Товарні біржі в міжнародній торгівлі та механізм їх функціонування

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Мая 2013 в 16:32, курсовая работа

Краткое описание

У цій роботі розкрито сутність товарних бірж, етапи, принципи, актуальність, а також механізм їх функціонування. Дана характеристика біржового товару, розглянуто його основні види і вимоги до нього; розглянуті усі учасники біржових торгів; представлено значення товарних бірж для міжнародної економіки. Ключовим моментом роботи є аналіз впливу біржових механізмів на стимулювання економіки. Аналізується досвід функціонування товарних бірж в зарубіжних країнах і представлена ​​програма розвитку біржового товарного ринку нашої країни.

Содержание

ВСТУП…………………………………………………………………………….5
1. СУТНІСТЬ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТОВАРНИХ БІРЖ………………………………………………………………..7
1.1. Формування товарних ринків як умови діяльності товарних бірж………7
1.2. Характеристика та види біржового товару………………………………...8
1.3. Учасники біржових торгів………………………………………………….11
2. МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТОВАРНОЇ БІРЖІ…………………...17
2.1. Біржові угоди і біржові операції на товарній біржі………………………17
2.2. Організація торговельного процесу в біржовій операційній залі………..25
2.3. Порядок виставлення товарів на торги та їх зняття……………………....31
3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТОВАРНИХ БІРЖ У СУЧАСНІЙ МІЖНАРОДНІЙ ЕКОНОМІЦІ…………………………………………………34
3.1. Основні напрями та перспективи розвитку товарних бірж………………34 3.2. Значення товарних бірж в міжнародній торгівлі України………………..39
3.3. Перспективи розвитку товарних бірж в Україні на 2012 рік…………….41

ВИСНОВОК……………………………………………………………………...45

СПИСОК Використаних джерел……………………………………….47

Прикрепленные файлы: 1 файл

международка курсовая.docx

— 106.92 Кб (Скачать документ)

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ    УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ                                                                     ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

Кафедра міжнародної економіки

 

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Луганськ, 2012

 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ    УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ                                                                     ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

Кафедра міжнародної економіки

 

 

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

на тему: «Товарні біржі в міжнародній торгівлі та механізм їх функціонування»

 

 

 

Виконала                                                                      

 

Перевірила                                                                      

 

 

 

 

Луганськ, 2012 


РЕФЕРАТ

 

Текст:  46 стор., 3 табл.,  50 дж.

 

Біржі, товарні біржі, товарний ринок, умови діяльності, біржовий товар, учасники торгів,механізм функціонування, біржові угоди, ф’ючерсні угоди, опціонні угоди, біржові операції, торговельний процес, торги, хеджування, тенденції, перспективи, міжнародна торгівля, міжнародна економіка

 

 

У цій роботі розкрито сутність  товарних  бірж, етапи,  принципи, актуальність,  а також механізм  їх  функціонування.  Дана характеристика  біржового  товару, розглянуто  його основні  види  і вимоги  до нього;  розглянуті усі учасники біржових торгів; представлено значення  товарних  бірж  для міжнародної  економіки.  Ключовим  моментом  роботи є  аналіз впливу біржових  механізмів  на  стимулювання  економіки.  Аналізується  досвід функціонування  товарних  бірж  в  зарубіжних  країнах і  представлена  ​​програма розвитку  біржового  товарного  ринку нашої  країни.

 

 

 

 

 

 

зміст

ВСТУП…………………………………………………………………………….5

1. СУТНІСТЬ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТОВАРНИХ БІРЖ………………………………………………………………..7

1.1. Формування товарних ринків як умови діяльності товарних бірж………7 
1.2. Характеристика та види біржового товару………………………………...8 
1.3. Учасники біржових торгів………………………………………………….11 

2. МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТОВАРНОЇ БІРЖІ…………………...17

2.1. Біржові угоди і біржові операції на товарній біржі………………………17 
2.2. Організація торговельного процесу в біржовій операційній залі………..25 
2.3. Порядок виставлення товарів на торги та їх зняття……………………....31 

3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТОВАРНИХ БІРЖ У СУЧАСНІЙ МІЖНАРОДНІЙ ЕКОНОМІЦІ…………………………………………………34

3.1. Основні напрями та перспективи розвитку товарних бірж………………34 3.2. Значення товарних бірж в міжнародній торгівлі України………………..39 
3.3. Перспективи розвитку товарних бірж в Україні на 2012 рік…………….41

 

ВИСНОВОК……………………………………………………………………...45

 

СПИСОК Використаних джерел……………………………………….47

 

ВСТУП

 

Найбільш масштабною задачею  економічної активності держави  в ринковому господарстві, що формується  в Україні є діяльність по стабілізації економічного розвитку суспільства. Формою її реалізації виступає фактичний образ  дій держави, втілена в економічну політику, що охоплює всі сфери  економічних відносин у країні. Одним  із найважливіших напрямків його діяльності є  регулювання збалансованості  попиту та пропозиції на національному  ринку України.

В даний час розвиток ринкових відносин у країні супроводжується  формуванням організованих ринків, найважливішою складовою частиною яких, безумовно, є товарна біржа.

Мета курсової роботи - найбільш ширше  розкриття теми функціонування товарних бірж, та їх ролі в міжнародній економіці.

У даній  роботі розглянута така актуальна проблема розвитку біржового товарного ринку України, як нестабільність на товарному ринку, обумовлена відсутністю нормативно-законодавчої бази й іншими складностями.

У роботі поставлено низку завдань, а саме:

 • Розглянути формування та розвиток товарних ринків, як умови діяльності товарних біржі;
 • Розглянути механізм функціонування товарних бірж;
 • З’ясувати значення товарних бірж в міжнародній торгівлі України;
 • Визначити перспективи розвитку товарних бірж в Україні.

Значну  увагу зосереджено на тому, що створення  товарних бірж в Україні сприятиме  стабілізації товарного ринку і  економіки в цілому.

Актуальність  обраної теми полягає у тому, що на сучасному етапі біржа є  невід'ємною частиною економіки  будь якої країни, яка формує оптовий ринок, шляхом організації і регулювання біржової торгівлі, що підтверджує світовий досвід діяльності біржових інститутів.

Біржа як сегмент загального ринку  виконує функції збалансування  попиту та пропозиції шляхом відкритої  купівлі-продажу, упорядкування й  уніфікації ринку товарних і сировинних ресурсів, стимулювання розвитку ринку, економічного індикатора.

У країнах із розвинутою ринковою економікою товарні біржі в основному  функціонують як безприбуткові асоціації, звільнені від сплати корпоративного прибуткового податку. Головними статтями їхнього доходу є: засновницькі і  пайові внески й відрахування організацій, що утворять біржу; доходи від надання  послуг членам біржі й інших організацій; виторг від інших надходжень.

Товарна біржа - один з атрибутів  ринкової економіки, істотний компонент  інфраструктури ринку. Чи означає це, що настільки бурхливе поширення  товарних бірж у нашій країні можна  розцінювати як свідчення успішного  й швидкого руху до ринку? Якою мірою  товарні біржі можуть стати регулятором  оптового товарообігу, зокрема на українському споживчому ринку?

У цій роботі представлена спроба охарактеризувати роль біржової торгівлі у світовій економічній  практиці, проаналізувати сам механізм функціонування бірж, визначити умови, при яких біржова торгівля може одержати широке поширення в економіці нашої країни.

 

 

1. СУТНІСТЬ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТОВАРНИХ БІРЖ

1.1. Формування  товарних ринків як умови діяльності товарних бірж

 

Виникнення товарних бірж було обумовлено необхідністю організації постійно діючих оптових ринків. В міру росту  обсягів і асортименту товарної продукції, удосконалення транспортних засобів і збільшення радіуса  регіонів постачання товарів, з'явилася  необхідність будівництва на ринках складів для збереження товарів, щоб зробити запаси і проводити  торги постійно. Таким чином, окремі ринки, що знаходяться в центрах  виробництва визначених груп товарів (зерна, худоби й ін.), перетворилися  в регулярно функціонуючі оптові ринки. Поряд із торгівлею різними  товарами тут стали укладати договори на постачання товарів по зразках.

Вже в першій чверті XV століття були розроблені типові контракти по кожнім виді продукції, у яких указувалася  не тільки її кількість і якість, але і стандартний розмір партії. Згодом самі контракти стали об'єктом  купівлі - продажу, а товари в натурі на біржу привозити перестали. За допомогою товарної біржі забезпечувався контакт між найбільшою кількістю  продавців і покупців.

Як видно з вищесказаного, біржа  виникла на основі ринків, однак  її функції у результаті еволюції змінилися в такому ступені, що для  сучасної біржі купівля - продаж товарів  уже не є першорядною задачею. Найбільш істотні задачі сучасної товарної біржі в даний час, це:

  • визначення цін товарів на перспективу й забезпечення цінової гласності;
  • узгодження планового й фактичного попиту та пропозиції;
  • страхування від коливань цін.

Помітимо також, що біржа сама по собі не є торгуючою організацією, але «будучи посередником між продавцем і покупцем, поєднуючи учасників торгового обороту, біржа сприяє розвитку останнього, упровадженню здорової торгової практики.»

1.2. Характеристика та види біржового товару

 

До біржових товарів належать товари масового виробництва, що мають якісну однорідність, відзначаються порівнянністю якісних характеристик протягом тривалих періодів часу і взаємозамінністю партій. Це дозволяє вести торгівлю або за описом якості або за зразками. Перелік біржових товарів, що реалізуються, визначається правилами кожної конкретної біржі.

Вимоги до біржових товарів:

 • Товар повинен бути масовим і випускатися в досить великому обсязі (велике число виробників і велике число покупців). Це дає змогу визначити попит та пропозицію. Вироби одиничного виробника, унікальні за манерою виконання, не можуть бути об'єктом біржового торгу.
 • Товар повинен бути легко стандартизований (зй якістю, умовами зберігання, транспортування) для продажу без перегляду — за зразками або технічними описами. У практиці біржової справи стандартизація становить головну ознаку біржового товару.
 • Товар на біржі продається або купується в суворо визначених розмірах. Ці розміри називаються біржовими одиницями, партіями, лотами, що відповідають або місткості транспортних засобів, або місцю, обсягові і вазі. Партія або лот повинні бути кратними біржовій одиниці.

Об'єктами біржової торгівлі нині є приблизно 70 видів товарів. Їх можна об'єднати в такі групи і підгрупи:

Сільськогосподарські і  лісові товари та продукти їх переробки:

 • зернові (пшениця, кукурудза, овес, ячмінь, жито);
 • насіння олійних рослин (лляне, бавовняне насіння, соя, боби, соєва олія);
 • живі тварини і м'ясо (велика рогата худоба, свині, окости);
 • текстильні товари (бавовна, джут, вовна, шовк, пряжа, льон);
 • харчосмакові товари (цукор, кава, какао-боби, рослинні олії, картопля, перець, яйця, арахіс, концентрат апельсинового соку).

Лісові товари (пиломатеріали, фанера, натуральний каучук);

Кольорові і дорогоцінні  метали (мідь, олово, цинк, свинець, нікель, алюміній, срібло, золото, платина).

Нафта і нафтопродукти.

Щоб відобразити частку кожної з приведених груп у загальному обсязі біржової торгівлі дані були зведені у таблицю 1.1.

Таблиця 1.1. Частка основних товарних груп у загальному обсязі біржової торгівлі, %

Група товарів

Частка групи у загальному обсязі біржової торгівлі, %

1990

2000

2010

Сільськогосподарські і лісові товари і продукти їхньої переробки

63

61

55

2.Сировина і напівфабрикати

2,4

5,3

13,2

3.Кольорові метали

1,6

2,7

5,7

4.Дорогоцінні метали

0,001

0,01

0,1

5.Нафта і нафтопродукти

33

31

26

Всього

100

100

100


Дані таблиці свідчать про якісні зміни у тенденціях світового виробництва, в галузі видобутку енергоносіїв, корисних копалин, сільському господарстві тощо. На мою думку поштовх виробництва в наукомісткі  сфери збільшує попит на рідкісні земельні та кольорові метали, останні зрушення на ринку енергоносіїв і інтенсивні пошуки альтернативних джерел енергії – до скорочення пропозиції нафтопродуктів, а майже експоненціальний ріст населення у сукупності зі збільшенням рівня життя розвинутих країн призводить до зростання попиту на сільськогосподарські, лісові товари і продукти їхньої переробки.

І хоча міжнародна біржова торгівля займає 5-10 відсотків від загального обсягу міжнародної торгівлі, вона дуже чутливо реагує на будь-які  коливання загального попиту чи пропозиції будь-яких товарів на світовому ринку.

Номенклатура біржового товару з роками міняється. Так, останнім часом біржовими товарами стали продукти нафтопереробки: бензин, дизельне паливо, мазут, а також такі нові товари, як нікель, алюміній, дорогоцінні метали, концентрат апельсинового соку, фанера, картопля тощо.

На біржі тільки нещодавно з'явилися  дорогоцінні метали.

Сільськогосподарські, лісові і товари домашнього користування складають  близько 55%  від обсягу всієї біржової торгівлі (дуже стійка тенденція).

 Що стосується групи промислової  сировини, то з розвитком техніки  й технології обсяг цих товарів  у біржових торгах буде неухильно  підвищуватися (поява на біржі  нових кольорових металів).

Информация о работе Товарні біржі в міжнародній торгівлі та механізм їх функціонування