«Метрология» пәні бойынша

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Октября 2013 в 20:48, курсовая работа

Краткое описание

Метрология - ол өлшеу туралы ғылым,әдістеріжәне өлшеулердің бірегейлігін қамтамасыз ететін құралдар және қажетті дәлдіктерге жетудің тәсілдері.Метрология ғылымы 3-ке бөлінеді:
Заңдылық метрология - өзара байланыста жалпы ережелердің жиынтығын құрайды. Сонымен қатар, өлшенудің бірегейлігін қажет ететін және регламенттеуді талап ететін және басқа да сұрақтарғамемлекет тарапынан бақлауды қажет ететін метрологияның бөлімі
Заңдылық метрологияға - метрологиялық әрекеттердің, заңдар және заңнамаларды,мемлекеттік метрологиялық қызмет арқылы тәжірибеге енгізетін, мемлекеттік реттеу құралы болып табылады.
Заңдылық метрологияға: сынау және өлшеу құралдарының типтерін бекіту және растау, калибрлеу, сертификаттау жатады.

Прикрепленные файлы: 1 файл

15 нуска индира.docx

— 135.32 Кб (Скачать документ)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Жәңгір хан  атындағы Батыс Қазақстан аграрлық- техникалық университеті

 

 

 

                                                                           «Құрылыс және құрылыс материалдары»  кафедрасы

 

 

 

 

 

«Метрология» пәні бойынша

 

Курстық жұмыс

 

 

 

 

Жұмыс авторы: Уразалиева  И.А

 

Мамандығы: 5В073200 - «Стандарттау, сертификаттау және метрология»

 

Тобы: ССМ-21

 

Жұмыс жетекшісі:____________  аға оқытушы Кушалиев Д.К.

 

Жұмыс қорғалды: «___»___  ______ ж.

 

Бағасы:__________

 

Комиссия мүшелері: Шакешев Б.Т.______________

 

                                    Губашева А.М.______________

 

     Жазыкбаева Г.М. ______________

 

 

 

 

Орал – 2013

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Жәңгір хан атындағы БатысҚазақстан аграрлық-техникалық университеті

«Метрология» пәнінен курстық жұмысты орындауға арналған

ТАПСЫРМА ПАРАҒЫ

Факультет: Машина жасау

Мамандығы: 5В073200 - «Стандарттау, сертификаттау және метрология»

Кафедра: «Құрылыс және құрылыс материалдары»

Курстық жобаны (жұмысты) орындауғаарналғантапсырма

Студент:  Уразалиева И.А

Жобаны нақты тапсыру  мерзімі   «___»__________  2013 ж.

Курстық жобаны орындауға  тиісті сұрақтар немесе жобаның қысқаша  мазмұны:

Тусініктеме жазбаның мазмұны

Жалпыбөлім

Кіріспе

Бір ретті өлшеу: абсолютті ауытқу шегін, өлшеудің шекті мәндерін анықтау, өлшеу нәтижесіне түзетулер енгізу, өлшеу нәтижелерін жазу.

Көп ретті  өлшеу: Өлшеулер нәтижесінің бағасын және орташа квадраттық ауытқуын SQ анықтау.Қателерді табу және шектеу. Ол үшін абсолютті мәні бойынша ең үлкен нормалық ауытқуды есептейміз. ν  және  ν q мәндерін салыстыру.

Бірнеше сериялы өлшеулер нәтижелерін  өңдеу. Өлшеулер нәтижесінің бағасын және орташа квадраттық ауытқуын sqj анықтау.Бірінші серия үшін қателерді табу және шектеу. Ол үшін абсолютті мәні бойынша ең үлкен нормалық ауытқуды есептейміз. ν1  және  ν1 q мәндерін салыстыру.Екі серия үшін де қалған өлшеу нәтижелерін қалыпты таралу заңдылығына тексеру.Орташа арифметикалық мәндердің стандартты ауытқуын анықтау.

Өлшеу нәтижелерін функционалдық  түрлендіру.  Кернеу мен ток күшін өлшеудің нәтижелерін өңдеу. Өлшеу нәтижелерінің бағасын , және өлшеу нәтижелерінің орташа квадраттық ауытқуларын SU және SI анықтау. Есептеуден алынған νU  және  νqU мен νI  және  νqI мәндерін салыстыру қажет.Екі серия үшін де қалған өлшеу нәтижелері үшін қалыпты таралу заңдылығын тексеру.

 Тәуелділікті зерттеу кезінде  алынған эксперименттік мәліметтерді  өңдеу.А және В параметрлерін анықтау.Регрессиялық теңдеу түрін таңдаудың дұрыстығын тексеру. Зерттеу мәндерінің ауытқуларын есептеу.Алынған реті бойынша сериялар санын есептеу.

Қорытынды

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

Тапсырманың берілген уақыты :«___» __________ 20__  ж.

Кафедра меңгерушісі :________   Шакешев Б.Т.

Жобаның (жұмыстың) жетекшісі:  ________  Кушалиев Д.К.

Тапсырманы  орындауға алған 

Студент: ____________      Уразалиева  И.А    

 

«Метрология» пәнінен курстық  жұмыс бойынша

Тапсырма парағы

№ 15 Нұсқа

Тапсырма № 1

Бір ретті өлшеу

 

 

Өлшеу шамасының мәні  Х

Дәлдік класы  γп

Өлшеу шегі ХN

Аддитивті түзетулер  θQ

28

7

0…200

3


 

Тапсырма № 2

Көп ретті өлшеу

 

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

Q9

Q10

Q11

Q12

Q13

Q14

Q15

480

480

480

479

479

479

479

478

478

480

479

479

478

478

479

Q16

Q17

Q18

Q19

Q20

Q21

Q22

 

478

479

479

477

478

476

479

 

 

Тапсырма № 3

Бірнеше сериялы өлшеулер нәтижелерін  өңдеу

 

Серия j=1

Q11

Q12

Q13

Q14

Q15

Q16

Q17

Q18

Q19

Q110

Q111

245

246

245

245

245

245

246

247

248

249

246


Серия j=2

Q21

Q22

Q23

Q24

Q25

Q26

Q27

Q28

Q29

Q210

Q211

245

246

247

246

242

246

245

247

248

249

240


 

Тапсырма № 4

Өлшеу нәтижелерін функционалдық  түрлендіру (жанама өлшеулер)

 

Кернеу U, мВ

U 1

U 2

U 3

U 4

U 5

U 6

U 7

U 8

U 9

U 10

U 11

U 12

480

480

480

479

479

479

479

478

478

480

479

479


Ток  I, мкА

I 1

I 2

I 3

I 4

I 5

I 6

I 7

I 8

I 9

I 10

I 11

I 12

478

478

479

478

479

479

477

478

476

479

478

479


 

Тапсырма № 5

Тәуелділікті зерттеу кезіндегі  эксперменттік мәліметтерді өңдеу

 

Х

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

У

805

818

831

842

849

859

876

875

885

892


 

Х

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

У

401

420

422

425

440

450

470

480

493

499


 

Тапсырма № 6

Өлшеу санының және сенімділік ықтималдылығының өлшеу нәтижелеріне әсерін зерттеу

 

Х1

Х2

Х3

Х4

Х5

Х6

Х7

Х8

Х9

Х10

4,65

5,26

6,28

4,35

4,09

6,08

5,23

6,85

4,23

5,55


 

 

Х1

Х2

Х3

Х4

Х5

Х6

Х7

Х8

Х9

Х10

Х11

Х12

Х13

Х14

Х15

4,02

5,01

5,29

6,87

4,36

5,29

6,82

5,92

5,16

4,28

4,26

5,84

6,37

4,91

5,82


 

 

Х1

Х2

Х3

Х4

Х5

Х6

Х7

Х8

Х9

Х10

Х11

Х12

Х13

Х14

Х15

Х16

Х17

5,23

6,28

4,58

4,57

5,26

6,07

5,29

4,28

5,81

5,92

6,27

6,81

4,85

4,29

5,06

6,04

5,28

Х18

Х19

Х20

 

5,27

4,95

3,58

 

 

Тапсырма  беруші оқытушы: Кушалиев Д.К..______________

              Тапсырма қабылдаған студент: Уразалиева И.А. ___________________    

Мазмұны

 

 

 

Ι.Кіріспе.....................................................................................................................

 

ΙΙ. Негізгі бөлім

 

Тапсырма 1. Бір ретті өлшеу..............................................................................

Информация о работе «Метрология» пәні бойынша