Інформаційна система по випуску продукції с/г підприємства

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Января 2015 в 05:50, курсовая работа

Краткое описание

Для зручного введення інформації передбачено спеціальні форми та підстановки даних довідкового характеру. Окремі задачі вирішено у вигляді запитів, звітів та програмних модулів. Всі розроблені компоненти бази даних поєднані в єдиний програмний засіб за допомогою головної кнопкової форми.
Результати даної курсової роботи можуть бути використані на підприємствах даної галузі.

Содержание

ВСТУП……………..………………………………………………………....4
РОЗДІЛ 1 ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ……………………………………………………….…………6
1.1. Основи теоретичні концепції інформаційних систем та технологій в управлінні ………………….........................................................................6
1.2. Обґрунтування вибору технічного та програмного забезпечення…13
РОЗДІЛ 2 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ТОВ «Липовецьке» …………...................................................................20
2.1. Розміри та фінансово-економічний стан ТОВ «Липовецьке» …20
2.2. Оцінка продуктивності праці підприємства та його динаміка…..31
2.3. Факторний аналіз підприємства …………………………………….33
РОЗДІЛ 3 КОМП’ЮТЕРНА РЕАЛІЗАЦІЯ ПОСТАВЛЕНОЇ
ЗАДАЧІ …………………………………….……………..............................41
3.1. Опис програмного забезпечення СУБД Access……………………..41
3.2. Реалізація інформаційної системи за допомогою СУБД Аccess .....44
ВИСНОВКИ………………………………………………………….….....51
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………..….52

Прикрепленные файлы: 1 файл

Kursova_ISTU_33__33__33.docx

— 305.89 Кб (Скачать документ)

В усі таблиці внесемо умовні дані, які необхідні для тестування запитів, форм та побудови звітів. Результати тестування наведено в додатках.

Зв’язки між таблицями бази даних забезпечують функціонування підстановок. Для створення  зв’язку потрібно перейти в режим «Схема даних», клацнути правою клавішею миші в вікні семи даних, долати потрібні таблиці та запити, перетягнути поле однієї із таблиць на відповідне поле іншої, встановити властивості та тип зв’язку. Схема даних (дод.5) системи містить три таблиці, перелік та тип зв’язків між якими наведено в таблиці 3.1.

 

Рис.3.3 Схема даниз БД.

 

Створення запитів.

Запити є важливим інструментом в будь-яких системах управління базами даних. Запити використовуються для вибірки необхідної інформації (створення специфічних груп запитів), щоб задовольнити певному критерію. Крім того, їх можна використовувати для отримання даних з різних таблиць, забезпечуючи єдине представлення зв’язаних елементів даних.

Створюємо запит на вибір покупця і товару який він придбав.

Рис.3.4 Вікно бланка запиту.

 

Запит «Продукція рослинництва» відображає інформацію про продукцію рослинного походження і покупців, які її купують.

Запит «Продукція тваринництва» відображає інформацію про про продукцію тваринного походження і покупців, які її купують.

Запит «Покупці» відображає вид продукції яку вони купують і її кількість.

 Побудова форм.

Форми – надають можливість створювати зручний користувацький інтерфейс для роботи з даними, тобто використовуються в основному для завантаження даних, відображення їх на екрані та управління роботою додатків.

Створення форми на основі запитів чи таблиць найкраще використовуючи «Майстер форм». Для цього потрібно відкрити вкладку «Форма» вікна база даних, клацнути на піктограмі «Створення форм з допомогою майстра», обрати в вікні «Створення форм» потрібну таблицю та її поля, що повинні відображатись на формі, зовнішній та стиль вигляд форми, задати назву форми. Після цього форму можна відредагувати конструкторі.

Форма «Покупці» призначена для ведення даних про нових покупців, та вид продукції яку вони будуть купувати. Містить поля аналогічні полям відповідної таблиці (поле «Код покупця» приховане, оскільки воно є ключовим), та надписи, що розкривають їх призначення.

Створимо форму що дозволятиме реєструвати покупців і відображався список  уже існуючих покупців.

Рис. 3.5. Форма покупці

 

Форма «Аналіз виробничих показників рослинництва» дозволяє вносити дані про види культур і редагувати існуючі.

Форма « Аналіз виробничих показників тваринництва» дозволяє вносити дані про види, та показники продукції тваринництва.

Звіти – застосовуються для аналізу і роздруку даних, тобто вміщують результати обробки однієї чи кількох таблиць і можуть бути видані на друк чи підключені до документів інших додатків.

Створимо звіт «Аналіз виробничих показників рослинництва» для аналізу існуючих видів рослин на підприємстві.

 

Рис.3.6. Відображення звіту про продукцію рослинництва.

 

Звіт «Покупці» відображає інформацію про покупців.

Форма « Аналіз виробничих показників тваринництва» дозволяє вносити дані про види, та показники продукції тваринництва.

Головна кнопкова форма являє собою об'єкт, який використовується як центральна форма БД. На цій формі автоматично створюються кнопки (до 7 штук), які дозволяють переходити на наступні сторінки форми.

Щоб створити головну кнопкову форму потрібно виконати команду Сервис/Служебные программы/Диспетчер кнопочных форм.

Після цього відкриється вікно, в якому потрібно буде задати сторінки кнопкової форми. На цьому вікні містяться кнопки: Создать, Изменить, Удалить,..

На першому кроці роботи диспетчера потрібно натиснути кнопку Изменить і задати ім'я цієї форми (можна прийняти за замовчуванням).

На другому кроці диспетчера також за допомогою кнопки Изменить потрібно задати підпис та дію до кнопки головної кнопкової форми. Підпис задається у вікні "Текст", а дія у вікні "Команда".

Редагувати кнопкову форму потрібно також в режимі конструктора.

Всі компоненти бази даних поєднані в єдиній програмний комплекс кнопкову форму.

Рис. 3.8. Вигляд кнопкової форми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновок

 

Інформатизація – це сукупність взаємопов’язаних правових, політичних, соціально-економічних, науково-технічних та виробничих процесів, які спрямовані на задоволення інформаційних потреб окремих громадян і суспільства в цілому, і які використовують для цього сучасні інформаційні технології та інформаційні системи.

Сучасний стан розвитку інформаційних технологій характеризується переходом на використання Internet/Intranet-технологій.

Для обґрунтування якісного господарського рішення нам необхідна точна, об’єктивна інформація  про  економічні  процеси,  явища,  умова  в  яких  функціонує  суб’єкт господарювання,  чим  якісніша  інформація,  тим  якісніше  рішення  можна  прийняти,  тим менше ризик виникнення непередбачуваних небажаних наслідків, тим точніші прогнози та адекватніші побудовані моделі

Інформаційні технології в управлінні – є засобами обробки економічної інформації. Інформаційні  технології  (ІТ)  –  це  комплекс  взаємопов'язаних  наукових, технологічних,  інженерних  дисциплін,  що  вивчають  методи  ефективної  організації  праці людей,  зайнятих  обробкою  й  зберіганням  інформації,  обчислювальну  техніку,  методи організації взаємодії з людьми та виробничим обладнанням, їх практичне застосування, а також  пов'язані  з  цією  обробкою  соціальні,  економічні  та  культурні  проблеми.

В даній курсовій роботі була розроблена інформаційна система для підприємства ТОВ «Липовецьке». В роботі проведено економічний аналіз фінансової діяльності підприємства, а також наведений її детальний опис з використанням статистичного та інформаційного забезпечення.

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Гальчинський  А., Геєць В., Кінах А., Семиноженко  В. Інноваційна

стратегія українських реформ. - К.: Знання України, 2002. - 326 с

     2. Геєць В.М., Шумська С.С. Кризові явища у світовій економіці та

антикризова політика України: (Наук, доп.) по розділах:: Вступ; (п.2.3)

Оцінки ймовірного впливу на ситуацію в Україні кризових явищ у

світовому соціально-економічному розвитку і політичних рішень

провідних держав світу; (п.3.3.1) Політика обмінного курсу, (п.2.3)

Оцінки ймовірного впливу на ситуацію в Україні кризових явищ у

світовому соціально-економічному розвитку і політичних рішень

провідних держав світу. - К.: Ін-т екон. прогнозування НАН України. - 2002.

- С.76.

     3. Геєць В.М. Економічне зростання в 2000-2002 pp. та складові політики

розвитку в довгостроковому відношенні // Економіка і прогнозування. -

2002. -№ і . _ С.11-23.

    4. Геєць В.М. та ін. Формування та розвиток внутрішнього ринку (С.43-

63); Становлення  середнього класу в Україні (СІ04-121) Послання

Президента України до Верховної Ради України "Про внутрішнє і

зовнішнє становище України у 2001р." (412 с.) - К.: Інформаційно-

видавничий цент Держкомстату України, 2002.

    5. Геєць В.М., Точилін В.О. Концепція розвитку внутрішнього ринку України

// Вісник  Інституту економічного прогнозування. - 2002. - № 2. - С. 3-9.

    6. Бобер К.А. Зрушення у товарній структурі зовнішньої торгівлі у країнах

із перехідною економікою та Україні // Економіко-математичне

моделювання соціально-економічних систем. - 2002. - Вип. 2. - С.70-81.

    7. Дем'яненко В.В., Тіменко Н.М. Мотивація та продуктивність

праці:макропідхід // Науково-практичний журнал "Регіональні

перспективи". - 2002.-№ 3-4. - С 86-88.

    8. Скрипниченко М.І. Стратегічні напрями ендогенізації економіки України //

Тези доповідей III Міжнар. наук.-практ. конф. "Інноваційна модель та 18

стратегія економічного розвитку" - К.: Ін-т екон. прогнозув., 2002. - СІ 13-

115.

    9. Соколик М.П. Стратегія формування заощаджень населення як

фактору економічного зростання // Тези доповідей III міжнар. наук.-практ.

конф. "Інноваційна модель та стратегія економічного розвитку". - К.: Ін-т

екон. прогнозів., 2002. - СІ 19-121.

    10.Дем'яненко В.В., Тіменко Н.М. Зміна моделі економіки та стратегічні

цілі розвитку людського капіталу // Тези доп. Ill Міжнар. наук.-практ. конф.

"Інноваційна  модель та стратегія економічного  розвитку". - К.: Ін-т екон.

прогнозув., 2002. - С.40-42.

    11.Автоматизовані системи обробки економічної інформації/ За ред. Г.В.

Лавінського.-К.:Вища школа, 2003.-287с.

    12.Автоматизированные информационные технологии в экономике/Под ред.

проф. Г.А. Титаренко.-М.: Компьтер, ЮНИТИ, 2001.-400с.

    13.Автоматизированные информационные технологии в экономике/Под ред.

И.Т.Трубилина. - М.: Финансы и статистика, 2000.-416с.

    14.Автоматизация управления предприятием/В.В. Баранов и др..-М.: ИНФРА-

М, 2000.-239с.

    15.Береза А.М. Основи створення інформаційних систем.-К.:КНЕУ, 2004.-

140с.

    16.Бутинець Ф.Ф. та ін. Інформаційні системи бухгалтерського обліку/ За ред.

проф. Ф.Ф. Бутинця.-Житомир: ПП «Рута», 2002,-544с.

    17.Гужва В.М. Інформаційні системи і технології на підприємствах.- К.:КНЕУ,

2001.-400с.

    18.Законодавство України про інформацію. К. 1998.


Информация о работе Інформаційна система по випуску продукції с/г підприємства