Рефераты по технологии

ADSL модем

11 Декабря 2012, доклад

ADSL(англ. Asymmetric Digital Subscriber Line — асимметричная цифровая абонентская линия) — модемная технология, в которой доступная полоса пропускания канала распределена между исходящим и входящим трафиком асимметрично. Так как у большинства пользователей объём входящего трафика значительно превышает объём исходящего, то скорость исходящего трафика значительно ниже. Это ограничение стало неудобным с распространением пиринговых сетей и видеосвязи.

Kirish

17 Июня 2013, доклад

erva (lot. conservare — saqlamoq) — hayvon yoki osimlik mahsulotlaridan maxsus ishlov berilib, uzoq muddat saqlash uchun tayyorlanadigan oziq-ovqat mahsulotlari. Jahonda K.ning 1000 dan ortiq xili ishlab chiqariladi. Konservalangan mahsulotlarning vitamini qisman (5— 7%) kamayadi. K. buzilib qolmasligi uchun salqin va quruq joyda saqlanishi lozim. K.tayyorlanadigan apparatlarning kopi avtomatlashtirilgan. Aholini yil boyi sabzavot va mevalar bilan taminlashda, turistik sayohatlarda K.ning ahamiyati katt

"Колчан для стрел

09 Апреля 2014, практическая работа

С этого учебного года у нас открыли секцию по стрельбе из лука. С первых дней занятий тренер всем сказал купить колчан для стрел. Так как мы не знали где можно купить такой колчан все задумались, посмотрели товар в интернет-магазине, где кожаный колчан стоил в среднем 1500 рублей. Для всех встала проблема где купить, несколько родителей заказали своим родственникам, а мы решили сшить такой колчан. Эскиз и пошаговый инструктаж для изготовления колчана мы нашли в интернете.

"Организация производства и рабочих мест в холодном цехе ресторана первого класса «Cote Jardin» на 350 мест в гостинице «Новотель»

01 Ноября 2012, курсовая работа

Целью данной курсовой работы является проектирование холодного цеха ресторана первого класса «Cote Jardin» на 350 мест в гостинице «Новотель» и организация его работы. В связи с этой целью были поставлены следующие задачи:
Разработка производственной программы предприятия
Определение количества потребителей
Расчет количества блюд по группам и в ассортименте
Составление производственной программы (меню)
Расчет количества сырья
Расчет цеха

«САФ» Әйнекті компаниясы Акционерлік қоғамы «САФ» әйнекті компаниясы

23 Марта 2013, курсовая работа

Республикадағы өзгерістерді дұрыс басқарып, маңызды бағыттарға негізделуі үшін дұрыс стратегиялық бағыт таңдау қажет. Бұл еліміздегі жоғары технологиялық және сервисті біринтирлі экономиканың құрылуына байланысты «2003-2015 ж. Қазақстанның индустриальды – инновациялы дамуы стратегиясы» Индустриальды – Инновациялық сайасаттың приоритеті өнімдерін тек ішке нарыққа ғана емес, Сонымен қатар экспортқа да шақыратын бәсекелес өндірістердің құрылуы мен дамуы болып табылады. Акцент шикізатты емес экономиканың дамуына жасалынған сонымен бірге стратегия экономиканың әртүрлі саласындағы кәсіпорындар үшін өндірістегі техникалық және ұйымдастырушылықты іске асыру үшін және сыртқа өнім шығарудың жаңа түрлерін құруға жол ашады.

«ШиКо» ЖШС-де өнімдердің сапасын стандарт талаптарына сәйкестігін талдау

11 Марта 2014, дипломная работа

Қазақстан республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың халыққа Жолдарында «Көпшілік экономиканы «қолмен басқару» қажеттігіне келіп отыр,ал реттеу осы дағдарыстан шығудың аса маңызды ісіне айналуда. Сондықтан да тереңде түбегейлі көзқарас әлемдік қоғамдастықта әлемдік нарықтық экономиканың келесі бұрылыстарында бізді қауіпсіздендіру жолын табуға көмектеседі» делінген. Біз елдің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуіміз тиіс. Ол үшін ауыл шаруашылығына және өнеркәсібіне инвестициялар тартуды ұлғайту қажет. Ел мұқтажы қанағаттандырылмай отырған маңызды тамақ өнімдерін өнімдерді ынталандыруға ерекше назар аудару талап етіледі. Мәселен, өсімдік майы, жемістер, қант және басқалар. Біздін бұл проблемаларды шешуге мүмкіндігіміз бар.

Інформаційна система по випуску продукції с/г підприємства

26 Января 2015, курсовая работа

Для зручного введення інформації передбачено спеціальні форми та підстановки даних довідкового характеру. Окремі задачі вирішено у вигляді запитів, звітів та програмних модулів. Всі розроблені компоненти бази даних поєднані в єдиний програмний засіб за допомогою головної кнопкової форми.
Результати даної курсової роботи можуть бути використані на підприємствах даної галузі.

Іргетас блоктар өндірісін метрологиялық қамтамасыз ету

21 Января 2013, курсовая работа

Өлшеу жұмыстарын жүргізуді, өлшеніп алынған нәтижелерді математикалық жолмен есептеуді тиісті ережелер мен тәсілдерді басшылыққа ала отырып орындау қажет. Дегенмен, ешқандай өлшеуді абсолют дәлдікпен орындай алмаймыз. Өлшем нәтижелерінде әрқашан да белгілі бір қате болады. Эталонмен салыстырылған өте дәл құралдармен өлшегеннің өзінде өлшем нәтижелерінде азды-көпті қате кетеді.

Іргетас блоктар өндірісін метрологиялық қамтамасыз ету

17 Апреля 2013, курсовая работа

Ведомстволық жіктеуіш – бұл экономиканың, министрліктердің (ведомстволардың) белгілі саласын басқарудың автоматтандырылған жүйесінде қолдану үшін белгіленген тәртіппен енгізілген жіктеуіш. Ведомстволық жіктеуіштер халықаралық, мемлекетаралық және мемлекеттік жіктеуіштерге енгізілмеген ақпаратты қамтиды.
Жіктеуішті жүргізу – жіктеуіштің эталондық және бақылау даналарын өзекті (жандандыру) жағдайда ұстау.
Жіктеуіштің эталоны - қағаз және электронды тасығыштарда, ресімделуі бойынша стандарттарға сәйкес келетін, белгілі бір күнге жандандырылған жіктеуіштің түпнұсқасы. Жіктеуіштің эталоны Әзірлеушіде сақталады.

Абажур «Летнее настроение»

05 Декабря 2013, реферат

Сегодня существует много передач, книг, журналов, где дизайнеры и домашние умельцы представляют свои работы, выполненные из различных материалов и в разных техниках. Мои любимые передачи «Фазенда», «Квартирный вопрос», где я наблюдала, как дизайнеры делают из обычных предметов- шедевры, и подтолкнули меня к идеи сделать что-то оригинальное своими руками.

Авиационное и радиоэлектронное оборудование самолета

16 Марта 2014, реферат

Радиосвязное оборудование, установленное на самолёте, позволяет вести двухстороннюю радиосвязь с наземными станциями и самолётами, находящимся в воздухе.
В состав радиосвязного оборудования самолёта входят командная радиостанция „Баклан-5" в однопультовом варианте и самолётное переговорное устройство СПУ-9.
В состав радионавигационного оборудования входит автоматический радиокомпас АРК-15М (в двухпультовом варианте).

Автомат для приготовления пончиков АП-3М

20 Марта 2014, лабораторная работа

Назначение аппарата. Автомат АП-3М предназначен для формовки пончиков из теста и жарки их во фритюре. Автомат устанавливается обычно у витрины предприятия общественного питания с тем, чтобы потребитель видел весь процесс приготовления пончиков. При установке в торговом зале автомат должен иметь ограждение и доступ для обслуживания с трех сторон. Основные технические данные автомата АП-3М приведены в таблице 1.

Автоматизація схеми керування автомобілерозвантажувачем

11 Апреля 2014, курсовая работа

Система управління призначена для управління розвантажувач, подачі звукових попереджувальних сигналів, управління світловою сигналізацією, дозволяти або забороняти в'їзд автотранспорту на розвантажувач.
Як правило, в результаті автоматизації технологічного процесу створюється АСУ ТП. Автоматизована система управління технологічним процесом (АСУ ТП) – це комплекс технічних і програмних засобів, призначений для автоматизації управління технологічним обладнанням на промислових підприємствах. Може мати зв'язок з більш загальної автоматизованою системою управління підприємством (АСУП).

Автоматизация

19 Октября 2012, курсовая работа

Управление любым технологическим процессом или объектом в форме ручного или автоматического воздействия возможно лишь при наличии измерительной информации об отдельных параметрах, характеризующих процесс или состояние объекта.
Технологические измерения и измерительные приборы используются при управлении (ручном или автоматическом) многими технологическими процессами в различных отраслях народного хозяйства.

Автоматизация работы резервуара для сквашивания молока

24 Января 2014, курсовая работа

В данной курсовой работе мы рассмотрели элементы схемы резервуара для сквашивания молока.
Кисломолочные напитки играют особую роль в питании, так как кроме высокой пищевой ценности имеют большое лечебно-профилактическое значение. Лечебные свойства кисломолочных напитков основаны на бактерицидном действии молочнокислых микроорганизмов и дрожжей по отношению к возбудителям некоторых желудочно-кишечных заболеваний, туберкулеза и других болезней, а также на благотворном влиянии на организм веществ, входящих в состав этих продуктов.

Автоматизация 1-го участка подготовительного отделения мельницы

31 Января 2014, контрольная работа

Неуклонное техническое совершенствование производства способствует созданию новых машин и прогрессивных технологических процессов. Во
многих случаях без дополнительных специальных устройств человек не в состоянии осуществлять функции контроля и управления машинами и производственными процессами. Это, в свою очередь, вызывает необходимость создания новых специальных средств и систем управления, освобождающих человека от контроля за машинами и облегчающих его труд.

Автоматизация в швейном производстве

01 Мая 2014, реферат

Эффективность швейного производства, в первую очередь, зависит от используемого на предприятии оборудования. Для производства одежды высокого качества необходимо внедрять новые технологические процессы с применением швейных полуавтоматов, швейных автоматов, машин с электронным управлением и автоматическими функциями.
За счет автоматизации таких операций, как автоматическая программируемая закрепка, обрезка нити, позиционирование иглы, электромагнита подъема лапки, производительность увеличивается на 20-30 %.

Автоматизация газораспределительной установки

30 Января 2014, курсовая работа

Автоматизация – это применение комплекса средств, позволяющих осуществлять производственные процессы без непосредственного участия человека, но под его контролем. Автоматизация производственных процессов приводит к увеличению выпуска, снижению себестоимости и улучшению качества продукции, уменьшает численность обслуживающего персонала, повышает надежность и долговечность машин, дает экономию материалов, улучшает условия труда и техники безопасности.

Автоматизация дробильно-сортировочного завода

17 Марта 2013, реферат

Открытым циклом называют такой цикл, при котором дробимый материал на каждой стадии проходит через дробилку только один раз и сверхмерный материал не поступает для дополнительного дробления. Более равномерный продукт получается при замкнутом цикле дробления, когда сверхмерный материал поступает для повторного дробления и грохочения.

Автоматизация производственных процессов

28 Января 2014, контрольная работа

1.6. Назовите основные этапы механизации и автоматизации производства.
2.3. Какие устройства применяются в качестве контрольно-регистрирующей и предохранительной аппаратуры электрогидравлического привода?
4.2. Чем отличается управление от упоров и управление от кулачков? Проведите сравнительный анализ этих систем управления.
5.3. Какие виды станочных систем Вы знаете? Кратко охарактеризуйте их.

Автоматизация производственных процессов

19 Февраля 2014, курсовая работа

Автоматизация производственных процессов является характерной чертой современного прогресса. Без автоматизации невозможны высокие темпы дальнейшего роста производительности работы. Основной проблемой при автоматизации металлорежущих станков является автоматизация загрузки и разгрузки готовых деталей и заготовок, и автоматизация транспортных перемещений между станками.
Автоматизация загрузки и разгрузки в комплексе задач автоматизации является одной из наиболее сложных, что вызвано разнообразием процессов, а также конструкция такая, что автоматизировать загрузку невозможно.

Автоматизация процесса очистки метанола

05 Июля 2013, курсовая работа

Как известно, для реализации систем необходимо составить проект, являющийся основанием для финансирования работ, комплектирования технических средств, выполнения монтажа и внедрения. Проектирование осуществляется на основе технико-экономических обоснований или другой предпроектной документации, подтверждающей экономическую целесообразность и хозяйственную необходимость создания проектируемой системы.

Автоматизация процесса розлива и хранения кефира

25 Апреля 2014, реферат

Хранение кефира сложный и многогранный процесс. Он включает в себя поддержание определённой температуры и влажности среды, необходимых для регулирования развития микрофлоры кефира. Оптимальная температура хранения кефира колеблется в пределах от минус 1 до плюс двух градусов Цельсия. Такой температурный режим является оптимальным для развития смешанной микрофлоры кефира. Повысить продолжительность хранения кефира и повысить его качество на этапе хранения можно, точно соблюдая установленные ГОСТом требования к хранению кефира. Также в принципе возможно увеличение срока хранения кефира использованием специально выведенных видов микроорганизмов закваски.

Автоматизация процесса сухого помола цементного клинкера в трубной шаровой мельнице

05 Мая 2013, курсовая работа

Применение современных средств и систем автоматизации позволяет решать задачи:
Вести процесс с производительностью, максимально достижимой для данных производительных сил, автоматически учитывая непрерывные изменения технологических параметров, свойств исходных материалов и полуфабрикатов, изменение в окружающей среде и ошибки операторов;
Управлять процессом, постоянно учитывая динамику производственного плана для номенклатуры выпускаемой продукции путем оперативной перестройки режимов технологического оборудования, перераспределения работ и т.д.
Автоматически управлять процессом в условиях вредных и опасных для здоровья человека.

Автоматизация процессов измельчение твердых материалов

12 Мая 2014, курсовая работа

Измельчению способствует: улучшению однородности смесей (напр., производство СК); ускорению и повышению глубины протекания гетерогенных химических реакций (в производстве минеральных удобрений. ультрамарина и др.); повышению интенсивности сочетаемых с ним других технологических процессов (перемешивание, сушка. обжиг. хим. реакции); снижению применяемых температур и давлений (напр., при варке стекла); улучшению физико-механических свойств и структуры материалов и изделий (твердые сплавы. бетон. керамика. огнеупоры и т. п.); повышению красящей способности пигментов и красителей, активности адсорбентов и катализаторов. переработке полимерных композиций, включающих высокодисперсные наполнители (напр., сажу. слюду. хим. и иные волокна), отходов производства, бракованных и изношенных изделий (резиновые шины, термо- и реактопласты и др.) и т. д.

Автоматизация процессов получения заготовок, изготовления деталей и сборки изделия

18 Января 2015, реферат

В течение длительного времени в различных отраслях производства сосуществовали, почти не смешиваясь и не влияя друг на друга, два разнородных вида производства.
Первый вид — это высокоавтоматизированное и высокоэффективное массовое производство, которое базируется на высокопроизводительных поточных и автоматических линиях, многопозиционном и многоинструментальным технологическом оборудовании.

Автоматизация процессов сыродельных ванн

07 Марта 2014, курсовая работа

Для улучшения качества сыров, производителям необходимо автоматизировать производство. Автоматизация производства - это процесс, при котором функции управления и контроля, ранее выполняемые человеком, передаются приборам и автоматическим устройствам. Эффективная реализация современных производств по переработке сельскохозяйственной продукции требует оснащения их системами контроля и оперативного управления, обеспечивающими получение продукции заданного качества, снижение её себестоимости, контроль экологической ситуации, комфортные условия труда для обслуживающего персонала. В настоящее время большинство производств являются автоматизированными системами управления, включающих в себя необходимые агрегаты и машины, системы автоматического контроля и защиты, дистанционного и телемеханического управления, системы автоматического регулирования и управления.

Автоматизация ресторанного бизнеса

08 Июня 2013, курсовая работа

Цель курсовой работы: рассмотреть работу систем автоматизации ресторанного бизнеса на примере ресторана «Старый Город».
Задачами являются:
1.Проанализировать работу зарубежных и отечественных систем автоматизации ресторанов.
2.Рассмотреть программное обеспечение ресторанов.
3.Проанализировать систему автоматизации «Компас» в ресторане «Старый Город».

Автоматизация сварочных процессов

06 Октября 2013, контрольная работа

ыбор геометрических параметров
Назначаются геометрические параметры в базовой точке режущей кромки. За базовую точку принимают ближайшую к оси детали и лежащую на наиболее важном участке профиля.
Передний угол выбирают в зависимости от обрабатываемого материала.
Для твердосплавных резцов при обработке чугуна выбираем = .
Задний угол в базовой точке для призматического резца выбираем
= .

Автоматизированнные информационные технологии в банковской деятельности

29 Сентября 2014, курс лекций

Быстрая и бесперебойная обработка значительных потоков информации является одной из главных задач любой финансовой орга¬низации. В соответствии с этим очевидна необходимость внедрения новых информационных технологий, позволяющих обрабатывать все возрастающие информационные потоки. На сегодняшний день, в усло¬виях информационно-технической революции, банковская деятельность представляет собой одну из тех областей человеческой деятельности, где применение компьютерных технологий наиболее эффективно. Весь спектр функций, выполняемых банками, может быть полностью автоматизирован.