Рефераты по программированию и компьютерам

3D принтеры

13 Марта 2014, доклад

Людской род всегда отличался своей любознательностью. Хотя жизнь одного человека не такая уж и большая, передача информации от поколения к поколению сделала Человека почти бессмертным.
Мы живем в 21 веке, информационном веке. Информации и правда много, ее не может вместить в себя один человеческий мозг – на это уже существует интернет и огромный базы данных. И хотя кажется, что открывать уже нечего, развитие техники позволяет проводить эксперименты и создавать удивительные вещи!

ARCH процессы. Определение, модели, приложения

29 Июля 2013, контрольная работа

Если задано распределение вероятностей , условное по предопределенным к моменту t величинам , составляющим информационное множество , то одношаговым прогнозом значения на основе этой информации является условное математическое ожидание , ошибкой прогноза – условная дисперсия . Оба этих выражения в принципе допускают зависимость от . Если же условная дисперсия в действительности постоянна и не зависит от истории процесса, то такой процесс обладает свойством условной гомоскедастичности.

Biostar TF560 A2+: первая плата с Socket AM2+

13 Февраля 2013, реферат

Несмотря на то, что выхода первых процессоров AMD с разъёмом Socket AM2+ ждать еще около полугода, производители уже начинают представлять такие системные платы. Первой на этой ниве стала Biostar, опубликовавшая на своем сайте характеристики TF560 A2+.
Назвать революционным данный продукт вряд ли можно - до поддержки PCI Express 2.0 в нём пока не дошло, да и шина HyperTransport используется лишь версии 2.0.

CorelDraw, Photoshop

09 Мая 2014, контрольная работа

На сегодняшний день лучшими из графических программ для дизайнеров являются программы «Photoshop» и «Corel Draw». Так, программа «Photoshop» преимущественно используется для редактирования и ретуширования фотографий и относится к программам точечной графики. Программой «Corel Draw» является программа, которая предназначена для рисования различных объектов и создания векторных изображений. Соответственно, данная программа относится к программам векторной графики.
Сама программы «Photoshop» используется и для редактирования растровых изображений.

Delphi 7 версиясында өте көп өзгерістер енгізілген

10 Сентября 2013, доклад

Delphi 7 версиясында өте көп өзгерістер енгізілген. Программалармен қамтамасыз етудің тиімді өңдеу құралдарын қажет ету “жылдам жасау” ортасы деп аталатын программалау жүйелерінің пайда болуына алып келді.

Delphi бағдарламалау тілі және оның мүмкіндіктері

12 Октября 2013, дипломная работа

Менің қарастырып отырған дипломдық жұмысымда балабақшаның жұмысын автоматтандыру мақсат етілді. Мұнда балалалды қабылдау, олардың айлық төлем ақысын есептеу , мекемедегі қызметкерлер жайлы тоық мәліметтер енгізілген берілгендер қорын Delphi арқылы іске асыру көзделді. Сондықтан, дипломдық жұмыстың басым бөлігі балалар туралы мәліметтерді қамтиды.

Delphi программалау ортасы

14 Марта 2013, реферат

Программа құруға ыңғайлы тамаша ортаның бірі – Delphi ортасы таңдап алынды. Оны оқып үйрену , түсіну және логикалыңқ ойлауға өте қарапайым , әрі жеңіл. Delphi программалаудың структуралық тәртібін және программалаудың басқа тілдерге қарағанда жалпы жақсы дамыған.Оның қызықты рекурсивті мүмкіндіктері , сонымен қатар қызықты есептер шығару мүмкіндіктері бар.
Delphi типті жүйені тез және визуальды құру ортасы деп атайды.Себебі ол өзіне компилятормен қоса редактор және көптеген дайын программалар жиынтығын қамтиды.Delphi – де шамамен 200 – ге жуық дайын компоненттер бар.

DLL библиотеки

24 Мая 2013, дипломная работа

Найчастіше проект підключається до DLL статично, або неявно, на етапі компонування. Завантаженням DLL при виконанні програми управляє операційна система. Однак, DLL можна завантажити і явно, або динамічно, в ході роботи додатку.
Мета дипломної роботи розробити самостійно декілька власних DLL бібліотек у середовищі Delphi7, та показати приклади роботи з ними.

HTML тілі элементтері. Веб-сайт құру жолдары

29 Апреля 2014, реферат

Web-беттің негізгі қызметі – қажетті ақпаратты іздеу, жинастыру және оны экранға шығаруды ұйымдастыру. Web-беттер түрінде дайындалып сақталған электрондық құжаттарға – мәліметтер, графиктер, фотосуреттер жатады. Электрондық құжаттың қарапайым құжаттан айырмашылығы – оның жазылу форматында. Интернетте электрондық құжат құру үшін HTML арнайы тілі пайдаланылады және олар HTML форматында сақталады.

Linux операциялық жүйесі

23 Сентября 2013, курсовая работа

Осы заманғы жалпы тапсырмаларды атқаруға арналған компьютерлер, соның ішінде жеке компьютерлерде, бағдарламаларын жегу үшін Операциялық жүйені қажетсінеді. Жеке компьютерлерге арналған Операциялық жүйе мысалдары ретінде келесілерін келтіруге болады: Microsoft Windows, Linux, Mac OS (Darwin) және Unix.
Linux операциялық жүйесі көптеген жерлерде, яғни ұжымдық мекемелер мен ғимараттарында оқуда тегін және өте қарапайым OS Unix альтернативінде кең таралды.
Бүгінгі барлық операциялық жүйелердің жақсы қасиеттерін Linux өзінде қамтып тұр. Оны OS/2 операциялық жүйе сияқты жеңіл қондыруға болады. Оның графиктік интерфейсі WindowsXP-мен пара-пар және желінің жасалу мүмкіндігі WindowsNT-дан жоғары, ал көпқолданбалы жұмыс тәртібі Unix принципі арқылы жасалған.
OS Linux-тің болашағы жоқ деп айтылуда. Бірақ бұл операциялық жүйенің он бір жылдық тарихы бізге керісінше ойлануға кепілдік береді.

Microsoft Excel қосымша анықтама

24 Ноября 2013, реферат

Excel бағдарламасын іске қосу – Бастау – Бағдарламалар – Microsoft Office - Microsoft Excel немесе Бастау – Бағдарламалар – Microsoft Excel.
Тағы бір тәсіл – – Жұмыс үстеліндегі бос орынды тінтуірдің оң жақ батырмасымен шертіп, мәтінмәндік мәзірден Жаңа – Microsoft Excel парағы әмірін таңдау. Сонда .xls деген кеңейтілуі бар бос файл жасалады – екі рет шертіп оны іске қосамыз.

MYSQL

05 Сентября 2012, реферат

MySQL — свободная система управления базами данных. Разработку и поддержку MySQL осуществляет корпорация Oracle, получившая права на торговую марку вместе с поглощённой Sun Microsystems, которая ранее приобрела шведскую компанию MySQL AB. Продукт распространяется как под GNU General Public License, так и под собственной коммерческой лицензией. Помимо этого разработчики создают функциональность по заказу лицензионных пользователей, именно благодаря такому заказу почти в самых ранних версиях появился механизм репликации.

Non-Software Examples of Software Design Patterns

23 Апреля 2014, реферат

Software design patterns have roots in the architectural patterns of Christopher Alexander, and in the object movement. According to Alexander, patterns repeat themselves, since they are a generic solution to a given system of forces. The object movement looks to the real world for insights into modeling software relationships. With these dual roots, it seems reasonable that software design patterns should be repeated in real world objects. This paper presents a real world, non software instance of each design pattern from the book, Design Patterns - Elements of Reusable Object-Oriented Software [13]. The paper also discusses the implications of non-software examples on the communicative power of a pattern language, and on design pattern training.

OLTP - системы

20 Октября 2014, реферат

Информационные системы класса OLTP (On-LineTransactionProcessing) или OLTP-системы предназначены, прежде всего, для обслуживания повседневной деятельности предприятия.
Главная задача этих систем - выполнение большого количества коротких транзакций. Транзакцией называют неделимую с точки зрения воздействия на базу данных последовательность операций манипулирования данными.

Pascal программалау тілінде “Шашка” ойынының программасын құру

19 Ноября 2013, курсовая работа

Қазіргі кезде жаһандық ақпараттандыру кезеңін бастан кешірудеміз. Бүгінде адамзаттың тыныс-тіршілігі электрондық құрылғылардың жұмысына негізделген. Ғылымда, медицинада, техникада, ғарыштануда және т.б. көптеген салаларда кездесетін электрондық аппараттар адам жұмысын күннен-күнге жеңілдетіп, дами түсуде. Сол себептен барлық салаларға электрондық құрылғылар негізіндегі машиналар мен автоматтар жаппай енгізілуде.

Pascal. Массивы

02 Июня 2013, курсовая работа

1. Имеется файл, в котором содержится размерность массива и его элементы. Вычислить:
А. максимальный по модулю элемент массива;
В. сумму элементов массива, расположенных между первым и вторым положительными элементами.
Полученные результаты записать в новый файл.

Rapid Application Development

10 Июля 2013, доклад

RAD, Rapid Application Development, быстрая разработка приложений - концепция создания средств разработки программных продуктов, уделяющая особое внимание быстроте и удобству программирования, созданию технологического процесса, позволяющего программисту максимально быстро создавать компьютерные программы. С конца XX века RAD получила широкое распространение и одобрение. Концепцию RAD также часто связывают с концепцией визуального программирования - 4GL.

SCRATCH – среда программирования для обучения школьников младших и средних классов

17 Июня 2015, курсовая работа

На данный момент методика преподавания темы «Программирование в среде Scratch» не разработана. В связи с этим целью курсовой работы является разработка методики преподавания темы «Программирование в среде Scratch» учащимся начальной школы.
Задачи исследования:
1) ознакомиться со средой Scratch, с ее возможностями и характеристиками;
2) уточнить особенности программирования в среде Scratch;
3) провести анализ учебников, учебных пособий и методической литературы;
4) разработать методические рекомендации по преподаванию и тематическое планирование по теме «Программирование в среде Scratch»;

Smart Grid - умные сети

30 Сентября 2014, реферат

Количество публикаций по теме SMART GRID в энергетике чрезвычайно велико. Это различного рода правительственные программы и исследования, стандарты и рекомендации, предложения, планы и продукты крупнейших энергетических и ИТ компаний (GE, SIEMENS, ABB, IBM, Cisco, Microsoft, HUAWEI и др.), аналитические исследования, технические отчеты, и т.п.

Vector graphics and bitmap

20 Ноября 2013, практическая работа

The picture number one is drawn in Microsoft Office Word and it is vectored image. In a vector drawing, you create control points. The lines in a vector drawing are created by the software and join up the control points that the user has drawn. In the file of image is saving information about types of graphic objects, numbers, that are needed to their reproduction and information about the line’s thickness and color and type of filling of their inner area.

Visual Fox Pro импорт-экспорт

18 Ноября 2013, курсовая работа

Целью данной курсовой работы является детальное изучение и исследование различных способов создания, представления и отображения текстур и их взаимодействия с объектами (особое внимание уделяется наложению текстур на поверхности второго порядка). А также разработка, сравнительный анализ и программная реализация загрузки текстур форматов BMP и TGA. Объектом исследования выступают проективные двухмерные (поверхностные) текстуры, но также рассмотрены одномерные и трехмерные текстуры, которые носят название линейных и объемных текстур.

«Деканат» деректер қорының жобасы

11 Сентября 2013, курсовая работа

Мәліметтер қоры дегеніміз ақпаратты сақтауға және жинақтауға арналған ұйымдасқан құрылым. Ең алғаш мәліметтер қоры ұғымы жаңадан қалыптасқан кезде онда шындығында мәліметтер сақталатын. Бірақ қазіргі кездегі көптеген мәліметтер қоры басқару жүйелері өздерінің құрылымдарында тек мәліметтерді ғана емес, сонымен қатар олардың тұтынушымен және басқа да ақпараттық – программалық кешендермен қарым – қатынасының әдістерін де қамтиды. Сондықтан біз қазіргі заманғы мәліметтер қорында тек мәліметтер ғана емес, ақпараттар да сақтай аламыз.

Ігрові методи прийняття рішень

13 Мая 2013, курсовая работа

В рамках курсового проекту Створено програмне забезпечення для Прийняття рішень у виробничих ситуаціях з використаних колізій та ігрових методів.
Пояснювальна записка містіть два основних розділи: перший присвяченій опису справжніх методів реалізованих в програмному забезпеченні, другий - проектний.
1. Математичні методи розв'язання задач виробничого планування: метод штрафних функцій, метод множників Лагранжа.
2. Проектний розділ.

Інструменти Macromedia Flash. Використання їх при створенні нових об'єктів

22 Мая 2014, контрольная работа

Завдання 1
Створіть новий документ. Встановіть властивості: швидкість 12 кадрів в секунду, розмір 500 * 400 пікселів, колір фону сірий. Зберегти кліп в свою папку.
Завдання 2
За допомогою інструментів Овал та Прямокутник намалювати фігури, як на малюнку.

Інформаційна діяльність органів державної влади

10 Февраля 2014, курсовая работа

Комп’ютерні технології, безпосередньо впливаючи на суспільну комунікацію, несуть у собі потужний управлінський (комунікаційний) потенціал.
Особливістю державного управління в сучасних умовах є необхідність комплексного застосування сучасних форм і методів інформаційно-документаційного забезпечення діяльності органів державного управління (законодавчих, виконавчих, судових). В першу чергу, це застосування новітніх інформаційних технологій для підтримки прийняття рішень з метою забезпечення ефективного функціонування керованої соціальної системи.

Інформація. Інформаційні процеси

25 Марта 2013, курсовая работа

Мета:
Ознайомлення з програмними засобами для розробки web-сторінок та формування навичок роботи з ними. Ознайомлення з засобами для розробки тестів з використанням мови програмування JavaScript.
Завдання:
розробка педагогічного сценарію на тему «Інформація. Інформаційні процеси»;
розробка навчальної web-сторінки та програми-тесту на тему «Інформація. Інформаційні процеси»;
підготовка звіту з обчислювальної практики.

Історія виникнення та розвитку кібернетики як науки. Фундаментальні поняття кібернетики

16 Февраля 2014, реферат

Кібернетика – це наука про загальні закони збереження, передачі та переробки інформації в складних системах управління різної природи технічних, біологічних, адміністративних, соціальних тощо. До її створення у 40-х рр. ХХ ст. було розвинуто теорію автоматичного управління, яка розглядає відносно прості об’єкти та управляючі системи, описувані системами диференціальних та різницевих рівнянь. З появою електронних цифрових обчислювальних машин (ЕЦОМ) з’явилася можливість ставити та успішно вирішувати завдання автоматизації не тільки фізичних процесів, а й розумової діяльності людини.

Автоматизация работы медицинского учреждения

11 Апреля 2013, курсовая работа

Базы данных используются в медицине для различных целей. На пример, их используют для хранения всех данных о пациентах. Эти базы данных могут быть доступны с любого компьютера внутренней сети больницы. В связи с улучшениями алгоритмов сжатия изображения, результаты рентгеновских и ультразвуковых обследований также могут храниться в медицинских базах данных и быть доступными.
Многопользовательские базы данных управляются программами, которые называют системами управления базами данных (СУБД). В этом отличие баз данных от обычных компьютерных файлов. СУБД связывает пользователей и физическое представление данных (т.е. то, как данные реально хранятся).

Автоматизация алгоритма численного решения алгебраических и трансцендентных уравнений методом хорд

14 Марта 2012, курсовая работа

В последние десятилетия значение математики в общей системе человеческих знаний сильно возросло. С помощью математических методов рассчитываются атомные реакторы, изучается строение кристаллов и молекул химических веществ, предсказываются место и глубина залегания полезных ископаемых, прогнозируется погода, анализируются экономические процессы и оптимизируется управление экономическими системами, ставятся диагнозы болезней, расшифровываются неизвестные письмена, обосновываются выводы социологических исследований. Математические методы являются базой и для изменяющих мир информационных технологий.

Автоматизация БУ на предприятии

09 Апреля 2014, курсовая работа

Автоматизация бухгалтерского учета на предприятии и подготовка финансовой отчетности в налоговые органы в условиях переходной экономики Беларуси является одной из наиболее важных задач. Ситуация такова, что сам по себе бухгалтерский учет на предприятии может рассматриваться как внутреннее дело предприятия, а основой для оценки финансово-хозяйственной деятельности предприятия со стороны государства служит отчетность (бухгалтерский баланс и многочисленные другие отчетные формы), которая должна ежеквартально предоставляться в налоговую инспекцию по месту регистрации предприятия.