Шляхи підвищення ефективності занять з фізичного виховання для дітей дошкільного віку

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Мая 2014 в 12:22, курсовая работа

Краткое описание

Актуальність. Ефективність педагогічного процесу в дитячому садку, спрямована на зміцнення здоров'я, всебічний фізичний розвиток та оптимальну рухову підготовленість дітей дошкільного віку, залежить від урахування біологічних закономірностей їх організму, пов'язаних із значною потребою дитини у різноманітних рухах.
Наукові дослідження (Е.М. Вавілова, Е.С. Вільчковський, Т.І. Осокіна, Н.Ф. Денисенко, В.А. Шишкіна та ін.) довели, що рухова активність дітей обумовлена численними соціальними, біологічними та природними факторами (режимом, станом здоров'я дитини, руховою підготовленістю, кліматичними умовами та ін.).

Содержание

Вступ………………………………………………………………………………..с.4
Розділ 1. Психолого-педагогічні основи фізкультурних занять як форми
організації фізичного виховання дітей дошкільного віку………………..…..с. 7
1.1. Роль планування навчального матеріалу з фізичної культури………...….с.8
1.2. Види планування роботи з фізичного виховання та розподіл програмного матеріалу з фізичної культури…………………………………………………………………...……….с.9
1.3. Залежність ефективності фізкультурних занять від способів організації рухової діяльності ……………………………………………………………......с.13
Висновки до І розділу……………………………………………………………с.18
Розділ II. Дослідження стану роботи з визначення методів та прийомів підвищення ефективності занять з фізичного виховання дітей дошкільного віку на прикладі КЗО ДНЗ № 280 «Тополька» м. Дніпропетровськ………………с.19
2.1Фізкультурне обладнання групових кімнат, фізкультурного залу та спортивного майданчика та його роль у підвищенні ефективності проведення занять................…………………………………………………...……………...с.19
2.2. Забезпечення техніки безпеки на заняттях з фізичного виховання. Вимоги до умов організації заняття дошкільнят………….……………………………..с.24
2.3. Основні причини травматизму дітей у дошкільних освітніх установах на фізкультурних заняттях………………………………………………………….с.26
Висновки до другого розділу………………………………………….………...с.29
Розділ ІІI. Визначення ефективних напрямків організації режиму рухової активності дітей дошкільного віку на фізкультурних заняттях……….……...с.30
3.1 Отримання первісних показників ефективності фізкультурних занять для дітей дошкільного віку ……………………………………………....с.30
3.2 Розробка та апробація системи ефективних фізкультурних занять для дітей старшого дошкільного віку……………..…………..……………..с.35
3.3 Результативність системи фізкультурних занять та її вплив на фізичний розвиток дітей дошкільного віку……………………….……………………с.38
Висновки до третього розділу…………………………………………………..с.41
Загальні висновки…………………………………………………………...........с.43
Список літературних джерел.………………………………………………...…

Прикрепленные файлы: 1 файл

Курсова.docx

— 125.19 Кб (Скачать документ)

Міністерство  освіти та  науки України                                                    Дніпропетровський педагогічний коледж                                                    Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

Циклова комісія фізичного виховання, основ ритміки та хореографія

Курсова робота

з методики фізичного виховання

На тему: Шляхи підвищення ефективності занять з фізичного виховання для дітей дошкільного віку

Студентки IV курсу , ДО-10-1/9 групи

Напрямку підготовки молодший спеціаліст

Спеціальність  5.01010101 Дошкільна освіта

               Нагорної Тетяни Сергіївни

Керівник: викладач методики

фізичного виховання Шадінова А. Г.

Національна шкала _________________

Кількість балів______ Оцінка ECTS_____

Члени комісії _________(Шадінова А.Г.)

                        _________(Кривко С. А.)

                        _________(Доброва О. А.)

 

 

Дніпропетровськ, 2014

Зміст

Вступ………………………………………………………………………………..с.4

Розділ 1. Психолого-педагогічні  основи фізкультурних занять як форми 
організації фізичного виховання  дітей  дошкільного віку………………..…..с. 7

1.1.  Роль  планування  навчального матеріалу з фізичної  культури………...….с.8

1.2.  Види  планування  роботи з фізичного виховання  та розподіл програмного матеріалу  з фізичної культури…………………………………………………………………...……….с.9

1.3. Залежність ефективності  фізкультурних занять від способів  організації рухової діяльності  ……………………………………………………………...... с.13

Висновки до І  розділу……………………………………………………………с.18

Розділ II. Дослідження стану роботи з визначення методів та прийомів підвищення ефективності занять з фізичного виховання дітей дошкільного віку на прикладі КЗО ДНЗ № 280 «Тополька» м. Дніпропетровськ………………с.19

2.1      Фізкультурне обладнання групових кімнат, фізкультурного залу та  спортивного  майданчика та його роль у підвищенні ефективності проведення занять  ................…………………………………………………...……………...с.19

2.2. Забезпечення техніки безпеки на заняттях з фізичного виховання. Вимоги до умов організації заняття дошкільнят………….……………………………..с.24

2.3. Основні причини травматизму дітей у дошкільних освітніх установах на фізкультурних заняттях………………………………………………………….с.26 

Висновки до другого розділу………………………………………….………...с.29

Розділ ІІI.  Визначення  ефективних  напрямків  організації режиму рухової  активності дітей  дошкільного віку на фізкультурних заняттях……….……...с.30                                     

  1.  Отримання первісних показників  ефективності  фізкультурних занять     для  дітей дошкільного віку ……………………………………………....с.30
  2.  Розробка та апробація системи  ефективних  фізкультурних занять  для  дітей старшого дошкільного віку……………..…………..……………..с.35
  3.  Результативність  системи фізкультурних  занять та її вплив  на   фізичний  розвиток дітей дошкільного віку……………………….……………………с.38

Висновки  до третього розділу…………………………………………………..с.41

Загальні висновки…………………………………………………………...........с.43                                                                                              

Список літературних  джерел.………………………………………………...…с.44

Додатки …………………………………………………………………………...с.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

Актуальність. Ефективність педагогічного процесу в дитячому садку, спрямована на зміцнення здоров'я, всебічний фізичний розвиток та оптимальну рухову підготовленість дітей дошкільного віку, залежить від урахування біологічних закономірностей їх організму, пов'язаних із значною потребою дитини у різноманітних рухах.

Наукові дослідження (Е.М. Вавілова, Е.С. Вільчковський, Т.І. Осокіна, Н.Ф. Денисенко, В.А. Шишкіна та ін.) довели, що рухова активність дітей обумовлена численними соціальними, біологічними та природними факторами (режимом, станом здоров'я дитини, руховою підготовленістю, кліматичними умовами та ін.).

Активна рухова діяльність для підростаючого організму має особливе значення як фактор, який сприяє розвитку та вихованню особистості дитини в цілому. На думку академіка К.М. Бикова: "Без м'язових рухів неможливо ні пізнання природи, ні, тим більш, переобладнання її в процесі праці, ні удосконалення самої людини в процесі виховання ".

Тільки в процесі оволодіння різноманітними руховими вміннями та навичками удосконалюються психомоторні та вегетативні функції, покращується якісна сторона рухової діяльності, розвиваються фізичні можливості дітей.

Ефективність проведення занять з фізичної культури залежить від створення відповідних умов у приміщенні та на майданчику. Керівництво дошкільним закладом повинно забезпечити правильний підбір фізкультурного обладнання і розмістити його у групових кімнатах, фізкультурному залі та на майданчику. Воно має відповідати педагогічним, гігієнічним, естетичним вимогам та анатомо-фізіологічним особливостям дітей різних вікових груп.

Головна вимога до фізкультурного обладнання - забезпечення безпеки під час виконання вправ, виключення можливості дитячого травматизму та нещасних випадків. Потрібно систематично стежити за міцністю кріплення гімнастичного обладнання та за правильною обробкою дерев'яних приладів (гімнастична стінка, лави, драбинки, дошки та ін.). Вони повинні бути добре відполіровані, а металеве обладнання відшліфоване та з закругленими кутами. Якість обладнання, їх стійкість та міцність перевіряються вихователем перед початком занять з фізичної культури.

Мета роботи - з`ясувати основні шляхи підвищення ефективності занять з фізичного виховання дітей дошкільного віку.

Предметом дослідження являються фактори, які впливають на ефективність занять з фізичного виховання дітей дошкільного віку.

Об`єктом дослідження  є робота вихователя дошкільного закладу під час  проведення  фізкультурних занять з дітьми дошкільного віку та ефективність занять.

Гіпотеза дослідження:  Використання  факторів, що  впливають на ефективність фізкультурних занять для дітей дошкільного віку можуть вплинути на поліпшення  їх  фізичного розвитку та стану  здоров’я.

Завдання дослідження:

 1. Проаналізувати психологічну, науково-педагогічну, методичну, періодичну літератури з досліджуваного питання;
 2. Здійснити аналіз календарного плану освітньо-виховної роботи групи в поточному навчальному році щодо ефективності фізкультурних занять з  дітьми дошкільного віку.
 3. Виявити вихідні рівні розвитку  рухових  навичок  та  вмінь дітей та рівень їх фізичної культури.
 4. Визначити та апробувати  ефективні   форми  роботи, що підвищують ефективність фізкультурних  занять  для  дітей дошкільного віку під час формувального  експерименту;
 5. Апробувати  ефективні форми  організації  та  проведення фізкультурних занять  для дітей дошкільного віку.
 6. Вивчити вплив  фізкультурних знань,  навичок  та  вмінь  на загальний рівень фізичного розвитку дітей дошкільного віку.
 7. Провести порівняння знань дітей в кінці експериментальної роботи, з метою виявлення її ефективності .

Практична значимість: підвищення ефективності занять з фізичного виховання дітей дошкільного віку відкриває досить вагомі перспективи в майбутньому, заняття проведені на високому рівні не тільки сприяють зміцненню та фізичному розвитку організму дитини, але в майбутньому можуть сприяти залученню дитини до професійного спорту.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 1. Психолого-педагогічні  основи фізкультурних занять як форми організації фізичного виховання  дітей  дошкільного віку.  
 Впродовж останніх років вітчизняні педагоги-новатори та науковці інтенсивно шукають шляхи підвищення ефективності фізкультурних занять. Пошук зорієнтований на заохочення дитини до активної рухової  діяльності – як педагогічно керованої, так і самостійної. Є цікаві авторські знахідки щодо активного впровадження в систему фізичного виховання дітей ігрового методу навчання рухових дій, куди входять: рухливі ігри та ігри з елементами спорту, пластичних етюдів. Пантоміма, імітаційні вправи та шаради в рухах, танцювальні експромти тощо. Емоційно насичені фізично ігрові вправи стимулюють інтерес дітей до виконання тих чи інших дій; образність розучуваних рухів сприяє усвідомленому засвоєнню техніки їх виконання, що активізує рухову діяльність та фізичний розвиток дошкільників.

Останні роки характеризуються значним збільшенням наукових пошуків у дослідженні різних аспектів фізичного виховання дітей дошкільного віку та випуску відповідної методичної літератури: з методики  проведення  фізкультурних  занять з дітьми дошкільного віку (Т.І. Осокіна, Е.С.Вільчковський, О.І. Курок, Т.І.Дмитренко, В.Л.Сухар) диференційованого підходу в навчанні фізичних вправ (Е.В. Давиденко), впливу фізичних вправ та рухливих ігор на виховання позитивних моральних та вольових якостей у дітей (Е. Ю. Яницька, Н. А. Кіт), застосування ігрового методу в навчанні дітей фізичних вправ (О.Л. Богініч, Г.В. Біленька, А.Я. Волочинський), використання «малих форм» фізичної культури (О.М. Кириченко), мотивації дітей до занять фізкультурою (Л.А. Сварківська), змісту фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку в сім’ї (М.М. Аляб’єва, Е.С. Вільчковський). Наукові дослідження з проблем фізичного виховання та узагальнення передового практичного досвіду покладено в основу розробки нових програм для дошкільних закладів України (розділ «Фізична культура»), які видано в 2008-2010 роках («Українське довкілля», «Впевнений  старт» та ін.).

Ефективність фізкультурних  занять залежить  від  багатьох  чинників. Розглянемо  деякі  з них.

1.1.  Роль  планування  навчального матеріалу з фізичної  культури на фізкультурних  заняттях

Планування та облік роботи - необхідна умова високої ефективності процесу фізичного виховання в дошкільному закладі.

Планування допомагає вихователеві чітко визначити перспективу роботи, сформувати загальні та конкретні навчально-виховні завдання, дає цілеспрямований напрям усій роботі з фізичного виховання відповідно до віку дітей, матеріальної бази, кліматичних та інших умов дошкільного закладу.

Плануванню підлягають: завдання, засоби, організація та методи навчально-виховної роботи з фізичної культури. Основою для планування є програмний матеріал для кожної вікової групи. Здійснюється воно в певній послідовності. Спочатку вихователь старанно вивчає програму з фізичної культури і основні завдання з фізичного виховання дітей дошкільного віку. Розподіляючи навчальний матеріал на місяць або квартал, обов'язково враховують умови, в яких будуть проводити заняття (кліматичні, наявність відповідного інвентарю та обладнання тощо).

Після цього матеріал, передбачений програмою, розподіляється за системами занять. Поняття "система занять" розкривається, як ряд послідовних занять, що забезпечують у своїй єдності вирішення навчально-виховних завдань на даний період навчання. Система занять при цьому не є чергуванням різних типів занять, а правильним здійсненням процесу навчання фізичних вправ, виходячи з реалізації принципів дидактики. При розподілі засобів фізичного виховання (загально-розвиваючі вправи, основні рухи, вправи спортивного характеру, рухливі ігри) за системами занять перевага надається тим, які мають кращий оздоровчий ефект та різнобічний вплив на дітей [2].

Заключний етап планування - складання календарного  плану на один-два дні, до якого входить план-конспект заняття з фізичної культури з визначенням конкретних навчально-виховних завдань, а також перелік рухливих ігор та вправ, що плануються вихователем для проведення з дітьми під час прогулянок.

1.2.  Види  планування  роботи з фізичного виховання  та розподіл програмного матеріалу з фізичної культури

Планування з фізичної культури починається із складання графіка на місяць або квартал. У ньому має бути правильне розподілення програмного матеріалу на окремі заняття. Залежно від обсягу і складності його, а також важливості даних вправ для успішного вирішення освітніх, оздоровчих та виховних завдань встановлюється та кількість занять, яка потрібна для його засвоєння.

Перспективний план на місяць (квартал) є робочим (допоміжним) планом. Це планування дає можливість методично правильно розподілити програмний матеріал з фізичної культури на триваліший відрізок часу, а також поступово ускладнювати його, встановити певну наступність між заняттями та іншими організаційними формами. Цей план дає можливість встановити більш тісний контакт між вихователями, що працюють позмінно, та дозволяє забезпечити наступність у проведенні занять з фізичної культури [4].

Розподіляючи програмний матеріал у перспективному плані, необхідно пам'ятати про реалізацію дидактичних принципів: систематичності, послідовності, поступового ускладнення програмного матеріалу, повторення й правильного чергування видів рухів.

Информация о работе Шляхи підвищення ефективності занять з фізичного виховання для дітей дошкільного віку