Рефераты по философии

Анропоцентризм

20 Декабря 2013, реферат

Светской формой выражения нового мировоззрения является гуманизм. Идеалом этого мировоззрения выступает человек в его земном предназначении. Человек — центр бытия. Отношения человека с природой и Богом рассматриваются в рамках пантеистического понимания мира.
Особенности философии эпохи Возрождения
Эпоха Возрождения не приемлет авторитеты схоластической философии. Старый идеал презрения к земному миру уступает место идеалу человека с его земными проблемами, с его земной деятельностью, направленной на их разрешение.

Антик философия

03 Декабря 2013, реферат

«Антик философиясы» деген мың жылдан аса тарихы бар грек-рим философиясын білдіреді. «Антик» сөзінің латын тілінен аударғанда «көне» деген мағынаны білдіретінін ескерсек, бұл жалпы философиялық ой дамуының бастапқы кезеңін аңғартар еді. Алайда, қалыптасқан дәстүр бойынша антик дәуірі тек батыстық көне заманын білдіріп, осы грек-рим әлеміне қатысты айтылады. Ал, хронологиялық щеңберіне келетін болсақ, антик философиясын өзнің бастауын б.з.д. VІІ – VІ ғасырдан алып, ал оның аяқталуы б.з. 529 жылы император Юстинианның барлық христиандық емес философиялық мектептерді ресми түрде жаптырған датасымен байланыстырылады.

Антика мәдинеті

13 Октября 2012, реферат

«Антика» ұғымы Қайта өрлеу заманында пайда болды, бұл терминді итальяндықтар греко-рим мәдениетін анықтау үшін енгізді (латынның ежелгі деген сөзінен). Антика мәдениеті Европа мәдениетінің дамуында шығар нүкте болды. Ежелгі Греция адамды табиғаттың көркем де жетіліп жаратылған жаны, барлық заттар өлшемі ретінде ашты.

Антика философиясы

19 Февраля 2013, реферат

Антика философиясы» деген мың жылдан аса тарихы бар грек - рим философиясын білдіреді. «Антик» сөзінің латын тілінен аударғанда «көне» деген мағынаны білдіретінін ескерсек, бұл жалпы философиялық ой дамуының бастапқы кезеңін аңғартар еді. Алайда, қалыптасқан дәстүр бойынша антик дәуірі тек батыстық көне заманын білдіріп, осы грек-рим әлеміне қатысты айтылады. Ал, хронологиялық щеңберіне келетін болсақ, антик философиясын өзнің бастауын б.з.д. VІІ – VІ ғасырдан алып, ал оның аяқталуы б.з. 529 жылы император

Антика философиясы

07 Октября 2013, реферат

Антик философиясы тарихындағы ерекше орынды софистер алады. Әдетте, оларды теориялық тұрғыда тұрлаусыз, ақиқатқа жету жолындағы шынайылықтың орнына жеке мүддені ойлаушылар деп және тағы да басқа күналармен айыптайды. Шындығында софистика б.з.д. V ғасырдың екінші жартысындағы Грекия өміріне обьективті әлеуметтік, экономикалық, мәдени дамудың алғы шарттары мен келген феномен болып табылады. Софистер өз заманының талабын дұрыс ұғып, оған форма мен дауыс береді. Олар аға ұрпақтың дәстүрлі құныдылықтарымен қанағаттанбаған жастардың арасында үлкен табыс пен қолдауға ие болды. Оларды Сократпен қоса «грек ағартушылары» деп те атайды. Софистер дәстүрдің орнына рух еркіндігін жариялап, бұрынғы әлеуметтік кестені бұзып, оның орнына тәрбие мәселесін алдыңғы орынға қойды.

Антика философиясы

21 Октября 2013, реферат

«Антик философиясы» деген мың жылдан аса тарихы бар грек-рим философиясын білдіреді. «Антик» сөзінің латын тілінен аударғанда «көне» деген мағынаны білдіретінін ескерсек, бұл жалпы философиялық ой дамуының бастапқы кезеңін аңғартар еді. Алайда, қалыптасқан дәстүр бойынша антик дәуірі тек батыстық көне заманын білдіріп, осы грек-рим әлеміне қатысты айтылады. Ал, хронологиялық щеңберіне келетін болсақ, антик философиясын өзнің бастауын б.з.д. VІІ – VІ ғасырдан алып, ал оның аяқталуы б.з. 529 жылы император Юстинианның барлық христиандық емес философиялық мектептерді ресми түрде жаптырған датасымен байланыстырылады. А.С.Богомоловтың айтуынша оның ішіндегі үш ірі кезеңді айқындауға болады: антик фиософиясының қалыптасуы немесе Сократпен аяқталатын ерте классика; классикалық грек филсофиясы; эллиндік грек философиясы.

Антика философиясының кезеңденуі

12 Февраля 2015, контрольная работа

1. Антика философиясының кезеңденуі. Сократқа дейінгі философия.
2. Классикалық философия.
3. Эллинизм философиясы.

Антикалық пәлсапа

08 Октября 2013, реферат

Антикалық пәлсапа алғашқы қауымдық құрылыстың орнына құл иеленушілік құрылыс келген дәуірде өмірге келді.
Ертедегі Грекияның алғашқы философтары стихиялы материалистік бағытты ұстануымен ерекшеленеді. Олар бүкіл дүниені тұтастай алып қарап, әлемнің, дүниенің түп негізін, алғашқы бастамасын табуға тырысты. Антикалық философтарды «физиктер» деп атаған. Себебі, олар философиялық ойларын табиғат құбылыстарымен байланыстыра отырып тұжырымдаған. Мұндай философиялық пікірді философияда «натурфилософия» деп атайды.
Дүние қалай пайда болды, қалай жаратылды, ең бірінші не пайда болды деген сұраққа ерте грек ойшылдары жауап бере отырып, өз пікірлерін алға тартты.

Антикалық философия

21 Октября 2013, реферат

Біздің дәуірімізге дейінгі УІІ-УІ ғасырларда Эллада полистерінде (қала-мемлекет) қолөнер, сауда, ақшалай-заттық қатынастар жоғары қарқында дамып, осы себептердің негізінде өзіндік талап-мүдделері ерекшеленген әлеуметтік топтар пайда болды.Евпатридтердің билігінің орнына мемлекеттік тирандық, кейінірек келе, құлдық демократия түрлері дүниеге келді.

Антикалық философия

18 Ноября 2013, реферат

Философияның пайда болуы, оның дамуы белгілі логикаға сүйенеді. Мәселен, антик философиясы екі негізден туындайды: бірі - мифология, екіншісі - жаңа туындап келе жатқан ғылым. Орта ғасырда философия дінмен тығыз байланысты болды. ХV-ХVІ ғасырлардағы қайта өрлеу дәуірінде эстетикалық ой-пікірлердің әсері арқылы дамыды. Философия өзінің зерттейтін объектісін ерекше қарастырады. Мәселен, математик бірлік санын неше түрлі сарапқа салып, философтар болмасы солай сараптап, талдайтын болды. Ол ертедегі грек философиясы (б.з.б. VI ғ.) бұған дейінгі дағдыланған мифологиялық дүниетанымға қанағаттанбаған-дықтан басталды. Содан бастап арнайы ұстаздық ететін философтар шықты, сондай-ак, оның пікірін қабылдап, одан дәріс алатын Платон академиясы, Аристотель лицейі, Эпикур бауы (мектебі) деген оқу орындары болды, соған сәйкес жаңа ұғымдар қалыптасты.

Антикалық философия

11 Февраля 2014, доклад

Антикалық пәлсапа алғашқы қауымдық құрылыстың орнына құл иеленушілік құрылыс келген дәуірде өмірге келді.
Ертедегі Грекияның алғашқы философтары стихиялы материалистік бағытты ұстануымен ерекшеленеді. Олар бүкіл дүниені тұтастай алып қарап, әлемнің, дүниенің түп негізін, алғашқы бастамасын табуға тырысты. Антикалық философтарды «физиктер» деп атаған. Себебі, олар философиялық ойларын табиғат құбылыстарымен байланыстыра отырып тұжырымдаған. Мұндай философиялық пікірді философияда «натурфилософия» деп атайды.

Антиномии чистого разума

16 Апреля 2013, реферат

В самом деле, допустим, что мир не имеет начала во времени, тогда до всякого данного момента времени протекла вечность и, стало быть, прошел бесконечный ряд следующих друг за другом состояний вещей в мире. Но бесконечность ряда именно в том и состоит, что он никогда не может быть закончен путем последовательного синтеза. Стало быть, бесконечный прошедший мировой ряд невозможен; значит, начало мира есть необходимое условие его существования, что и требовалось доказать, во-первых.

Антитеза эмпиризма и рационализма. Понятия априорного и апостериорного знания

07 Апреля 2014, реферат

Эмпирики говорят, что только опыт суть познания явлений, а рационалисты убеждают нас, что все можно познать разумом
Эмпиризм (от греч. empeiria – опыт) – направление философии, ориентировавшееся на опытное естествознание, считало источником знания и критерием его истинности опыт, эксперимент.

Антична філософія

15 Мая 2013, лекция

Філософія як цілісність є породженням еллінського генія. Вона, функціонуючи у вигляді раціональних категорій, уможливила народження науки. Визнаючи це, ми визнаємо той величезний внесок, що зробили греки у формування цивілізації. Якщо не віддавати собі в цьому звіту, не можна зрозуміти як і під яким впливом західна цивілізація увібрала напрям цілком, відмінний від східного. Історично доведено, що східні народи, з якими греки вступали , в контакт, мали високу мудрість, засновану на релігійних переконаннях і космогонічних міфах. Але це не було філософською наукою, заснованою на розумі, «логосі».

Антична філософія

21 Сентября 2013, контрольная работа

Антична філософія (спершу грецька, а потім римська) охоплює більш ніж тисячолітній період із VI ст. до н. е. до VI ст. н. е., зародилася в стародавньогрецьких полісах (містах-державах) демократичної орієнтації і змістом, методами і метою відрізнялася від східних способів філософствування, міфологічного пояснення світу, притаманного ранній античній культурі. Формування філософського погляду на світ підготовлено стародавньогрецькою літературою, культурою (творами Гомера, Гесіода, гномічних поетів), де ставилися питання про місце і роль людини в універсумі, формувалися навички встановлення мотивів (причин) дій, а художні образи структурувалися відповідно до почуття гармонії, пропорцій та міри. Рання грецька філософія використовує фантастичні образи й метафоричну мову міфології.

Антична філософія

18 Декабря 2013, реферат

Філософія зародилась у Стародавній Греції близько 6 століття до н. е., як новий раціоналістичний спосіб бачення світу напротивагу міфологічному світогляду попередніх століть. У своєму становленні вона спиралася на старогрецьку міфологію у давньогрецьке мистецтво та поезію та на ті фізичні, математичні, астрономічні знання, які вже були накопичені попередніми цивілізаціями Середземномор'я.

Антична філософія

02 Апреля 2014, доклад

Усі основні ідеї та інституції, які складають сучасну західну цивілізацію, виникли протягом декількох століть в результаті зусиль давньогрецького народу. Право, демократія, мистецтво, наука, філософія — в тому значенні, як ми їх розуміємо сьогодні, з'явились саме в Давній Греції. Перші філософські вчення виникли близько 2 500 років тому в Індії, Китаї і Стародавній Греції. Однак тільки давньогрецька філософія являє собою цілком оригінальне, завершене явище, яке корінним чином вплинуло на західну цивілізацію. Індійська філософія мала епізодичний вплив на європейське мислення: в давнину — вірогідно, на Піфагора, в новий час — на Шопенгауера.

Антична філософія та її специфіка

29 Января 2015, реферат

У соціальному розвитку давньогрецького суспільства виділяють два періоди. Перший (гомерівська Греція), який тривав XII—VI ст. до н. е., характеризувався пануванням землеробської аристократії, патріархальними родовими відносинами. Те суспільство багатьма рисами було схоже на європейське ранньофеодальне.

Античная натурфилософия

06 Января 2014, контрольная работа

Известно, что наша цивилизация является дочерней по отношению к античности, поэтому античная философия выступает как предтеча современной философии.
Античная философия - это философия древних греков и древних римлян.
Она существовала с 6 века до нашей эры до 6 века нашей эры, т.е. около 1200 лет:
Начало - Фалес (625 - 547 г.г. до нашей эры) – конец – декрет императора Юстиниана о закрытии философских школ в Афинах (529 г. Нашей эры).

Античная наука

09 Января 2015, реферат

Что такое античная наука? Каковы основные признаки науки, отличающие ее от других видов материальной и духовной деятельности человека – ремесел, искусства, религии? Удовлетворяет ли этим признакам тот культурно-исторический феномен, который мы называем античной наукой? Если да, то была ли античная, в частности ранняя греческая наука, исторически первой формой науки или у нее были предшественники в странах с более древними культурными традициями – таких, как Египет, Месопотамия и т.д.? Если верно первое предположение, то каковы были «преднаучные» истоки греческой науки? Если же верно второе, то в каких отношениях находилась греческая наука с наукой своих старших восточных соседей? Имеется ли принципиальное различие между античной наукой и наукой Нового времени?

Античная политико-правовая мысль

12 Ноября 2014, доклад

Античная политико-правовая мысль оформилась и развивалась, как идеология свободных. Свобода – фундаментальная ценность, главная цель усилий и основной предмет забот древнегреческой политической теории и практики.
В процессе развития древнегреческой политической и правовой мысли ранние, во многом мифологические представления (Гомер и Гесиод) постепенно уступали место формировавшемуся философскому подходу (Пифагор, Гераклит, Демокрит), рационалистическим интерпретациям (софисты), логико-понятийному анализу (Сократ, Платон), и зачаточным формам эмпирико-научного (Аристотель) и историко-политического (Полибий) исследования государства и права.

Античная филослфия

18 Ноября 2014, контрольная работа

Анализ средств массовой информации и предпочтений читателей показывает, что на рубеже XX - XXI веков общество находится на подъёме интереса к античному наследию. По всему миру ведутся интенсивные археологические поиски, и их результаты немедленно становятся предметом внимания средств массовой информации и общественного обсуждения. С появлением первых государств и зарождением различных экономических форм государства в экономической жизни перед обществом возникло множество проблем. Их важность и актуальность сохраняется по сей день. С течением времени влияние античного наследия всё более крепло. Латынь продолжала оставаться языком учёных всего европейского мира, углублялось знакомство с греческим языком и греческими мыслителями. В XIX веке сложилась теория «греческого чуда» —

Античная философия

28 Мая 2012, контрольная работа

Понятие «античная философия» занимает очень важное место в курсе философии. Это первооснова, начало возникновения философии. Она дала толчок для образования современной философии, для возникновения взглядов и мировоззрения людей на мир и на себя.
В принципе эта тема достаточно изучена в литературе по философии. Как об основополагающей, о ней уже очень много написано и раскрыто ее содержание, на мой взгляд, достаточно полно и образно. Хотя конечно, нет ни одной науки, а философию можно по части отнести к науке, т. к. она имеет дело с понятиями, законами, принципами и теориями, которая ответила бы полностью на все вопросы и философия не исключение.

Античная философия

02 Июля 2012, творческая работа

Софисты — это условное наименование ряда древнегреческих мыс­лителей, живших в V — первой пол. IV в. до н.э.
Сыграли важную роль в развитии риторики (красноречия) и науки о языке (лингвистики), открытые ими софизмы (парадоксы) стали важнейшим стимулом для разработки логики.

Античная философия

01 Сентября 2012, контрольная работа

Античная философия – это философия древних греков и древних римлян. Она существует с 6 в. до н.э. до 6 в. н.э. около 1200 лет. Античная философия – исключительный вклад в развитие мировой цивилизации, ее роль чрезвычайно высока. Именно здесь зародились европейская культура и цивилизация, здесь начало западной философии, почти всех ее последующих школ идей и представлений, категорий, проблем. Во все времена, вплоть до сегодняшних дней, европейская наука, культура, философия возвращаются к античной философии как своему источнику и колыбели, образцу мышления.

Античная философия

13 Декабря 2012, контрольная работа

Спецификой древнегреческой философии в ее начальный период является стремление понять сущность природы, мира в целом, космоса. Главным вопросом древнегреческой философии был вопрос о первоначале мира. Философы искали то, из чего все произошло. Античные натурфилософы опираясь на существующие к тому времени знания, старались заглянуть дальше, – не просто описать видимые стороны реальности, а помыслить: что же такое бытие вообще, поэтому одной из первых проблем онтологии был вопрос об определении понятия бытие, а также поиск организующих принципов и начал бытия.

Античная философия

15 Декабря 2012, реферат

Античная философия представляет собой совокупность учений развивающихся в Древней Греции и Древнем Риме с VIв. до н.э. по VIв .н.э. Это целая историческая эпоха от формирования архаических полисов на ионийском италийском побережье до расцвета демократических Афин и последующего кризиса и крушения полиса ,перехода в Древнем Риме от республики к монархии. Обычно начало древнегреческой философии связывают с именем Фалеса Милетского(625-547гг. до н.э.) , конец-с декретом византийского императора Юстиниана о закрытии философских школ в Афинах(529г.н.э)

Античная философия

14 Января 2013, контрольная работа

Античная философия являет собой последовательно развивавшуюся философскую мысль и охватывает период свыше тысячи лет – с конца 7 в. до н.э. вплоть до 6 в. н.э. Несмотря на все разнообразие воззрений мыслителей этого периода, античная философия вместе с тем есть нечто единое, неповторимо оригинальное и чрезвычайно поучительное. Она развивалась, не изолировано – она черпала мудрость Древнего Востока,

Античная философия

29 Января 2013, реферат

Античная культура - уникальное явление, давшее общекультурные ценности буквально во всех областях духовной и материальной деятельности. Всего три поколения культурных деятелей, жизнь которых практически укладывается в классический период истории Древней Греции, заложили основы европейской цивилизации и создали образы для подражания на тысячелетия вперёд. Отличительные черты древнегреческой культуры: духовное многообразие, подвижность и свобода - позволили грекам достичь небывалых высот прежде народы подражать грекам, строить культуру по созданным ими образцам.

Античная философия

19 Марта 2013, контрольная работа

Диалектика – философское учение о всеобщих законах движения и развития природы, человеческого общества и мышления, научный метод познания вечно движущихся и изменяющихся явлений природы и общества, путем вскрытия внутренних противоречий и борьбы противоположностей, приводящих к скачкообразному переходу от одного качества в другое.