Рефераты по физике

1 закон Ньютона

24 Мая 2013, контрольная работа

Законы Ньютона — в зависимости от того, под каким углом на них посмотреть, — представляют собой либо конец начала, либо начало конца классической механики. В любом случае это поворотный момент в истории физической науки — блестящая компиляция всех накопленных к тому историческому моменту знаний о движении физических тел в рамках физической теории, которую теперь принято именовать классической механикой. Можно сказать, что с законов движения Ньютона пошел отсчет истории современной физики и вообще естественных наук.

Alexander Graham Bell

28 Января 2014, биография

The latter has published a variety of works on the subject, several of which are well known, especially his treatise on Visible Speech, which appeared in Edinburgh in 1868. In this he explains his ingenious method of instructing deaf mutes, by means of their eyesight, how to articulate words, and also how to read what other persons are saying by the motions of their lips. Graham Bell, his distinguished son, was educated at the Royal High School of Edinburgh, from which he graduated at the age of thirteen. At the age of sixteen he secured a position as a pupil-teacher of elocution and music in Weston House Academy, at Elgin in Morayshire.

Iшкi энергия туралы түсiнiк. Термодинамикадағы жұмыс

10 Марта 2014, творческая работа

Iшкi энергия туралы түсiнiк. Макроденелерд механикалық энергиямен қатар, өздерiнiң iштерiне тұйықталған энергияға ие. Ол – iшкi энергия. Ол барлық энергетикалық түрленулердiң балансына кiредi. Механикалық жұмыс жасамай-ақ денелердi қыздырғанда, олардың iшкi энергиясы ұлғаяды. Iшкi энергияның механикалық энергияға айналуының керi процесi болатыны сөзсiз. Молекулалық-кинетикалық теория көзқарасынан макроскопиялық дененiң iшкi энергиясы барлық молекулалардың ретсiз қозғалыстарының кинетикалық энергиялары мен олардың бiр-бiрiмен өзара әсерiнiң потенциалдық энергияларының қосындысына тең.

MC9S12C128 микроконтроллерінің перифериялы модульдері

29 Ноября 2013, дипломная работа

Қазіргі заманда микропроцессорларды қолданбайтын техника аймағын табу қиын. Олар есепетеулер жүргізу, басқару функцияларын жүргізу үшін, сонымен қатар дыбыстар мен бейнелерді қолданған кезде де пайдаланылады. Қолдану аймағына қарай микропроцесоарларға деген талаптар да өзгере береді. Бұл микропроцессордың ішкі құрылымына байланысты. Контроллер термині ағылшынның control – басқару сөзінен шыққан. Микроконтроллерлер әртүрлі жұмыс принциптарына негізделіп механикалық немесе оптикалық құрылғылардан бастап электронды аналогтық немесе цифрлық құрылғыларға дейін пайдаланылуы мүмкін. Қазіргі кезде кеңінен тараған басқару схемаларының бірі ол, сандық микросхема негізінде құрылғандар.

Olweu adisteri

11 Марта 2013, реферат

Өлшеу – бірқатар құрылымдық элементтердің өзара қарым-қатынасын қамтитын күрделі процесс. Оларға жататындар: өлшеу міндеті, өлшеу объектісі, қағидасы, әдісі, өлшем құралы және үлгісі, өлшеу жағдайлары, өлшеу субъектісі, өлшеу қателіктері мен нәтижелері.

Typical models of statistical systems in thermostat

18 Марта 2014, реферат

The statistical description recognizes that any complex system in an equilibrium condition possesses stationary states. Solving stationary equations of Shredinger, can be found dependence of energy of stationary states Ei and number of stationary states (statistical weight) Г from volume V or other external parameter of system х, numbers of particles in system N. It is usual if to not mean complexity of her decision, a problem of quantum mechanics of the isolated system.

XX век можно считать веком революций

06 Апреля 2014, реферат

XX век можно считать веком революций. Причем не только политических, но и научных. Многие считали, что от ученых вообще нет никакого толку. Сидят, мол, себе в кабинетах и лабораториях годами и все без толку. Какой смысл тратить на исследования деньги? Но ученые чередой значимых открытий убедили весь мир, что это не так. При этом в XX веке значимые открытия совершались на редкость часто, коренным образом изменив нашу жизнь. Это позволило уже сегодня создать то будущее, о котором когда-то фантасты даже и не мечтали. Расскажем ниже о десяти самых значимых научных открытиях прошлого века, как раз по десятилетию на каждое.

«Биохимия» пәні бойынша лекциялар

02 Апреля 2015, лекция

Биологиялық химияға кіріспе. Биохимия – тірі клеткалардың молекулалық негіздері жайлы ғылым. Биохимия тірі организмдердің химиялық құрамын және олардың организмнің тіршілік барысындағы өзгерісін (анаболизмі мен катаболизмін) зерттейтін ғылым. Биохимия ғылымының мақсаты мен міндеттері. Биохимия ғылымының қысқаша даму тарихы. Адам ағзасының химиялық құрамы. Биологиялық заттардың негізгі кластары.

«Газдың молекулалық-кинетикалық теориясы» тарауына есептер шығарудың ғылыми-әдістемелік негіздері

03 Января 2014, реферат

Бұл тараудың есептерінің көпшілік бөлігін шығарған кезде идеал газ күйін сипаттайтын Менделеев-Клапейрон теңдеуі қолданылады. Элементар физика курсында осы теңдеуді газдың әр күйінің өзгерісіне қосымша шарттарды ескере отырып пайдалануға болады. Алайда есептерді шығарудың мұндай жолы кейбір жағдайларда артық математикалық есептеулерді қажет етіп, бірқатар қиындықтар тудыруы мүмкін.
Осыны ескере отырып, газ күйінің өзгерісіне берілген есептерді екі негізгі топқа бөлуге болады. Бірінші топтың есептеріне массасы тұрақты болғандағы газ күйінің өзгерісіне берілген есептерді топтауға болады және мұндай есептерді шешуге біріккен газ заңдарының теңдеуін ( (4)) пайдалануға болады.

«Протестанттық этика және капитализм рухы» еңбегіне талдау

02 Декабря 2013, реферат

Макс Вебер аталған еңбегінде капиталистік жүйенің пайда болуын Реформациямен байланыстырады, яғни христиан дінінде протестанттық ағымның пайда болуы, олардың еңбекке және кәсіпкерлік қызметке ерекше көңіл бөлуі. Протестанттық діни-этикалық комплекс, Макс Вебердің ойынша, еңбексүйгіштіктің, ұқыптылықтың, шыншылдықтың, есептіліктің қалыптасуын қамтамасыз етеді.

Інфрачервоне випромінювання

27 Февраля 2013, доклад

Інфрачервоне випромінювання генерується будь-яким нагрітим тілом, температура якого визначає інтенсивність і спектр випромінюваної електромагнітної енергії. Нагріті тіла, що мають температуру вище 100oС, є джерелом короткохвильового інфрачервоного випромінювання.
Однією з кількісних характеристик випромінювання є інтенсивність теплового опромінення, яку можна визначити як енергію, що випромінюється з одиниці площі в одиницю часу (ккал/(м2 * год) або Вт/м 2).

Ішкі секреция бездері

24 Ноября 2014, реферат

Ішкі секреция бездері. Гормондар. Гипофиз. Эпифиз Ішкі секреция бездері немесе эндокриндік мүшелер жүйесі (гр. «endon» – ішкі, «сrino» – бөлемін) биологиялық белсенді заттар бөлетін мүшелерге жатады. Ішкі секреция бездерінің жасушаларын ұсақ қантамырлар мен лимфа қылтамырлары торлайды. Бұл бездерде бөлінетін сұйықтықты шығаратын өзек болмағандықтан, сұйыктық бірден қанға өтеді. Сондықтан мұндай бездерді ішкі секреция бездері деп атайды.

А.М.Ампер – основоположник электродинамики

18 Марта 2012, реферат

Андре-Мари Ампер родился 20 января 1775 года в Лионе в семье образованного коммерсанта. Отец его вскоре переселился с семьёй в имение Полемье, расположенное в окрестностях Лиона, и лично руководил воспитанием сына. Уже к 14 годам Ампер прочитал все 20 томов знаменитой “Энциклопедии” Дидро и д’Аламбера.

А.М.Ампер – основоположник электродинамики

10 Февраля 2014, реферат

Андре-Мари Ампер родился 20 января 1775 года в Лионе в семье образованного коммерсанта. Отец его вскоре переселился с семьёй в имение Полемье, расположенное в окрестностях Лиона, и лично руководил воспитанием сына. Уже к 14 годам Ампер прочитал все 20 томов знаменитой “Энциклопедии” Дидро и д’Аламбера. Проявляя с детства большую склонность к математическим наукам, Ампер к 18 годам в совершенстве изучил основные труды Эйлера, Бернулли и Лагранжа. К тому времени он хорошо владел латынью, греческим и итальянским языками. Иными словами, Ампер получил глубокое и энциклопедическое образование.

Абсолют температура

13 Марта 2013, реферат

Температура (лат. temperatura – араластырылуға тиісті, өлшемдес болу, қалыпты күй)[1] – макроскопикалық жүйенің термодинамикалық тепе-теңдік күйін сипаттайтын физикалық шама. Егер оқшауланған немесе тұйықталған жүйе термодинамикалық тепе-теңдік күйде болса, онда оқшауланған немесе тұйықталған жүйенің кез келген бөлігінде температура бірдей болады. Ал егер жүйе тепе-теңдік күйде болмаса, онда жылу (энергия) оның температурасы жоғары бөлігінен температурасы төмен бөлігіне қарай ауысып, белгілі бір уақыт өткеннен кейін жүйенің барлық бөліктеріндегі температура өзара теңеседі.

Автоматизация паровова котла

30 Ноября 2013, курсовая работа

Котельная оборудована двумя котлами ДКВР – 20/13 без пароперегревателей. Производительность котла в соответствии с расчетными данными 28 т/час. Давление пара 13 кгс/см2. Максимальное количество тепла, выдаваемого котельной в виде горячей воды составляет 100% . Возврат конденсата 10% . Исходная вода для питания котлов – речная осветленная или артезианская. Котельный агрегат ДКВР – 20/13 рис.3 комплектуется одноходовым чугунным экономайзером системы ВТН с трубами длиной 3м. Регулятор питания установлен до ВЭК, неотключаемый как по газу, так и по воде.

Автоматизация технологических процессов котельного агрегата

24 Июля 2013, лекция

Раздел “Автоматизация технологических процессов котельной” предусматривает оснащение основного и вспомогательного оборудования котельной средствами автоматического регулирования, теплового контроля и защиты в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.002-91, ГОСТ 12.2.032-78, СНиП 2.09.02-82, “Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов” Госпроматомнадзора, а также СНиП II–35-76 “Котельные установки”.

Автоматизированные ИТП для закрытых систем теплоснабжения с регуляторами температуры прямого действия

09 Февраля 2015, курсовая работа

Автоматическое регулирование объектов теплоэнергетики это отрасль науки и техники, охватывающая теорию и принципы построения систем управления технологическим процессом. В настоящее время преобладающую роль играет схемы и технические средства, обеспечивающие организацию и оптимизацию технологических процессов, автоматизацию управления ими.

Автоматична система регулювання печі для спалювання органічних відходів з використанням мікропроцесорного контролера ТРМ-251 з важільним

01 Декабря 2013, курсовая работа

За останні роки технологія спалювання відходів зазнала значних змін, суть яких полягає у створенні багатоступеневих систем очищення продуктів згоряння, а також в утилізації тепла, що виділяється і корисних продуктів. Це дозволило істотно знизити навантаження від спалюють установок на навколишнє середовище, але в той же час зажадав значних капітальних витрат. Проте з урахуванням капітальних і поточних витрат технологія знешкодження відходів шляхом спалювання, на думку багатьох фахівців, економічно більш ефективна в порівнянні з похованням, що вимагає також значних капітальних витрат на облаштування полігонів відповідно до сучасними інженерними вимогами, а також з урахуванням вартості земель, відчужених під полігони, та їх інфраструктури.

Автомобильное кондиционирование

18 Октября 2013, реферат

Актуальность работы. На сегодняшний день в мире используется более 1 миллиарда автомобилей. Во многих из них установлены кондиционеры, обеспечивающие комфортный для человека температурный режим. Однако каждый из них оказывает негативное влияние на окружающую среду из-за фторосодержащих расходующих материалов и/или их высокого парникового эффекта. Кондиционеры в автомобили стали устанавливать с 1930 года. Сложно представить какой вред экологии был нанесен за эти годы. Сейчас ученые бьют тревогу в связи с разрушением озонового слоя, защищающего нас от негативного воздействия солнца, и глобальным потеплением, связанным с высоким парниковым эффектом от человеческой деятельности.

Автономные источники электросабжения на основе паровых и газовых турбин малой мощности

06 Июня 2012, дипломная работа

В представленной работе была произведена оценка автономных источников электроснабжения на основе паровых и газовых турбин малой мощности, определены их преимущества и недостатки. Исследованы принципы их работы. Кроме того в работе были разобраны следующие моменты:
- Функциональные схемы с применением турбин малой мощности в мини-ТЭЦ
- Конструктивные особенности турбин
- Технические новшества
- Производители и модельные ряды
- Технические характеристики

Агрегатное состояние вещества

05 Февраля 2014, реферат

Целью данной работы является - рассмотреть существующие агрегатные состояния вещества, выявить все их достоинства и недостатки.
Для этого необходимо выполнить и рассмотреть следующие агрегатные состояния:
1. газ
2. жидкости
3. твердые вещества
4. плазма

Агрегатное состояние вещества

07 Февраля 2014, доклад

Газ расширяется, пока не заполнит весь отведенный ему объем. Если рассмотреть газ на молекулярном уровне, мы увидим беспорядочно мечущиеся и сталкивающиеся между собой и со стенками сосуда молекулы, которые, однако, практически не вступают во взаимодействие друг с другом. Если увеличить или уменьшить объем сосуда, молекулы равномерно перераспределятся в новом объеме. Молекулярно-кинетическая теория связывает молекулярные свойства газа с его макроскопическими свойствами, такими как температура и давление.

Адаптация персонала

28 Ноября 2011, реферат

Адаптация – это динамичный процесс, благодаря которому подвижные системы живых организмов, несмотря на изменчивость условий, поддерживают устойчивость, необходимую для существования, развития и продолжения рода, именно механизм адаптации, выработанный в результате длительной эволюции, обеспечивает возможность существования организма в постоянно меняющихся условиях среды.

Адаптивная физическая культура как интегративная наука

16 Января 2014, реферат

Цель данной работы - обобщить достаточно разрозненные сведения об АФК как важнейшего научного познания. Для достижения поставленной цели, будут решены следующие задачи:
- рассмотреть АФК как интегративную науку;
- рассмотреть основные концепции теории АФК;
- рассмотреть цели и задачи АФК;
- рассмотреть компоненты АФК.

Азот қышқылы

18 Апреля 2013, реферат

Төменгі температураның ықпалынан ұлпалардың, мүшелердің зақымдануы үсік шалу деп аталады. Күйіктерден айырмашылығы үсік шалу әртүрлі температурадан пайда болады. Суықтың жарақаттаушы күші температураның төмендеуінен, қоршаған орта ылғалдылығының өсуіне сәйкес арта түседі .
Үсік шалу себептері: суықтың, желдің ұзақ ықпалы, жоғары ылғалдылық, тар киім, тар немесе су аяқ киім, ұзақ уақыт қозғалмау, шаршау, зардап шегушінің жалпы жәй-куйі: сырқаттануы, мас болуы, қанның көп кетуі, шок, естен тануы. Тіпті 0 градус ден жоғары 3-5 градус температураның өзінде үсік шалу мүмкін. Үсікке, аяқ-қолдың, беттің, құлақтың, мұрынның ұш жақтары жылдам ұшырайды.

Айнымалы қозғалыс

04 Декабря 2014, реферат

Жалпы өмірде кездесетін жағдайда дененің деформациясын елемеуге болатын немесе дененің екі нүктесінің (яғни екі бөлшегінің) ара қашықтығы өзгермей сақталатын денелерді абсолют қатты денелер деп айтамыз.
Айналмалы қозғалыс кезінде қатты денелердің барлық нүктелері шеңбер бойымен қозғалады, олардың центрлері айналу осі деп аталатын бір түзудің бойында жатады. Айналмалы қозғалысты сипаттау үшін кеңістіктегі айналу осінің қалпын және әрбір уақыт мезетіндегі дененің бұрыштық жылдамдығын білу керек. Қатты дененің айналысын қарастырған кезде инерция моменті деген ұғым енгіземіз.

Аккумулятор

11 Июля 2013, реферат

Центром питания (ЦП) является распределительное устройство генераторного напряжения электростанции или РУ вторичного напряжения понижающей подстанции энергосистемы данного района.
Различают электрические сети постоянного и переменного тока. К сетям постоянного тока относятся сети электрифицированных железных дорог, метро-политена, трамвая, троллейбуса, некоторые сети химических, металлургических и других предприятий. Снабжение всех остальных объектов промышленности, сельского хозяйства, коммунального и бытового назначения ведется трёхфазным переменным током частотой 50 Гц.

Аккустические колебания

15 Января 2014, реферат

Акустическое воздействие на объект - это довольно сложный и интересный процесс. Например, ультразвук характеризуется большим значением интенсивности, которое можно сфокусировать в небольшом объёме. Эффект зависит от интенсивности, длительности воздействия и состояния организма. Ультразвук может влиять двумя путями: 1. Диффузное воздействие – происходит через воздух; 2. Локальное. При диффузном воздействии происходят нарушения нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, может понизиться слух, нарушаются состав и функции крови, может происходить утомление, головные боли. При контактном (локальном) воздействии нарушается капиллярный кровоток, снижается болевая чувствительность (это используется при реабилитации). Может происходить разрежение плотности костей.

Активізація пізнавальної діяльності учнів при вивченні курсу фізики

27 Января 2014, курсовая работа

Мета курсової роботи: виявити умови, методи й засоби активізації пізнавальної діяльності учнів при вивченні курсу фізики.
Об'єкт дослідження: процес навчання фізики в основній школі (7-9 класи). Предмет дослідження: методи та засоби активізації пізнавальної діяльності учнів 7-9 класів в процесі вивчення курсу фізики.