Аналіз ефективності заміни обладнання

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Декабря 2013 в 14:47, курсовая работа

Краткое описание

Компанія аналізує чи потрібно замінити існуюче у неї обладнання, яке прослужило вже 5 років, на нову автоматизовану модель з підвищеною швидкістю роботи.
Продукція, виготовлена ​​на цьому обладнанні, як очікується, залишиться прибутковою ще, принаймні, 10 років. Ринок збуту показує, що обсяг продукції, що продається, можна збільшити на 35%.
Старе обладнання може прослужити не більше 5 років до повного фізичного зносу, в той час як нове буде працювати ще 10 років до тих пір, поки його не доведеться списати.

Содержание

1.1. Аналіз ефективності заміни обладнання………………………….….3
1.2. Визначення ціни контракту з урахуванням ІНКОТЕРМ і повторна оцінка ефективності проекту……………………………………………………...11
1.3. Визначення ціни контракту з урахуванням зменшення транспортних витрат……………………………………………………………………….......13
Література………………………………………………………………...15

Прикрепленные файлы: 1 файл

Курсач ВЭД.doc

— 311.00 Кб (Скачать документ)

ЗМІСТ

 

  1.1. Аналіз ефективності заміни обладнання………………………….….3

  1.2. Визначення ціни контракту з урахуванням ІНКОТЕРМ і повторна оцінка ефективності проекту……………………………………………………...11

        1.3. Визначення ціни контракту з урахуванням зменшення транспортних витрат……………………………………………………………………….......13

  Література………………………………………………………………...15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Аналіз ефективності заміни обладнання.

Вихідні дані

Компанія аналізує чи потрібно замінити існуюче у неї  обладнання, яке прослужило вже 5 років, на нову автоматизовану модель з підвищеною швидкістю роботи.

Продукція, виготовлена ​​на цьому обладнанні, як очікується, залишиться прибутковою ще, принаймні, 10 років. Ринок збуту показує, що обсяг продукції, що продається, можна збільшити на 35%.

Старе обладнання може прослужити не більше 5 років до повного фізичного зносу, в той час як нове буде працювати ще 10 років до тих пір, поки його не доведеться списати.

Первісна вартість старого  обладнання становила 60000 грн., А його остаточна вартість в даний момент дорівнює 30000 грн., Тому щорічно рівномірно нараховується знос у сумі 6000 грн. На сьогоднішній день його можна продати за 32000 грн. - Покупці знайдуться. Потужність (максимальний випуск продукції) - 130000 шт.

Нове обладнання з урахуванням установки обійдеться в 70000 грн. Знос по ньому теж буде нараховуватися рівномірними порціями протягом 10 років, і тоді його, швидше за все, можна буде продати за залишковою вартістю до кінця терміну експлуатації. Потужність - 145000 шт. Витрати на матеріали і робочу силу в розрахунку на одиницю продукції знизяться (0.5 грн. - 0.35 грн.).

Компанія не бачить жодних труднощів у продажу додатково  випущеної продукції за нинішньою ціною - 1.5 грн. за шт.

Приріст витрат на торгівлю - 1620 грн.

Приріст витрат на маркетинг  і транспортування - 1600 грн.

Економія витрат на ремонт та налагодження - 34000 грн. - 31000 грн.

 

Таблиця 3.1.1

 

Вихідні дані

п/п

Найменування показника

Старе обладнання

Нове обладнання

1.

Первісна вартість

60000

70000

2.

Остаточна вартість

30000

 

3.

Термін служби

10

10

4.

Амортизація

6000

7000

5.

Ціна обладнання (можлива)

32000

 

6.

Потужність (од.)

130000

145000

7.

Матеріальні витрати  на одиницю 

виробу

0.5

0.35

8.

Кількість обслуговуючого персоналу

3

3

9.

Додаткові витрати на обслуговування обладнання

34000

31000

10.

Приріст витрат на торгівлю

 

1620

11.

Приріст витрат на транспортування  і маркетинг

 

1600

12.

Ціна виробу

1.5

1.5

.

Перевищення реального  попиту над пропозицією

 

30%


 

 

Розрахунок чистих інвестицій з податковими поправками 

Чисті інвестиції - приріст  фондів, спрямований на фінансування

проекту. 

1) Вартість нового  обладнання - 70000 грн.; 

2) Грошові надходження  від продажу старого обладнання - 32000 грн.; 

3) Дохід від продажу  старого обладнання - (32000-30000) = 2000 грн.; 

4) Податок на прибуток - 19%; 

5) Чисті інвестиції = (1) - (2) + (4) = 70000 - 32000 + 380 = 38380 грн.

 

Аналіз витрат і доходів при заміні устаткування

 

Заміна обладнання має  три важливих наслідки:

1. так як ефективність нового обладнання вище, то буде економія на виробничих витратах (змінних витратах);

2. зростає обсяг випуску, отже, буде приріст реалізації.

Розрахуємо обсяг продукції, яка може бути продана на ринку. Згідно з вихідними даними, перевищення реального попиту над пропозицією становить 30%, отже, місткість ринку складе: 130000 + 130000 * 0.3 = 169000 од.

При заміні старого устаткування на нове, ми можемо виробити обсяг продукції рівний 145000 од. Так як місткість ринку вище, то реальний попит на дану продукцію перевершує обсяг реалізації.

3. зростання амортизаційних відрахувань, що включаються в собівартість, призводить до зменшення податку на прибуток.

Чистий грошовий приплив - чисте зміна від періоду до періоду доходів і витрат грошових коштів (після поправки на податки), викликане даними інвестиційним проектом.

 

 

 

 

Таблица 3.1.2

 

Розрахунок  чистого грошового припливу

п/п

Найменування 

поазника

Старе

обладнання

Нове 

обладнання

Щорічні

зміни

1.

Економія витрат на з/п  за рахунок зниження часу на ремонт і наладку

34000

31000

3000

2.

Економія матеріалів

65000

50750

14250

Разом:

   

17250

Зростання випуску (од.):

130000

145000

15000

1.

Додаткова реалізація (грн.)

 

22500

 

2.

З/п персоналу

-

-

-

3.

Матеріали

 

5250

 

4.

Додаткові торгові витрати

 

1620

 

5.

Додаткові витрати на транспортування і маркетинг

 

1600

 
 

Додаткова вигода

 

14030

14030

 

Разом:

   

31280

6.

Різниця в амортизації

   

1000

7.

Всього додатковий прибуток від використання нового обладнання, що підлягає оподаткуванню

   

30280

8.

Податок на прибуток (19%)

   

5753

9.

Чистий додатковий прибуток

   

24527

10.

Додавання амортизації

   

1000

11.

Щорічна зміна  припливу грошових коштів (11 +12)

   

25527


 

Економія матеріалів для старого і нового обладнання розраховується як добуток потужності старого обладнання та відповідних витрат на матеріали і робочу силу в розрахунку на одиницю продукції.

Зростання випуску розраховується як різниця між потужністю нового і старого обладнання: 145000 - 130000 = 15000 од.

Додаткова реалізація - добуток  обсягів зростання випуску на ціну за одиницю продукції: 15000 * 1.5 = 22 500 грн.

Рядок 3 «Матеріали» розраховується як добуток зростання випуску  на витрати на матеріали і робочу силу в розрахунку на од. продукції  для нового обладнання: 15000 * 0.35 = 5250 грн.

Додаткова вигода дорівнює різниці між додаткової реалізацією та сумою матеріалів, додаткових торгових витрат і додаткових витрат на транспортування і маркетинг: 22500 - (5250 +1620 +1600) = 14030 грн.

Різниця в амортизації  розраховується як різниця між амортизацією нового і старого обладнання: 7000 - 6000 = 1000 грн.

 

Визначення  життєвого циклу інвестицій

Період, протягом якого  інвестиційний проект буде давати дохід, являє собою життєвий цикл інвестицій.

Життєвий цикл інвестицій відрізняється від фізичного  та морального терміну служби і закінчується, як тільки зникає ринок для даного продукту.

 

 

              5 лет              5 лет                           

                                      старе обладнання


                                    нове обладнання


                                               10 років

Загальний відрізок –  житєвий цикл інвестицій = 5 років

Визначення  ліквідаційної вартості обладнання

 

Будь-яке вивільнення капіталу по закінченню життєвого циклу інвестиції носить назву ліквідаційної вартості. Зазвичай ліквідаційна вартість визначається в розмірі не меншому, ніж залишкова вартість, тому по-перше, це простіше, а по-друге, не виникає ніяких оподатковуваних доходів або витрат.

 

Ліквідаційну вартість можна вважати доходом в останньому році життєвого циклу інвестицій, навіть якщо ви не збираєтеся продавати обладнання в цей момент часу.

Ліквід. вар-ть = Вар-ть нового обл-я - (Норма аморт-ї * ЖЦІ * Вар-ть нового обор-я) = 70000 - (0.1 * 5 * 70000) == 35000 грн.

 

 

 

Оцінка  інвестиційного проекту

Для оцінки інвестиційних проектів використовується декілька методів:

• Термін окупності;

• Облікова норма прибутку;

• Чиста поточна вартість (NPV);

• Внутрішня норма  рентабельності (IRR);

• Індекс прибутковості (IP).

 

1. Термін окупності - час, необхідний підприємству для відшкодування його первісних інвестицій. Він визначається поділом первісних інвестицій на притоки грошових коштів:

 

PBP =

=
= 1,5=18місяців

 

 

2. Облікова норма прибутку - оцінює рентабельність методом порівняння необхідних інвестицій з майбутнім річним чистим доходом.

 

 

SRR=

= 63,9%.

 

 

3. Чиста поточна вартість - різниця між поточною вартістю майбутніх грошових потоків, отриманих в результаті реалізації проекту, і вартістю початкових інвестицій.

 

NPV =

-

 

 

Для зручності розрахунку NPV будуємо наступну таблицю.

 

 

 

 

 

 

Таблиця 3.1.3

 

Розрахунок  складових NPV при r = 18%.

 

Період (n)

Дисконтуючий множник

Інвестиції

Чистий грошовий прибуток

Поточна вартість інвестицій

Поточна

вартість 

грошового

припливу

 

0

1

= -38380

-

-38380

-

1

0.8475

-

25527

-

21634

2

0.7182

-

25527

-

18333

3

0.6086

-

25527

-

15536

4

0.5158

-

25527

-

13167

5

0.4371

-

25527

-

11158

(5)

0.4371

35000

-

15299

-

Всього

     

-23081

 

79828


 

 

= 79828 грн.;    I = 23081 грн.;    NPV = 79828-23081 = 56747грн.

 

 

Так як. NPV>0, то даний проект слід прийняти.

 

4. Внутрішня норма прибутковості - ставка дисконту, при якій NPV = 0.

IRR показує максимально  допустимий рівень витрат, які  можуть бути понесені при фінансуванні  даного проекту, і при яких  інвестиція ще не прибуткова, але вже і не збиткова (NPV = 0).

Для зручності розрахунку NPV будуємо таблицю.

 

 

 

 

 

 

Таблиця 3.1.4

 

Розрахунок NPV

Період

Інвестиційний грошовий приток

Дисконтуючий множник

r = 24%

Поточна вартість при

r = 24%

Дисконтуючий множник

r = 32%

Поточна вартість при

r = 32%

Дисконтуючий множник

r = 66%

Поточна вартість при

r = 66%

0

1

2

3

4

5

-38380

21634

18333

15536

13167

11158

1

0.8065

0.6504

0.5245

0.4320

0.3411

-38380

20588

16603

13389

11028

8707

1

0.7576

0.5739

0.4348

0.3294

0.2495

-38380

19339

14650

11099

8409

6369

1

0.6024

0.3629

0.2186

0.1317

0.0793

-38380

15377

9264

5580

3362

2024

(5)

15299

0.3411

11939

0.2495

8733

0.0793

2776

NPV

   

43874

 

30219

 

3

Період

Дисконтуючий множник

r = 24%

Поточна вартість при

r = 24%

         

0

1

2

3

4

5

1

0.5952

0.3543

0.2109

0.1255

0.0747

-38380

15194

9044

5384

3204

1907

         

(5)

0.0747

2615

         

NPV

 

-1032

         

Информация о работе Аналіз ефективності заміни обладнання