Інструменти податкового регулювання підприємницької діяльності

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Апреля 2013 в 01:56, курсовая работа

Краткое описание

Метою дослідження є розкриття основних проблем податкового регулювання та обґрунтування шляхів їх вирішення.
Об’єктом дослідження у курсовій роботі є процес застосування конкретних податкових інструментів при здійсненні податкового регулювання підприємницької діяльності.
Предметом дослідження даної роботи виступає проблема ефективності застосування податкових пільг при оподаткуванні суб’єктів підприємницької діяльності.

Содержание

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 5
1.1. Податкове регулювання як одна з головних частин податкового менеджменту 5
1.2. Сутність податкового регулювання 9
1.3. Принципи податкового регулювання 11
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 16
2.1. Класифікація інструментів податкового регулювання 16
2.2. Податкові пільги як інструменти податкового регулювання підприємницької діяльності 21
2.3. Аналіз змін в застосуванні інструментів податкового регулювання підприємницької діяльності 27
РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАПРЯМИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 33
ВИСНОВКИ 38
СПИСОК ВИКОРИСТАННОЇ ЛІТЕРАТУРИ 41

Прикрепленные файлы: 1 файл

ГОТОВАЯ КУРСОВАЯ.doc

— 252.00 Кб (Скачать документ)

 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

кафедра оподаткування

 

 

КУРСОВА РОБОТА

З навчальної дисципліни

«Основи оподаткування»

на тему: «ІНСТРУМЕНТИ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

 

 

 

Керівник роботи

 

ст. викладач

Є. І. КОНОВАЛОВ

   

Студентка 3 курсу 10 групи

 

факультету "Фінанси"

 

спеціальності 6.030508(114)

 

«Оподаткування»

А. А. КУНЧЕНКО


 

 

Харків, ХНЕУ, 2012

ЗМІСТ

ВСТУП                                                                                                                          3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ         5

1.1. Податкове регулювання як одна з головних частин податкового менеджменту                                                                                                                5

1.2. Сутність податкового регулювання                                                                    9

1.3. Принципи податкового регулювання                                                               11

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ                                      16

2.1. Класифікація інструментів податкового  регулювання                                   16

2.2. Податкові пільги як інструменти податкового регулювання підприємницької діяльності                                                                                     21

2.3. Аналіз змін в застосуванні інструментів податкового регулювання підприємницької діяльності                                                                                     27

РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ  ТА НАПРЯМИ ЇХ ВИРІШЕННЯ                                                                                                             33

ВИСНОВКИ                                                                                                               38

СПИСОК  ВИКОРИСТАННОЇ ЛІТЕРАТУРИ                                                        41

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

Одним з найбільш мобільних елементів податкового механізму є податкове регулювання, основою я кого є система економічних засобів оперативного втручання у хід виконання податкових зобов’язань. Податкове регулювання це сукупність заходів впливу на підприємницьку діяльність які реалізуються через застосування податкових інструментів таких як зміна податків, податкових ставок, податкових пільг, зниження чи підвищення загального рівня оподаткування. Соціально-економічна сутність і мета податкового регулювання обумовлені регулюючою функцією системи оподаткування. Відповідно цей процес є об’єктивно необхідним, і його результат залежить від ефективності застосування певних методів та інструментів податкового регулювання.

Провідні науковці здійснили вагомий внесок у дослідження в сфері оподаткування. Серед наукових досліджень практики застосування інструментів податкового регулювання в Україні необхідно виділити праці таких вчених-економістів як Ю. Іванова [23], Т. Єфименко [21], В Карпової [23], А. Крисоватого [22], Я. Литвиненка [2] та інші.

Однак, тема стимулюючого впливу податків та податкових пільг на економічне зростання розроблена недостатньо. Це пов’язане з тим, що проблема систематизації та оптимізації податкових пільг в державі остаточно не вирішена і не набула свого відображення у відповідних законодавчих актах. Крім того, більшість авторів вказують на необхідність скасування пільг, не аналізуючи вплив діючих пільг на результати діяльності суб’єктів господарювання, що ними користуються. Тому проблема саме стимулювання з допомогою податків економічного розвитку підприємств та держави в цілому є актуальною і потребує додаткового розгляду.

Метою дослідження є розкриття  основних проблем податкового регулювання  та обґрунтування шляхів їх вирішення.

Об’єктом дослідження у курсовій роботі є процес застосування конкретних податкових інструментів при здійсненні податкового регулювання підприємницької діяльності.

Предметом дослідження даної  роботи виступає проблема ефективності застосування податкових пільг при оподаткуванні суб’єктів підприємницької діяльності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

    1. Податкове регулювання як одна з головних частин податкового менеджменту

 

Податковий  менеджмент є складовою всієї  податкової політики як на рівні держави, так і регіону, галузі, підприємства, громадянина. Податковий менеджмент являє собою систему принципів і методів розробки та реалізації управлінських рішень, пов’язаних з вибором податкової системи, розрахунком податкових платежів, постійним контролем за їх здійсненням. Податковий менеджмент охоплюю три рівні податкової політики: державний податковий менеджмент, податковий менеджмент підприємства та податковий менеджмент громадян. Державний податковий менеджмент охоплює сферу державної податкової політики, метою якої є організація такої податкової системи, яка б задовольняла, з одного боку, всі або більшість фінансових потреб держави, а з іншого – вона не повинна бути обтяжливою для платників податків. Менеджмент цього рівня повинен здійснюватись залежно від економічної та фінансової стратегії держави й відповідно до розробленої податкової стратегії.

Завданням податкового менеджменту підприємства є розробка податкової політики підприємства залежно від його економічної  стратегії та напрямів діяльності, а також визначення такої системи податків, яка б дала змогу отримувати найбільші прибутки при оптимальності податкових платежів щодо всіх рівнів бюджетної політики[22].

Головна мета податкового менеджменту підприємства – забезпечення йому оптимальних  податкових платежів з урахуванням чинного законодавства. При цьому потрібно звернути увагу на вирішення кількох проблем[23].

Дисципліна  та культура платників податків. Більшість  керівників підприємств, як в Україні, так і за кордоном, вважають податки  втратами свого бізнесу. Але, податкові стягнення, по суті, є платою за можливість жити і діяти в умовах цивілізованого суспільства. Тому й дисципліна сплати податків визначає ступінь цивілізованості держави, а це впливає і на визначення головною мети суспільства.

Поєднання стратегічної та тактичної мети податкового  менеджменту. Між ними можуть бути й  суперечності. У деяких випадках зменшення  сплати податків може в подальшому призвести до збільшення їх загальної  суми в кінці стратегічного періоду. Наприклад, помилковий розрахунок амортизаційних відрахувань у кінці звітного періоду породжує скорочення бази оподаткування прибутку й призводить до штрафних санкцій у майбутньому[23].

Мінімізація та оптимізація сплати податків. Ця проблема тісно пов’язана із загальною  політикою підприємства. Так, зменшення податків за рахунок скорочення обсягів діяльності при збереженні або збільшенні розмірів отриманого прибутку в сучасних умовах може, зрештою, збільшити прямі податки, якщо виріб реалізується за високою ціною з високою прибутковістю. Тобто у деяких випадках вигіднішою є оптимізація податкових. При вирішенні цієї проблеми ми не розглядаємо випадків, коли мінімізація податків відбувається за рахунок свідомого тимчасового зниження бази оподаткування або інших порушень законодавства.

Ризик податкових платежів для платників  податків. Насамперед це ризик, пов'язаний зі змінами податкового законодавства. При цьому потрібно мати на увазі, що вони можуть відбуватись як на рівні вищих державних законодавчих органів, так і на місцевому рівні, причому останній для більшості платників податків є найбільш ризикованим[20].

У будь-якій державі, в тому числі з розвиненою ринковою економікою, однією з основних функцій є регулювання. В умовах ринкової економіки головними  методами державного регулювання стають економіко-фінансові: оподаткування, ціноутворення, фінансові, банківсько-кредитні методи тощо. Маневруванням податковими ставками, пільгами, змінами умов оподаткування, зміною різних видів податків держава створює умови для прискорення розвитку певних галузей, територій, виробництв, підприємств, сприяє вирішенню актуальних для суспільства проблем.

Податкове регулювання безпосередньо  пов’язане з податковим плануванням  і належить до найбільш мобільних  елементів податкового менеджменту. Регулювання згідно з теорією управління — це детальне розроблення способів реалізації планових завдань, а також розроблення дій, спрямованих на їх виконання. Податкове регулювання є сполучною ланкою між плануванням та контролем, оскільки регулювання повинне не лише детально обґрунтувати визначений варіант плану щодо ресурсів, методів та періоду реалізації, але і виявити, а потім зафіксувати сукупність параметрів плану, яка буде достатньою для здійснення ефективного контролю за виконання затверджених планових завдань. Податкове регулювання — складова процесу управління податками, спрямована на забезпечення реалізації концепцій податкової політики держави та підприємств[17].

Податкове регулювання як функціональний елемент податкового  менеджменту не слід ототожнювати з регулюючою функцією податків, за допомогою якої разом з іншими функціями реалізується суспільне призначення податків. Функція податків об’єктивна як форма прояву суті об’єктивної категорії податків, вона передбачає потенційну можливість регулювання соціально-економічних процесів. Податкове регулювання — це суб’єктивна діяльність людей щодо застосування на практиці регулюючих можливостей податків, які можуть бути використані з різними коефіцієнтами корисної дії в межах затверджених податкових завдань та податкової концепції. Воно також є процесом детального розроблення способів реалізації податкових планів, формування і введення за необхідності нових та коригування діючих податкових режимів, спрямованих на реалізацію цінового, фіскального, регулюючого і контрольного призначення податків, що отримали кількісне і якісне відображення в бюджетно-податкових завданнях, цільових установках і податковій концепції на конкретний період [12, с.118 ].

Основна мета податкового  регулювання полягає в урівноваженні суспільних, корпоративних та особистих економічних інтересів. Форми і методи податкового регулювання різняться в межах державного та корпоративного податкового менеджменту. У державному податковому менеджменті податкове регулювання є макрорегулюванням економіки, фінансів країни і всього податкового процесу в суспільстві. Крім того, податкове регулювання — це процес науково вивіреного і практично обґрунтованого оперативного втручання в хід виконання податкових бюджетів. У практичному розумінні податкове регулювання складається з наступних етапів: ухвалення рішень, їх деталізація із забезпеченням повного та своєчасного виконання і по вертикалі, і по горизонталі завдань податкового адміністрування. Ефективність податкового регулювання може бути забезпечена лише за наявності чіткої макроекономічної стратегії в рамках загальної системи державного регулювання економіки, розробленої відповідно до довгострокової програми соціально-економічного розвитку країни. Всі економічні, фінансові і податкові методи державного регулювання повинні бути тісно взаємопов’язані, що є необхідною умовою достатньої результативності кожного з них зокрема [12].

У межах корпоративного податкового менеджменту податкове регулювання є процесом коригування параметрів податкового планування і бюджетування, а також оптимізація податкових потоків на рівні підприємства. Методи податкового регулювання мають свої особливості, пов’язані із специфікою виконання планових і бюджетних завдань із податків. Плановий рівень податкових надходжень не має чіткого адресного розпису за конкретними виконавцями, і тому його виконання визначається підсумком за рахунок різноманітних результатів підприємницької діяльності платників податків, зорієнтованих на реалізацію власних інтересів. Унаслідок цього методи податкового регулювання повинні включати як методи прямого (законодавчого) впливу, так і методи непрямого впливу на поведінку платників податків, які стимулюють ухвалення ними рішень, необхідних суспільству. Загалом методи податкового регулювання пов’язані з елементами системи податків і оподаткування, податковими пільгами та іншими складовими податкового процесу взагалі [18, с.119].

Таким чином, широке використання заходів податкового регулювання може призвести до викривлення дії ринкових механізмів, створення нерівних умов конкуренції та невиправданих переваг для окремих платників. Тому вони повинні бути рівними по відношенню до всіх суб’єктів господарювання. Для розв’язання цих проблем податкової політики необхідно реалізовувати наступне: підтримка не конкретних підприємств, а підприємництва, зокрема податкова підтримка розвитку малого бізнесу, створення однакових умов роботи для всіх, низькі податки, які будуть сплачуватись усіма, податкове стимулювання ефективної зайнятості населення, захист податкової політики від некомпетентності[15, c. 14].

Информация о работе Інструменти податкового регулювання підприємницької діяльності