Індустрія гостинності: становлення та основні поняття

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Января 2014 в 17:22, курсовая работа

Краткое описание

Актуальність дослідження. Туристська індустрія – одна з найдинамічніших галузей у світі і туристський бізнес – заняття, що потребує чималих знань, особливо сьогодні, в умовах жорсткої конкуренції. Основним аспектом розвитку туризму являється готельне господарство. Саме готельні підприємства виконують одну з найважливіших функцій у сфері обслуговування туристів: забезпечують їх сучасним житлом і побутовими послугами.
Готельне господарство на сучасному етапі розвивається на індустріальній основі і являє собою галузь економіки, яка забезпечує значні бюджетні надходження, в тому числі − валютні за рахунок розвитку іноземного туризму.

Содержание

Вступ
Розділ 1 Індустрія гостинності: становлення та основні поняття
1.1. Основні поняття індустрії гостинності
1.2. Становлення та розвиток закладів розміщення
1.3. Взаємозалежність готельного господарства та туризму
Висновки до першого розділу
Розділ 2 Місце індустрії гостинності при організації Євро 2012
2.1. Характеристика сучасного розвитку готельної сфери в Україні
2.2. Готельне господарство України в контексті організації Євро 2012
2.3. Вимоги до індустрії гостинності під час проведення Євро 2012
Висновки до другого розділу
Загальні висновки
Список використаних джерел

Прикрепленные файлы: 1 файл

3.Курсова 1 -ндустр¦я гостинност¦ та ¬¬ м¦сце в сучасному сусп¦льств¦.doc

— 196.00 Кб (Скачать документ)

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО  РОЗДІЛУ

 

В наш час готельна індустрія України характеризується низькими показниками розвитку. Хоча глобалізація світової економіки та трансформаційні процеси у національній економіці зумовлюють інтенсифікацію ділових, наукових та культурних обмінів, зростання у соціальній структурі частки осіб середнього достатку. Роль високо-категорійних готелів та попит на високоякісні послуги у розвитку ділової інфраструктури України буде збільшуватись.

Однією з найважливіших  формальних вимог УЄФА до України  є наявність достатньої кількості  готелів певного класу - як для потреб організаторів, так і для прийому уболівальників. Найважливішою проблемою Євро можуть виявитися українські готелі, вірніше - недолік готелів в потрібному місці і в потрібній кількості.

До високого рівня  послуг від готелю потрібно надати широкий спектр можливостей для роботи офісів УЄФА, проведення прес-конференцій і інших офіційних заходів. Український і зарубіжний бізнес сьогодні активно прагне в готельний сектор - і в приймаючих містах, і в інших регіонах України.

 

 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

 

Опрацювавши та проаналізувавши  матеріал за даною темою у відповідності  до поставлених мети та завдань, ми дійшли наступних висновків.

2) прослідити становлення та розвиток закладів розміщення;

3) визначити взаємозалежність готельного господарства та туризму;

4) проаналізувати характеристику сучасного розвитку готельної сфери в Україні;

5) розглянути готельне господарство України в контексті організації Євро 2012;

6) визначити в Вимоги до індустрії гостинності під час проведення Євро 2012.

 

1) Гостинність - сфера готельного й ресторанного бізнесу є провідним чинником і базою величезної індустрії туризму. Індустрія гостинності - це індустрія, що працює на благо людей. Це – потужний механізм, що активно функціонує та розвивається, вимагаючи при цьому максимальної підтримки з боку держави та більших інвестицій. Індустрія гостинності є найважливішим елементом соціальної сфери. Вона відіграє важливу роль у підвищенні ефективності громадського виробництва, та відповідно, росту життєвого рівня населення. Слово "гостинність" (фр. hospice) – притулок подорожніх, благодійний дім. Гостинність як науковий термін визначає систему заходів та порядок їх здійснення з метою задоволення найрізноманітніших побутових, господарських і культурних запитів гостей туристських підприємств, їх запобігливого обслуговування, надання низки послуг.

2) Готелі в сучасному розумінні були відомі ще в часи Древньої Греції. Споруджувалися вони поблизу місць, де відбувалися громадські свята, поблизу численних храмів, як, наприклад, в Олімпії біля храму Афродіти й інших культових і курортних визначних пам'яток. Мобільність населення в епоху античності була напрочуд високою. Інтенсивний розвиток готельної справи починається у XIX сторіччі. Зростання запитів заможної клієнтури щодо мандрівок і відпочинку стимулює виникнення сучасних готельних підприємств з розкішними апартаментами, високим рівнем комфорту і широким асортиментом послуг.

Сучасна зовнішність  готельної індустрії склалася в  другій половині XX ст. У 60—70-х роках минулого сторіччя відбулися кардинальні перетворення в світовому готельному бізнесі.

3) Вивчаючи матеріал, ми визначили, що діяльність  готельного господарства та туризму  пов’язана між собою. Адже  процеси, що відбуваються в  туристичній сфері обов’язково  відіб’ються й на функціонуванні готельного бізнесу. Потреби подорожуючих формують попит та диференціацію готельних послуг. Цілі туристів – головний фактор при виборі типу закладів розміщення. А тому, готельне господарство важливий сектор туризму.

4) В Україні ринок готельних послуг розвинений слабо, більшість готелів не відповідають стандартам галузі, спостерігається дефіцит пропозиції готельних послуг практично у всіх цінових категоріях. До цих проблем додаються проблеми законодавства, проблеми підготовки персоналу, стандартизації готельної діяльності. Не дивлячись на це інтерес до готельного будівництва в Україні продовжує зростати. Особливо помітна активність готельного будівництва в Києві, Західній Україні та Криму;

5) Не можна залишити без уваги такий важливий процес, як організація проведення Євро-2012 в Україні та Польщі. Саме за наполяганням професійних організацій після проведення Форуму «Індустрія гостинності 2007», в скоректовану державну цільову програму підготовки до Євро-2012 ввели конкретні готельні об'єкти. Однією з найважливіших формальних вимог УЄФА до України є наявність достатньої кількості готелів певного класу - як для потреб організаторів, так і для прийому уболівальників. Найважливішою проблемою Євро можуть виявитися українські готелі, вірніше - недолік готелів в потрібному місці і в потрібній кількості.

6) До високого рівня послуг від готелю потрібно надати широкий спектр можливостей для роботи офісів УЄФА, проведення прес-конференцій і інших офіційних заходів. Для проведення Євро 2012 в Україні повинні бути наступні категорії готелів: готелі - міні-штаб-квартири, трансферні готелі, базовий табір для суддів, готель для компанії - організатора трансляцій.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

  1. Мальська М. П. Готельний бізнес : теорія та практика : навч. посіб. / М. П. Мальська, І. Г. Пандяк – К. : Центр учбової л-ри, 2009. – 472 с.
  2. Туризм и гостиничное хозяйство : учеб. пособие / [Л. П. Шматько, Л. В. Жалобова, Г. И. Ляшко и др.] ; под ред. Л. П. Шматько. – Ростов н/Д : Издат. центр «МарТ», 2003. – 352 с.
  3. Мальська М. П. Туристичний бізнес: теорія та практика. Навч. посібник. / М. П. Мальська, В. В. Худо - К. : Центр учбової літератури, 2007. – 424 с.
  4. Кузнецова Н. М. Основи економіки готельного та ресторанного господарства / Н. М. Кузнєцова. – Київ : КОНДОР, 1997 – 156 с.
  5. Роглєв Х. Й. Основи готельного менеджменту. / Х. Й. Роглєв Київ, 2008. – 405с.
  6. Маркетинг готельних послуг : Навчальний посібник / С. В. Скибінський, Л. О. Іванова, О. Ф. Моргун під заг. Ред. С. В. скибінського та інші. – Київ, 2005. – 342 с.
  7. Герасименко В. Ц. Основы туристического бизнеса : учеб. пособие. – Одесса : “Черноморье”, 1997. – 160 с.
  8. Чорненька Н. В. Організація туристичної індустрії : Навчальний посібник. 3 вид., доповнене і перероблене / Н. В. Чорненька – К. : Атака, 2008 – 392 с.
  9. Устименко Л. М. Історія туризму : навч. посіб. / Л. М. Устименко, І. Ю. Афанасьєв. - К. : Альтерпрес,2005. – 320 с.
  10. Джанджугазова Е. А. Маркетинг в индустрии гостеприимства : Учебное пособие : 2-е издание. / Е. А. Джанджугазова. – М. : Академия, 2005. – 224 с
  11. Гостиничный и ресторанный бизнес. Журнал для профессионалов, - М.: 4/2008, 1/2009
  12. [Електронний ресурс] . – Режим доступу : http://www.euro-2012.if.ua/
  13. [Електронний ресурс] . – Режим доступу : http://www.komitet12.org.ua

 


Информация о работе Індустрія гостинності: становлення та основні поняття