Рефераты по иностранным языкам

Қазiргi ағылшын тiлiндегi неологизмдердiң аудармасының ерекшелiктерi (экономикалық лексиктiң материалында)

15 Мая 2013, курсовая работа

Аударма – мәдениетаралық қатынастың маңызды құралы, өйткені ол бір тілдік мәдениет айғағын екіншісіне таныстырушы орталық буын. Мәдени қарым-қатынасқа көп түскен, яғни өзге мәдени әлемнің когнитивті тәжірибесімен кеңінен таныс мәдениеттің тілінің аударуға бейім келетіндігі, соның нәтижесінде аударма ісінің үдере өрбитіндігі де белгілі жайлар.
Аударма - комплексті үдеріс. Түпнұсқаны дұрыс, әрі нақты жеткізу үшін, ауарма тілінде тек қажет сөздерді тауып қана қоймай, оларды сәйкес грамматикалық үлгіде жеткізе білу қажет. Оған қоса көп жағдайда еш есептен шығаруға болмайтын стилистикалық факторлар да араласады. Аудару - басқа тілде айтылған нәрсені, екінші бір тілде толық, әрі дұрыс білдіру.
Қазіргі таңда қазақ тіл білімі ғылымында

Қазіргі замандағы білім беру

26 Сентября 2013, реферат

Қазіргі уақытта жас ұрпаққа рухани тәлім тәрбие беру заман талабы. Жаһандану уақытында тәрбие беру, ұлттық және рухани негізде үйлестіре жүргізуді қажет етеді. Адам тәрбиелеу, ӛзіні туған ұлы мен қызын тәрбиелеу – азаматтың ең бірінші аса маңызды қоғамдық қызметі, оның азаматтық қызметі. Егемен ел болып, еңсесін тіктеп, етек жеңін жиіп, елдігін ерекшелей түскен қазақ елінің айрандай ұйыған айбынды ел болып кӛпке танылуы, ең алдымен бүгінгі ӛскелең ұрпаққа тікелей байланысты. Ендеше еліміздің болашағы жастар болғандықтан, олардың рухани тәрбиесіне аса мән беруімізді қажет ететіні сӛзсіз. Руханилық жеке тұлғаның негізгі сапалық кӛрсеткші.

Қазақ , орыс, ағылшын тілдеріндегі тұрақты сөз тіркестерінің мағына жағынан сәйкестігі

15 Мая 2013, доклад

Тіл білімінің белді бір саласы фразеологизмдер әр тілде де кездесетін жайт. Мен бұл жұмыста үш тілде айтылып қолданылғанмен бір мағына беретін кейбір фразеологиялық сөз тіркестері жайында айта кеткенді жөн көрдім.
Фразеология – лингвистиканың ең бір үлкен саласы. Кейбір ғалымдар фразеологияны жеке пән деп қарастырады, демек олай деудің мән-мағынасы, фразалардың тілде атқаратын рөлі айрықша.

Қазақ және ағылшын фразеологизмдеріндегі "еңбек" сөзінің семантикалық өрісі

21 Мая 2014, дипломная работа

Зерттеу жұмысының мақсаты мен міндеттері. Жұмыстың мақсаты ағылшын және қазақ тілдеріндегі еңбек сөзіне қатысты фразеологизмдердің тілдік сипаты мен мазмұнын анықтау. Осы мақсатқа сай төмендегідей міндеттер шешу көзделеді:
- ағылшын және қазақ тілдеріндегі еңбек сөзіне қатысты фразеологизмдердің теориялық негіздерін анықтау арқылы олардың зерттелу дәрежесін айқындау;
- сөздік қордағы ағылшын және қазақ тілдеріндегі еңбек сөзіне қатысты фразеологизмдер лексикасын жинастыру және оларды тақырыптық-семантикалық топтарға жіктеу;
- ағылшын және қазақ тілдеріндегі еңбек сөзіне қатысты фразеологизмдер атауларының уәжділік негіздерін анықтау және сөзжасамдық тәсілдерін көрсету;
- төрт түліктің түк және тері атауларының негізінде жасалған тұрақты сөз тіркестері мен мақал-мәтелдерде сыйдырылған ұлттық түсінік ерекшеліктерін айқындау;
- төрт түліктің түк және тері атаулары көрініс тапқан салт-дәстүр мен наным-сенімдерге әсер етуші экстралингвистикалық факторларды айқындай отырып, осы бірліктердің этномәдени мәнін ашу;

Қазақ музыка өнері

08 Октября 2013, реферат

Жиырмадан аса əр түрлі музыкалық аспаптар болған, олардың кейбіреулері – шертер, жетіген, саз сырнай, шаңқобыз, даңғыра, асатаяқ жəне басқалары музыка өнерінің кəсіби талаптарына сай келмей, біртіндеп құри берген. Ал дыбыстық сапаларын жетілдіруге келетін басқалары музыкалық аспаптар тобын құрады. Олар: домбыра, қобыз немесе қылқобыз, сыбызғы, дауылпаз. Əн мен күй халық өмірінің барлық салаларымен етене аралас болды. Той-думан əн-күймен басталды, ақсақалдар кеңестерінің алдында, жайлауға көшу мен қыстауға қайтып оралу да əн-күймен атап өтіліп отырған.

Қазақ тіліндегі сын есім категориясы

31 Мая 2013, дипломная работа

Бұл диссертацияда есім сөз таптарының күрделі бір түрі сын есімнің лексика-семантикалық, грамматикалық сипаты, мазмұны баяндалып, сондай-ақ оның жалпы сөз таптарындағы және есім соз таптарының ішіндегі грамматикалық белгісін, қызметін ашатын негізгі түрлену белгісі - шырай категориясы ғылыми тұрғыдан талданады. Осы негізде шырай категориясының ғылыми-грамматикалық теориясы ашылып, оның қалыптасу тарихы жүйеленеді. Шырай жүрнақтарын тиянақтау, зерттелу дәрежесін айқындау жолында ғылыми әдебиеттер сараланып, талданды.