Аналіз фінансової стійкості підприємства фермерського господарства “Арабелла”

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Марта 2014 в 21:16, курсовая работа

Краткое описание

У країні, через різні причини і, зокрема, із-за слабкої адаптації галузі до ринкових умов, продовжується спад сільськогосподарського виробництва. Негативний вплив на фінансовий стан сільськогосподарських підприємств надає неадекватне зростання цін на сільськогосподарську продукцію і матеріально-технічні ресурси, споживані сільськими виробниками, недостатнє фінансування галузі. Раніше діяла в країні централізована система закупівель. В даний час сільськогосподарські підприємства позбавлені гарантованого ринку збуту. Господарствам доводиться укладати договори з переробними підприємствами. Їх мета тепер полягає в тому, як найвигідніше продати проведену продукцію. Від ефективності збуту значною мірою залежить фінансовий стан господарства.

Содержание

Вступ ___
1 Організаційно-економічна характеристика підприємства ___
1.1 Місце розташування, природні і економічні умови ___
1.2 Розмір підприємства, його спеціалізація і організаційна
структура ___
1.3 Основні економічні показники господарської діяльності ___
2 Аналіз фінансової стійкості підприємства ___
2.1 Значення і задачі аналізу ___
2.2 Аналіз складу, структури основних засобів та джерел їх
утворення ___
2.3 Аналіз наявності і забеспеченості джерелами власних і
прирівняних до них оборотних засобів ___
2.4 Аналіз ліквідності балансу ___
2.5 Аналіз і оцінка фінансової стійкості підприємства ___
2.6 Визначення резервів, спрямованих на покращення фінансової
стійкості ___
Висновки і пропозиції ___
Список використаних джерел ___
Додатки

Прикрепленные файлы: 1 файл

Зм_ст.doc

— 803.50 Кб (Скачать документ)
ЗМІСТ

 

Вступ                                                                                                      ___

1 Організаційно-економічна  характеристика підприємства                 ___                                                                                              

1.1 Місце розташування, природні і економічні умови                        ___

1.2 Розмір підприємства, його спеціалізація і організаційна

   структура                                                                                                        ___

1.3 Основні  економічні показники господарської  діяльності               ___

2 Аналіз фінансової  стійкості підприємства                                          ___

2.1 Значення і задачі  аналізу                                                                  ___                                

2.2 Аналіз складу, структури  основних засобів та джерел  їх 

утворення                                                                                                       ___                

2.3 Аналіз наявності  і забеспеченості джерелами власних  і     

   прирівняних до  них оборотних засобів                                                          ___                                                   

2.4 Аналіз ліквідності  балансу                                                               ___

2.5 Аналіз і оцінка фінансової стійкості підприємства                                  ___

2.6 Визначення резервів, спрямованих на покращення фінансової 

   стійкості                                                                                                          ___                             

Висновки і пропозиції                                                                             ___

Список використаних джерел                                                                 ___

Додатки                                                                                                   ___

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

 У країні, через різні причини  і, зокрема, із-за слабкої адаптації галузі до ринкових умов, продовжується спад сільськогосподарського виробництва. Негативний вплив на фінансовий стан сільськогосподарських підприємств надає неадекватне зростання цін на сільськогосподарську продукцію і матеріально-технічні ресурси, споживані сільськими виробниками, недостатнє фінансування галузі. Раніше діяла в країні централізована система закупівель. В даний час сільськогосподарські підприємства позбавлені гарантованого ринку збуту. Господарствам доводиться укладати договори з переробними підприємствами. Їх мета тепер полягає в тому, як найвигідніше продати проведену продукцію. Від ефективності збуту значною мірою залежить фінансовий стан господарства.

У ринкових умовах виключно велика роль фінансової стійкості господарства. Це пов¢язано з тим, що ринкові умови вимагають від підприємств збільшення ефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції та послуг на основі втілення досягнень науково-технічного прогресу, ефективність форм господарювання та керування підприємством. Отже, фінансова стійкість господарства характеризує стабільність фінансового стану господарства, яка забеспечується високою часткою власного капіталу у загальній сумі використовуваних фінансових засобів. Фінансова стійкість господарства тісно пов'язано із перспективною його платоспроможністю. Її аналіз дає змогу визначити фінансові можливості підприємства на відповідну перспективу. Фінансова стійкість відбиває рівень ризику діяльності господарства та його залежність від позикового капіталу, що грає дуже важливу роль в умовах сьогодення.

Методологія аналізу фінансово-господарського стану підприємства створена і розкрита у роботах Є.С.Стоянової, А.Д. Шеремета, Е. Хелферта, Ж. Рішара, Л. М. Павлової, І. Т. Балабанова, Д. Міддлтона та багатьох інших вітчизняних і зарубіжних економістів.

Об¢єктом дослідження фінансової стійкості (платоспроможності) у даній курсовій роботі виступає фермерське господарство Науково-дослідний випробний полігон “Арабелла” Запорізької області Приазовського району.

Предметом фінансового аналізу є дані балансу, що характеризують структуру джерел фінансування ресурсів господарства, ступінь фінансової стійкості та незалежності господарства від зовнішніх джерел фінансування діяльності.

Метою аналізу фінансової стійкості виступає інформаційне забеспечення прийняття рішень, на які істотно впливають фактичні та прогнозовані дані про фінансову стійкість господарства. Виходячи з цього метою даної курсової роботи є вивчення методики оцінки фінансових результатів діяльності фермерського господарства “Арабелла”.

Основним завданням аналізу фінансової стійкості є оцінка величини і структури активів та пасивів. Це необхідно для того, щоб дати відповідь на на питання:

  • чи фінансово залежне господарство від зовнішніх джерел фінансування?
  • зростає чи знижується рівень цієї залежності?
  • чи є структура балансу задовільною?
  • чи відповідає стан активів та пасивів фермерського господарства

завданням його фінансово-господарської діяльності?

Інфрмаційною базою для написання курсової роботи використані дані балансу (Форма 1), звіту про фінансові результати (Форма 2), звіту про рух грошових коштів (Форма 3), звіту про власний капітал (Форма 4), дані статистичної звітності. Використані дані охоплюють період з 2004 року по 2006 рік.

Курсова робота складається із вступу, трьох розділів, висновків та пропозицій та переліку використаних джерел (24 найменування), додатків. Також робота містить 30 таблиць, 5 рисунків і складається з 53 сторінок комп¢ютерного тексту.

 

РОЗДІЛ 1

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА підприємства

 

    1. Місце розташування, природні і економічні умови

 

ФГ Науково-дослідний випробний полігон “Арабелла” зареєстровано Приазовською районною державною адміністрацією 25.10.1993 року. Юридична адреса: Запорізька область, с. Ботієво, Приазовський район, вул. Леніна 175. Виробнича діяльність підприємства включає вирощування та реалізацію сільськогосподарської продукції.

Учасники господарства – фізичні особи в кількості чотирьох чоловік, які не мають частку в статутному капіталі. Керівником ФГ Науково-дослідний випробний полігон “Арабелла” є Перков Олег Петрович. Середньооблікова чисельність робітників – 4 людини. Сучасне сільське господарство не можливо без використання складної техніки, площ для зберігання продукції і автотранспорту для потреб господарства.

ФГ Науково-дослідний випробний полігон “Арабелла” має укомплектований машинно-тракторний парк, що дозволяє власними силами проводити повний цикл сільськогосподарських робіт, а також надавати послуги з обробки, оранці грунту господарствам району.

  Згідно довідки ДНІ від 18.09.2006 року ФГ Науково-дослідний випробний  полігон “Арабелла” не має  заборгованості перед бюджетом.

 

    1. . Розмір підприємства, його спеціалізація і організаційна структура

 

Аналіз майна підприємства має важливе значення, так як для його величини та структури залежать обсяги діяльності, соціально-економічний розвиток господарюючого суб¢єкту, рівень платоспроможності, ліквідності та фінансова сталість.

Майно підприємства може бути використане у внутрішньому обороті або поза його межами, тобто, іммобілізованим в дебіторську заборгованість, вкладеним в цінні папери або залученим в оборот інших підприємств у вигляді інвестицій.

Розміри виробництва фермерського господарства Науково-дослідний випробний полігон “Арабелла” наведені у таблиці 1.1.

 

Таблиця 1.1.

  Розміри виробництва господарства

 

Показники

2004 рік

2005 рік

2006 рік

Відхилення 2006 року від 2004 року:

+;-

%

Валова продукція сільського господарства в порівняльних цінах 2000 р., тис. грн.

75,2

145,1

225,1

+149,9

в 3 р

Валова продукція в поточних цінах, тис. грн.

40,0

81,0

119,0

+79,0

в 3 р

Товарна продукція в цінах реалізації звітного року, тис. грн.

131,0

158,0

292,0

+161,0

в 2,2 р

Площа сільськогосподарських угідь, га

150,0

250,0

394,0

+244,0

в 2,6 р

Площа ріллі, га

150,0

250,0

394,0

+244,0

в 2,6 р

Площа посівів, га.

120,0

200,0

350,0

+230,0

в 3 р

Кількість робітників, зайнятих в с.-г. виробництві, чол.

2

3

4

+2

в 2 р

Прямі витрати праці, тис. люд.-год.

4,0

6,0

8,0

+4,0

в 2 р

Виробничі витрати, тис. грн.

40,0

81,0

119,0

+79,0

в 3 р

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

35,0

32,0

109,0

+74,0

в 3,1 р

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.

109,0

158,0

292,0

+183,0

в 2,7 р

Фінансові результати від операційної діяльності, тис. грн.

35,0

36,0

121,0

+86,0

в 3,5 р

Вартість основних засобів, тис. грн.

116,5

145,0

196,5

+80,0

168,7

Вартість оборотних засобів, тис. грн.

73,0

95,0

180,5

+107,5

в 2,5 р

Сума активів, тис. грн.

241,0

257,0

497,0

+256,0

в 2,1 р


 

Аналізуючи дані таблиці 1.1. можна спостерігати тенденцію зростання площі сільськогосподарських угідь, так, якщо у 2004 році площа складала 150,0 га, то у 2006 році – вже 394,0 га. Також розширюється штат робітників зайнятих на сільськогосподарському виробництві з двох осіб (у 2004 році) до 4 осіб (у 2006 році).

Дані таблиці показують, що у звітному році підприємством отримано121,0 тис. грн. чистого прибутку. За останні роки сума прибутку значно збільшилася, майже в 2,5 рази, що склало 86,0 тис.грн. Вартість основних засобів на фермерському господарстві “Арабелла” з кожним роком зростає. Це зростання пояснюється збільшенням виробничих потужностей та ефективності використання основних засобів.

Наявність на підприємстві оборотних засобів досить суттєво впливають на фінансовий стан підприємства, як видно з таблиці 1.1. вартість оборотних засобів з кожним роком зростає. Так у 2006 році вона склала 180,5 тис. грн., це на 107,5 тис. грн. ніж у 2004 році.

Виходячи з цих показників, можна зробити висновок, що проглядається динаміка розширення розмірів виробництва фермерського господарства “Арабелла”.

У таблиці 1.2. наведені дані, що характеризують структуру товарної продукції.

 

Таблиця 1.2.

  Структура товарної продукції

 

Вид товарної продукції

Вартість товарної продукції

Р, %

І

2і-1

Р(2і-1)

2004 рік

2005 рік

2006 рік

в сере-дньому за 3 роки

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

Пшениця

33,0

25,2

64,8

41,0

72,0

24,6

56,6

29,2

2

3

87,6

Ячмінь

27,0

20,6

24,2

15,3

49,0

16,8

33,4

17,2

3

5

86,0

Соняшник

71,0

54,2

69,0

43,7

171,0

58,6

103,7

53,6

1

1

53,6

ВСЬОГО

131,0

100

158,0

100

292,0

100

193,7

100

   

227,2


 

 

Із структури товарної продукції переважає виробництво соняшнику, він має 53,6 % питомої ваги, на другому місці в ранжированому ряду – пшениця, питома вага якої складає 29,2 % та на осанньому місці є виробництво ячміня, питома вага якого складає 17,2 % в структурі товарної продукції. Та виходячи із даних таблиці 1.2. розрахуємо коефіцієнт спеціалізації для підприємства, яке вивчається.

,

де Кс – коефіцієнт спеціалізації;

     Р – питома вага і-го виду товарної продукції в загальному її обсязі;

      і – порядковий  номер виду товарної продукції в ранжированому ряду за їх 

           питомою  вагою, починаючи з найвищого.

Якщо коефіцієнт спеціалізації до 0,2 – це свідчить що господарство має низький рівень спеціалізації, або слабко виявлену спеціалізацію; від 0,21 до 0,4 – середній рівень; від 0,41 до 0,6 – високий рівень; більше 0,6 – поглиблена спеціалізація, або дуже високий її рівень.

В нашому випадку фермерське господарство “Арабелла” має високий рівень спеціалізації, що є позитивним показником.

Також досить важливим для оцінки діяльності фермерського господарства є рівень інтенсивності сільсьгосподарського виробництва, що представлено у таблиці 1.3.

 

Таблиця 1.3.

  Рівень інтенсивності сільськогосподарського  виробництва

 

Показники

2004 рік

2005 рік

2006 рік

Відхилення 2006 року від 2004

+;-

%

Припадає на 100 га с.-г. угідь:

основних виробничих фондів і оборотних засобів – всього, тис. грн.

122,5

93,1

93,2

-29,3

76,1

основних виробничих фондів, тис. грн.

73,8

55,1

47,4

-26,4

64,2

основних виробнчих фондів с.-г. призначення, тис. грн.

66,0

49,3

42,4

-23,6

64,2

виробничих витрат сільського господарства, тис. грн.

26,7

32,4

30,2

+3,5

113,2

прямих витрат праці, тис. люд.-год

2,7

2,7

2,0

-0,7

74,9

Информация о работе Аналіз фінансової стійкості підприємства фермерського господарства “Арабелла”