір мамандықпен, орта арнайы мамандық білімі мен қысқартылып оқу бағдарламасымен бірінші курсқа қабылданады.

Балалардағы тыныс алу жүйесінің ерекшеліктері. Плевра функциясы

24 Сентября 2015, реферат

Тыныс алу жүйесі (systema respiratorium) өте маңызды газ алмасу қызметін атқарады, ал газ алмасусыз тіршілік ету мүмкін емес. Организм мен сыртқы орта арасындағы оттек түсіп, көмірқышқыл газының шығарылуымен байланысты жүретін газ алмасу процесі тыныс алу деп аталады. Оттек органикалық заттарды тотықтыруға және ыдыратуға керек, осы кезде энергия бөлініп, көмірқышқыл газы мен су түзіледі. Бұл энергия организмнің тіршілік әрекетінің барлық процестеріне жұмсалады. Оттектің ұлпаға түсіп, көмірқышқыл газының шығарылуы қан арқылы қамтамасыз етіледі

Бас канкасы

11 Марта 2014, реферат

Бас сүйектері. Бас сүйектері екі негізгі бөліктен тұрады: ми сауыты және бет сүйектері. Кішкентай балалардың ми сауыты бет сүйектерінен ертерек дамиды. Бет сүйектері алғашқы 1 жаста және жыныстық жетілу мерзімінде, әсіресе 13-14 жаста күшті өседі. Дегенмен ересек адамның өзінде ми сауытының көлемі бет сүйектерінің көлемінен артық болады: нәрестенің ми сауыты бет сүйектерінен 8 есе, ересек адамда 2-2,5 есе артық. Жаңа туған сәбидің ми сауытының сүйектері бір-бірімен жұмсақ дәнекер ұлпадан тұратын қабықшамен жалғасады. Бұл қабықша бірнеше сүйектердің қосылатын жерінде үлкен болады. Ондай жерін баланың еңбегі деп атайды.

Безусловные рефлексы и их классификация

10 Декабря 2014, реферат

Приспособление животных и человека к изменяющимся условиям существования во внешней среде обеспечивается деятельностью нервной системы и реализуется через рефлекторную деятельность. В процессе эволюции возникли наследственно закрепленные реакции (безусловные рефлексы), которые объединяют и согласовывают функции различных органов, осуществляют адаптацию организма.

Белое вещество спинного мозга

15 Марта 2014, реферат

Цель данной работы изучить функции и строение белого вещества спинного мозга.
Исходя из поставленной цели, были сформулированы следующие задачи:
• Дать общую характеристику белого вещества спинного мозга;
• Определить основные функции восходящих и нисходящих проводящих путей белого вещества спинного мозга;
• Изучить морфологию нервных волокон белого вещества спинного мозга.

Биосоциальная природа человека

16 Января 2013, реферат

Понятие человек разумный — вид рода Люди (Homo) из семейства гоминид в отряде приматов, единственный живущий в настоящее время. От современных человекообразных, помимо ряда анатомических особенностей, отличается значительной степенью развития материальной культуры (включая изготовление и использование орудий), способностью к членораздельной речи и абстрактному мышлению.

Биотикалық қарым-қатынастар типтері

30 Сентября 2013, контрольная работа

Биотикалық қарым-қатынастар типтері. Биотикалық факторлар - бір организмдердің тіршілік етуі барысында басқа организмдерге әсері. Биотикалық қарым- қатынастардың негізгі типтері: бәсекелестік, жыртқыштық, комменсализм, мутуализм, симбиоз, синойкия, паразитизм. Биоңенозда әртүрлі түрлер арасында белгілі бір қарым- қатынастар қалыптасады. Оның негізі қоректік тізбектерге байланысты екені белгілі. Десе де, организмдер арасындағы кеңістіктік қарым-қатынастар да негізгі роль атқарады. Қоректік тізбектер өсімдік, құстар және жануарлар арасында болады.

Биыл Жошы

09 Июня 2013, реферат

Биыл Жошы ханның туғанына 830 жыл толады екен. Осыған орай «Ана тілі» газеті дөңгелек үстел ұйымдастырды. Бүгінгі әңгімеге Ш.Уәлиханов атындағы тарих және этнология институтының бөлім меңгерушісі, тарих ғылымдарының докторы, моңғолтанушы З.Қинаятұлы, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің профессоры, тарих ғылымдарының докторы Н.Мұқаметханұлы және Қазақстан тарихы мен мәдениетінің үлкен атласының бас ғылыми редакторы, тарих ғылымдарының кандидаты Қ.Өскенбай қатысып отыр.
- Ең алдымен «Жошы хан кім?» деген сауал төңірегінде ой толғасақ. Қазақ тарихындағы Жошы ханның рөлін анықтасақ деген ой бар...

Болезни кровеносной и соединительно-тканной системы

26 Января 2013, история болезни

При ревматизме можно использовать аппликации с глиной. Они обладают некоторым болеутоляющим и противовоспалительным действием, хотя наиболее эффективны прежде всего в том случае, если ревматизм застарелый, ставший уже хроническим. Тут специальный состав способен оказать восстанавливающее, регенерирующее действие, особенно в сочетании с лечебной физкультурой и массажем.
Первичное восстанавливающее воздействие на суставы, пораженные ревматизмом, рекомендуется проводить с помощью белой глины, оптимально соответствующей данным лечебным целям.

Бронхиальная астма

30 Апреля 2014, творческая работа

Бронхиальная астма - это условно профессиональное заболевание, развивающееся вследствие контакта с производственным аллергеном и характеризующееся приступами удушья. Это самостоятельная нозологическая форма профессиональной патологии.

Бронхиальная астма

21 Октября 2014, курсовая работа

Бронхиальная астма, как причина смерти занимает одно из первых мест во многих странах мира. Причем, известно, что смертность от бронхиальной астмы увеличивается в периоды эпидемий острых респираторных вирусных инфекций.
Основной причиной смерти при бронхиальной астме остается острая дыхательная недостаточность на высоте астматического статуса, а также, передозировка лекарственных препаратов

Брюшная полость

12 Ноября 2014, доклад

Брюшина – это серозная оболочка, которая выстилает стенки брюшной полости и покрывает органы, размещенные в этой большой серозной полости человеческого тела. Часть брюшины, которая покрывает стенки брюшной полости называется париетальным листком, вторая часть, которая покрывает органы, – называется висцеральним листком. Площадь брюшины достигает 16000-20000 кв.см. Пространство между париетальной и висцеральной брюшиной называют полостью брюшины. У мужчин она закрыта, а у женщин через маточные трубы, матку и влагалище, брюшная полость соединяется с внешней средой

Будова і функції органів дихання

08 Февраля 2014, доклад

Дихальна система складається з носової порожнини, носоглотки, глотки, гортані, трахеї, бронхів, легень. Носова порожнина поділяється кістково-хрящовою перегородкою на дві половини - праву і ліву. У кожній з них є три звивисті носові ходи: верхній, середній і нижній. До нижнього носового ходу відкривається носослізний канал. У слизовій оболонці верхнього носового ходу містяться нюхові рецептори. Стінки порожнини носа вкриті слизовою оболонкою з миготливим епітелієм. Війки епітелію, рухаючись, затримують і виводять назовні пил і мікроорганізми, які осідають на слизовій оболонці, тим самим виконуючи захисну функцію

Важнейшие опухолевые заболевания человека

16 Марта 2014, реферат

О́пухоль (новообразование, неоплазия, неоплазма) — патологический процесс, представленный новообразованной тканью, в которой изменения генетического аппарата клеток приводят к нарушению регуляции их роста и дифференцировки.
Все опухоли подразделяют в зависимости от их потенций к прогрессии и клинико-морфологических особенностей на две основные группы:
1.Доброкачественные (зрелые, гомологичные) опухоли - состоят из клеток, дифференцированных в такой мере, что можно определить, из какой ткани они растут. Для этих опухолей характерен медленный экспансивный рост, отсутствие метастазов, отсутствие общего влияния на организм. Доброкачественные опухоли могут малигнизироваться (превращаться в злокачественные).

Валеология

10 Ноября 2012, контрольная работа

Группы здоровья. Валеология. Факторы здоровья

Валеология в жизни человека

05 Декабря 2013, реферат

Валеология - межнаучное направление познаний о здоровье человека, о путях его обеспечения, формирования и сохранения в конкретных условиях жизнедеятельности. Как учебная дисциплина она представляет собой совокупность знаний о здоровье и о здоровом образе жизни человека.
Валеология принципиально отличается от других наук, изучающих состояние здоровья человека. Это отличие заключается в том, что в сфере интересов валеологии находится здоровье и здоровый человек, в то время как у медицины – болезнь и больной, а у гигиены – среда обитания и условия жизнедеятельности человека. Отсюда исходят и существенные различия в основополагающих посылках каждой из этих наук в предмете, методе, объекте, целях и задачах.

Вариантные и возрастные особенности строения артерий таза

10 Декабря 2014, реферат

Брюшная аорта на уровне IV поясничного позвонка разделяется на две общие подвздошные артерии (aa. iliacae communes) диаметром 11 — 12 мм и длиной 7 см, следующих каждая по медиальному краю m. psoas major. На уровне верхнего края крестцово-подвздошного сочленения эти артерии делятся на внутреннюю (a. iliaca interna) и наружную (a. iliaca externa) подвздошные артерии.
Внутренняя подвздошная артерия (a. iliaca interna) парная, длиной 2 — 5 см, находится на латеральной стенке полости малого таза. У верхнего края большого седалищного отверстия она разделяется на пристеночные и висцеральные ветви

Вариантные и возрастные особенности строения артерий таза

10 Декабря 2014, реферат

Таз в целом имеет форму пирамиды с основанием, обращенным кверху, а верхушкою внизу. Верхушка этой пирамиды на живом совершенно скрыта, так как нижние конечности, отделяясь с каждой стороны в нижней части таза, расположены настолько близко одна к другой, что оставляют только очень узкий промежуток, почти линию, так называемуюпромежность, соответствующую самой нижней части таза. Наоборот, основание пирамиды (таза) ясно обрисовывается по всей своей окружности, в особенности спереди и с боков.

Вариантные и возрастные особенности строения соединений костей таза

24 Декабря 2013, реферат

Таз в целом имеет форму пирамиды с основанием, обращенным кверху, а верхушкою внизу. Верхушка этой пирамиды на живом совершенно скрыта, так как нижние конечности, отделяясь с каждой стороны в нижней части таза, расположены настолько близко одна к другой, что оставляют только очень узкий промежуток, почти линию, так называемуюпромежность, соответствующую самой нижней части таза. Наоборот, основание пирамиды (таза) ясно обрисовывается по всей своей окружности, в особенности спереди и с боков. По бокам подвздошные гребни или верхние края подвздошных костей образуют слегка волнистую линию, средняя часть которой более приподнята, передний же конец которой круто спускается вниз и достигает передне-верхней ости, всегда отчетливо заметной у людей со средней степенью развития подкожно-жирового слоя.

Варианты и возрастные особенности строения наружной сонной артерии

25 Декабря 2013, доклад

Наружная сонная артерия (a. carotis externa) первоначально располагается медиальнее внутренней сонной артерии. От уровня верхнего края щитовидного хряща идет до височно-нижнечелюстного сустава (рис. 393). Около заднего края ветви нижней челюсти в fossa retromandibularis она окружена околоушной железой, располагаясь глубже ветвей лицевого и подъязычного нервов, m. digastricus (заднее брюшко), m. stylohyoideus и занижнечелюстной вены. Залегает кпереди и латеральнее от внутренней сонной артерии. Между ними находятся m. styloglossus и m. stylohyoideus.
Ветви наружной сонной артерии разделяются на 4 группы: переднюю, заднюю, медиальную и конечную.

Введение в патологическую анатомию

17 Мая 2013, доклад

Патологическая анатомия – наука, изучающая структурные (морфологические) основы патологических процессов и заболеваний, в том числе, ятрогенных. Она также уделяет большое внимание изучению патоморфоза и танатогенеза.
Патоморфоз – это изменения, которые возникают в клинико-анатомической картине различных заболеваний под влиянием факторов внешней среды и уровня медицинского обслуживания населения.
Ятрогении – это заболевания или осложнения заболеваний, возникающие в результате контакта больного с медицинским персоналом. Они включают не только последствия медицинских манипуляций и лечения, но и последствия неправильного поведения медицинского персонала, т.е. результаты нарушения принципов деонтологии.

Введення у фізіологію людини і тварин.

16 Мая 2013, лекция

Фізіологія – наука, що вивчає закономірності функціонування живих організмів, їх окремих систем, органів, тканин і клітин. Вивчення функцій спрямовано на з’ясування механізмів взаємодії організму з навколишнім середовищем, а також походження і становлення функцій в філо- та онтогенезі.
Сучасна фізіологія підрозділяється на ряд окремих, але взаємозалежних напрямків.

Вегетативная нервная система

11 Мая 2012, реферат

1.1 Сущность вегетативной нервной системы
Автономная (вегетативная) нервная система (от лат. vegeto - возбуждаю, оживляю) поддерживает постоянство внутренней среды организма , координирует и регулирует деятельность внутренних органов , обмен веществ , функциональную активность тканей , иннервирует гладкие мышцы сосудов и внутренних органов, экзокринные и эндокринные железы и паренхиму многих органов, регулирует АД , ОЦК), обеспечивая поддержание постоянства внутренней среды ( гомеостаз ) и направленные ее изменения в зависимости от внутренних потребностей организма и внешних обстоятельств. Она состоит из двух популяций нейронов, соединенных последовательно – преганглионарных нейронов и постганглионарных нейронов.

Вегетативная нервная система

20 Октября 2014, лекция

Вегетативная (автономная) нервная система регулирует все внутренние процессы организма: функцию внутренних органов и систем, Желез, кровеносных и лимфатических сосудов, гладкой и частично поперечнополосатой мускулатуры, органов чувств. Она обеспечивает гомеостаз организма, т. е. относительное динамическое постоянство внутренней среды и устойчивость его основных физиологических функций (кровообращение, дыхание, пищеварение, терморегуляция, обмен веществ, выделение, размножение и др.).

Вегетативная нервная система

28 Октября 2014, реферат

К центральному отделу относятся:
1) Центры ВНС, находящиеся в коре полушарий головного мозга (лобная и теменная доли), базальные ядра, ядра гипоталамуса;
2) Парасимпа¬тические ядра III, VII, IX и X пар черепных нервов, которые лежат в мозговом стволе;
3) симпатические ядра боковых рогов спинного мозга с 8-ого шейного, всех грудных и двух верхних поясничных сегмен¬тов спинного мозга;
4) парасимпатические центры спинного мозга, расположенные в сером веществе второго, третьего и четвертого крестцовых сегментов.

Взаимодействие полушарий мозга на познавательную деятельность человека

17 Марта 2014, контрольная работа

Мозг человека - это самый необыкновенный биологический аппарат устроенный природой. Его потенциал огромен и возможно никогда не будет раскрыт. Ни один обитатель Земли не сможет дать исчерпывающий ответ о том как работает и как устроен человеческий мозг. Это - сложнейшая и взаимосвязанная система, самая крупная и функционально важная часть центральной нервной системы. Функции мозга включают обработку сенсорной информации, поступающую от органов чувств, планирование, принятие решений, координацию, управление движениями, положительные и отрицательные эмоции, внимание, память. Высшая функция, выполняемая мозгом - мышление.
Все процессы происходящие в мозгу человека крайне сложны и непохожи друг на друга. Их отражения непрерывно проявляют себя в окружающем мире позволяя людям жить интересной жизнью, изучать внешний мир и восхищаться им.

Взаимодействие различных лекарственных средств с пищей

28 Апреля 2014, доклад

Среди множества разнообразных факторов, способных повлиять на терапевтическую эффективность лекарств, существенное место занимает пища. Взаимодействие лекарства с различными продуктами может повлиять не только на развитие фармакологического эффекта, но и на возникновение нежелательных лекарственных реакций. Рациональное сочетание лекарств с пищевыми продуктами может повысить их эффективность или же оказаться опасным или бесполезным. При этом подразумевается не только правильное назначение лекарств по отношению к приему пищи, но и качественный состав пищи — учет особенностей воздействия тех или иных продуктов на функциональное состояние органов пищеварения, от которых в значительной мере зависит выраженность действия лекарств.