Аналіз ефективності виробництва

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Декабря 2013 в 22:41, курсовая работа

Краткое описание

Мета даної роботи полягає у проведенні якісного аналізу та дати оцінку фінансовому стану підприємства, надати оцінку його фінансового стану, використовуючи загальноприйняті підходи та сформувати пропозиції, щодо покращення фінансового стану підприємства.
Виконання наступних завдань забезпечує досягнення поставленої мети:
аналіз фінансового стану підприємства на основі даних балансу;
оцінка фінансового стану та прибутковості на основі коефіцієнтного аналізу;
аналіз витрато ємності та складу собівартості продукції;
аналіз політики товарного кредиту;

Содержание

ВСТУП 3
ВИХІДНІ ДАНІ 5
РОЗДІЛ 1. Горизонтальний та вертикальний аналіз 6
1.1. Аналіз структури та динаміки балансу 6
1.2. Горизонтальний і вертикальний аналіз собівартості 9
РОЗДІЛ 2. Оцінка фінансового стану підприємства 10
2.1. Аналіз рентабельності власного капіталу 10
2.2. Аналіз рентабельності продукції 13
2.3. Аналіз оборотності активів 14
2.4. Аналіз заборгованості 16
2.5. Аналіз платоспроможності 18
РОЗДІЛ 3. Аналіз ефективності виробництва. 20
Таблиця 3.1. Вихідні дані для аналізу 20
3.1. Якісний аналіз 21
3.2. Факторний аналіз 22
3.3. Кількісний аналіз 26
РОЗДІЛ 4. CVP-аналіз. 28
4.1. Аналіз крапки беззбитковості 28
4.2. аналіз ефекту операційного важеля. 30
Зведена таблиця показників 31
ВИСНОВОК 32

Прикрепленные файлы: 1 файл

Курсач 11.docx

— 1.25 Мб (Скачать документ)

Zвідн2012=(51998/93665)*100=55%

Хоча у абсолютному  вираженні запас фінансової безпеки  зріс, що загалом є позитивним явищем, відносно виручки від реалізації продукції цей показник незначним  чином зменшився, але така ситуація пояснюється зростанням виручки  більшим за зростання рівня фінансової безпеки. Тобто це означає що підприємство порівняно  з попереднім періодом може витримати на 2% менше зниження виручки без загрози для свого  фінансового становища.

 

4.2. Аналіз ефекту операційного важеля.

Дія операційного (виробничого, господарського) важеля проявляється у тому, що будь-яка зміна виторгу  від реалізації завжди приводить  до більшої зміни величини прибутку. Цей ефект зумовлений різним ступенем впливу динаміки постійних та змінних затрат на формування фінансових результатів діяльності підприємства при зміні обсягу виробництва. Отже. Операційний важіль залежить від співвідношення постійних і змінних затрат. Чим більший рівень постійних затрат, тим більша сила впливу операційного важеля.

ВД=В  – ЗВ

де: ВД  - вкладений дохід, Поп – прибуток від операційної діяльності.

 

OLR2011=(86544-33778)/37544=1,41

OLR2012=(93665-41667)/51998=1,55

 

За значенням показника, рівним 2, мається на увазі, що підприємство в повній мірі використовую ефект  операційного важелю, за розрахованими  даними ми бачимо, що показники є  меншими за 2, тому очевидним є, що підприємство недостатньо використовує цей ефект. Показник зріс, тобто динаміка є позитивною. Підприємству необхідно зменшувати змінні витрати задля збільшення ефекту цього показника, і як основної мети підприємства збільшення прибутку, за менших витрат.

 

Зведена таблиця  показників

 

Найменування показника

Значення

Індекс

Норматив

2011

2012

Рентабельність власного капіталу

0,79

0,86

1,09

→max

Рентабельність продукції, грн/грн

0,28

0,276

0,99

→max

Витратоємність

0,65

0,67

1,03

< 1

Економія (втрата) засобів

 

-993,4

 

> 0

Оборотність активів, грн/грн

0,99

1,56

1,58

→max

Період оборотності запасів, дн.

61

27

0,44

→min

Термін наданого кредиту, дн.

103

62

0,60

→min

Термін одержаного кредиту, дн.

42

35

0,83

→max

Результат політики товарного  кредиту, дн.

61

27

0,44

→max

Показник заборгованості (залежності)

2,49

2

0,80

→max, ≤ 2

Прибутковість вкладеного капіталу, грн/грн

0,46

0,63

1,37

→max

<Рвк

Ефект фінансового важеля

0,24

0,23

0,96

→max

К-т поточної ліквідності

1,68

2,01

1,20

→max

1-2

К-т швидкої ліквідності

1

1,54

1,54

→max

0,75 - 1

К-т абсолютної ліквідності

0,55

0,93

1,69

→max

0,20 - 0,25

К-т покриття основних засобів

1,29

0,83

0,64

→min

0,75 - 1

Робочий капітал

15000

15000

1,00

> 0

Класична крапка беззбитковості

33778

36802

1,09

→max

Класичний запас безпеки, абсолютний

49659

51998

1,05

→max

Класичний запас безпеки, відносний

0,55

0,57

1,04

→max

Ступінь операційного важеля

1,41

1,55

1,10

>2


 

 

ВИСНОВОК

 

За підсумками загальної оцінки структури і динаміки балансу і собівартості,  фінансового стану, ефективності виробництва, CVP-аналізу роблю висновок про загальний неоднозначний стан діяльності підприємства. За різними показниками спостерігаємо позитивні і негативні тенденції.

Основним фінансовим показником, що характеризує ефективність роботи підприємства є рентабельність власного капіталу, яка зросла з 70% до 86%, що позитивно впливає на ефективність роботи підприємства, та вказує на сприятливе ринкове середовище.

Також збільшилась питома вага власного капіталу у складі пасивів, тобто у звітному періоді власний  капітал у змозі перекрити  боргові зобов’язання підприємства, що підтверджується горизонтальним аналізом пасивів та коефіцієнтом заборгованості.

Дуже важливим показником, який визначає ефективність використання ресурсів підприємства є витратоємність продукції, яка зросла, що є негативним за незмінних інших умов, бо відповідно зростанню собівартості зменшується прибуток.  Іншими умовами в даному випадку є зростання виручки, тобто ефект зростання собівартості є закономірним, бо зростає обсяг виробництва.

Але є й негативні моменти, а саме використання оборотних активів  підприємства. За показниками ліквідності  можна сказати, що вони використовуються нераціонально (всі показники є  вищими за норму та зростають). Ефект операційного важеля використовується незначним чином (менший за 2), тобто із зростанням виручки прибуток зростає швидше, але не суттєво.

За таких результатів  аналізу підприємству бажано здійснити  певні дії для покращення та стабілізації фінансового стану та ефективності виробництва а саме, покращити  структуру собівартості, особливо такої  складової як заробітна плата, знайти певні адекватні шляхи зменшення  витрат на виробництво продукції, переглянути і під коректувати кредитну політику, бо тенденція зменшення кількості днів між отриманими та наданими кредитами може призвести до ситуації відсутності вільних коштів і підприємство стане нездатним вчасно розраховуватися із постачальниками. Також треба звернути увагу на вільні грошові кошти та поточні фінансові інвестиції, виходячи з даних абсолютного коефіцієнту ліквідності, ці кошти використовуються нераціонально, тому необхідно іх направити у більш вигідне русло.

 


Информация о работе Аналіз ефективності виробництва