Розробка та зміст бізнес-плану на прикладі ТОВ "Консіл"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Декабря 2013 в 21:43, курсовая работа

Краткое описание

Метою моєї курсової роботи є характеристика порядку розробки та змісту бізнес-плану. До завдань, що виконуються при написані курсової роботи, належать:
розкрити сутність та функції бізнес-плану;
схарактеризувати методологію та стадії розробки бізнес-плану;
розкрити напрями аналізу ефективності бізнес-плану;
скласти бізнес-план консультаційного агентства з вивчення ринку харчових продуктів.

Содержание

Вступ……………………………………………………………………….5
1. Бізнес-план у ринковій системі господарювання…………………....7
1.1 Сутнісна характеристика бізнес-плану………………………...7
1.2 Цілі розробки бізнес-плану……………………………............11
2. Теоретичні засади складання бізнес-плану……………………………14
2.1 Методологія та стадії розробки бізнес-плану………………...14
2.2 Аналіз ефективності бізнес-плану……………………………...29
3. Складання бізнес-плану консультаційного агентства з вивчення ринку харчових продуктів ……………………………………………………......32
3.1 Резюме……………………………………………………............32
3.2 Оперативний та інноваційний плани діяльності………...........33
3.3 Клієнти та конкуренти…………………………………………..36
3.4 Організаційний план…………………………………………….39
3.5 Виробничий план………………………………………………...42
3.6 Фінансовий план…………………………………………............45
3.7 Інноваційне та стратегічне планування………………………...49
Висновок……………………………………………………………………51
Список використаної літератури…………………………………………53

Прикрепленные файлы: 1 файл

Kyrsovaya.docx

— 113.24 Кб (Скачать документ)

чинники

Вагомість чинників

" Консіл "

Основні конкуренти

"УМГ"

"Дошка реклами"

"Соціум"

"Про-консалтинг"

р

а

ар

а

ар

а

ар

а

ар

а

ар

Відповідність запитам споживачів

0,15

0,95

0,143

0,7

0,105

0,95

0,143

0,7

0,105

0,65

0,096

надійність

0,10

0,9

0,09

0,9

0,09

0,9

0,09

0,6

0,06

0,6

0,06

Якість

0, 20

1,0

0,2

0,8

0,16

0,8

0,16

0,7

0,14

0,7

0,12

Ціна

0,05

0,7

0,035

0,8

0,04

0,7

0,035

0,8

0,04

0,9

0,045

швидкість

0, 20

1,0

0,2

0,9

0,18

0,8

0,16

0,7

0,14

0,65

0,13

Коло охоплюваних проблем

0,18

0,8

0,144

0,8

0,144

0,6

0,108

0,5

0,09

0,4

0,072

Післяпродажне обслуговування

0,04

0,8

0,032

0,7

0,028

0

0

0

0

0

0

Репутація

0,06

0

0

0,8

0,048

0,9

0,054

0,6

0,036

0,4

0,024

Сума ар

1,0

0,858

0,807

0,763

0,624

0,550


 

У відсотковому вираженні  коефіцієнти конкурентоспроможності (суми ар) відображають дійсне становище  фірми на ринку. Перевага ТОВ " Консіл " вище, ніж аналогічні переваги конкурента "Про-консалтинг" на 30,8%, конкурента "Соціум" - на 24%. Ці конкуренти не дуже небезпечні, наше становище на ринку відносно них стійкіше.

Однак товариству " Консіл " слід звернути особливу увагу на рівненську рекламну агенцію ТОВ "Дошка реклами", яка спеціалізується не лише на розміщення зовнішньої реклами в м. Рівне та Рівненській області та проведенні комплексних рекламних кампаній, а й на проведення маркетингових досліджень різних ринків у західноукраїнському регіоні (опитування, вивчення громадської думки тощо). ТОВ " Консіл " перевершує ТОВ "Дошка реклами" лише на 9,5%. Крім того, на особливу увагу заслуговує "Українська маркетингова група" (5,1%). ТОВ "Дошка реклами" та "Українська маркетингова група" мають сформовану, міцну репутацію, користуються повагою клієнтів. ТОВ " Консіл " слід вжити заходів із покращення якості послуг, щоби завоювати симпатії клієнтів. Наш найбільший плюс - швидкість і надійність інформації. Це дозволить залучити значну кількість споживачів наших послуг і забезпечить фірмі місце на ринку.

 

3.4 Організаційний план

 

Організаційною формою створюваного консультаційного агентства з вивчення ринку харчових продуктів є товариство з обмеженою відповідальністю. Співвласниками є генеральний директор та маркетологи.

Статутний капітал товариства складається з внесків засновників  і становить у цілому:

квартира (генеральний директор): 200 000 грн.;

грошові кошти (маркетологи) 55 500 тис. грн.

В разі банкрутства та за укладеними договорами кожен засновник  відповідає у розмірі свого вкладу, а підприємство всім своїм майном.

Обґрунтування організаційно-правової форми:

1. Для створення товариства  та забезпечення його успішної  роботи необхідний значний капітал.  Статутний фонд ТОВ утворено  з внесків чотирьох осіб, тобто  форма приватного підприємства  не підходить.

2. Стабільний за складом  характер учасників також забезпечує  успішну роботу товариства.

3. Область роботи консультаційного  агентства з вивчення ринку  харчових продуктів - досить ризикова, позаяк інформація про цей  ринок змінюється і застаріває  надзвичайно швидко. Тому оптимальна  відповідальність - у межах тільки  свого вкладу, а не всім своїм  майном як би це було у  простому товаристві.

Схема управління консультаційного агентства з вивчення ринку харчових продуктів показана на рисунку 3.1.


            Рисунок 3.1 - Схема управління ТОВ " Консіл "

Визначимо обов’язки працівників  та вимоги до них.

Генеральний директор - жінка  33 років з дипломом магістра економіки - займається укладенням операцій, веде переговори з клієнтами, відвідує виставки і конференції, веде підбір кадрів, відповідає за постачання обладнання.

Маркетолог-збирач інформації - жінка 27 років з дипломом магістра про закінчення вузу за фахом "Інформаційні технології" - займається пошуком  і відбором необхідної інформації, відповідає за своєчасне придбання  спеціалізованих видань, забезпечує агентству сучасне програмне  забезпечення Досвід роботи в даній  сфері не менш 4-х років.

Маркетолог-аналітик - чоловік 30 років з дипломом магістра про  закінчення вузу за фахом "Маркетинг" з досвідом роботи - не менше 6 років - аналізує інформацію, зібрану його колегою, виробляє розрахунки, робить виводи, надає свої результати для  роботи маркетолога, що займається розробкою  стратегії.

Маркетолог-стратег – чоловік 30 років з дипломом магістра маркетингу - на підставі проведеного аналізу розробляє варіанти стратегії відповідно до цілей і завдань певного клієнта. При необхідності разом з маркетологом-аналітиком періодично оцінює ефективність діяльності підприємства при використанні запропонованої стратегії.

Бухгалтер-жінка 26 років з  дипломом бакалавра за фахом "Бухоблік і фінанси", з досвідом роботи - не менш 4-х років - веде всю фінансову діяльність фірми: розрахунок доходів, нарахування і сплату податків, розподіл прибутку, нарахування амортизації, розрахунок і видачу зарплати,

секретар - комунікабельна жінка 24 років, з сертифікатом про закінчення річних курсів секретарів-референтів, з досвідом роботи не менше двох років - відповідає за організацію діловодства, дає довідки по телефону, зустрічає клієнтів, виконує ділові доручення керівника, готує зразки документів тощо.

Працівникам консультаційного агентства з вивчення ринку харчових продуктів необхідні такі якості, як сумлінність; відповідальність; порядність; чесність; ввічливість; серйозність; високий  професіоналізм.

3.5 Виробничий план

Проведемо розрахунок витрат підприємства за 2011-2013 роки. Розпочнемо з витрат, запланованих на 2011 році (таблиця  3.3).

                                                     Таблиця 3.3 - Витрати, заплановані на 2011 р.

Постійні  витрати

Сума, грн.

1

2

3

1.

Оренда  приміщення

10800

2.

Комунальні  платежі

4800

3.

Зарплата

генеральний директор

маркетолог  по роботі з інформацією

маркетолог-стратег

бухгалтер

секретар

170400

60000

19200

19200

42000

30000

4.

Нарахування в Пенсійний фонд на зарплату

62656

5.

Амортизація основних засобів

комп’ютера

офісного  обладнання

принтера

2400

1400

600

400

6.

Реклама

6000

Разом постійних витрат

257056

змінні  витрати

 

1.

Консультація  юриста

3000

2.

Оформлення  документів

1800

3.

Реєстрація  документів

400

4.

Страховка

300

5.

Рахунок у банку

100

6.

Інші  податки

1500

7.

Інформаційне  обслуговування

2000

8.

Оренда  автомобіля

7200

9.

Пальне

20000

10.

передплата

200

11.

Матеріали

В т. ч. канцтовари

Компакт-диски

2100

2000

100

Разом змінних витрат

38600

Всього  витрат

295656


 

На 2012 рік заплановані  такі витрати (таблиця 3.4).

 

 

                                     Таблиця 3.4 - Витрати, заплановані на 2012 р.

Постійні  витрати

Сума, грн.

1

2

3

1.

Оренда  приміщення

11340

2.

Комунальні  платежі

5040

3.

Зарплата

генеральний директор

маркетолог  по роботі з інформацією

маркетолог-стратег

бухгалтер

секретар

178920

63000

20160

20160

44100

31500

4.

Нарахування в Пенсійний фонд на зарплату

65789

5.

Амортизація основних засобів

комп’ютера

офісного  обладнання

принтера

2200

1300

550

350

6.

Реклама

5000

Разом постійних витрат

268289

змінні  витрати

 

1.

Консультація  юриста

3150

2.

Оформлення  документів

1900

3.

Реєстрація  документів

420

4.

Страховка

320

5.

Рахунок у банку

0

6.

Інші  податки

1600

7.

Інформаційне  обслуговування

2000

8.

Оренда  автомобіля

7500

9.

Пальне

21000

10.

передплата

200

11.

Матеріали

В т. ч. канцтовари

Компакт-диски

2200

2100

100

 

Разом змінних витрат

40290

 

Всього  витрат

308579


 

Витрати консультаційного агентства  з вивчення ринку харчових продуктів  на 2013 рік заплановані в обсягах, показаних у таблиці 3.5.

 

                                                   Таблиця 3.5 - Витрати, заплановані на 2013 р.

Постійні  витрати

Сума, грн.

1

2

3

1.

Оренда  приміщення

11880

2.

Комунальні  платежі

5280

3.

Зарплата

генеральний директор

маркетолог  по роботі з інформацією

маркетолог-стратег

бухгалтер

секретар

187440

66000

21120

21120

46200

33000

4.

Нарахування в Пенсійний фонд на зарплату

68922

5.

Амортизація основних засобів

комп’ютера

офісного  обладнання

принтера

2000

1200

500

300

6.

Реклама

5000

Разом постійних витрат

280522

змінні  витрати

 

1.

Консультація  юриста

3300

2.

Оформлення  документів

2000

3.

Реєстрація  документів

440

4.

Страховка

330

5.

Рахунок у банку

0

6.

Інші  податки

1650

7.

Інформаційне  обслуговування

2000

8.

Оренда  автомобіля

7900

9.

Пальне

21500

10.

передплата

200

11.

Матеріали

В т. ч. канцтовари

Компакт-диски

2300

2150

150

 

Разом змінних витрат

43920

 

Всього  витрат

324442


3.6 Фінансовий план

Складемо план доходів і витрат на 2011 р. (таблиця  3.6).

 

              Таблиця 3.6 - План доходів і витрат ТОВ " Консіл " на 2011 р.

Показники

Сума, грн.

1

Обсяг продажу

369000

2

Постійні  витрати

257056

3

Змінні  витрати

38600

4

Валовий прибуток

73344

5

податки

36284

6

Чистий  прибуток

37060

7

інвестиції

29640


 

План доходів і витрат на 2012 рік показано в таблиці 3.7.

 

                 Таблиця 3.7 - План доходів і витрат ТОВ " Консіл " на 2012 р.

Показники

Сума, грн.

1

Обсяг продажу

385700

2

Постійні  витрати

268289

3

Змінні  витрати

40290

4

Валовий прибуток

77121

5

податки

38174

6

Чистий  прибуток

38947

7

інвестиції

31158


 

План доходів і витрат на 2013 рік показано в таблиці 3.8.

                          Таблиця 3.8 - План доходів і витрат ТОВ " Консіл " на 2013 р.

Показники

Сума, грн.

1

Обсяг продажу

400000

2

Постійні  витрати

280522

3

Змінні  витрати

43920

4

Валовий прибуток

75553

5

податки

37398

6

Чистий  прибуток

38154

7

інвестиції

35865


          Складемо план-звіт руху грошових коштів на 2011 р. (таблиця 3.9)

 

Таблиця 3.9 - План-звіт руху грошових коштів ТОВ " Консіл " на 2011 р.

Показники

Сума, грн.

1

Обсяг продажу

369000

2

Постійні  витрати

257056

3

Змінні  витрати

38600

4

Процент банку

23546

5

Поступлення коштів

49798

6

Залишок на рахунку

74302

Информация о работе Розробка та зміст бізнес-плану на прикладі ТОВ "Консіл"