Застосування інформаційних технологій у музиці

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Января 2014 в 11:09, курсовая работа

Краткое описание

Дані процеси багато в чому перетворять складові методичної системи навчання. Таке перетворення підвищується якість, ефективність яких і доступність освіти. Нині освіту здійснює перехід від «навчання» до «освіті», відбувається становлення безперервного і випереджаючого освіти, його фундаменталізація. Освіта характеризується спрямованістю на індивідуально-орієнтоване навчання й розвитком творчі здібності учнів, і навіть впровадженням інформаційних і комунікаційних технологій у освітній процес, створенням єдиного інтерактивного освітнього інформаційного простору й, нарешті, переходом до відкритого освіті.

Содержание

ЗАПРОВАДЖЕННЯ
ГЛАВА 1. ПОНЯТТЯ «ІНФОРМАЦІЯ» І «ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ».ПРОЦЕССЫ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ІКОМПЬЮТЕРИЗАЦИИ
1.1 Інформаційна технологія. Види інформаційних технологій, їх основні засади
1.2 Інформаційні системи, їх класифікація
ГЛАВА 2. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПЕДАГОГИКЕ
2.1 Педагогічні мети використання інформаційних технологій
2.2 Методичні можливості коштів інформаційних технологій
2.3 Класифікація педагогічних програмних засобів
ГЛАВА 3. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У МУЗИЦІ
3.1 Програмні кошти навчання музиці
3.2 Інтернет-технології у навчанні музикою
3.3 Музична педагогіка й її її подальшого розвитку
ГЛАВА 4. ЗНАЧЕННЯИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГІЙ, ЇХ ІНТЕГРАЦІЯ У СФЕРІ ОСВІТИ
>ЗАКЛЮЧЕНИЕ
>БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Прикрепленные файлы: 1 файл

1.docx

— 37.23 Кб (Скачать документ)

Застосування інформаційних  технологій у музиці

 

>ОГЛАВЛЕНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

ГЛАВА 1. ПОНЯТТЯ  «ІНФОРМАЦІЯ» І «ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ».ПРОЦЕССЫ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ІКОМПЬЮТЕРИЗАЦИИ

1.1 Інформаційна  технологія. Види інформаційних  технологій, їх основні засади

1.2 Інформаційні  системи, їх класифікація

ГЛАВА 2. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПЕДАГОГИКЕ

2.1 Педагогічні мети  використання інформаційних технологій

2.2 Методичні можливості  коштів інформаційних технологій

2.3 Класифікація  педагогічних програмних засобів

ГЛАВА 3. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У МУЗИЦІ

3.1 Програмні кошти  навчання музиці

3.2 Інтернет-технології  у навчанні музикою

3.3 Музична педагогіка  й її її подальшого розвитку

ГЛАВА 4. ЗНАЧЕННЯИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГІЙ, ЇХ ІНТЕГРАЦІЯ У СФЕРІ  ОСВІТИ

>ЗАКЛЮЧЕНИЕ

>БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ  СПИСОК

 

ЗАПРОВАДЖЕННЯ 

 

Наприкінці XX і на початку ХХІ сторіччя відзначається поширення інформаційних і комунікаційних технологій практично в усіх галузях діяльності, включаючи освіту. У сфері освіти мають місце процеси комп'ютеризації, інтернетизації, і навіть інформатизації. Дані процеси багато в чому перетворять складові методичної системи навчання. Таке перетворення підвищується якість, ефективність яких і доступність освіти. Нині освіту здійснює перехід від «навчання» до «освіті», відбувається становлення безперервного і випереджаючого освіти, його фундаменталізація. Освіта характеризується спрямованістю на індивідуально-орієнтоване навчання й розвитком творчі здібності учнів, і навіть впровадженням інформаційних і комунікаційних технологій у освітній процес, створенням єдиного інтерактивного освітнього інформаційного простору й, нарешті, переходом до відкритого освіті.

Удосконалення інформаційних  комунікаційних технологій (створення  локальних і глобальних мереж, баз  даних, і знань, і навіть експертних систем) формує специфічну навчальну  інформаційну комп'ютерну область, яка  збагачує традиційні форми навчання. Бистре розвиток інформаційних комунікаційних технологій дозволяє реалізувати два  головних принципи майбутньої системи  освіти: принцип доступності та принцип  безперервності. Саме інформаційні і  телекомунікаційні технології зробили  індивідуально-орієнтоване освіту доступнішою.

Процес інформатизації і комп'ютеризації суспільства трансформував  звичні уявлення про утворення і  розкрив необхідність нових підходів що з відкритим освітою. Стратегічне  значення інформаційних і комутаційних технологій, застосовуваних галузі освіти незаперечно. Проте, широке застосування інформаційних технологій не призвело до корінних змін - у системи освіти, до глобальному переосмислення методичної системі навчання. Як і раніше наголошується  на необхідності здійснення широкомасштабних досліджень у сфері застосування педагогічних можливостей комунікаційних технологій у освіті.

 

ГЛАВА 1. ПОНЯТТЯ  «ІНФОРМАЦІЯ» «ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ».ПРОЦЕССЫ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ІКОМПЬЮТЕРИЗАЦИИ

Сьогодні у освітньому процесі багатьох країн відзначається  стійка тенденція вживлення і  застосування сучасних інформаційних  технологій у навчанні. Останніми  роками в загальноосвітньої школі  всі частіше вдаються для використання інформаційних технологій щодо більшості  навчальних дисциплін, відбувається інформатизація сфери освіти.

Під інформатизацією  розуміється активний процес запровадження  комп'ютерна техніка і нових інформаційних  технологій у різні сфери виробництва, освіти, громадського та особистого життя  людей.

1.1 Інформаційна  технологія. Види інформаційних  технологій, їх основні засади 

 

Сьогодні інформація сприймається як важливий ресурс, поруч  із такими традиційними видами ресурсів, як нафту, газ, корисні копалини та інших. Процес переробки ресурсів називають  технологією, отже, про судовий процес переробки інформації можна говорити як "про специфічної технології.

Отже, інформаційна технологія - це процес обробітку грунту і передачі щоб одержати інформації про стан об'єкта, процесу чи явища, застосовує сукупність засобів і  методів збору інформації. Виробництво  інформації на її аналізу людиною  – головна мета інформаційної  технології. За підсумками цієї інформації приймають рішення з виконання  будь-якого дії.

Інструментами інформаційної  технології виступають різні види програмних продуктів: текстові процесори, видавничі  системи, електронні таблиці, системи  управління базами даних, електронні календарі, інформаційні системи функціонального  призначення.

Основними видами інформаційних технологій є:

1. Інформаційна технологія обробки даних. Вона варта рішення добре структурованих завдань, з такими відомими алгоритмами та всіма необхідними вхідними даними. Інформаційна технологія обробки даних використовується лише на рівні виконавчої діяльності персоналу невисокою кваліфікації для автоматизації повторюваних операцій управлінської праці.

2. Інформаційна технологія управління передбачає інформаційне обслуговування всіх працівників підприємств, пов'язаних із затвердженням управлінські рішення. Інформаційна технологія управління надає інформацію як регулярних чи спеціальних управлінських звітів і має інформацію про минулому, сьогоденні й відіб'ється можливий майбутньому підприємства.

3. Інформаційна технологія автоматизованого офісу доповнює систему зв'язку персоналу підприємства. Автоматизація офісу передбачає організацію та влитися здійснення комунікаційних процесів і в середині фірми, і із зовнішнього середовищем, базуючись комп'ютерні сіті й інші сучасні кошти передачі й роботи з туристичною інформацією.

4. Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень здійснює вироблення управлінського рішення на результатіитерационного процесу, у якому беруть участь система підтримки прийняття рішень (обчислювальне ланка і той управління) і достойна людина (котра управляє ланка, який задає вхідні дані і оцінююче отриманого результату).

5. Інформаційна технологія експертних систем полягає в застосуванні штучного інтелекту. Експертні системи дозволяють менеджерам отримувати консультації експертів за низкою проблем, про яких цих системах міститься інформація.

Нова інформаційна технологія полягає в ряді принципів, наприклад:

1.Диалоговий режим  роботи з комп'ютером

2. Взаємодія коїться  з іншими програмними продуктами

3. Гнучкість процесу  зміни даних, і постановок завдань.

1.2 Інформаційні  системи, їх класифікація

Інформаційна система  єорганизационно-упорядоченную взаємозв'язану  сукупність коштів, і методів інформаційних  технологій, що застосовуються зберігання, оброблення і видачі інформації задля  досягнення поставленої мети. Основним технічним засобом переробки  інформації є ЕОМ і засоби зв'язку, які проводять інформаційні процеси  та надають інформації, необхідну  прийняття рішень.

Інформаційна система  включає комп'ютери, комп'ютерні мережі, програмні продукти, бази даних, людей, різноманітних технічні і програмні  засоби зв'язку і т.ін. Слід зазначити, що комп'ютеризація значно підвищила  ефективність інформаційних технологій розширили сфери їх застосування.

Інформаційні системи  можна класифікувати за критеріями.

По ознакою структурованості завдань можна назвати

· інформаційні системи  для структурованих завдань

· інформаційні системи  для частково структурованих чинеструктурированних  завдань:

- створюють управлінські  звіти;

- розрочтоють альтернативні  рішення (модельні і експертні).

По функціональному  ознакою і рівень управління виділяють:

виробничі системи:

· системи маркетингу;

· фінансові та облікові системи;

· системи кадрів (людських ресурсів);

· інші типи, виконують  допоміжні функції залежно від  специфіки діяльності фірми.

За рівнем автоматизації інформаційні системи діляться на ручні, автоматизовані і автоматичні.

За характером використання інформації існують такі види інформаційних систем:

· інформаційно-пошукові системи,

·информационно-решающие системи,

· управляючі інформаційні системи,

·советующие інформаційні системи,

Залежно від сфери  застосування виділяють:

· інформаційні системи  організаційного управління,

· інформаційні системи  управління технологічними процесами (ТП),

· інформаційні системи  автоматизованого проектування (>САПР),

· Інтегровані (корпоративні) інформаційні системи.

Використання інформаційних  систем вимагає знання яка орієнтована  неї інформаційної технології. Інформаційна технологія може існувати й поза сферою інформаційної системи. Отже, інформаційна технологія – це як ємне поняття. Воно відбиває сучасне уявлення про процеси  перетворення інформацією суспільстві.

 

ГЛАВА 2. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПЕДАГОГИКЕ

2.1 Педагогічні  мети використання інформаційних  технологій

Інформатизація  значною міроюпреобразовала процес одержання знань. Нові технології навчання з урахуванням інформаційних  і комунікаційних рочтоть освітній процес інтенсивнішим, підвищують швидкість  сприйняття, розуміння що дуже важливо, глибину засвоєння великого об'єму  знань.

У педагогіці існує  поняття інформаційної технології навчання. Це характеризує процес підготовки й передачіобучаемому. Засобом здійснення цього процесу виступають комп'ютерна техніка і програмні засоби.

У основі інформаційних  технологій навчання виділяються два  компонента, службовців передачі навчальної інформації:

· технічні засоби: комп'ютерна техніка і засоби зв'язку;

· програмні кошти, які можна різного призначення.

На розробку уроків із застосуванням комп'ютера викладач повинен знати функціональні  можливості й умови застосування кожного з наведених даних  компонентів. Як технічні, і програмні  кошти мають своєї специфікою й певним чином впливають на навчальний процес.

Педагогічні мети застосування інформаційних технологій полягають:

- у розвитку особистості,  тобто у розвитку мислення, естетичного  виховання, розвитку уміньекспериментально-исследовательской  діяльності, формуванні інформаційної  культури.

- у виконанні  соціального замовлення: здійснення  загальної інформаційної підготовки  користувача (так звана «комп'ютерна  грамотність»), підготовки спеціаліста  у будь-якої сфері;

- в інтенсифікації  навчально-виховного процесу, що  передбачає підвищення ефективності  і забезпечення якості навчання, забезпечення мотивів пізнавальної  діяльності, поглибленнямежпредметних  зв'язків з допомогою інтеграції  інформаційної та предметної  підготовки.

2.2 Методичні можливості  коштів інформаційних технологій

>Методическим  можливостями інформаційних технологій  вважають:

- візуалізацію знань;

- індивідуалізацію, диференціацію навчання;

- можливість простежити  процес розвитку об'єкта, побудова  креслення, послідовність операцій (комп'ютерні демонстрації);

- моделювання об'єктів,  процесів і явищ;

- розробку й застосування  інформаційних баз даних;

- доступом до  великому обсягу інформації, поданому  у цікавій формі, завдяки використання  коштів мультимедіа;

- розвиток умінь  оброчтоти інформацію під час  роботи з комп'ютерними каталоги  і довідниками;

- можливість самоконтролю;

- можливість тренування  і самопідготовки;

- посилення мотивації  навчання (у вигляді ігор, коштів  мультимедіа);

- формування умінь  приймати оптимальне рішення,  у складній ситуації;

- розвиток певного  виду мислення (наприклад,наглядно-образного);

- формування культури  навчальної діяльності;

- формування інформаційної  культури;

- економію навчального  часу.

2.3 Класифікація  педагогічних програмних засобів

Інформаційна технологія навчання припускає використання поруч  із комп'ютерної технікою спеціалізовані програмні кошти. Програмне засіб  навчального призначення – це програмне засіб, у якому відтворюється  деяка предметна область, де реалізується технологія її вивчення, створюються  умови реалізації різних видів навчальної діяльності. Такі програмні кошти, функціонально  підтримують різні види процесу, отримали назва педагогічних програмних засобів.

Нині є велика кількість різних класифікацій ітипологий педагогічних програмних засобів.

По методичного  призначенню педагогічними програмними  засобами можуть виступати:

- комп'ютерні підручники (уроки);

-программи-тренажери  (репетитори);

- контролюючі (тестові  оболонки);

- інформаційно-довідкові  (енциклопедії);

Информация о работе Застосування інформаційних технологій у музиці