Шпаргалка по "Международному праву"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Января 2014 в 00:00, шпаргалка

Краткое описание

Работа содержит ответы на 211 вопросов по дисциплине "Международное право".

Прикрепленные файлы: 1 файл

МЕП шп.docx

— 209.73 Кб (Скачать документ)

Питання ек-го співробітництва посідають  важливе місце у д-сті орг-ції.Вже на 16-й сесії, що відбулася у 1961 р. , була прийнята резолюція “Міжнародна торгівля як важливий інструмент ек-го розвитку”. В якій вперше було порушено питання про скликання в межах ООН м/н екон конференції.

В 1963 р. 18 сесія  ГА ООН розглянула питання нормалізації і розвитку МТ. Завдяки активній позиції цього органу в 1964 р. у Женеві була скликана 1 Конференція ООН з торгівлі і розвитку, що відіграла важливу роль в організіції та зд-і МТ.

Подальша хронологія і аналіз змісту д-сті ГА ООН свідчать про важливе  її значення у розвитку м-го ек-го співробітництва. Так, на 25 сесії(70 р.) юула прийнята  “Міжнародна стратегія розвитку”, яка передбачала важливі заходи щодо прискорення ек-го становлення країн,Ю що розвиваються.  На 29 сесії (74 р.) була прийнята Хартія екон прав та обовязків д-в. У 74 р. на 6 спеціальній сесії приймається Декларація про встановлення нового в-го ек-го порядку.У 75 р. на 7 спеціальній сесії було розглянуто питання “Розвиток і м-не ек-не співробітництво”

Активна д-сть ГА ООН в орг-ції  ек-го співвробітництва характерна і  для сучасного періоду. Наприклад, 6-8 вересня 2000 р. у Нью-Йорку відбувся Саміт Генеральної Асамблеї ООН, який отримав назву Саміт Тисячоліття  ООН.За рез-ми Саміта було схвалено Декларацію Тисячоліття, де були визначені напрями  д-сті ООН в новому тисячолітті: підтр-я м-го миру, викорінення злиденності, охорона навколишнього середовища, зміцнення ООН.

74. Економ і соц рада (ЕКОСОР)

Ек-на і соц-на Рада була створена у 1946 році як один з головних органів  ООН, покликканий розвязувати конкретні  завдання м-го ек-го мпівробітництва. Вона складається з 54 членів, що обираються ГА ООН на 3 роки. Через кожний рік  склад ЕКОСОР оновл на 1/3, тобто  переобир 18 членів. Постійні члени Ради Безпеки обираються до ЕКОСОР на кожен  черговий строк.

2.Вона також бере участь у  підготовці проектів конвенцій  і скликає м-ні конференції  з питань, що входять до її  компетенції.

3.Подає інформацію Раді Безпеки  ООН і допомагає їй у роботі.

Найвищим органом ЕКОСОР є чергова  сесія , яка скликається 2 рази на рік. Штаб-квартира знаходиться в Нью-Йорку. При ЕКОСОР діє 5 регіональних ек-х  комісій ООН: Ек-на і СОц. Комісія  ООН для Азії і Тихого океану, Ек-на комісія ООН для Африки, Ек-на комісія ООН для Європи, Ек-на Комісія ООН для Зах. Азії ті ЕК ООН для Латин. Америки та Карибського басейну. Крім того, при  ЕКОСОР діє понад 20 постійних комітетів і комісій .

Регіональні ек-ні комісії створені і функц-ть під керівництвом ЕКОСОР. Їх основним завданням є сприяння проведенню погоджених заходів з  ек-го співробітничтва країн відповідного району. З цією метою вони  зд-ть необхідні дослідження, поширюють інформаційні та статистичні матеріали. Постійно діючим органом  комісій є їх секретаріати, до складу яких входять різні комітети.

Суттєвим для правового статусу  цих комісій є те,  що вони, на відміну від допоміжних органів ЕКОСОР, мають ширшц і самостійнішу компетенцію. Вони, наприклад, мають право давати рекомендації д-м відповідного регіону без затіердження їх ЕКОСОР.

75. Економ комісія ООН для Європи (ЕЕК)

Економічна Комісія ООН для  Європи називають Європейською Економічною  комісією. Вона створена у 1947 році відповідно до резолюції 1 сесії Генеральної  Асамблеї ООН від 10 грудня 1945 року. (як тимчасовий орган ООН  з ек-ного відродження Європи. Штаб-квартира  знах-ся в Женеві.) у складі ЄЕК –55 держав членів, в тому числі і Україна.

Мета створення: сприяння погодженню дій країн Європи, спрямованих  на їх ек-й розвиток, підтримка та зміцнення ек-х звязків та відносин між європейськими країнами., а  також іншими країнами світу

Напрями д-сті:

4.Якщо раніше головним завданням  Комісії було сприяння співробітництву  між країнами різних соц-політичних систем, то нині спеціалісти ЄЕК особливу увагу приділяють розробці рекомендацій і проектів допомоги в ринковому реформуванні ек-ки крїн  Східної Європи та СНД. Потреби і пріоритети країн з пЯкщо раніше головним завданням Комісії було сприяння співробітництву  між країнами різних соц-політичних систем, то нині спеціалісти ЄЕК особливу увагу приділяють розробці рекомендацій і проектів допомоги в ринковому реформуванні ек-ки крїн  Східної Європи та СНД. Потреби і пріоритети країн з перехідною ек-ю враховані в плані дій Комісії як сам-й напрям д-сті.

5.ЄЕК співпрацює як з установами  ООН (ФАО, ЮНІДО, МФ, МБРР), так  і з багатьма урядовими та  неурядовими міжнародними орган-ми (ЄС, ЄАТ, ОЕСР, ІСО, СНД, ОЧЕС  тощо)

Найвищим органом ЄЕК  є пленарна сесія, що скликається щорічно. У складі комісії створені галузеві комітети. Крім цього, у складі комісії функціонують  3 спец. Органи, що займаються проблемами науки та техніки, ек-ки та з/середовища.

ЄЕК щорічно звітує перед ЕКОСОР, яка координує роботу Комісії  і керує нею, затверджує її робочі програми.

76. Конфер ООН з торг і розв.

1964. Учасники – держави-члени  ООН, її спеціаліз установ або  Міжнар агенства з атомної  енергії. Цілі: сприяння розшир торгівлі між країнами з різним рівнем ек розв, між кр, що розвив, між країнами з різним соц-ек ладом: розробка принципів і політики і гал міжн торг і пов’яз з нею проблем ек розвитку; координація д-ті інших установ системи ООН в галузі міжн торг; організ перегов і затвердж багатостор правових актів в гал торгівлі; узгодження політики держав і рег-х ек угруп у галузі торг і розв. Сесії скликаються тричі на рік. Для виконання ф-й конфер у перервах між її сісіями – Рада з торгівлі  розвитку, що скликається не рідше 2 разів на рік. Допоміжними органами є комітети: з сировинних товарів; готових виробів; фінансуванню, пов’яз з торгівлею; морським перевезенням, спец комітет з преференцій і інші.1-ша сесія ЮНКТАД розробила і проголосила принципи міжн-х торг відносин і торг політики, що базуються на сувер рівності держав і розгл ліквід-ю залишків колоніалізму як необх умову ек розв. На 2-й сесії ухвал програму дій з покращ стану на ринках ряду сиров-х товарів, важливиз для експорту багатьох кр, що розв.

77.Євр ек співтовар. 1957 на основі Римського дог. Члени: Бельг, Велик, Гр, Данія, Ірл, Ісп, Італ, Люксемб, Нідерл, Португ, Фр, ФРН, Австр, Фінл, Швеція. Цілі: створ-я митного союзу в межах даної МО, формування спільного ринку роб-ї сили, послуг та капітілів, провед-я єдиної торг політики щодо інших країн, утвор ек-го і валютного союзу, провед спільної політ у галузі с/г й транспорту, зближення ек законодавства учасників. Виконавчі орг: Рада (включає міністрів кр-членів) і комісія (діє на основі рішень Ради, провод єдину політ ЄЕС. Їй підпор ряд комітетів управліня і інші допом органи). Діяльн регулюється “правом Співтовариства” (автономна правово сист наднац-го хар-ру)., в основі – Римський дог 1957 та інші джерела. В межах ЄЕС виріш ек і політичні питання. З 1984 – буд-во “політ-ї Євроипи”. Провод роботу щодо створення Західноєвр союзу для заміни Співтовар.. ЄЕС увійшло до складу Є Союзу, створ-го відповідно Маастр-го договору (чинний з 1993). Вироблено нові критер прийому нових членів до ЄС. Претендент має бути європ-ю, демокр країною і поважати права людини, з функц-ою ринковою ек, пийняти інтеграційне законод ЄС і бути в такому стані, якій дає можливість реалізувати зовнішню політику співтов-ва. В 1994 прийнято ріш ЄС про можливість вступу у перспективі країн Сх Європи. 1993 – угода мід ЄС і Євр асац вільної торг про створ Євр ек простору. Є тнденція перетвор-я ЄЕС з міжн ек-ї орг на політичну.

79.РЕВ. 1949 і функ-ла 42 роки, як організ багатостор ек-го і науково-технічного сівр та інтерг соц країн. Члени: Болг, Угор, В’єтн, Куба, Монг, НДР, СРСР, Чехосл. Мета: сприян планомірному озв НГ кр-членів, прискор ек-го і техніч погресу, підвищ рівня індустр країн з менш розвинутою пром, зрост продуктивності праці, поступовому зближ і вирівнюванню рівнів ек розв-ку та піднесенню добробуту народів кр-членів.. До складу могла ввійти б-яка кр, що стала на шлях соц розв-ку. Співр кр-членів – на основі сувер рівності, цілковитої добров. Розгляд питань співр-ва міг заверш-ся домовл-ми між кр-членами. РЕВ Співроб з Фінл, Іраном, Мекс, Нікарагуа і т.д.  Д-ть здійснювала на осн Статуту і Конвенції про правоздатність (1959, Софія). Керувалася документами: Основні принципи міжн-го соціал-го поділу праці, Комплексна прогр НТ-прогресу країн-членів РЕВ до 2000 тощо. Обов’язковий хар-р мали рішення щодо орг або процедурних питань. Якщо рішення стосув ек-го і НТ-співр, то вони носили рекоменд хар-р, якщо країна їх приймала вони мали для неї вже обов силу. Стр-ра: вищій орг – сесія Ради (не рідше 1 разу на рік на рівні глав урядів), керівний орг в міжсксійний період – Виконавчий комітет; були комітети з питань співр в плановій д-ті, науки і техніки та машиноб; понад 20 комісій (з хім пром, зовн торгівлі тощо). 1991 припинила існув. Багато зробила для орг-ї міжн-го ек-го і наук-техн співр-ва, відстоювання незал-ті багатьої країн.

82.Співр СНД. Створ на осн Угоди про створ СНД, підписаної вищими кер РБ, РФ та Укр 8 гр 1991 в Біловезькій пущі.СНД: Азерб, Біл, Вірм, Каз, Кирг, Молдова, Рос, Тадж, Туркм, Узбек і Укр, пізніше Груз. Україна – асоц-й член, оск не підписала Статут. Цілі: *співр в політ, ек, екол, гуманіт, культ гал; *сприян всебічному і збаланс ек розвитку кр-членів у межахзаг-го ек простору, а також міждерж-у співр й інтегр; *забезп прав людини і осн свобод відпов до принц і норм міжн права та док ОБСЄ; *співр з метою забезп миру і безп, прийняття ефкт-х зах до скор озбр і військ витрат, лікв ядерної збр та іншого озбр; *мирне врег суперечок і конфл між державами-чл. Орг стр: Рада глав держав, Рада глав урядів, Рада міністрів закорд справ, Координаційно-консульт комітет, Міждерж ек комітет, Міжпарл асамблея, Рада мін-в обор, Штаб коорд війс-го співр країн СНД, Рада командувачів прикорд-ми військ, Міждерж Банк, Викон секрет-т.

Міжн дог в рамках СНД. 1993 – Дог про створ Ек союзу (мета: формув умов стаб-го розв ек сторін, поетапне створ спільн ек простору, створ рівних можл для всіх госп суб, виріш соц-ек завд) і 1994  Догов про створ Асоц вільної торг. Рос ініц-ла створ Митного і Плат-го союзів (Рос, Біл, Каз, Кир, Узб, Тадж. 1996 – Догов про поглибл інтегр в ек і гуманіт гал-х між Рос, Білор, Каз, Кирг  (формув єд екон простору, розв єдиних трансп, енерг, інформ сис-м, гармоніз зак-ва, створ рівних можл отрим-я осв й доступу до досягнен науки і культ тощо). Розр-но Концепцію розвитку віднос Укр з кр-ми СНД.. Укр ратиф Угоду про сприян розв-ві вир-ї коопер підпр-в і галузей держав-уч СНД.

84.  Євразійське економічне співтовариство (ЄврАзЕС). Загальна характеристика.

Євразійське економічне співтовариство (ЄврАзЕС) було створено 10 жовтня 2000 р. на основі Договору про заснування Євразійського економічного співтовариства, який був підписаний Президентом Російської Федерації, Республіки Казахстан, Киргизької Республіки і Республіки Таджикистан. Взагалі до підписання цього договору відбулася ціла низка подій, які сприяли його підписанню. Як відомо, у вересні 1993 р. був підписаний у рамках СНД Договір про створення економічного союзу. У квітні 1994 р. була прийнята Угода про створення зони вільної торгівлі, а в січні 1995 р. — Угода між Білорусією, Казахстаном і Російською Федерацією про Митний союз. Далі у березні 1996 р. Білорусь, Казахстан і Російська Федерація підписали Договір про поглиблення інтеграції в економічній і гуманітарній галузях, а вже в жовтні 1997 р. ці держави прийняли рішення про пріоритетні напрями формування загального ринку товарів, послуг і капіталів. 26 лютого 1999 р. цими ж державами, а також і Таджикистаном був підписаний Договір про Митний союз і Єдиний економічний простір. Ці всі події передували підписанню 10 жовтня 2000 р. в Астоні Договору про заснування ЄврАзЕс.

Відповідно до Договору про заснування цього співтовариства воно наділяється  повноваженнями, які добровільно  передають

йому держави, що є його членами. Водночас, як зазначається в ст. 1 Договору, країни залишаються суверенними  і рівноправними суб’єктами міжнародного права.

ЄврАзЕс створено для підвищення ефективності процесу формування Митного союзу і Єдиного економічного простору, а також для реалізації інших цілей і завдань, визначених в Угоді про Митний союз, Договорі про поглиблення інтеграції в економічній і гуманітарній галузях, Договорі про Митний союз і Єдиний економічний простір.

Органами управління ЄврАзЕс є  Міждержавна рада (Міжра-да), Інтеграційний  комітет, Міжпарламентська асамблея (МПА) і Суд співтовариства. Рішення  про припинення діяльності цих органів правління приймається Міждержавною радою.

85.  Регіональне об’єднання ГУУАМ. Загальна характеристика.

Регіональне об’єднання за участі Грузії, України, Республіки Узбекистан, Азербайджанської Республіки та Республіки Молдова (ГУУАМ) було створено 1 червня 2001 р. відповідно до Ялтинської Хартії. Створенню цього об’єднання передувала відповідна робота керівників цих країн. Ще 10 жовтня 1997 р. у Страсбурзі під час саміту Ради Європи було прийняте Спільне комюніке, було прийнято Глав держав України, Грузії, Азербайджанської Республіки і Республіки Молдова. У цьому документі наголошувалося на необхідному розвитку чотирьохстороннього співробітництва для зміцнення стабільності і безпеки в Європі, на основі принципів поваги суверенітету, територіальної цілісності, непорушності кордонів держав, демократії, верховенства законів і поваги прав людини. А 24 квітня 1999 р. у Вашингтоні в рамках зустрічі на вищому рівні Ради Євроатлантичного партнерства відбулася зустріч Президентів держав — учасниць ГУАМ і Узбекистану. За підсумками зустрічі була прийнята Вашингтонська заява, внаслідок якої до зазначеної структури увійшов і Узбекистан. Отже, ГУAM було трансформовано в ГУУАМ.

6 листопада 2002 р. у Нью-Йорку  під час 55-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН відбулася зустріч Президентів держав — учасниць ГУУАМ, на якій був прийнятий Меморандум, що передбачав активізацію співробітництва в рамках цього регіонального об’єднання. Було прийнято рішення про проведення регулярних самітів глав держав і зустрічі міністрів закордонних справ держав — учасниць ГУУАМ, а також був створений координуючий орган – Комітет національних координаторів. Як було визначено, головним завданням співробітництва є створення умов для міжгалузевих контактів і прямих зв’язків між відповідними державними органами та відомствами країн ГУУАМ. Ефективне функціонування транспортного коридору Європа—Кавказ—Азія і розвиток його інфраструктури було визнано безумовним пріоритетом у співробітництві. І вже 7 червня 2001 р. в Ялті відбувся перший саміт президентів ГУУАМ, під час якого і була підписана Ялтинська Хартія цього об’єднання.

Информация о работе Шпаргалка по "Международному праву"