Аналіз фінансової стійкості підприємства фермерського господарства “Арабелла”

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Марта 2014 в 21:16, курсовая работа

Краткое описание

У країні, через різні причини і, зокрема, із-за слабкої адаптації галузі до ринкових умов, продовжується спад сільськогосподарського виробництва. Негативний вплив на фінансовий стан сільськогосподарських підприємств надає неадекватне зростання цін на сільськогосподарську продукцію і матеріально-технічні ресурси, споживані сільськими виробниками, недостатнє фінансування галузі. Раніше діяла в країні централізована система закупівель. В даний час сільськогосподарські підприємства позбавлені гарантованого ринку збуту. Господарствам доводиться укладати договори з переробними підприємствами. Їх мета тепер полягає в тому, як найвигідніше продати проведену продукцію. Від ефективності збуту значною мірою залежить фінансовий стан господарства.

Содержание

Вступ ___
1 Організаційно-економічна характеристика підприємства ___
1.1 Місце розташування, природні і економічні умови ___
1.2 Розмір підприємства, його спеціалізація і організаційна
структура ___
1.3 Основні економічні показники господарської діяльності ___
2 Аналіз фінансової стійкості підприємства ___
2.1 Значення і задачі аналізу ___
2.2 Аналіз складу, структури основних засобів та джерел їх
утворення ___
2.3 Аналіз наявності і забеспеченості джерелами власних і
прирівняних до них оборотних засобів ___
2.4 Аналіз ліквідності балансу ___
2.5 Аналіз і оцінка фінансової стійкості підприємства ___
2.6 Визначення резервів, спрямованих на покращення фінансової
стійкості ___
Висновки і пропозиції ___
Список використаних джерел ___
Додатки

Прикрепленные файлы: 1 файл

Зм_ст.doc

— 803.50 Кб (Скачать документ)

 

  Отже за результатом досліджень виявлено, що фермерське господарство “Арабелла” вважати протягом останніх трьох років можна.  Крім того, спостерігається тенденція до зростання всіх показників, які підлягали аналізу.

Коефіцієнт співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованості показує, що у 2006 році підприємство на 1 грн. дебіторської заборгованості залучало 0,07 грн. кредиторської, у 2004 році – аж 8,0 грн. Тобто при недостатності власного капіталу підприємство використовувало у господарському обороті кредиторську заборгованість. Коефіцієнт співвідношення активів у 2006 році становить 1,15, що вище рекомендованого значення на 0,15.

Тобто підводячи загальний підсумок за усіма вище наведеними розрахунками можемо зробити висновок, що баланс підприємства є ліквідним. Йому вистачає власних джерел фінансування для формування оборотних активів. Крім того, протягом 2004-2006 років господарство є платоспроможним.

 

2.5. Аналіз і оцінка фінансової  стійкості підприємства

 

Оцінка фінансової стійкості підприємства має на меті об¢єктивний аналіз величини та структури активів і пасивів підприємства і визначення на цій основі міри його фінансової стабільності й незалежності, а також відповідності фінансово-господарської діяльності підприємства цілям його статутної діяльності. [14, с. 311]

Узагальнюючим показником фінансоої незалежності є надлишок або нестача джерел фінансування для формування запасів, який визначають як різницю між величиною джерел покриття та величиною запасів. Вартість запасів порівнюють послідовно із наявністю власного оборотного капіталу, довгостроковими зобов¢язаннями та короткостроковими кредитамита позиками. Відповідно до забеспеченості запасів , згаданими варіантами фінансування розрізняють чотири типа фінансової стійкості.

1) абсолютна стійкість – цей  тип фінансової ситуації зустрічається  рідко та вказує, що для забеспечення  запасів достатньо власного оборотного капіталу, платоспроможність підприємства гарантовано;

2) нармальна сійкість – для  забеспечення запасів залучають  власний (постійний) капітал та довгострокові  кредити та позики, платоспроможність  гарантована;

3) передкризовий (критичний) стан – для забеспечення запасів крім власного оборотного каіталу та довгострокових кредитів і позик залучають короткострокові кредити та позики, платоспроможність порушено, але є можливість її відновити за рахунок скорочення дебіторської заборгованості, прискорення оборотності запасів;

4) кризовий фінансовий стан –  для забеспечення запасів, не  вистачає зазначених джерел їх  фінансування, підприємству загрожує  банкрутство, поновлення запасів  відбувається за рхунок коштів, які сформувалися за рахунок  уповільнення оборотності кредиторської заборгованості.

При оцінці потрібно враховувати, що:

- Якщо Е1, Е2, Е3 > 0 – то фермерське господарство має абсолютну фінансову стійкість;

- Якщо Е1< 0, Е2 > 0, Е3 > 0 – то підприємство має нормальну фінансову стійкість;

- Якщо Е1< 0, Е2 < 0, Е3 > 0 – то підприємство має нестійке фінансове положення;

- Якщо Е1< 0, Е2 < 0, Е3 < 0 – то підприємство має кризовий фінансовий стан.

Розрахунок узагальнюючих показників фінансової стійкості підприємства представлено у таблиці 2.10.

 

Таблиця 2.10.

Узагальнюючі показники фінансової стійкості ФГ “Арабелла”

(станом на кінець року), тис. грн.

 

Показники

2004 рік

2005 рік

2006 рік

Відхилення (+,-) 2006 року від:

2004 року

2005 року

Наявність власного оборотного капіталу для формування запасів (Н1)

97,0

95,0

195,0

   

Наявність власного оборотного капіталу, довгострокових кредитів та позик для формування запасів (Н2)

97,0

95,0

259,0

+162,0

+164,0

Наявність власного оборотного капіталу, довгострокових, короткострокових кредитів та позик для формування запасів (Н3)

97,0

95,0

259,0

+162,0

+164,0

Запаси (Н4)

80,0

89,0

152,0

+72,0

+63,0

Надлишок (+) нестача (-) власного оборотного капіталу для формування запасів (Е1)

+17,0

+6,0

+43,0

+26,0

+37,0

Надлишок (+) нестача (-) власного оборотного капіталу, довгострокових кредитів та позик для формування запасів(Е2)

+17,0

+6,0

+107,0

+90,0

+101,0

Надлишок (+) нестача (-) власних оборотних, довгострокових, короткострокових кредитів та позик  для формування запасів(Е3)

+17,0

+6,0

+107,0

+90,0

+101,0

Запас стійкості фінансового стану, днів

56,2

13,67

131,92

+75,72

+118,25

Надлишок (+), нестача(-) джерел фінансування на 1 грн. запасів, грн.

+0,21

+0,07

+0,7

+0,49

+0,63

Номер типу фінансової ситуації відповідно класифікації

абсолютна фінансова стійкість

абсолютна фінансова стійкість

абсолютна фінансова стійкість

-

-


 

Враховуючи показники фінансової стійкості, розраховані у таблиці 2.10., фінансовий стан підприємства оцінююється як абсолютна фінансова стійкістьта протягом періоду, що аналізується, він не змінився. Надлишок джерел фінансування становив 13,67 та 131,92 дні або 0,07 та 0,7 грн на 1 грн. запасів. Причому спостерігається стійка тенденція до ще більшого покращення показників забеспеченості запасів. Якщо на кінець 2004 року надлишок власного оборотного капіталу для фінансування запасів становив 17,0 тис. грн., то до кінця року він зріс ще на 26,0 тис. грн. або 75,72 днів. 

Далі зробимо оцінку стійкості фінансового стану підприємства за наведеними показниками, де у розрахунках В – ряд. 035 форми № 2. Розрахунки наведені у таблиці 2.11.

 

Таблиця 2.11.

Оцінка стійкості фінансового стану підприємства

 

Тип сталості

Коефіцієнт забеспеченості запасів

Надлишок (+) нестача (-) коштів, тис. грн.

Запас стійкості фінансового стану, дні

Надлишок (+), нестача (-) коштів на 1 грн запасів, грн.

Абсолютний

Н1 : Н4 >1

Е1>0

(Е1 * 360) : В >0

Е1 : Н4>0

Нормальний

Н2 : Н4 =1

Е2> 0

(Е2 * 360) : В >0

Е1 : Н4>0

Передкризовий

Н3 : Н4 =1

Е3> 0

(Е3 * 360) : В >0

Е1 : Н4>0

Кризовий

Н3 : Н4 <1

Е3< 0

(Е3 * 360) : В <0

Е1 : Н4<0

Розрахунки показників по підприємству

2004 рік

Абсолютний

1,2125>1

17,0>0

56,1>0

0,2125>0

Нормальний

1,2125>1

17,0>0

56,1>0

0,2125>0

Передкризовий

1,2125>1

17,0>0

56,1>0

0,2125>0

Кризовий

1,2125>1

17,0>0

56,1>0

0,2125>0

2005 рік

Абсолютний

1,0674>1

6,0>0

13,67>0

0,0674>0

Нормальний

1,0674>1

6,0>0

13,67>0

0,0674>0

Передкризовий

1,0674>1

6,0>0

13,67>0

0,0674>0

Кризовий

1,0674>1

6,0>0

13,67>0

0,0674>0

2006 рік

Абсолютний

1,2829>1

43,0>0

53,01>0

0,2829>0

Нормальний

1,7039>1

107,0>0

131,92>0

0,2829>0

Передкризовий

1,7039>1

107,0>0

131,92>0

0,2829>0

Кризовий

1,7039>1

107,0>0

131,92>0

0,2829>0


 

Отже, за розрахунками стверджуємо, що фермерське господарство “Арабелла” має абсолютно стійкий фінансовий стан та забеспечене стабільними джерелами фінансування поточної фінансово-господарської діяльності. І, в першу чергу, має надлишок власного оборотного капіталу для покриття найбільш мобільної частини активів – запасів.

Фінансову стійкість підприємства характеризують також фінансові коефіцієнти. У таблиці 2.12. наведено розрахунок часткових показників фінансової стійкості підприємства.

 

Таблиця 2.12.

Часткові показники фінансової стійкості підприємства

 

Показники

2004 рік

2005 рік

2006 рік

Відхилення 2006 р. (+,-) від:

2004 року

2005 року

Коефіцієнт економічної незалежності

0,934

1,0

0,857

-0,08

0,14

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу

0,066

0,0

0,143

+0,08

+0,143

Коефіцієнт фінансової залежності

1,071

1,0

1,167

+0,096

+0,167

Коефіцієнт фінансування

14,063

-

6,0

-8,063

+6,0

Коефіцієнт заборгованості

0,071

0,0

0,167

+0,096

+0,167

Коефіцієнт забеспеченості запасів

0,988

1,067

1,704

+0,716

+0,637

Коефіцієнт забеспеченості оборотних активів

0,832

1,0

0,974

+0,142

-0,026

Коефіцієнт реальної вартості основних засобів у валюті балансу

0,531

0,630

0,465

-0,066

-0,165

Коефіцієнт реальної вартості основних засобів і запасів у валюті балансу

0,863

0,977

0,771

-0,092

-0,206

Коефіцієнт маневреності

0,351

0,370

0,608

+0,257

+0,238

Коефіцієнт інвестування

1,758

1,586

1,844

+0,086

+0,258

Коефіцієнт маневреності власного оборотного капіталу

1,013

0,937

0,587

-0,426

-0,350

Коефіцієнт покриття запасів

1,213

1,067

1,283

+0,07

+0,216

Коефіцієнт фінансової стійкості (І)

0,934

1,0

0,986

+0,052

-0,014

Коефіцієнт короткострокової заборгованості

1,0

-

0,1

-0,9

+0,1

Коефіцієнт фінансової стійкості (ІІ)

14,063

-

60,857

+46,794

+60,857

Коефіцієнт нагромадження амортизації

0,180

0,194

0,180

0,0

-0,014

Коефіцієнт придатності основних засобів

0,821

0,806

0,816

-0,005

+0,01

Коефіцієнт фінансового левериджу

-

-

0,150

+0,150

+0,150

Коефіцієнт покриття відсотка

-

9,0

10,1

+10,1

+1,1


 

Розрахована система показників свідчить про те, що ФГ Науково-дослідний випробний полігон “Арабелла” набуває економічну незалежність та зменшується його фінансова залежність від зовнішніх джерел фінансування але станом на 2006 рік ці показники трохи погіршились. Впродовж періоду, що аналізується, коефіцієнт концентрації позикового капіталу зріс з 0,066 в 2004 році до 0,143 в 2006 році. Правильність цього висновку підтверджує і зміна коефіцієнту фінансової залежності. Значення цього показника станом на кінець 2006 рокузросло проти 2004 року, але не перевищило оптимального значення, прийнятого в міжнродній практиці (тобто <2,0).

Підприємство має задовільну структуру майна, яким володіє, адже допустиму частку у валюті балансу станом на 2006 рік займають основні засоби. З одного боку це пояснується специфікою діяльності фермерського господарства, з іншого – значення коефіцієнта реальної вартості основних засобів у валюті балансу не перевищує нормативне та у 2006 році складає 0,465 (до 50%).  

Підприємство відчуває недостатність оборотних активів  для здійснення господарсько-фінансової діяльності. Основою для такого твердження є розмір та тенденція зміни кофіцієнту реальної вартості основних засобів і запасів у валюті балансу у порівнянні  з аналогічними значеннями  коефіцієнта реальної вартості основних засобів.

 Про раціональність розподілу  та ефективність використання  власного оборотного капіталу  свідчить також значення коефіцієнта  маневреності та коефіцієнта  маневреності власного оборотного капіталу. При оптимальному значенні цього коефіцієнта більше за 0,5, станом на кінець 2006 року воно становить 0,608, що ще раз підтверджує зроблені висновки стосовно задовільності структури майна та капіталу підприємства, а саме:

  • частка оборотних активів перевищує 50 % (від загальної вартості майна);
  • частка позикового капіталу нижча за 50 % (від валюти балансу);
  • позиковий капітал лише на 14,3 %  сформований за рахунок кредиторської заборгованості товарного характеру;
  • зростає розмір власного оборотного капіталу, який є одним із основних джерел фінансування діяльності.

Таким чином, результати аналізу дозволяють зробити висновок про наявність нормального фінансового стану , на що вказує розмір та тенденція зміни основних фінансових коефіцієнтів (рис. 2.1.)

 

Рис. 2.1. Динаміка показників фінансової стійкості підприємства

 

Слід пам¢ятати , що в умовах ринкових відносин забеспечення фінансової стійкості підприємства є однією з найбільш важливих проблем, оскільки недостатня фінансова стійкість може привести до неплатоспроможності і відсутності у підприємстві коштів для розвитку.

Информация о работе Аналіз фінансової стійкості підприємства фермерського господарства “Арабелла”