Інвестиційний ринок та стадії його кон’юнктури. Інновації, як окремий об’єкт інвестиційної діяльності

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Января 2013 в 17:01, контрольная работа

Краткое описание

В системі відтворення, безвідносно до його суспільної форми, інвестиціям належить найважливіша роль в справі відновлення і збільшення виробничих ресурсів, а, відповідно, і забезпечення відповідних темпів економічного росту. Якщо уявити суспільне відтворення як систему виробництва, розподілу, обміну та споживання, то інвестиції, головним чином, стосуються першої ланки – виробництва, і, можна сказати, складають матеріальну основу його розвитку.

Содержание

Вступ 2
1. Інвестиційний ринок та стадії його кон’юктури 3
2. Сутність інновацій, як об’єкт інвестиційної діяльності 15
3. Аналітичні завдання з урахуванням коригуючого коефіцієнту 19
Література 34

Прикрепленные файлы: 1 файл

Контрольная работа.doc

— 466.50 Кб (Скачать документ)

2) За другим критерієм (внутрішня ставка рентабельності інвестицій) також вигідніший проект Е, так як IRR у нього вищий на 3,1% від проекту В. Високі відсотки внутрішньої ставки рентабельності інвестицій мають проекти Б (19,4%) і Г (21,9%), але NPV проекту Г дорівнює 2679 тис. грн., а проекту Б – 2562 тис. грн.., та суми інвестицій нижче набагато від інвестиційних проектів Е та В, що дає нам змогу робити висновки що ці інвестиційні проекти будуть приносити не такі значні доходи порівняно за проектом Е.На мою думку, іх не слід включати до інвестиційного портфелю.

3) Для формування оптимального інвестиційного портфеля за третім критерієм розраховуємо індекс рентабельності. Виходячи з того, що нам відомий чистий приведений ефект та сума інвестицій, індекс рентабельності розраховуємо по формулі:

 

Для цього нам  треба визначити Рі – дохід (прибуток), грн., який можна знайти, знаючи чистий приведений ефект, середньозважену вартість капіталу та обсяг інвестиційних ресурсів:

Отже, для кожного з інвестиційних проектів маємо:

 

 

Знаходимо індекс рентабельності :

Якщо відбір проекту проведено за величиною PI, то пріоритетним є проект Г, але для підприємства важніше проект Е, так як він генерує більшу величину NPV. Використання індексу рентабельності краще використовува -

ти, як доповнення до розрахунку NPV з метою відбору проектів, що породжують максимальний дисконтований дохід на одиницю витрат.

4) В умовах обмеженого обсягу інвестиційних ресурсів, за якими критеріями  відбирається  найбільш ефективний (оптимальний)    для підприємства портфель проектів, ці  комбінації можуть бути  різні. У даному випадку відбір проектів зробимо  за критеріями, які, наприклад: забезпечують найбільшу рентабельність вкладень   (оцінюється за індексом рентабельності - PI), і генерує  максим. чистий дисконтований дохід (оцінюється за величиною NPV). Оптимальний портфель інвестицій в подібних умовах можна отримати шляхом  відбору такої їх кількості, при якому будуть дотримуватися всі зазначені обмеження. Процес   відбору полягає у виконанні послідовних дій щодо ранжирування проектів за обраними критеріями. У нашому випадку розглянемо ранжирування (табл. 2) за рівнем рентабельності ( у порядку зменшення індексів рентабельності РІ). Аналогічне ранжирування складаємо і за величиною NPV  (теж у порядку зменшення). Відбираються ті проекти, у яких PI, NPV та мають найбільшу величину за умови, що сумарне фінансування не перевищить обмеження в 109,8 тис.грн.

 

 Таблиця 2

 Проекти у порядку убування індексів рентабельності та чистого приведеного ефекту ( тис. грн.)

Проект

Чистий приведений ефект, тис. грн.

Проект

Сума інвестицій,

тис. грн.

Проект

Індекси рентабельності, РІ

Е

4509

В

50000

Г

1,25

В

3214

Е

40000

Б

1,13

А

2822

А

30000

Е

1,11

Г

2679

Д

20000

А

1,09

Б

2562

Б

20000

В

1,06

Д

909

Г

10000

Д

1,05
 

Як бачимо за даними з таблиці 2 , оптимальний у цих умовах  інвестицій портфель буде складатися з проектів Е та В.  При цьому сумарна NPV = 7723  тис. грн.. сума їх фінансування 90000 грн. (40000 +50000 ), що не перевищує обсяг інвестиційних ресурсів компанії.

 

 

Завдання 5

 

Інвестор планує придбати будівлю вартістю 2440000 грн. Для фінансування цієї угоди отримано кредит на суму 800 тис. грн., вартість якого 22% річних. При цьому інвестор планує здавати будівлю в оренду з метою отримати 15% доходу на свої інвестиції.

Визначити коефіцієнт капіталізації та зробити відповідні висновки з зазначенням яким має бути дохід інвестора.

 

Виконання

 

Для розрахунку коефіцієнта капіталізації ( ) використовується формула:

 

,

де   - відношенні величини кредиту до вартості нерухомості;

- річна відсоткова ставка за  користування іпотечною позикою;

- річний відсотковий дохід від  здачі об’єкту нерухомості в оренду

Визначаємо  величину М = 800000/2440000 = 0,33

 

Отже маємо:

0,173

Дохід інвестора  може бути визначений з використанням  формули

 

,

де   - вартість об’єкту нерухомості;

- дохід інвестора;

- коефіцієнт капіталізації.

Звідси нам  відомі значення коефіцієнту капіталізації  та вартість нерухомості:

К=0,173; S=2440000 грн.

Дохід інвестора складає:

OD= 0,173*2440000= 422364 грн.

Маючи дохід  у розмірі 422364 грн, інвестор погасить кредит майже за 2,5 роки.

 

 

 

 

Завдання 6

Оцінити яка  з пропозицій є більш вигідною для інвестора:

перша: придбати акцію ВАТ «Агат» номіналом 50 грн. за 69,54 грн. з метою продати її через 90 днів за ціною, що на 20% перевищує номінал;

друга: придбати акцію ВАТ «СПП» номіналом 80 грн. за ціною, що на 5% перевищує її номінал, з метою продати її через 90 днів за 115,9 грн.

 

Виконання

 

 Дохід від  приросту курсової вартості акцій  визначається за формулою

 

,                    

де   - дохід від приросту курсової вартості акцій, %;

- ціна покупки акції (поточна ринкова ціна) у процентах до номіналу, або у грн.;

- ціна продажу акції, у процентах до номіналу, або у грн.;

- кількість днів із дня покупки до продажу акцій.

Для першого  випадку:

 дорівнює 60 грн (що на 20% вища за 50)

-56%

Для другого  випадку:

 дорівнює 84 грн (що на 5% вища  за 80 грн)

 

Дивлячись на розрахунки, інвестор вибере для себе другий варіант  пропозиції, тому що дохід від приросту курсової вартості акцій вище від першої пропозиції, яка не принесе доходу.

Література

 

1. Йохна М. Економіка і організація інноваційної діяльності: Навчальний посібник/ Микола Йохна, Валентина Стадник,. - К.: Видавничий центр "Академія", 2005. - 399 с.

2. І.М. Бойчик, П.С. Харів, М.І. Хопчан Економіка підприємств – Львів, 1998

3. Стадник В. Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник/ Валентина Стадник, Микола Йохна,. - К.: Академвидав, 2006. - 463 с.

4. Бланк И.А. Основы инвестиционного менеджмента. – К.: Эльга-Н, Ника-Центр. – Т.1. – 2001. – 536 с.

5. Правик Ю. Ма. Інвестиційний менеджмент: навч. посібник. — К. Знання, 2007. — 431с.

6. Музиченко А. С. Інвестиційна діяльність в Україні. — К.: Кондор, 2005. — 406 с.

 

 

 

 


Информация о работе Інвестиційний ринок та стадії його кон’юнктури. Інновації, як окремий об’єкт інвестиційної діяльності