Розробка тлумачного словника

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 31 Мая 2012 в 02:36, курсовая работа

Краткое описание

Необхідно розробити програмний продукт, що виконує функції тлумачного словника, який може здійснювати швидкий пошук слів та їх значень, аналізуючи базу даних та, за наявності, враховувати синоніми. Крім того, даний програмний продукт має надавати можливість користувачу розширювати базу даних слів, додаючи їх та їх значення до словника швидко та ефективно.

Содержание

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ 1
1.1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНА СУТЬ ЗАВДАННЯ. 1
1.2. ВХІДНІ ДАННІ. 1
1.3. ВИХІДНІ ДАННІ. 1
2. ОПИС ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. 2
2.1. СКЛАД ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. 2
2.2. ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬО - МАШИННОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БАЗИ. 2
2.2.1. ФІЗИЧНА СТРУКТУРА. 2
2.2.2. ЛОГІЧНА СТРУКТУРА. 2
3. ОПИС АЛГОРИТМУ 3
3.1.1. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА АЛГОРИТМУ. 3
3.1.2. ЛОГІКА АЛГОРИТМУ. 3
4. ТЕХНОЛОГІЯ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕНИЯ. 6
4.1. СТРУКТУРА ПРОЕКТУ. 6
4.2. ПЕРЕЛІК ФАЙЛІВ ПРОЕКТУ И ЇХ ПРИЗНАЧЕННЯ (*.H, *.CPP, *.RC). 6
4.3. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 7
4.3.1. ОБ’ЄКТНО- ОРІЄНТОВАНИЙ АНАЛІЗ (ООА) ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ 7
4.3.2. ОБ'ЄКТНО - ОРІЄНТОВАНЕ ПРОЕКТУВАННЯ (OOD) 7
4.3.3. ОБ'ЄКТНО - ОРІЄНТОВАНЕ ПРОГРАМУВАННЯ OOP (ОСНОВНІ ІДЕЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ООП). 8
4.3.4. СПЕЦИФІКАЦІЯ ФУНКЦІЙ ПРОГРАМИ. 10
4.3.5. ТЕХНОЛОГІЯ РОЗРОБКИ ПРОГРАМІ І МЕТОДИ ЇЇ СТВОРЕННЯ. 10
4.3.6. СЦЕНАРІЙ РОБОТИ ПРОГРАМИ. 10
5. КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА 11
5.1.1. ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ, РІВЕНЬ ПІДГОТОВКИ КОРИСТУВАЧА. 11
5.1.2. ОПИС ПЕРЕДБАЧЕНИХ ФУНКЦІЙ. 11
5.1.3. ВИКЛЮЧНІ СИТУАЦІЇ. 11
6. ВИСНОВКИ 12
7. ЛІТЕРАТУРА 12

Прикрепленные файлы: 4 файла

01 Титул_лист_КП.doc

— 31.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать документ)

03 Курсачок в рамке.docx

— 110.32 Кб (Скачать документ)

 
  1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Необхідно розробити програмний продукт, що виконує функції тлумачного словника, який може здійснювати швидкий пошук слів та їх значень, аналізуючи базу даних та, за наявності, враховувати синоніми. Крім того, даний програмний продукт має надавати можливість користувачу розширювати базу даних слів, додаючи їх та їх значення до словника швидко та ефективно.

  1.  Організаційно-інформаційна  суть завдання.

Програма повинна містити  набір визначень слів (масив або  список) і по заданому користувачем визначенню знаходити в словнику відповідне тлумачення. Можливі класи: клас визначень слів, клас словника, клас віконного відображення результатів  і досліджуваного слова та ін. Передбачити  використання асоціацій, синонімів  і тому подібне.

  1.  Вхідні данні.

Вхідними даними, в нашому випадку, являються слова та їх значення в тлумачному сенсі.

  1.  Вихідні данні.

В даному програмному продукті вихідними даними являються слова  та їх значення в тлумачному сенсі. Це зумовлено специфікою вимог до програмного продукту.

 

 1. ОПИС  ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

  1.  Склад інформаційного забезпечення.

Програмний продукт містить  базу даних для збереження слів,транскрипції слів та їх тлумачення. Враховуючи особливості  такої архітектури, необхідно зазначити, що база даних безпосередньо з’єднується  з даним застосуванням для  спрощення взаємодії. Також такий  спосіб реалізації програмного забезпечення значно полегшує обмін інформацією між таблицями бази даних та, власне, самим застосуванням, тим самим значно зменшуючи затрати машинних ресурсів та кількість часу, який витрачає користувач на роботу, використовуючи даний програмний продукт. 

  1. Організація внутрішньо - машинної інформаційної бази.

   1. Фізична структура.

Фізично файли бази даних  зберігаються на жорсткому диску  на машині користувача в форматі  таблиць excel. База даних нашого програмного продукту складається з одного файлу, що значно спрощує використання застосування, а також оптимізує кількість ресурсів жорсткого диску на збереження даних. Крім того така структура бази даних полегшує пошук інформації за рахунок відсутності зайвих зв’язків між таблицями.

   1. Логічна структура.

Структура бази даних має  наступний вигляд:

Структура бази даних

Таблиця 1

Назва колонки в таблиці

Призначення

Слова

Для збереження слів словника

Тлумачення слова

Для збереження тлумачення слів та їх транскрипцій


 

На рисунку 2.1 відображено  діаграму бази даних словника, що була використана для створення даного програмного продукту.

Рисунок 2.1- ER діаграмма баз даних.

 1. ОПИС  АЛГОРИТМУ

   1.  Призначення та характеристика алгоритму.

В даному програмному  продукті передбачений алгоритм пошуку інформації, завдяки якому може здійснюватися швидкий та зручний пошук слів у словнику та їх тлумачень.

Даний алгоритм застосовується у випадку появи  необхідності у користувача знайти потрібну йому інформацію про конкретне  невідоме йому слово, або групи слів за умови вірного з точки зору граматики його написання.

Алгоритм  пошуку, що застосовується в даному програмному продукті для оптимізації  часу, який витрачає користувач на знаходження  необхідної для нього інформації про слова, має достатньо високу точність, за умови коректного та правильного  вводу інформації, за якою, власне, здійснюється пошук у базі даних. Крім того, завдяки  використанню алгоритму, програмний продукт  повною мірою задовольняє вимогам, поставленим до нього як до автоматизованого словника, з точки зору значного зменшення кількості часу який витрачає користувач на пошук невідомого йому слова та його значення,  порівняно  із затратами часу людини, що виконує  ту саму роботу вручну.

   1. Логіка алгоритму.

Логіка роботи алгоритму  пошуку інформації в базі даних у  даному програмному продукті зводиться  до наступного:

 

  1. Введення слова.
  2. Аналіз введеного слова.
  1. Якщо буква не остання переходимо до пункту 3, якщо остання до пункту 7.
  1. Порівняння букви введеного слова з буквою відповідного слова в кортежі таблиці даних, порядковий номер якої у слові співпадає з порядковим номером букви слова-зразка.
  2. Якщо букви співпадають переходимо до 5, якщо ні - до 6
  3. До порядкового номеру букви додаємо одиницю і переходимо до пункту 2.
  4. Переходимо до наступного кортежу і повертаємось до пункту 2.
  5. Вивід інформації на екран.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1.  UML    діаграма діяльності користувача.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2. UML діаграма діяльності системи.

 1. ТЕХНОЛОГІЯ  РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕНИЯ.

  1.  Структура проекту.

При створенні проекту  застосування був вибраний пункт  «застосування Windows Forms» так як він забезпечує підтримку керованого коду та середовища .NET Framework що дозволяє запускати дане застосування на будь якій машинній архітектурі незалежно від команд її процесора. .NET Framework переводить тимчасовий код в команди процесора тої архітектури, на якій запускається застосування.

  1.  Перелік файлів проекту  и їх призначення (*.h, *.cpp, *.rc).

У таблиці 2 наведено перелік файлів проекту та їх призначення.

 

Перелік файлів проекту 

та їх призначення.

 

  Таблиця 2.

Назва файлу

Призначення

Form1.h

Заголовковий файл класу, що обробляє повідомлення від форми

VocData.h

Заголовковий файл класу, що реалізує роботу з базою даних

Words.h

Заголовковий файл класу, що містить  структуру даних словника та методи роботи з ними 

AssemblyInfo.cpp

Файл властивостей для отримання інформації про програму

Vocabulary.cpp

Головний файл проекту, містить функцію Main

VocData.cpp

Файл реалізації класу роботи з  базою даних

Words.cpp

Файл реалізації методів доступу  та запису до структури даних словника

App.rc

Файл ресурсів проекту, містить зображення візуальні форми, аудіо файли  та інше.


 

 

 

  1.  Методи та засоби розробки програмного забезпечення

   1. Об’єктно- орієнтований аналіз (ООА) предметної області

В процесі об'єктно - орієнтованого аналізу предметної області було вивчено загальну схему роботи електронних словників. В результаті цього процесу були виділені окремі модулі, об’єкти, підсистеми, з яких буде складатися наше застосування. Концепція застосування представлена в наступному пункті розділу. 

   1. Об'єктно - орієнтоване проектування (OOD)

Рисунок 4.1.  Діаграма варіантів використання.

 

 

 

 

   1. Об'єктно - орієнтоване програмування OOP (основні ідеї  реалізації ООП).

 

 

 

Рисунок 4.2 – діаграма класів

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.3 – діаграма компонентів системи

 

   1. Специфікація функцій програми.

У таблиці 3 наведено перелік  функцій проекту та відображена  їх специфікація.

 

Специфікація функцій програми.

Таблиця 3.

Назва функції

Призначення

Search_Click( ... )

Виконує пошук заданого в параметрі  слова в базі даних та повертає значення всього кортежу даних

OnLoad( ... )

Обробляє подію запуску застосування, при запуску відкриває базу даних та завантажує значення на форму

OnSelectionChanged( ... )

Спрацьовує при зміні виділеного елемента в таблиці даних, в нашому випадку по натисканню на слово ми отримуємо його тлумачення

OnClose( ... )

Спрацьовує при закритті програми, звільняє пам'ять виділену не лише самим  застосуванням але і його компонентами які без цієї функції залишаються  завантаженими.

toolStripButton3_Click( ... )

Оновлює дані на формі

toolStripButton2_Click( ... )

Очищує поля на вкладці додавання нового слова

toolStripButton1_Click( ... )

Записує дані в файл вексель після  натискання на кнопку «Записати»


   1. Технологія розробки програмі і методи її створення.

Даний програмний продукт  був побудований на технології .NET з використовуванням керованого коду на мові C++. Основною перевагою  даного програмного продукту є те, що дані  зберігаються в файлах таблиць  в Excel, що дозволяє здійснювати швидкий пошук та додавання інформації до бази даних.  Для розробки програми використовувалося середовище Microsoft Visual Studio 2010, та COM компонент для робіт з таблицями Excel.

   1. Сценарій роботи програми.

Після запуску програми вона відкриває файли бази даних та переносить з них дані в таблиці. Після цього користувач може виконувати операції над таблицями такі, як додавання до них нових слів, додавання  нової інформації про значення слів, перегляд інформації, що вже є у  базі даних про слова та їх значення, швидкий пошук невідомих слів та їх синонімів, який передбачає також  виведення на екран інформації про  їх значення та походження. Після закриття застосування звільняється область  пам’яті, що була занята застосуванням  та його компонентами.

 1. КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА

   1. Область застосування, рівень підготовки користувача.

Даний програмний продукт  може бути застосований практично у  будь-якій галузі роботи людини. Його призначенням є автоматизація тлумачного словника, який може здійснювати швидкий пошук слів та їх значень, аналізуючи базу даних та, за наявності, враховувати синоніми. Крім того, даний програмний продукт надає можливість користувачу розширювати базу слів, додаючи їх та їх значення до словника швидко та ефективно. Очевидно, що програмний продукт такого типу може бути використаний при в вивченні мови іноземцями, поглибленого вивчення мови носіями мови або з метою збільшення власного словарного запасу, при роботі з «важкою» літературою, яка містить велику кількість термінів або при ознайомленні з технічною документацією, тощо.

   1. Опис передбачених функцій.

Розроблений програмний продукт виконує наступні функції тлумачного словника:

  • здійснювати швидкий пошук слів та їх значень;
  • аналізувати базу даних;
  • за наявності, враховувати синоніми шуканих слів;
  • надавати можливість користувачу розширювати базу даних слів, додаючи їх та їх значення до словника.
   1. Виключні ситуації.

Єдиною виключною ситуацією  при роботі з даним програмним продуктом є помилка при введенні у поле пошуку слова, якого немає  в базі даних, або слова, що передбачено  базою даних слів - проте, з помилкою. В такому випадку - шукана інформація не буде відображена на екрані.

04 Додатки.docx

— 334.24 Кб (Просмотреть файл, Скачать документ)

Информация о работе Розробка тлумачного словника