Застосування інформаційних технологій у музиці

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Января 2014 в 11:09, курсовая работа

Краткое описание

Дані процеси багато в чому перетворять складові методичної системи навчання. Таке перетворення підвищується якість, ефективність яких і доступність освіти. Нині освіту здійснює перехід від «навчання» до «освіті», відбувається становлення безперервного і випереджаючого освіти, його фундаменталізація. Освіта характеризується спрямованістю на індивідуально-орієнтоване навчання й розвитком творчі здібності учнів, і навіть впровадженням інформаційних і комунікаційних технологій у освітній процес, створенням єдиного інтерактивного освітнього інформаційного простору й, нарешті, переходом до відкритого освіті.

Содержание

ЗАПРОВАДЖЕННЯ
ГЛАВА 1. ПОНЯТТЯ «ІНФОРМАЦІЯ» І «ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ».ПРОЦЕССЫ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ІКОМПЬЮТЕРИЗАЦИИ
1.1 Інформаційна технологія. Види інформаційних технологій, їх основні засади
1.2 Інформаційні системи, їх класифікація
ГЛАВА 2. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПЕДАГОГИКЕ
2.1 Педагогічні мети використання інформаційних технологій
2.2 Методичні можливості коштів інформаційних технологій
2.3 Класифікація педагогічних програмних засобів
ГЛАВА 3. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У МУЗИЦІ
3.1 Програмні кошти навчання музиці
3.2 Інтернет-технології у навчанні музикою
3.3 Музична педагогіка й її її подальшого розвитку
ГЛАВА 4. ЗНАЧЕННЯИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГІЙ, ЇХ ІНТЕГРАЦІЯ У СФЕРІ ОСВІТИ
>ЗАКЛЮЧЕНИЕ
>БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Прикрепленные файлы: 1 файл

1.docx

— 37.23 Кб (Скачать документ)

- зробити освіту  ще більше доступним, не знижуючи  його якості;

- змінити утримання  і способи навчання збільшення  його ефективності.

Ще нещодавно  інформаційні ресурси Інтернету  служили переважно джерелом використання готової інформації. Нині ставлення  до них кардинально змінилося. Тепер, це буде непросто архів гіпертекстів, а портал для діалогового взаємодії, спілкування винформационно-образовательном  просторі.

Слід зазначити  те що, що згадані процеси глобалізації тягнуть у себе багатообіцяючу взаємозумовленість,стандартизируют  підходи, принципи, механізми і технології. У результаті виникають проблеми впровадження педагогічних і інформаційно комунікаційних технологій у процес освіти. Ведучи мову про розв'язанні цієї проблеми можна назвати двома  способами їй рішення. Перший передбачає застосування останніх досягнення у  сфері інформаційно-комунікаційних технологій й модульна побудова нової  освітньої технології на зовсім інший  методологічної і технологічного базі, запропонованої інформаційно-комунікаційної технології. Але, як зазначалось, спочатку інформаційно-комунікаційні технології створювались і розвивалися, не торкаючись педагогічних проблем, тому викликає питання  доцільність і ефективність цього  підходу деякими вченими Криму  тапедагогами-практиками.

Друга можливість - використання потенціалу інформаційно-комунікаційних технології корінного перетворення і підвищення ефективності вже існуючих педагогічних технологій. Цей шлях є привабливим з таких причин:

1. На відміну від  інформаційно-комунікаційних технологій, педагогічні технології спеціально  розрочтолися на вирішення освітніх  проблем.

2. Ефективність більшості  існуючих педагогічних у що  свідчить лімітована використанням  технічних засобів навчання, що  перешкоджають індивідуалізації  процесу, ведення навчання у  діалоговому режимі.

3. Поняття інноваційних  педагогічних технологій міцно  вкоренилося серед практикуючих  педагогів. Тому, в опануванні  освітньої технологією, повноцінно  використовує можливості інформаційно-комунікаційних  технологій, в них буде психологічного  бар'єра.

Нові технічні засоби із величезними навчальними ресурсами  з'явилися нещодавно. Проте, вони принципово впливають на організацію процесу, збільшуючи його можливості.

Нові технічні, інформаційні, поліграфічні, аудіовізуальні кошти  стають важливим незамінним елементом  інноваційного педагогічного процесу. Вони зумовлюють взаємовплив методів  і засобів, що свідчить про своєрідних педагогічних технологія, заснованих на виключно використанні сучасних інформаційно-комп'ютерних  засобах.

 

>ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Впровадження нових  інформаційних, мультимедійні технології і Інтернет-технологій щодо навчання визначає модифікацію усталених  організаційних форм і методів навчання. Інтеграція інформаційних технологій, з традиційними методами навчання породжує поява методів навчання, основу яких лежить застосування методів і коштів інформатики. Нові сучасні засоби навчання покликані реалізовувати ідеїличностно-ориентированного і навчання, посилення всіх щаблів навчально-виховного процесу, підвищення його ефективності і забезпечення якості.

Є думка, що розробка нових технологій навчання має здійснюватися  з участю педагогіки, з психології та інформатики. У цьому особливу увагу надається таким формам і методам навчання, які дозволили  бобучаемому активно входитимуть  у самостійний пошук, тобто суб'єктом  у процесі навчання.

Використання інформаційних  технологій відкриває практично  необмежені змогу творчої діяльності як учнів, і викладачів. Проте треба  сказати непотрібність їх застосування при традиційномуинформационно-объяснительном підході до навчання.

>Опитно-исследовательская  діяльність із застосуванням  навчального, демонстраційного устаткування, що базується на нових інформаційних  технологій, забезпечує широке впровадження  дослідницького методу навчання.

З іншого боку, слід зазначити те що, що використання нових  інформаційних технологій у навчально-виховному  процесі ініціює процеси розвиткунаглядно-образного  і теоретичного типів мислення, і  навіть позитивно впливає в розвитку творчого, інтелектуального потенціалу учнів.

Інформаційні технології – це невід'ємний компонент процесу  навчання музиці і пов'язаних із нею  предметів. Можливості інформаційних  технологій дозволяють збільшити ефективність навчання дітей і музикознавчим  дисциплінам. Розвиток комп'ютерних  технологій у музиці перспективне, актуальний і об'єктивно необхідно.

Застосування персональних комп'ютерів багато в чому спрощує  розробку, тиражування і дидактичних  і наукових матеріалів, підвищує якості освіти, відповідає реаліям сьогодні. Грамотне і систематичне застосування інформаційних комп'ютерних технологій дає які навчаються, викладачам, науковцям можливість ефективного  розподілу часу, реалізовувати творчий  потенціал.

Отже, вже неможливо  уявити навчання, роботи й сучасне  життя загалом без інформаційних  технологій. Сьогодні інститути, університети, гімназії, школи, коледжі, технікуми  і навіть дитячі садки оснащені новітньої  комп'ютерної технікою.

 

>БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ  СПИСОК

1. Бергер М. Сучасна  концепцію й методика навчання  музиці. Серія «Модернізація загальної  освіти». - СПб., 2004. -с.129.

2.БеркутоваЛ.С. Інформаційні  технології у підготовці спеціалістів  середнього фаховий рівень: практичний  аспект // Бібліотеки і інформаційні  ресурси в світі науки, культури, освіти та бізнесу: Праці 13-й  Міжнародної конференції «Крим  2006». - М.:ГПНТБ Росії, 2006.

3.Бершадский М.Є.  Можливі напрями інтеграції освітянських  таинфюрмационно-коммуникативних технологій // Педагогічні технології. - М., 2006. - №1.- з. 29-50

4.Брановский Ю.  С. Молчанов О.С. Педагогічні  інформаційні інновації (Введення  у педагогічну інформатику):Учеб.пособие. -Ставрополь:СГПУ, 1996.-221с.

5.Живайкин П. Музичні  програми // Домашній комп'ютер - М.,1999.-№7,8.-с.30-31.

6. ЗайцеваЛ.А. Використання  інформаційних комп'ютерних технологій  у процесі і проблеми його  методичного забезпечення. //Интернет-журнал ">Эйдос". - 2006. - 1 вересня.eidos/journal/2006/0901-5.htm.

7. Краснов С.В.,Артемкина  Є.В. Проблеми впровадження сучасних  інформаційних технологій у процесі  вузу // ВісникВолж. ун-ту.Сер.: Інформатика.- 2000.-Вип.1.- з. 190-191

8. Краснова Г.А.  Нові інформаційні технології  освіти // Проблеми теорії та методики  навчання.- 2001.- № 5.- з. 39-42.

9. Лоренц А. Розвиток  дослідницько-експериментальної і  поширення Інтернет - освіти в  усьому світі // Вища ж освіта  сьогодні.- М., 2002.- № 7/8.-с.42-45

10.ПолатЕ.С. Нові  виховні та інформаційні технології  системі освіти.- М.: Академія,1999.-223с.

11. Рижов В.П. Музика  як інформаційна система коштує // Музика в інформаційному світі.  Наука. Творчість. Педагогіка: Збірник  наукових статей. - Ростов-на-Дону: Вид-во  Ростовської державної консерваторії  їм. З. У. Рахманінова, 2003.-с.79- 101.

12.СелевкоГ.К. Педагогічні  технології з урахуванням інформаційно-комунікаційних  коштів. - М.: НДІ шкільних технологій, 2005. -208с. (Серія «Енциклопедія освітніх  технологій»).

13.Семенов, О.Л.  Роль інформаційних технологій  у загальному середню освіту [Текст] /А.Л.Семенов. - М.: Вид-воМИПКРО, 2000. -12с.

14. Устинов А.,Ментюков  А. Музика й електроніка одразу  на порозі нового тисячоліття:  Проблеми та рішення //Шоу-Мастер. - М., 1996.- №3.-с.12-21.

15.Харуто А. У.  Музична інформатика. Комп'ютер  і звук: Навчальний посібник по  теоретичного курсу для у студентів  і аспірантів музичного вузу. - М.: Московська державна консерваторія, 2000. -387с.

 


Информация о работе Застосування інформаційних технологій у музиці