Інформаційна система по випуску продукції с/г підприємства

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Января 2015 в 05:50, курсовая работа

Краткое описание

Для зручного введення інформації передбачено спеціальні форми та підстановки даних довідкового характеру. Окремі задачі вирішено у вигляді запитів, звітів та програмних модулів. Всі розроблені компоненти бази даних поєднані в єдиний програмний засіб за допомогою головної кнопкової форми.
Результати даної курсової роботи можуть бути використані на підприємствах даної галузі.

Содержание

ВСТУП……………..………………………………………………………....4
РОЗДІЛ 1 ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ……………………………………………………….…………6
1.1. Основи теоретичні концепції інформаційних систем та технологій в управлінні ………………….........................................................................6
1.2. Обґрунтування вибору технічного та програмного забезпечення…13
РОЗДІЛ 2 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ТОВ «Липовецьке» …………...................................................................20
2.1. Розміри та фінансово-економічний стан ТОВ «Липовецьке» …20
2.2. Оцінка продуктивності праці підприємства та його динаміка…..31
2.3. Факторний аналіз підприємства …………………………………….33
РОЗДІЛ 3 КОМП’ЮТЕРНА РЕАЛІЗАЦІЯ ПОСТАВЛЕНОЇ
ЗАДАЧІ …………………………………….……………..............................41
3.1. Опис програмного забезпечення СУБД Access……………………..41
3.2. Реалізація інформаційної системи за допомогою СУБД Аccess .....44
ВИСНОВКИ………………………………………………………….….....51
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………..….52

Прикрепленные файлы: 1 файл

Kursova_ISTU_33__33__33.docx

— 305.89 Кб (Скачать документ)

 

По складу та структурі основних засобів спостерігається така картина: найбільший процент структури основних засобів припадає на машини та обладнання, який в середньому за три роки становить 73.30 %. Середня вартість основних засобів за три роки становить  7818,66 тис.грн. Найбільшою вона була у 2012 році і становила 7998 тис.грн. якщо порівняти загальну вартість основних засобів 2012 року з 2010, то можна побачити що вона зросла на 360 тис.грн. Проаналізувати забезпеченість та ефективність використання основних фондів можна зробити на основі вихідних даних по товариству ТОВ «Липовецьке».

Таблиця 2.3

Забезпеченість основними виробничими фондами та ефективність їх використання по підприємству ТОВ «Липовецьке»

Показники

2011 рік

2012 рік

2013

рік

Відхилення 2013р. від 2011р. (+/-)

Середньорічна вартість основних фондів, тис.грн.

3373

3112,5

2906,5

-466,50

Вартість валової продукції, тис.грн.

14424,2

15730

16300,1

1875,9

Площа с/г угідь, га.

2816

2754

2700

-116

Середньорічна чисельність працівників, чол.

149

169

121

-28

Фондозабезпеченість, тис.грн.

119,78

113,02

107,65

-12,13

Фондоозброєність, тис.грн.

22,64

18,42

24,02

1,38

Фондовіддача, грн.

4,28

5,05

5,61

1,33

Фондомісткість, грн..

0,23

0,20

0,18

-0,06

У 2013 році у порівнянні з 2011 середньорічна вартість основних фондів зменшилася на 466.50 тис.грн, проте вартість валової продукції збільшилася на 1875.9 тис.грн.

Фондоозброєність зросла на 1.38 тис.грн і звітному році на одного працівника основних засобів припало 24.02 тис.грн.

Зростання фондовіддачі на 1.33 грн дало нам те що на одну гривню основних засобів припало виробленої продукції 5.61 грн.

Від використання трудових ресурсів залежить результат діяльності. На основі показників визначимо продуктивність праці по підприємству ТОВ «Липовецьке».

Таблиця 2.4

Продуктивність праці по підприємству ТОВ «Липовецьке»

Показники

Роки

Відхилення 2013 р. від 2011р.

2011

2012

2013

+/-

%

Вартість валової продукції, тис.грн.,всього

14424,2

15730

16300,1

1875,9

13,01

в.т.ч. рослинництво

7475,1

7043

7611,4

136,3

1,82

тваринництво

6949,1

8687

8688,7

1739,6

25,03

Середньорічна чисельність працівників, осіб

149

169

121

-28

-18,79

в.т.ч. в рослинництві

46

54

46

0

0,0

в тваринництві

103

115

75

-28

-27,18

Виробництво валової продукції на одного середньорічного працівника, тис.грн., всього

96,81

93,08

134,71

37,90

39,16

в т.ч. в рослинництві

162,50

130,43

165,47

2,96

1,82

в тваринництві

67,47

75,54

115,85

48,38

71,71

                                              


               Продуктивність праці в сільському господарстві визначається вартістю валової продукції на одного працівника. По господарству ТОВ «Липовецьке» спостерігається зростання показників продуктивності праці. В порівнянні з 2011 у 2013 році вартість валової продукції зросла на 1875,9, тобто на 13,01%.Ефективність використання трудових ресурсів зростає на 37.90 тис.грн. Розвиток підприємства залежить не тільки від ресурсного забезпечення, а від спеціалізації.

Товариство ТОВ «Липовецьке» крім вирощування зернових, соняшнику та цукрових буряків, займається виробництвом молока та вигодовуванням ВРХ і свиней. Отже, зробимо аналіз структури товарної продукції за її видами.

Таблиця 2.5

Структура товарної продукції по підприємству ТОВ «Липовецьке»

Види продукції

2011рік

2012 рік

2013 рік

Відхилення 2013р. від 2011р.

Тис.

грн

%

Тис.

грн.

%

Тис.

грн.

%

+/-

%

Зернові культури

2012,4

17,37

1653

13,12

4020,5

26,55

2008,1

9,18

Цукрові буряки

185

1,47

Соняшник

87,2

0,75

323

2,56

846,8

5,59

759,6

4,84

Разом рослинництво

2230,4

19,25

2323

18,44

5125,6

33,85

2895,2

14,60

Молоко

2993,2

25,84

3626

28,79

2892,9

19,10

-100,3

-6,73

Приріст ВРХ

1348

11,64

1982

15,74

2048,3

13,53

700,3

1,89

Приріст свиней

4944

42,67

4361

34,62

4988,3

32,94

44,3

-9,73

Інша тваринна продукція

56,7

0,49

262

2,08

53,5

0,35

-3,2

-0,14

Разом тваринництво

9341,9

80,64

10231

81,23

9983

65,93

641,1

14,71

Інші надходження

13

0,11

41

0,33

34,3

0,23

21,3

0,11

По господарству

11585,3

100

12595

100

15142,9

100

3557,66

-


 

На основі структури товарної продукції можна визначити перспективні галузі на господарстві. Найбільшу масу має приріст свиней – 32,94%, але за три роки вона скоротилася на 9.75% та середня сума грошових надходжень за три роки становить 4764,43. За 2012 рік значна частина товарної продукції припадає на молоко 19,10%, але за три роки вона скоротилася на 6, 73% також за цей рік від продажу молока було одержано 2892,9 тис.грн що на 100,3 тис.грн більше ніж у 2010 роц. Приріст ВРХ склав 13,53%  в структурі звітного року. Гулузь рослинництва займає 33,85% її частка зросла на 14,6% Найбільше припадає на зернові 26,55%. За три роки їх частка зросла на 9,18%.

Зробимо аналіз виробничих показників галузі рослинництва.

Таблиця 2.6

Аналіз виробничих показників  рослинництва по підприємству ТОВ «Липовецьке»

Види

культур

Площа, га

Урожайність, ц/га

Валовий збір, ц.

Відхилення 2013 р.-2011р. +,-

 

2011р.

2012р.

2013р.

2011р.

2012р.

2013р.

2011р.

2012р.

2013р.

Площа, га

Урожайну рож, ц/га

Валовий збір, ц

Зернові

1996

1990

1752

33,60

38,40

33,05

67067

76408

57907

-2444

-0,55

-9160

Соя

138

92

204

15,39

23,14

12,28

2124

2129

2505

66

-

381

Цукрові буряки

-

40

-

-

362,7

-

-

14511

-

-

-

-

Соняшник

67

90

90

10,59

17,99

1170

953

1611

1619

23

0,53

449


 

На підприємстві валовий збір зернових порівняно з 2011 у 2013  зменшився на 9160 тис.грн, таке відхилення зумовлене зменшенням площі на 244 га. та зниженням урожайності на 0.55 ц. Валовий збір сої – 381 спричинений зростання площі на 66 га., хоч урожайність зменшилася на  3,11.  Приріст валового виробництва соняшнику склав 449 ц і у 2012 р урожай становив 1619 ц. Площа під культурою зросла на 23 га, а урожайність на 0,53.

В підприємстві з галузей тваринництва наявні всі основні напрямки. Проведемо аналіз виробничих показників галузі тваринництва.

Таблиця 2.7

Аналіз виробничих показників тваринництва по підприємству

Показники

Один.

Виміру

2011

рік

2012

рік

2013

рік

Відхилення

2013р. від 2011р. (+/-)

Поголів'я корів

Гол

225

217

240

15

Валовий надій молока

Ц

11579

13381

11037

-542

Надій на одну корову

Кг

5146

6166

4599

-547

Поголів'я ВРХ

Гол

584

524

447

-137

Валовий приріст ВРХ

Ц

1142

1138

1016

-126

Середньодобовий приріст ВРХ

Гр.

536

595

623

87

Поголів'я свиней

Гол

2176

2195

2124

-52

Валовий приріст свиней

Ц

3791

3690

3486

-305

Середньодобовий приріст свиней

Гр

477

461

450

-28

Информация о работе Інформаційна система по випуску продукції с/г підприємства