Методика викладання валеології

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Апреля 2014 в 15:56, доклад

Краткое описание

Мета курсу: Ознайомити студентів з основними складовими здоров’я
людини, встановити сутність здорового способу життя, надати майбутнім
вчителям необхідного мінімуму знань з теорії й практики формування,
збереження та зміцнення здоров’я. Озброїти вчителя початкових класів
технологіями навчання здорового способу життя

Прикрепленные файлы: 1 файл

Основи валеологii з методикою викладання.doc

— 342.50 Кб (Скачать документ)
Основи валеології з методикою викладання.
Пояснювальна записка

Мета курсу: Ознайомити студентів з основними складовими здоров’я людини, встановити сутність здорового способу життя, надати майбутнім вчителям необхідного мінімуму знань з теорії й практики формування, збереження та зміцнення здоров’я. Озброїти вчителя початкових класів технологіями навчання здорового способу життя

Завдання курсу:

  • Методичні: Формування фундаментальних концептуальних основ валеології, на яких базується цілісна система організації оздоровчих педагогічних технологій, спрямованих на формування ціннісного ставлення до власного здоров’я , дієвого підходу до його збереження і зміцнення, оптимальної організації навчання і праці, поведінкової стратегії, етичного відношення до себе, інших, оточуючого світу. Озброїти вчителів початкових класів технологіями навчання здорового способу життя.
  • Пізнавальні: Засвоїти комплекс валеологічний знань, переосмислити і усвідомити їх з точки зору професійного і життєвого досвіду; дати майбутнім вчителям початкових класів необхідну теоретичну і практичну підготовку щодо методики ознайомлення учнів з основами формування мотивації здорового способу життя.
  • Практичні. Створення стійкої мотивації до ведення здорового способу життя майбутніх педагогів, що дозволить їм у своїй професійній діяльності разом з фахівцями-валеологами здійснювати скоординований вплив на формування поведінкової оздоровчої стратегії і тактики підростаючого покоління.

Студенти повинні знати складові здоров’я людини; вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на здоров’я, позитивні та негативні тенденції його формування; сучасні підходи до характеристики фізичного здоров’я; шляхи впливу на здоров’я правильного харчування; особливості світогляду людини як валеологічної проблеми, методику проведення роботи, щодо формування, зміцнення та збереження здоров’я; уміти: діагностувати стан стомлення; запобігати настання перевтоми; проводити оздоровчу роботу, загартування; запроваджувати в життя основи раціонального харчування; сприяти підвищенню стійкості до стресів; проводити заходи, щодо формування, зміцнення та збереження здоров’я.

 

Програма курсу

Вступ до валеології. Валеологія як стратегія виживання в сучасному суспільстві. Причини і передумови виникнення валеології. Медицина і валеологія: реальні перспективи наукового а практичного вирішення проблем здоров’я населення.

Валеологія як наука і навчальний предмет. Сучасний стан вирішення питання методологічного забезпечення валеології як науки. Практика оздоровлення та набуття теоретичних знань у валеології. Основні завдання валеології як навчального предмету.

Історія пізнання людиною проблем власного здоров’я із стародавніх часів до наших днів. Розвиток науки про здоров’я від реліктових культур цивілізації до цивілізованих культур Месопотамії, Єгипту та Ізраїлю. Примітивна медицина реліктових культур. Медицина Месопотамії: особливості, розвиток і значення для сучасності. Лікування у стародавньому Єгипті. Погляди на проблеми здоров’я і нездоров’я людини та можливості лікування в Ізраїлі.

Стратегія оздоровлення народів Сходу та лікування в класичній Греції та Римі. Шляхи вирішення проблеми здоров’я людини у Стародавній Персії. Набутки медицини Стародавнього Китаю та їх значення для сучасності. Аюрведа – медицина Стародавньої Індії: витоки та внесок у сучасну науку про здоров’я. Відкриття зцілювачів Тибету та оцінка їх нащадками. Класична епоха: лікування в Греції. Значення для сучасності. Медицина в Римі: передумови розвитку і становлення, історичний внесок у практику лікування.

Внесок лікарів Середньовіччя та епохи відродження. Сучасний етап: можливості нової стратегії оздоровлення. Досягнення лікарів Середньовіччя у вирішенні проблем здоров’я людини. “Ера розуму і досліджень” (XVII –XIX ст.): культурні передумови й основні здобутки в галузі оздоровлення людини. Кінець ХХ ст. початок ХХІ ст.: проблеми, знахідки та пошуки шляхів вирішення питань здоров’я людини.

Проблеми здоров’я людини в сучасному суспільстві. Сутність людини та сенс її життя. Феноменальна природа людини. Людина в сучасному світі. Історичний розвиток уявлень про сутність людини і сенс її життя. Феномен людини, її природна, діяльна, предметна, мисленнєва та суспільна сутність. Людина, особистість та індивідуальність.

Біологічна, соціальна та психічна природа людини в контексті проблем її здоров’я. Біологічне і соціальне в процесі становлення людини як суспільної істоти. Взаємовплив біологічного і соціального у психічному розвитку індивіда. Взаємозв’язок біологічного і психічного в людини у прояві механізмів впливу емоцій на тілесні функції. Особиста позиція і роль учителя у створенні поведінкової стратегії людини на збереження власного здоров’я.

Біологічна програма людини. Довголіття і старіння. Старіння як етап спадкової програми людини. Зміни функціональної діяльності деяких систем організму в процесі старіння. Продовження життя в експерименті. Загальні відомості про довголіття. Критерії віку.

Сучасний стан здоров’я населення України. Антропічні порушення біосфери Землі і здоров’я людини. Здоров’я як складова особистого інтересу людини в умовах інформаційного суспільства. Особливості захворюваності населення України: а) загальні тенденції і детермінанти здоров’я населення України; б) основні показники захворюваності підлітків; в) інвалідизація населення України; г) професійні захворювання.

Здоровий спосіб життя як шлях формування і зміцнення здоров’я сучасної людини. Відмінності людського способу життя від тваринного. Сутність здорового способу життя людини та умови його формування. Здоровий спосіб життя в традиціях українського народу. Роль мотивації і установок сучасної людини у формуванні основ здорового способу життя. здоров’я

Здоров’я дитини – ключ до здоров’я дорослої людини. Здоров’я дитини та шляхи його формування, збереження і зміцнення. Здоров’я дитини як індивідуальна і суспільна проблема. Підготовка дівчаток до материнства.

Генетичні аспекти здоров’я. Медико-генетичне консультування. Спадкова зумовленість фізичного здоров’я людини. Спадкові хвороби. Медико-генетичне консультування.

Профілактика основних захворювань дітей в ембріональному періоді. Здоров’я дитини як світова проблема, шляхи її вирішення. Методи виявлення і попередження можливих аномалій розвитку дитини в ембріональний період: а) пренатальний період; вродженні порушення відомої генетичної етіології (хромосомні аномалії, помилки метаболізму, хвороби ізоімунізації за групами крові); вроджені порушення зумовлені недостатністю харчування. Токсикози вагітності, передчасні пологи та заходи щодо їх запобігання. Характер протікання вагітності при вживанні героїну, алкоголю і при тютюнопалінні.

Наслідки дитячих інфекційних захворювань та їх профілактика. Характер інфекційних захворювань сучасної людини. Основні інфекційні хвороби, якими хворіють діти: а) інфекції дихальних шляхів: інфекції які впливають на центральну нервову систему: інфекції, які впливають на слух, інфекції, які впливають на зір.

Валеологічні основи догляду за новонародженою і грудною дитиною значення першого року життя для формування фундаменту здоров’я дорослої людини. Розвиток основних систем органів дитини першого року життя. Захисні функції новонародженої і грудної дитини. Деякі перехідні стани у новонароджених.

Здоров’я школяра: негативні і позитивні тенденції. Особливості розумової праці. Розумова і фізична працездатності дитини. Стомлення, його фізіологічна сутність і діагностика. Педагогічні основи подолання ранньої втоми. Перевтома як патологічний стан, заходи щодо її запобігання та режим дня школяра.

Фізичне здоров’я індивіда. Фізичне здоров’я індивіда та його кількісна діагностика. Фізичне здоров’я, його сутність. Сучасні підходи до визначення кількісних характеристик фізичного здоров’я. Функціональні проби оцінки фізичної працездатності. Методи самооцінки деяких фізичних станів людини.

Сутність і роль оздоровчого тренування у зміцненні здоров’я людини. Оздоровче фізичне тренування: показання і протипоказання до його використання. Принципи, методи і засоби оздоровчого фізичного тренування. Дозування фізичного навантаження в оздоровчому тренуванні. Обсяг, кратність і структура оздоровчого тренування. Контроль адекватності і ефективності оздоровчого тренування.

Оздоровче тренування дітей і підлітків як шлях формування і зміцнення фізичного здоров’я. Оздоровче тренування дітей і підлітків, його особливості і умови проведення. Фізичне виховання дітей дошкільного віку. Фізична активність і оздоровче тренування дітей молодшого шкільного віку. Умови збільшення функціональних резервів дітей середнього і старшого шкільного віку шляхом фізичних занять.

Фізична культура і загартовування у підтримці фізичного здоров’я людини. Фізична культура і фізичне виховання. Природа як джерело фізичного розвитку людини і загартовування. Процедури загартовування, їх фізіологія. Форми і види оздоровчої роботи засобами фізичної культури.

Біологічні ритми і здоров’я людини. Біологічні ритми в живих системах. Біологічні ритми як система адаптації. Класифікація ритмічних процесів: а) циркадний, або добовий ритм; б) цикл сон/неспання як прояв циркадного ритму; в) тижневі біоритми; г) місячні біоритми; д) річні, або сезонні біоритми. Десинхроноз і можливості його профілактики. Біоритм і здоров’я.

Застосування методу фітопрофілактики у практиці оздоровлення людського організму. Сутність фітопрофілактики, її значення у зміцненні здоров’я людини. Біохімічна характеристика фармакологічних і цілющих властивостей рослин. Форми лікарських засобів та принципи їх приготування. 

Харчування і здоров’я. Проблема харчування в минулому і в нинішній час. Проблема харчування в минулому. Шлях до здоров’я через правильне харчування в наші дні. Клімат і харчування.

Фізіологія процесу травлення. Хімічні складові організму. Процес травлення, обмін речовин. Практичні рекомендації щодо нормалізації роботи шлунково-кишкового тракту.

Роль білків, жирів і вуглеводів у харчуванні людини. Білки як необхідна складова частина харчування людини, їх характеристика. Жири, їх біологічна цінність для організму людини. Холестерин. Вуглеводи, їх характеристика та значущість для підтримання нормального рівня життєдіяльності людини.

Вітаміни і здоров’я людини. Біологічна роль вітамінів у харчуванні людини. Основні харчові джерела вітамінів. Гіпо- і авітаміноз: причини виникнення і шляхи профілактики. Вітаміни у нашому повсякденному харчуванні.

Мінеральні елементи та вода в харчуванні людини. Фізіологічне значення мінеральних елементів. Мікроелементи в харчуванні людини. Мікроелементи та способи збагачення ними організму людини. Значення води у харчуванні. Оздоровчі і шкідливі напої.

Стан харчування населення України та шляхи його поліпшення. Характеристика стану харчування жителів України. Політика українського уряду в галузі харчування. Основи раціонального харчування.

Сучасні теорії харчування. Короткий огляд найпопулярніших оздоровчих дієт. Сучасні уявлення про раціональне поєднання продуктів у харчуванні. Деякі рекомендації дієтологів щодо вживання пророслої пшениці.

Народні традиції харчування. Господарська основа харчування українців. Традиційні страви української кухні. Вплив християнства на становлення національних традицій харчування українців. 

Екологія та здоров’я. Екологічні аспекти здоров’я і хвороби людини. Характер впливу чинників навколишнього середовища на здоров’я людини. Генетичні наслідки забруднення навколишнього середовища. Онкологічні захворювання та їх зв’язок з екологічними особливостями середовища проживання. Профілактика онкозахворювань. Радіаційне забруднення навколишнього середовища та його вплив на здоров’я людини. Народні засоби профілактики і подолання променевої хвороби.

Зумовленість стану здоров’я дітей та дорослих географічними та кліматичними умовами України. Сучасна еколого-географічна ситуація в Україні. Вплив техногенних факторів на здоров’я населення.

Антропічне забруднення навколишнього середовища. Основні джерела антропічного забруднення та методи їх визначення. Кислотні дощі та їх вплив на здоров’я людини. Негативний вплив на здоров’я людини антропічних порушень біосфери Землі.

Алергія, її причини, клініка і профілактика. Поняття про алергію і алергени. Історія вивчення алергічних хвороб. Алергени: їх класифікація і роль у виникненні алергічних хвороб. Суть алергічних реакцій в організмі людини. Роль спадковості у виникненні алергії. Клінічні прояви алергічних захворювань поширення алергічних хвороб і їх профілактика. 

Основи психічного здоров’я. Психічне здоров’я індивіда як складова досконалого здоров’я. Психічне здоров’я – шлях до щастя і довголіття. Нервова система як матеріальна основа психіки людини. Психоемоційні перевантаження, фактори їх виникнення. Стрес як неспецифічний адаптаційний процес. Психологія і концепція стресу. Індивідуальні відмінності реагування людей на стрес.

Саморегуляція діяльності як фактор організації здорового способу життя. Саморегуляція: визначення і сутність. Саморегуляція як біологічне явище. Структура саморегуляції діяльності. Аспекти саморегуляції діяльності.

Психологічні методи підвищення стійкості до стресів. Методи психічної саморегуляції: релаксаційно-дихальна гімнастика; релаксація (розслаблення); йога; аутогенне тренування; медитація. Методи психологічної корекції.

Роль загальнозміцнюючих засобів у формуванні психічного здоров’я. Харчування і емоційна напруга. Роль фізичної активності у зміцненні нервової системи. Нормалізація сну. Народні засоби зняття нервово-емоційної напруги.

Информация о работе Методика викладання валеології