Інструменти податкового регулювання підприємницької діяльності

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Апреля 2013 в 01:56, курсовая работа

Краткое описание

Метою дослідження є розкриття основних проблем податкового регулювання та обґрунтування шляхів їх вирішення.
Об’єктом дослідження у курсовій роботі є процес застосування конкретних податкових інструментів при здійсненні податкового регулювання підприємницької діяльності.
Предметом дослідження даної роботи виступає проблема ефективності застосування податкових пільг при оподаткуванні суб’єктів підприємницької діяльності.

Содержание

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 5
1.1. Податкове регулювання як одна з головних частин податкового менеджменту 5
1.2. Сутність податкового регулювання 9
1.3. Принципи податкового регулювання 11
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 16
2.1. Класифікація інструментів податкового регулювання 16
2.2. Податкові пільги як інструменти податкового регулювання підприємницької діяльності 21
2.3. Аналіз змін в застосуванні інструментів податкового регулювання підприємницької діяльності 27
РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАПРЯМИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 33
ВИСНОВКИ 38
СПИСОК ВИКОРИСТАННОЇ ЛІТЕРАТУРИ 41

Прикрепленные файлы: 1 файл

ГОТОВАЯ КУРСОВАЯ.doc

— 252.00 Кб (Скачать документ)

11. Л. М. Котенко, Г. М. Фадєєва. Оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності:  Навч.  посібник / Харк. держ. ун-т харч. та торгівлі. – Харків, 2006. – 309 с.

12. Л. О. Омелянович. Податкова система:  Навч. посіб. (друге видання перероблене і доповнене) // Функції податків та податкове регулювання – Донецьк, ДонДУЕТ, 2005. – 276 с.

13. Матеріали офіційного сайту Державної податкової адміністрації України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sta.gov.ua.

14. М. І. Небава // Тенденції розвитку малого бізнесу в умовах нового податкового кодексу – 2011. – С. 87-89.

15. М. М. Свердан. Ефективність оподаткування в умовах ринкової економіки // Фінанси України. – 2000. – № 7. – С. 27–33.

16. Н. Б. Буряк, Шляхи удосконалення спрощеної системи оподаткування в Україні / Н.Б. Буряк // Інноваційна економіка. – 2011. – С. 219-222.

17. Н. Е. Заяц. Теория налогов: Учебник // – Мн.: БГЭУ, 2002. – 220 с.

18. О. А. Плугатар, Т. О. Кравченко, Проблеми та шляхи реформування податку на прибуток / О.А. Плугатор // Економічний простір. – 2009. - №12. - С. 138–143.

19. П. К. Бечко, Н. В. Лиса. Податковий менеджмент//Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 288 с.

20. Р. П. Жарко Теоретико-методичні засади удосконалення податкового регулювання підприємницької діяльності. Автореф. дис. …канд. екон. наук. – К., 2006. – 24 с.

21. Т. І. Єфименко. Податкове регулювання економічного розвитку:  Автореф.  дис.  д-ра. екон. наук. – К., 2003. – 37 с.

22. Ю.Б. Іванов, А.І. Крисоватий, А.Я. Кізима, В. В. Карпова Податкови менеджмент// Навчальний посібник / Київ - Знання- , 2008.- 525 c.

23. Ю. Б. Иванов. Налоговый менеджмент: Учеб. пособие / Ю.Б. Іванов, В.В.Карпова, Л.Н.Карпов – Харьков: ИД “ИНЖЭК”, 2006. – 488 с.

24. Ю. Б. Іванов. Світові тенденції антикризового податкового регулювання //Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). – 2010. - №1(48). – с. 10-15.


Информация о работе Інструменти податкового регулювання підприємницької діяльності