Особливості перекладу іншомовного гумору з англійської мови на українську та російську (на прикладі телесеріалу «Теорія Великого Вибуху»

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Декабря 2012 в 06:23, курсовая работа

Краткое описание

Гумор являється однією з найважливіших проблем при перекладі усного мовлення, а також текстів різноманітної тематики та змісту. Річ у тому, що навіть бездоганне володіння іноземною мовою далеко не завжди дає змогу людині зрозуміло, цікаво і, перш за все, у нашому випадку, кумедно передати свої думки.
Проблема полягає у тому, що гумор за своєю сутністю є доволі делікатним. Можна дуже витончено зробити переклад на українську або ж російську будь-якого тексту, але гумор при цьому, який містився у вихідному тексті, буде безповоротно втрачений.

Содержание

ВСТУП.....................................................................................................................3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНУ ГУМОРУ.................................................................................................................5
Природа і значення гумору........................................................................5
Теорії гумору...............................................................................................7
Особливості гумору в цілому...................................................................10
РОЗДІЛ 2. СПЕЦИФІКА ПЕРЕКЛАДУ ГУМОРУ (НА ПРИКЛАДІ ТЕЛЕСЕРІАЛУ «ТЕОРІЯ ВЕЛИКОГО ВИБУХУ»)....................................13
Проблема еквівалентності при перекладі...............................................13
Особливості перекладу гумору...............................................................16
Переклад каламбуру.......................................................................16
Переклад побутового, культурно-побутового гумору................19
ВИСНОВКИ.........................................................................................................22
ДОДАТОК............................................................................................................25
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ................................................27

Прикрепленные файлы: 1 файл

курсовая.docx

— 70.54 Кб (Скачать документ)

Вирішення цього питання залежить від ряду обставин, але в першу чергу  від вимог контексту, головним чином, широкого контексту, а нерідко і  всього твору в цілому. І вже  в другу чергу враховуються «каламбурні можливості» мови перекладу в порівнянні з іноземною мовою і лексичні дані самих одиниць. Можна виділити переклад каламбурів на лексичному та фразеологічному рівнях. Кажучи про лексичні каламбури, почнемо з обігравання коренів або частин слова. Як приклад візьмемо невеликий епізод, у якому Шелдон, Раджеш та Говард знаходяться у біологічній лабораторії з вивчення комах і де Говард лякає Раджеша:

  • You’re afraid of insects and women. Ladybugs must render you catatonic.

Якщо  у даному випадку слово «ladybug» перекласти дослівно, як «сонечко», то жарт не спричинить очікуваної реакції. Тому задля досягнення очікуваного результату буде доцільно зробити переклад дослівно, але заздалегідь розбивши на частини, тобто «lady» перекласти як «жінка», а «bug» – «комаха». У результаті маємо:

 • Ти боїшся комах і жінок. Від жінки-комахи в тебе має статись серцевий напад.

Далі  розглянемо каламбур, який базується  на полісемії. Це найбільш частотний  вид гри слів, у якому гумор  базується на багатозначності лексичних  одиниць. Як зразок візьмемо невеликий діалог, під час якого компанія грала у Halo («Хейло», відеогра), у якій Пенні без зупину перемагала Шелдона.

 • Penny, you are on fire!
 • Yes, and so is Sheldon.

Якщо  перекладати без знання контексту, то отримаємо:

 • Пенні, ти гориш!
 • Так, як і Шелдон.

Як ми бачимо, подібний переклад не є комічним, а скоріше навпаки – трагічним. Але беручи до уваги те, що вираз «to be on fire» окрім «бути у полум’ї, горіти» також використовується у випадках, коли хтось робить щось дуже добре і невпинно, то проект «Кураж-Бамбей» впорались із поставленою задачу:

— Ты в ударе, Пенни!

— Да, как и Шелдон.

За приклад  можна ще взяти уривок, коли Пенні напоїла Шелдона:

 • Oh, maybe a couple virgin Cuba Libres that turned out to be kind of slutty.

В даному прикладі обіграється слово «virgin», яке у контексті має значення «чистий, справжній», але, враховуючи і інший його переклад («незайманий, невинний»), у другій половині речення вживається слово «slutty» («розпусний»). Щоб передати сутність речення, останнє варто перекласти як «розведений», але у такому випадку втрачається той комізм, який було закладено в оригінал.

З перекладом гумору на фразеологічному рівні, в  більшості випадків, можна впоратись простіше, адже зазвичай в мові та оригіналу та перекладу існують еквівалентні фразеологізми, хоча й з деяким викривленнями значення, але зі збереженням образності. Але якщо еквіваленту немає, то доводиться робити дослівний переклад або підбирати інші виразі, які певною мірою підходять за значенням, наприклад:

 • Hey, if she’s willing to give the milk away for free, who am I to say no?

Вираз «to give the milk away for free» походить з ідіоми «Why buy the cow when you can get the milk for free?», який зазвичай використовується по відношенню до чоловіків, які не бажають одружуватися, адже вони і так мають змогу отримувати все те ж саме, що і при заручинах, але не будучи окільцьованим. Але все ж проектові «Кураж-Бамбей» певною мірою вдалося зберегти думку оригіналу:

 • Если она согласна жить во грехе, то кто я такая, чтобы ей запрещать?

Якщо  не брати до уваги фразеологізми, які мають еквіваленти у мові-реципієнті, то можна зробити висновок, що зазвичай для перекладача є лише один спосіб передачі гумору – не перекладати дослівно, а створювати власний каламбур, тобто, іншими словами, придумати свій жарт, використовуючи ті ж засоби, що і автор оригіналу, при цьому як можна ближче за значенням до оригіналу і з урахуванням контексту.

Це досить складне завдання, яке під силу далеко не кожному перекладачу. Часом  в таких випадках навіть високого рівня володіння рідною та іноземною  мовою не досить, потрібно мати ще й багату уяву та креативність.

 

2.2.2 Переклад побутового, культурно-побутового гумору.

Категорія комічного має різні прояви, до неї відносяться такі поняття, як гумор, іронія, сарказм, жарт, сатира тощо. Немає сумніву, що національний жарти мають особливе значення в гуморі, але не варто забувати і про культурно-побутовий гумор, який базується на оточуючому середовищі, та побутовий як такий. Враховуючи предмет дослідження, останні у пріоритеті, а тому на них і націлимось.

Форми комічного  надзвичайно різноманітні. Створення  стрункої і максимально повної класифікації відтінків комічного становить  значні труднощі, так як кордони  між цими відтінками часто бувають  дуже хиткими і важко вловимими. Різні форми комічного досягаються  різними способами. Окрім вже зазначених можна ще виділити гіперболізацію, гротеск, оксюморон, пародію та багато інших. Роздивимось деякі з них на прикладах.

І почнемо  з професійних жартів – фізичних:

 • Why did the chicken cross the Möbius strip? To get to the same side.

Стрічка (смужка) Мебіуса – це топологічний об’єкт лише з однією стороною і лише однією границею. Тобто можна потрапити з однієї точки цієї поверхні в будь-яку іншу, не перетинаючи краю [12]. У цьому полягає комічність даного жарту, а щодо перекладу, то його можна здійснити з нульовою трансформацією:

 • Нащо курча пересік смугу Мебіуса? Щоб опинитися на тому самому боці.

У іншому жарті був дещо використаний прийом каламбуру:

— A neutron walks into a bar and asks, ‘how much for a drink?’ The bartender says, ‘for you, no charge’.

Нейтрон – це елементарна частинка, яка  не містить електричний заряд, або ж містить нульовий заряд [13]. Спираючись на те, що слово «charge» перекладається як «заряд», так і «плата, ціна», відповідь бармена можна перекласти як «з вас – нуль». Що стосується перекладу за версією «Кураж-Бамбей» («Тебе хватит, ты уже и так заряжен»), то була допущена помилка, адже нейтрон не є зарядженим. Це викривляє зміст оригіналу. Так, комізм у певному сенсі зберігся, але сам анекдот є абсурдним і несмішним з наукової точки зору.

Роздивимось приклад з гіперболізацією:

 • A ‘little misunderstanding’? Galileo and the Pope had a little misunderstanding.

У даному епізоді Леонард та Шелдон сваряться, і щоб пояснити, наскільки все серйозно, останній посилається на 17 сторіччя, коли Папа Римський Урбан VIII заарештував (на короткий строк) Галілео Галілея за його книгу «Діалог про дві найголовніші системи світу – птолемеєву і коперникову» і пригрозив йому стратою, якщо той не зречеться своїх переконань [9]. Тобто Шелдон несвідомо перебільшує значущість проблеми, що і породжує комізм. Однак без певних фонових знань, які в усному мовленні (або як у нашому випадку – озвучуванні) пояснити майже неможливо, гумор частково втрачає свою сутність як в оригіналі, так і в перекладі.

Нерідко можна зустріти і елементи сатири:

 • Hope you’re hungry.
 • Interesting. A friendly sentiment in this country, cruel taunt in the Sudan.

У подібних випадках передати ідею оригіналу, при тому не втративши комічного, зовсім не важко. Але треба враховувати цільову аудиторію, адже у деяких випадках, переклад подібної фрази може бути занадто різким і привести до неприємних наслідків.

Нерідко для створення гумористичної  ситуації використовуються порівняння, які зазвичай містять сатиричний зміст:

 • He blessed me with two other children who are dumb as soup.

У нас  можна спостерігати наявність подібної тенденції, тому якщо не вдається знайти повний еквівалент тому чи іншому виразу, то можна використати будь-яке інше словосполучення, яке має таке саме змістове навантаження. У цьому випадку, наприклад, «dumb as soup» можна перекласти як «тупа як ступа» або «тупий як пень», при цьому не втрачаючи ідею оригіналу.

Підводячи підсумки, можна зазначити, що комічне  – це гра зі змістом, тлумачення події чи явища в абсолютно різних формах, що приводить до подвійності розуміння. В основі створення комічного ефекту у ситуаційній комедії «Теорія Великого Вибуху» лежать каламбури, сатира, сарказм, анекдоти та багато інших форм гумору. Спираючись на це, можна зробити висновок, що при перекладі як даного серіалу, так і інших комедій не може бути стандартних рішень, при яких не враховується конкретний контекст, його індивідуальні особливості та призначення перекладу. Також слід відзначити постійну необхідність відступати від дослівної точності при перекладі з метою збереження авторського стилю.

 

ВИСНОВКИ

Основуючись на вищевикладене в даній роботі, ми прийшли до висновку, що еквівалентності надається вирішальне значення в теоретичному описі перекладу та виявленні його сутності. Тим не менш, еквівалентність є одним з найбільш суперечливих понять в теорії перекладу. Виходячи з вищесказаного, можна стверджувати, що менталітет має певні змістовні перетини з феноменом суспільної свідомості; разом з тим не можна їх ототожнювати, оскільки феномен менталітету включає в якості складової і сферу суспільного, і індивідуального «позасвідомого». Таким чином, менталітет виступає не тільки як соціокультурний, соціогуманітарний («зовнішній») феномен, а й як феномен психічний («внутрішній»), в тому числі соціально-психічний.

Дослідження жартівливої лексики як особливої частини вокабуляру базувалося на розгляді онтологічної сутності жарту – естетичної категорії і однієї з форм комічного, що представляє собою певне світосприйняття, емоційне ставлення, коли людина підноситься над тим, що не є приємним і заслуговує на осуд. При цьому жартівливе ставлення супроводжується доброзичливістю, толерантністю, мінімальним віддаленням від об’єкта жарту і присутністю позитивного моменту в смішному. Ці ключові характеристики визначають специфіку значення та лінгвістичний статус одиниць, які актуалізують відповідне емоційне відношення на лексичному рівні. Загальні ознаки, характерні для всіх тлумачень жарту, були покладені в основу визначення «жартівлива одиниця» в даній роботі: лексична або фразеологічна одиниця, що носить веселий, несерйозний характер і виражає особливе ставлення до предметів і явищ навколишнього світу, яка також характеризується м’якою, незлобивою критичністю і наміром викликати добродушний сміх. Цілий пласт жартівливої лексики узуально закріплений в мові, маркується спеціальними позначками в словниках, а жартівливий характер цих номінацій безпомилково вгадується носіями мови. Жарт розглядається як особливий вид експресивності, в основі якої лежить незвичайність, яскравість форми, її невідповідність змісту або ситуації спілкування, що дозволяє досліджуваним одиницям при відповідному вживанні служити для створення ефекту особливого роду і вираження жартівливого емоційно-оцінного ставлення до дійсності. Природа гумору на екстралінгвістичному рівні, специфіка його аксіологічного статусу та семантики знаходять своє відображення в особливостях маркування жартівливих номінацій в сучасних лексикографічних джерелах. Комічне – явище загальнолюдське, і, в той же час, глибоко національне. У тому, як і над чим жартують представники різних лінгвокультурних спільнот, проявляються як загальні, так і приватні закони комічного світовідчуття. При цьому жартівливе, так само як і інші форми комічного, реалізується в конкретних формах, які визначаються особливостями національного характеру, культурних традицій, соціального устрою. Дослідження показало, що жартівлива лексика характеризується відносно вузьким охопленням екстралінгвістичних реалій. Основним змістом жартівливих номінацій є повсякденна побутова реальність, сфера побутових відносин. Жартівливу емоційну оцінку викликають, перш за все, відхилення від норми, еталона, які проявляються в зовнішньому вигляді, вчинках і стосунках людей. В ході нашого дослідження ми прийшли до висновку, що існує багато способів перекладу гумору з англійської мови на українську та російську, що перекладач може калькувати «внутрішню форму» з великою обережністю і лише в тих випадках, коли є повна впевненість в адекватності отриманого перекладу. Для досягнення адекватності при перекладі тексту чи мовлення з вихідної мови на цільову перекладач повинен використовувати еквівалентні відповідності в мові, на яку робиться переклад. Серед наявних мовних засобів потрібно знайти еквіваленти, які будуть адекватними по відношенню до оригіналу.

На закінчення слід підкреслити, що основними умовами  досягнення адекватності в перекладі  іншомовного гумору на українську та російську мову є:

1. Знання  особливостей взаємодії слова  з контекстом, а також основних  випадків вживання різних структурних  і семантичних типів стилістичних  прийомів.

2. Знання  основних способів перекладу  комічних текстів або мовлення, а також достатнє знайомство з українською та російською лексикою в даній області, що дозволяє знайти еквівалентний варіант у мові перекладу, який відповідатиме слову у мові оригіналу.

3. Уміння  правильно вибрати і використовувати  найбільш підходящий спосіб створення нової відповідності для перекладу іншомовного гумору, що не має повного еквіваленту у цільовій мові або відбиває специфічне явище, відсутнє в нашій дійсності.

 

ДОДАТОК

 1. Сезон 3, серія 2. Переклад – «Кураж- Бамбей»:

Раджеш: (scream) Don’t do that!

Говард: You’re such a girl. They’re just bugs.

Раджеш: Yeah, well, I don’t like bugs, okay? They freak me out.

Шелдон: Interesting. You’re afraid of insects and women. Ladybugs must render you catatonic.

— (крик) Не делай так больше!

— Ты такая девочка. Это  же просто жуки.

— Ну, а я вот не люблю  жуков. Они меня пугают.

— Интересно. Ты боишься  женщин и насекомых. При виде самок  жуков ты, должно быть, впадаешь в  кому.


 

 1. Сезон 1, серія 8. Переклад – «Кураж-Бамбей»:

(drunk Sheldon plays piano and sings)

 

Леонард: I don’t believe it. What’s gotten into him?

Пенні: Oh, maybe a couple virgin Cuba Libres that turned out to be kind of slutty.

(пьяный Шелдон играет на пианино  и поёт)

— Не могу поверить. Что с ним происходит?

— Ну, может, настоящая «Куба Либре» оказалась чуть более разбавленной.


 

 1. Сезон 3, серія 18. Переклад – «Кураж-Бамбей»:

Шелдон: Why did the chicken cross the Möbius strip? To get to the same side...

 

Шелдон: All right, a neutron walks into a bar and asks, ‘how much for a drink?’ The bartender says, ‘for you, no charge’.

— Зачем курица пересекла ленту Мебиуса? Чтобы попасть на ту же сторону.

— Или вот, нейтрон заходит  в бар и спрашивает: «По чём в у вас выпивка?» Бармен отвечает: «Тебе хватит, ты уже и так заряжен».

Информация о работе Особливості перекладу іншомовного гумору з англійської мови на українську та російську (на прикладі телесеріалу «Теорія Великого Вибуху»