«Метрология» пәні бойынша

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Октября 2013 в 20:48, курсовая работа

Краткое описание

Метрология - ол өлшеу туралы ғылым,әдістеріжәне өлшеулердің бірегейлігін қамтамасыз ететін құралдар және қажетті дәлдіктерге жетудің тәсілдері.Метрология ғылымы 3-ке бөлінеді:
Заңдылық метрология - өзара байланыста жалпы ережелердің жиынтығын құрайды. Сонымен қатар, өлшенудің бірегейлігін қажет ететін және регламенттеуді талап ететін және басқа да сұрақтарғамемлекет тарапынан бақлауды қажет ететін метрологияның бөлімі
Заңдылық метрологияға - метрологиялық әрекеттердің, заңдар және заңнамаларды,мемлекеттік метрологиялық қызмет арқылы тәжірибеге енгізетін, мемлекеттік реттеу құралы болып табылады.
Заңдылық метрологияға: сынау және өлшеу құралдарының типтерін бекіту және растау, калибрлеу, сертификаттау жатады.

Прикрепленные файлы: 1 файл

15 нуска индира.docx

— 135.32 Кб (Скачать документ)

 

3- тапсырманы орындау реті

 Әрбір  серия бойынша жеке өлшеу нәтижелерінің  мәліметтерін өңдейміз.

3.1 Өлшеу  нәтижелерінің бағасын  және орташа квадраттық ауытқуды sqj анықтаймыз.

Q1=

 

SQj1

 

 

Q2

SQj2

 

 

3.2  Бірінші серия үшін  қателерді табу және шектеу. Ол  үшін абсолютті мәні бойынша  ең үлкен нормалық ауытқуды  есептейміз.

Vq1

Vq2

V1  және  V1 q мәндерін салыстырамыз. Vq1  > Vq2 болғандықтан, алынған Q12 өлшеу нәтижесі қате деп есептелініп, алынып тасталады. Осыдан кейін өшеу нәтижелерінің қысқартылған сериясы үшін есептеуді қайталаймыз.

Q

 

SQj1

 

Vq1

n=10 мәні үшін   Vq1  анықтаймыз.  V1. және  V q1 мәндерін салыстырамыз. Vmax  <   V q1 болғандықтан, алынған Q10  қате нәтижелер жоқ.

 

3.3 Екі серия  үшін де өлшеудің қалған нәтижелері  бойынша қалыпты таралу заңдылығын  құраушы кретериилеріне тексереміз.

d1

 

d2

 

3.4 Алгоритм  бойынша орташа арифметикалық  айырмашылық мәнін тексереміз. Ол  үшін түрлілік таралулар заңдылығының  моментін есептейміз.

 

      G = 1 - 2=246,2+223,5=22,5

 

 

3.5 Серияларда  алгоритм бойынша өлшеу нәтижелерінің  тең таралуын тексереміз. Ол үшін  мына мәнді анықтаймыз:

 

Екі серия  біртиптес болғандықтан (орташа арифметикалық  мәндері айырмашылығы елеусіз тең  таралған), барлық өлшеу нәтижелерін  бір бөлікке топтастырып, алгоритм бойынша өңдеуді бір серия  сияқты жүргіземіз. Ол үшін өлшеу нәтижесінің  бағасын Q және орташа квадраттық ауытқуды S формула бойынша анықтаймыз:

 

 

Сенімділік  ықтималдылығын  Р=0.95 деп алып, Стьюдент таралуының кестесінен еркіндік дәрежесінің саны үшін t мәнін анықтаймыз:

; m=4/0.1+0.1=20

Бұл жерде  t=2.086. Сенімділік интервалын анықтаймыз:

 Е = t×S=2.086*0.261=0.543

3.6 Нәтижелерін  жазамыз  Q±E=246,1 ± 0.5, a=0.95 ,   n=22.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тапсырма 4

Өлшеу нәтижелерін функционалдық түрлендіру

 

Тапсырма  мақсаты:

 1. R = f (U,I) есептеулер нәтижесін жазамыз.

Тапсырмаға  қажетті:

 1. Кернеу мен ток күшін өлшеудің нәтижелерін өңдеу. Өлшеу нәтижелерінің бағасын , және өлшеу нәтижелерінің орташа квадраттық ауытқуларын SU және SI анықтау. Есептеуден алынған νU  және  νqU мен νI  және  νqI мәндерін салыстыру қажет.
 2. Екі серия үшін де қалған өлшеу нәтижелері үшін қалыпты таралу заңдылығын тексеру.
 3. Орташа мән бағасын анықтау.
 4. Түзетулерді анықтау
 5. Функциялардың стандартты ауытқуын анықтау
 6. Сенімділік интервалын анықтау
 7. Түпкілікті нәтижелерді жазу

Тапсырманың орындалу тәртібі

Тәуелсіз  U және I шамаларын көп ретті өлшеу кезінде әрбірінен 12 (n) өлшеу нәтижесінен алынған. Бұл нәтижелер түзетулер енгізілгеннен соң 3-кестеге енгізілген. R = f (U,I)  есептеулер нәтижесін      R=U/I  теңдеуі түрінде анықтау қажет.   3-кесте. U және  I өлшеу нәтижелері.

 

Напряжение U, мВ

U1

U2

U3

U4

U5

U6

U7

U8

U9

U10

U11

U12

480

480

480

479

479

479

479

478

478

480

479

479

Ток I, мкА

I1

I2

I3

I4

I5

I6

I7

I8,

I9

I10

I11

I12

478

478

479

478

479

479

477

478

476

479

478

479


 

4.1 Кернеу  мен ток күшін өлшеу нәтижелерін  өңдейміз: Өлшеу нәтижелерінің бағасын , және өлшеу нәтижелерінің орташа квадраттық ауытқуларын SU және SI анықтаймыз.

 

;

 

Қателерді шектейміз:

 

Сенімділік  ықтималдылығын Р=0.95 /1/, деп алып q = 1 - Р есебінен осыған сәйкес теориялық (кестелік) мәнді табамыз νqU=2.387;

νU  және  νqU мәндерін салыстырамыз. Сонымен νU  > νqU болғандықтан алынған U12 мәні қате болып табылады және алынып тасталады. Осыдан кейін есептеуді өлшеу нәтижелерінің қысқартылған сериясы үшін қайталаймыз.

 

n=11 мәніне νqU=1,14 анықтаймыз . νU  және  νqU мәндерін салыстырамыз. Сонымен νU  < νqU  болғандықтан басқа алынған қате мәндер жоқ.

Екінші серия  үшін қателерді табу және жою:

 

n=12 мәніне  νqI=0,1 анықтаймыз . νi  және  νqI мәндерін салыстырамыз.

Сонымен νI  > νqI болғандықтан алынған I12 мәні қате болып табылады және алынып тасталады. Осыдан кейін есептеуді өлшеу нәтижелерінің қысқартылған сериясы үшін қайталаймыз.

; ;

 

n=11 мәніне  νqI=0,1 анықтаймыз . νI  және  νqI мәндерін салыстырамыз. Сонымен νI  < νqI  болғандықтан басқа алынған қате мәндер жоқ.

Екі серия  үшін де қалған өлшеу нәтижелеріне қалыпты таралу заңдылығын тексереміз:

4.2 Өлшемнің  орташа бағаларын анықтаймыз:

 

4.3 Түзетулерді анықтаймыз

 

Сонымен Θ<<S, болғандықтан аддитивті түзетулерді есепке алмауға болады.

4.5  EZ=tα∙S теңдеуі үшін сенімділік интервалын анықтаймыз. Мұнда tα  мәнін P=0.95   сенімділік ықтималдылығы бойынша Стьюдент таралуының кестесінен аламыз, және еркіндік дәрежесін келесідей есептейміз

tα=2,086 анықтаймыз. Осыдан келесіні аламыз: EZ=2.307

4.7 Түпкілікті  нәтижелерді жазамыз 

Ом, nx=11, ny=11, α=0.95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тапсырма 5

Тәуелділікті зерттеу кезінде  алынған эксперименттік мәліметтерді өңдеу.

Тапсырма  мақсаты:

 1. Y пен X регрессиясының теңдеуін анықтау.

Тапсырмаға  қажетті :

 1. А және В параметрлерін анықтау.
 2. Регрессиялық теңдеу түрін таңдаудың дұрыстығын тексеру. Зерттеу мәндерінің ауытқуларын есептеу.
 3. Алынған реті бойынша сериялар санын есептеу.

                          Тапсырманың орындау тәртібі

   Х және Ү шамаларын көпретті үйлесімді өлшеу кезінде 20 жұп өлшеу нәтижелері алынған. Бұл нәтижелер түзетулер енгізілгеннен соң кестеге енгізілді. Х пен Ү регрессиясының теңдеуін анықтау қажет.

                Өлшеу нәтижелерінің кестесі:

 

X

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

Y

805

818

831

842

849

859

876

875

885

892


 

X

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

Y

401

420

422

425

440

450

470

480

493

499


 

Х, Ү координата осьтерінде n эксперименттік нүктелерін тұрғызамыз. (1 сурет) Регрессиялық теңдеу ретінде  теңдеуін аламыз. А және В параметрлерін анықтаймыз:

 

 

 

 

 

Қолданылған әдебиеттер:

 

1.  Серый И.С., Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения - 2-е изд., / И.С. Серый; перераб. и доп.-М.: Агропромиздат, 1987.

2. Якушев А.И., Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения / А.И. Якушев; - М.: Машиностроение, 1986.

3.  Зябрева Н.Н., Перельман Е.И., Щегал М.Я. Пособие к решению задач по курсу взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения / Н.Н. Зябрева, Е.И. Перельман, М.Я. Щегал – М.: Высшая школа, 1997.

4.  Мягков В.Д., Допуски и посадки / В.Д. Мягков; Справочник – Л.: Машиностроение, 1982.

5.  Козявкин И.Г., Давлетьяров А.Ш. Методические указания по выполнению курсовой работы по курсу взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения / И.Г. Козявкин, А.Ш. Давлетьяров - Уральск, 2001.

6.  Бронштейн И.Н., Семендяев К.А. Справочник по математике для инженеров и учащихся вузов.-М.:Наука, 1986.-544с

7.   ГОСТ 8.401-80.

8.  Атамалян Э.Г. Приборы и методы измерения электрических величин.- М.: Высшая школа, 1989.-384с.

   9.  Бендат Дж., Пирсол А. Прикладной анализ случайных данных. - М.: Мир, 1989. - 540 с.

 

 

 

 

 

 


Информация о работе «Метрология» пәні бойынша