Індустрія гостинності: становлення та основні поняття

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Января 2014 в 17:22, курсовая работа

Краткое описание

Актуальність дослідження. Туристська індустрія – одна з найдинамічніших галузей у світі і туристський бізнес – заняття, що потребує чималих знань, особливо сьогодні, в умовах жорсткої конкуренції. Основним аспектом розвитку туризму являється готельне господарство. Саме готельні підприємства виконують одну з найважливіших функцій у сфері обслуговування туристів: забезпечують їх сучасним житлом і побутовими послугами.
Готельне господарство на сучасному етапі розвивається на індустріальній основі і являє собою галузь економіки, яка забезпечує значні бюджетні надходження, в тому числі − валютні за рахунок розвитку іноземного туризму.

Содержание

Вступ
Розділ 1 Індустрія гостинності: становлення та основні поняття
1.1. Основні поняття індустрії гостинності
1.2. Становлення та розвиток закладів розміщення
1.3. Взаємозалежність готельного господарства та туризму
Висновки до першого розділу
Розділ 2 Місце індустрії гостинності при організації Євро 2012
2.1. Характеристика сучасного розвитку готельної сфери в Україні
2.2. Готельне господарство України в контексті організації Євро 2012
2.3. Вимоги до індустрії гостинності під час проведення Євро 2012
Висновки до другого розділу
Загальні висновки
Список використаних джерел

Прикрепленные файлы: 1 файл

3.Курсова 1 -ндустр¦я гостинност¦ та ¬¬ м¦сце в сучасному сусп¦льств¦.doc

— 196.00 Кб (Скачать документ)

Прототипи сучасних готелів  виникають у другій половині XVIII сторіччя. Приблизно у цей час  була здійснена перша офіційна спроба їх класифікації: у Берліні, який на той час налічував 130 тисяч жителів, було 9 постоялих дворів першого класу, з яких два вже називались готелями, 10 постоялих дворів другого класу і 13 постоялих дворів третього класу [2, с. 18].

У середні віки обов'язок утримання установ, аналогічних готелям, покладався на церкви, монастирі [6, с. 11].

У XV столітті в деяких готелях вже було від 20 до 30 кімнат. Георгіївський готель, один з найбільш відомих, мав винний підвал, комору, кухню, кімнату для господаря та господарки, був і спеціальний працівник, що доглядав за кіньми. Кімнати для гостей, або номери, були названі на честь відомих людей, міст або видатних чиновників.

Інтенсивний розвиток готельної  справи починається у XIX сторіччі. Зростання  запитів заможної клієнтури щодо мандрівок і відпочинку стимулює виникнення сучасних готельних підприємств з розкішними апартаментами, високим рівнем комфорту і широким асортиментом послуг.

Готельний бізнес перетворюється на важливу галузь економіки з  високим рівнем доходності. Виникають  великі сучасні готелі, розташовані у спеціально призначених для цієї мети спорудах на зразок приватних резиденцій або величних і гарних державних особняків. Звідси походить французька назва "отель", що означає міський палац магната, місце перебування представництва іноземної держави або міських властей. Готель, за сучасним тлумаченням, − це будівля (будова), призначена для тимчасового проживання громадян, які прибули в населений пункт. Інколи в назвах готелів відображається специфіка їх основної клієнтури. Наприклад, готелі для автотуристів називають мотелями. Крім адміністративних та торгових центрів, туристичних магістралей, все більшого поширення набувають готелі, розташовані в місцях релігійного паломництва, курортних місцевостях, осередках масового відпочинку людей (на узбережжях рік та морів, високогірних плато тощо). Як і в інших галузях, у готельній справі конкуренція спричиняє зменшення кількості дрібних закладів і посилення концентрації власності.

Сучасна зовнішність  готельної індустрії склалася в  другій половині XX ст. У 60—70-х роках минулого сторіччя відбулися кардинальні перетворення в світовому готельному бізнесі. Якщо в кінці XIX — початку XX ст. готель був індивідуальним і частіше сімейний заклад, то сучасний готель — це складне господарське підприємство, що виконує різноманітні виробничі, господарські, управлінські функції. Індустріалізація сфери послуг в цілому і готельній індустрії зокрема висунула на провідні ролі великі, добре технічно й технологічно оснащені готельні комплекси, корпорації, ланцюги, об'єднуючі тисячі готелів по всьому світу. Малий, сімейний готельний бізнес відсунувся на периферію туристських потоків і зайняв ринкові ніші відповідно до своїх об'ємів і потенціалу.

Перед початком першої світової війни створюється Міжнародна спілка власників готелів, яка об'єднує 1700 готелів в різних країнах світу. В Дюссельдорфі відкривається перший у світі інститут готельного господарства [6, с. 17].

Короткий ретроспективний  аналіз розвитку світової готельної  індустрії в XX ст. дозволяє виділити декілька періодів.

П'ятдесяті роки XX ст. — індустріалізація та великомасштабна ринкова сегментація готельної індустрії [5, с. 11].

У цей період була застосована  одна з альтернативних стратегій  маркетингу в готельній індустрії. Суть цього інноваційного підходу  зводилася до розвитку мережі придорожніх засобів розміщення, або мотелів, під маркою корпорації Holiday Inn. Такий підхід сприяв появі в готельній індустрії двох основних сегментів пропозиції, або виду продукту:

  • перший вигляд — готель як продукт ділового центру міста, призначений в основному для бізнес-туристів;
  • другий вигляд — мотель, що надає заміський готельний продукт, призначений для обслуговування самостійно мандрівних туристів і ринку сімейного відпочинку.

Золотим століттям готельної індустрії вважаються 60—80-і роки XX ст.

У цей період йде процес бурхливого будівництва нових готелів  по всьому світу — як в Америці, так і в Європі, Азії та Австралії. Великомасштабне збільшення потужності світового готельного господарства стимулюється загальним економічним підйомом, а також динамічно зростаючим попитом на продукти й послуги індустрії гостинності.

У 90-х роках XX ст. бурхливе зростання змінялося спадом, після  чого з початку XXI ст. починається  період відносної стабілізації готельного бізнесу.

У нинішніх умовах готельні підприємства працюють в дуже жорсткому конкурентному середовищі. Конкуренція на ринку готельних послуг загострюється під впливом таких чинників, як розвиток стратегій поглинання і консолідації; вихід на ринок нових компаній; застосування прогресивних маркетингових стратегій сегментації ринку [6, с. 24].

З кінця XIX та початку XX століття різко збільшується кількість готелів не лише в Європі, але і на Близькому Сході, в північній частині африканського континенту та Північній Америці.

Однією з основних особливостей XX сторіччя є інтенсивний розвиток транспорту, зокрема автомобільного та повітряного, що значно прискорило міграцію населення, пов'язану з підтриманням виробничих, торговельних, культурних, особистих зв'язків, відпочинком тощо [2, с. 218].

Отже, в ХІХ столітті готельний бізнес перетворюється на важливу галузь економіки з високим рівнем доходності. Виникають великі сучасні готелі, розташовані в спеціально призначених для цієї мети спорудах на зразок приватних резиденцій або величних і гарних державних особняків.

До тенденцій розвитку підприємств готельної індустрії, що отримали розвиток в останні десятиліття, відносять:

  • поглиблення спеціалізації готельних і ресторанних закладів;
  • утворення міжнародних готельних і ресторанних ланцюгів;
  • розвиток мережі малих підприємств;
  • впровадження в індустрію гостинності комп'ютерних технологій.

Останнім часом поряд  із традиційними повносервісними готелями й ресторанами все більше стали  з'являтися спеціалізовані підприємства зі скороченим набором пропонованих послуг. Спеціалізація підприємств буває найрізноманітнішою.

Важливе значення в розвитку сучасного готельного бізнесу мають  готельні ланцюги. Вони дозволяють просувати  на світовий туристський ринок високі стандарти обслуговування, а також  сприяють підтримці готельного обслуговування туристів.

Готельні ланцюги сприяють поширенню і значному підвищенню рівня організації виробництва  й обслуговування туристів, створенню  певного образу готельного обслуговування.

Таким чином, готельне господарство у світі характеризується глобалізацією та інтенсивним розвитком. Розвиток готельної справи сприяє пожвавленню усіх суспільно-економічних контактів, підсилює економічний потенціал регіонів, піднімає рейтинг держави, окремих її міст у світовому співтоваристві.

 

1.3 Взаємозалежність готельного господарства та туризму

 

Звичайно, покидаючи свої домівки, туристам необхідне місце  для ночівлі, яке надає готельне господарство.

В туристичному обслуговуванні приймають участь підприємства готельного сервісу, адже вони задовольняють потреби туристів у ночівлі та харчуванні. Діяльність готелів полегшує туристам досягти мети своєї подорожі – відпочинок, лікування ділові зустрічі і т.інш. [7; 98]

Готельне господарство – важливий сектор у структурі  туристичної індустрії, що являє  собою матеріально-технічну базу галузі та визначає вигляд, особливості і якість туристичного продукту. Процеси, що відбуваються в туристичній індустрії загалом, відображаються в основних показниках функціонування готелів, останні визначають показники туристичної активності у цьому напрямі [8, с. 30 - 31].

Важливою складовою  туристичної діяльності є готельне господарство. Розвиток вітчизняного та міжнародного туризму значною  мірою пов'язується з рівнем матеріально-технічної  бази, розгалуженістю та різноманітністю  мережі, якістю обслуговування в готельному господарстві. Саме готельні підприємства виконують одну з основних функцій у сфері обслуговування туристів: забезпечують їх сучасним житлом і побутовими послугами.

Звідси витікає важливість етапу вивчення змісту поняття «готельне  господарство». Глибина теоретичного розуміння цього питання сприяє ефективній організації діяльності, розвитку матеріально-технічної бази, правильному укомплектуванню штатів, повному задоволенню потреб туристів. Що ж таке готель? Уже саме слово свідчить про те, що його зміст

 

пов'язано з гостем і гостинністю. Словник В. І. Даля підтверджує, що готель — заїжджий двір або будинок з прислугою, приміщенням для приїжджих і з харчуванням.

Поряд з поняттям «готель» широко застосовується міжнародне поняття  «отель» (від французького слова  «хотел»).

Сучасне світове готельне господарство характеризується значною кількістю  підприємств, що пропонують клієнтам, згідно попиту, широкий обсяг готельного сервісу [1, с. 71]. Поряд з типовими повносервісними готелями активно  розвиваються спеціалізовані заклади розміщення, зорієнтовані на обслуговування певного сегменту туристичного ринку [9, с. 28]. Закладами розміщення являються будь-які об’єкти, які надають туристам епізодично або регулярно місця для ночівлі [2, с. 87].

Урізноманітнення попиту клієнтів зумовило появу на ринку сфери гостинності нових послуг і форм обслуговування, функціональних характеристик підприємств, диференціацію якості послуг, що призвело до необхідності систематизації типів і характеристик підприємств розміщення.

Однією із особливостей кінця ХХ ст. у світі є активна міграція населення, розвиток туризму, посилення економічних, культурних міжнародних зв‘язків, що стало можливим внаслідок інтенсивного розвитку світової економіки. Це викликало величезний попит на готельні послуги.

Різні інтереси споживачів готельних послуг визначають сучасну сегментацію світового готельного ринку. Більш ніж 50 % подорожей складають ділові поїздки, приблизно 40 % припадає на поїздки з метою відпочинку та 10 % на подорожі з іншими цілями [3]. Ця структура споживчого попиту визначає й попит на готелі відповідної якості та напрямку.

Так як у ділових людей та бізнесменів  спостерігається попит на відносно дорогі готелі високого рівня обслуговування і цей попит достатньо стійкий, то кількість готелів класу «люкс» та 1-го класу, які знаходяться в великих містах, ділових, комерційних, торговельних центрах міст, є домінуючою в світовій готельній індустрії. Серед них найбільший процент складають бізнес-готелі та конгрес-готелі, які мають умови для роботи (для проведення ділових зустрічей, нарад), а також високі комунікаційні можливості. У ділових людей пріоритети при виборі готелю, розподілені наступним чином: місцезнаходження готелю – наявність умов для роботи – якість обслуговування – ціна.

Готелі призначені для відпочинку, розваг та екскурсій у світовій готельній індустрії, в процентному відношенні складають приблизно таку ж кількість, але вони відносяться до готельних підприємств середнього та економічного класу, апарт-готелів та готелів курортного типу. Пріоритети при виборі готелю для подорожуючих з метою відпочинку та розваг розподілені інакше: ціна - якість обслуговування – наявність умов для відпочинку та розмаїття сервісних послуг – місцезнаходження.

Розвиток масового туризму, в першу  чергу внутрішнього, породжує попит на засоби розміщення, що розташовані ближче до природи (заміські готелі та тур комплекси, приватні пансіонати, туристичні села) та більш дешеві, але з достатньо широким набором послуг. Споживчий попит на внутрішні та міжнародні тури розподілений наступним чином: масовий туризм та його розвиток обумовлені перш за все внутрішнім туризмом в кожній з країн; кількість міжнародних подорожей на порядок менша ніж кількість внутрішніх подорожей. Це також відображається на попиті більш дешевих готельних місць в кожній країні.

Різноманітність інтересів та потреб інших подорожуючих (біля 10%) породжує попит на засоби розміщення інших  типів (готелі для спортивного туризму, спеціалізовані готелі, в тому числі  мобільні та ін.).

Отже, заклади розміщення можна вважати найважливішим елементом інфраструктури туристичного бізнесу, а туризм – одним з напрямків реалізації готельних послуг.

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО РОЗДІЛУ

 

Засобом розміщення прийнято вважати будь-який об'єкт, що регулярно  або інколи надає туристам приміщення для ночівлі - на платній основі чи безплатно.

Гостинність - сфера готельного й ресторанного бізнесу є провідним  чинником і базою величезної індустрії  туризму.

Готель - це щось більше, ніж просто місце для ночівлі, він багато в чому визначає спосіб життя - на той час, поки триває подорож, доки гість проживає у готельному номері.

Індустрія гостинності - це індустрія, що працює на благо людей. Це – потужний механізм, що активно функціонує та розвивається, вимагаючи при цьому максимальної підтримки з боку держави та більших інвестицій.

Індустрія гостинності  є найважливішим елементом соціальної сфери. Вона відіграє важливу роль у  підвищенні ефективності громадського виробництва, та відповідно, росту життєвого рівня населення.

Готелі в сучасному  розумінні були відомі ще в часи Древньої Греції. Прототипи сучасних готелів виникають у другій половині XVIII сторіччя. Готельний бізнес перетворюється на важливу галузь економіки з високим рівнем доходності. Виникають великі сучасні готелі, розташовані у спеціально призначених для цієї мети спорудах на зразок приватних резиденцій або величних і гарних державних особняків. Останнім часом поряд із традиційними повносервісними готелями й ресторанами все більше стали з'являтися спеціалізовані підприємства зі скороченим набором пропонованих послуг. Спеціалізація підприємств буває найрізноманітнішою.

Информация о работе Індустрія гостинності: становлення та основні поняття