Інвестиційна стратегія Одеської області на 2011 – 2015 роки

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Июня 2014 в 13:10, реферат

Краткое описание

Особливістю більшості відомих інвестиційних стратегій в країнах Центральної та Східної Європи, Балтії є те, що вони роблять значний акцент на створенні і розвитку інфраструктури підтримки і обслуговування інвестицій із організацією широкого спектру послуг, покликаних допомогти інвесторам в аналізі інвестиційних рішень та гарантувати прозорість інвестиційного процесу. Важливим завданням інвестиційної стратегії є розповсюдження серед зацікавлених сторін інформації щодо країни, її макроекономічної ситуації, головних галузей промисловості, законодавства і процедур, що визначають інвестиційний процес, інвестиційних стимулів та іншої інформації, яка може полегшити процес ухвалення інвестором рішення про початок бізнесу або організації спільного підприємства.

Прикрепленные файлы: 1 файл

Invest-strategiya-2012.doc

— 776.50 Кб (Скачать документ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційна стратегія Одеської області

на 2011 – 2015 роки

 

Вступ

 Розробка і впровадження Інвестиційної стратегії Одеської області необхідні як основа для побудови життєздатної і стійкої ринкової економіки. Така стратегія повинна стати сполучною ланкою між ринком інвестиційного капіталу світу та існуючими ресурсами і можливостями Одеської області. 

Особливістю більшості відомих інвестиційних   стратегій в країнах Центральної та Східної Європи, Балтії є те, що вони роблять значний акцент на створенні і розвитку інфраструктури підтримки і обслуговування інвестицій із організацією широкого спектру послуг, покликаних допомогти інвесторам в аналізі інвестиційних рішень та гарантувати прозорість інвестиційного процесу. Важливим завданням інвестиційної стратегії є розповсюдження серед зацікавлених сторін інформації щодо країни, її макроекономічної ситуації, головних галузей промисловості, законодавства і процедур, що визначають інвестиційний процес, інвестиційних стимулів та іншої інформації, яка може полегшити процес ухвалення інвестором рішення про початок бізнесу або організації спільного підприємства.

Істотну частину притоку інвестицій в країнах Центральної і Східної Європи складає збільшення обсягів вже вкладених раніш інвестицій, що можливо за умов наявності відповідної інвестиційної інфраструктури і позитивного ставлення до інвесторів з боку уряду і місцевих органів влади.

Інвестиційна стратегія Одеської області є документом, що представляє спільну діяльність обласної та районних державних адміністрацій області, органів місцевого самоврядування, держави по забезпеченню економічного розвитку регіону із урахуванням ситуації, що склалася в інвестиційному середовищі регіонального оточення України та Одеської області (ЄС, Росія, держави Чорноморського басейну, Кавказ), діяльності потенційних стратегічних партнерів (США, Китай тощо). Вона також відображає інвестиційні прагнення провідних структурних підрозділів обласної державної адміністрації, цілі та напрями діяльності Стратегії співпадають із цілями та напрямами діяльності Стратегії економічного та соціального розвитку Одеської області на період до 2015 року.

Проект Інвестиційної стратегії Одеської області на 2011-2015 рр. розроблено Головним управлінням зовнішньоекономічної діяльності та європейської інтеграції Одеської ОДА спільно з Одеським регіональним інститутом державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

 

 

 

1.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Інвестиційна стратегія Одеської області

 

Інвестиційна діяльність Одеської області

 

За даними Головного управління статистики в Одеській області на 1 січня 2010 року сума прямих іноземних інвестицій з країн світу до області становить 1040,3 млн. дол. США.

Станом на 1 жовтня 2010 року сума прямих іноземних інвестицій з країн світу до області становить 1090,9млн. дол. США.

 

 

 

Рисунок 1.1. Динаміка залучення прямих іноземних інвестицій в економіку Одеської області (тис. дол. США)


За даними Державного комітету статистики України Одеський регіон займає 7 місце (після м. Київ, Дніпропетровської, Київської, Харківської, Запорізької та Львівської областей) серед областей та міст України за обсягом залучених прямих іноземних інвестицій на душу населення. 

Обсяг  прямих іноземних інвестицій на одну особу населення регіону на   1 жовтня 2010 року становив 458,3 дол. США.

 

Станом на 1 жовтня 2010 року інвестиційно привабливими для нерезидентів в області були підприємства таких видів економічної діяльності як:

- додаткові транспортні послуги (у 173 підприємства вкладено 241,1 млн. дол. США);

- фінансова діяльність (у 24 – 131,3 млн. дол. США);

- виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (у 54 підприємства – відповідно 127,7 млн. дол. США);

- оптова торгівля і посередництво в оптової торгівлі (у 234 – 93,5 млн. дол. США);

- виробництво продуктів нафтоперероблення та хімічна промисловість (у 28 – 90,0 млн. дол. США);

- операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям (у 217 – 89,3 млн. дол. США).

В Одеській області простежується нерівномірний розподіл іноземних інвестицій між містами та районами.

 

Розподіл іноземних інвестицій між містами та районами Одеської області

Найбільш привабливі міста

Міста із середньою

привабливістю

Найменш привабливі міста

Одеса (53,1% від загального обсягу інвестицій в область)

Теплодар (2,8% від загального обсягу інвестицій в область)

Б. – Дністровський та Ізмаїл (по 0,8% від загального обсягу інвестицій в область)

Іллічівськ (26,1% від загального обсягу інвестицій в область)

Южне (2,1% від загального обсягу інвестицій в область)

Котовськ (0,1% від загального обсягу інвестицій в область)


 

Найбільш привабливі райони

Райони із середньою

привабливістю

Найменш привабливі райони

 • Комінтернівський (8,8% від загального обсягу інвестицій в область)
 • Овідіопольський (3,6% від загального обсягу інвестицій в область)
 • Біляївський (0,9% від загального обсягу інвестицій в область)
 • Ренійський (0,4% від загального обсягу інвестицій в область)
 • Любашівський (0,1% від загального обсягу інвестицій в область)
 • Саратський (0,1% від загального обсягу інвестицій в область)
 • Б.-Дністровський (0,1% від загального обсягу інвестицій в область)
 • Ананьївський
 • Арцизький
 • Балтський
 • Березівський
 • Болградський
 • Великомихайлівський
 • Іванівський
 • Ізмаїльський
 • Кілійський
 • Кодимський
 • Котовський
 • Красноокнянський
 • Роздільнянський
 • Тарутинський
 • Фрунзівський
 • Миколаївський
 • Савранський
 • Татарбунарський
 • Ширяївський

 

 

Досягнуті темпи інвестиційного зростання не є достатніми для повноцінного використання ресурсного потенціалу області, розв’язання стратегічних завдань соціально-економічного розвитку та позиціювання на ринку вітчизняних та зарубіжних капіталів. Диспропорції в територіальному розподілі інвестицій призводять до нерівномірного соціально-економічного розвитку районів та територій області.

Дефіцит достатніх обсягів вільних фінансових ресурсів та недостатній рівень внутрішніх заощаджень роблять неможливим динамічний розвиток економіки виключно на основі внутрішніх інвестиційних ресурсів. Таким чином, збільшення обсягів інвестицій, необхідних для забезпечення сталого розвитку Одеської області, їх залучення в реальний сектор економіки та підвищення таким чином рівня життя й соціального захисту громадян, що проживають на території області, задоволення їх потреб є актуальним та таким, що потребує свого вирішення, проблемою. 

Вирішення проблеми збільшення обсягів інвестицій можливо шляхом формування сприятливого інвестиційного клімату, необхідного для забезпечення активної діяльності національних та іноземних інвесторів. Тому залучення приватного зовнішнього капіталу є пріоритетним завданням органів державної влади та місцевого самоврядування

Серед факторів, що обумовлюють пріоритетну роль прямих інвестицій, можна виділити наступні:

 1. прямі інвестиції для Одеської області створюють довгострокові капіталовкладення;
 2. надходження прямих інвестицій позитивно впливає на розвиток господарського комплексу, що пов’язано із:
  • розповсюдженням використовуваних інвесторами технологій, ноу-хау тощо на інші галузі;
  • зростанням попиту на продукцію національних підприємств з боку компаній з іноземними інвестиціями;
  • створенням нових робочих місць;
  • збільшенням доходів працівників, зайнятих у зазначених компаніях, що в свою чергу забезпечує зростання попиту на продукцію національної промисловості;
  • збільшенням податкових та інших надходжень до місцевих бюджетів.

В основу інвестиційної стратегії, що пропонується, покладено результати базової оцінки інвестиційного середовища та аналізу економічної ситуації в області. Було використано інформацію про демографічний стан в області, ситуацію з трудовими ресурсами і зайнятістю населення, зведений аналіз економічного середовища області та розвитку бізнесу, оцінку стану комунальної та технічної інфраструктури, основні параметри бюджету, стан довкілля та умови життя.

Результати базового аналізу, у відповідності до мети стратегії, дозволили визначити та обґрунтувати вибір критичних питань у формуванні сприятливого інвестиційного середовища в Одеській області. Відповідно до них був проведений SWOT-аналіз з оцінки інвестиційної конкурентоспроможності споживчого ринку Одеської області в контексті аналізу зовнішніх чинників: сприятливих можливостей і загроз. Основна увага у SWOT-аналізі приділялась слабким сторонам, оскільки саме визначення стратегій та тактик їх подолання стане основою для підготовки Програми залучення інвестицій в економіку Одеської області. Результати проведеного  SWOT-аналізу дозволили оцінити позицію Одеської області як серед інших областей України, з якими вона конкурує за нові робочі місця та прямі іноземні та внутрішні інвестиції, так і відносно регіонального оточення в чорноморському басейні.

 

Таблиця  1.2.  Алгоритм розробки інвестиційної стратегії

Базовий аналіз

Критичні   питання

SWOT-аналіз

Стратегічне бачення

результати

Стратегічні напрями (цілі)

Реалізація     стратегії та          моніторинг її виконання

Профіль громади, визначення її потреб

Розвиток підприємництва та інфраструктури бізнесу

 

Збереження та розширення регіонального бізнесу

 

Підтримка експорту

 

Заміна імпорту

 

Стосунки та зв’язки з інвесторами

 

Залучення в регіон іноземного бізнесу

Оцінка інвестиційної конкурентоспроможності Одеської області (зовнішні чинники)

 

Оцінка інвестиційної конкурентоспроможності Одеської області (внутрішні чинники)

Cформований позитивний імідж об'єкта інвестування (держава, регіон, галузь економіки)     

 

Розпочато процес генерації  інвестицій   

 

Створена система підтримки поточного інвестиційного процесу, його моніторингу і політики  захисту інвестицій у всіх гілках влади

Створення інвестиційного продукту.

 

Підтримка і моніторинг інвестиційної діяльності.

 

Залучення зовнішніх фінансових потоків та матеріальних ресурсів.

 

Інвестиційне забезпечення розвитку і розширення регіонального господарського комплексу, модернізація його інфраструктури.

Розробка та виконання цільових програм залучення інвестицій

 

Визначення переліку та змісту індикаторів оцінки ефективності програми

 

Корегування цільової програми та її адаптація до змін у інвестиційному середовищі
 

 

 

 

 

 

 

 

 

            2.Мета та основні завдання інвестиційної стратегії

Метою Інвестиційної   стратегії  Одеської області на 2011-2015 роки є створення умов для активізації інвестиційної діяльності, спрямованої на модернізацію економіки та забезпечення сталого соціально-економічного розвитку Одеської області.

Стратегія є інструментом довгострокового інвестиційного планування, пов’язаного з бюджетним процесом Одеської області.

 Стратегія розроблена  для вирішення проблеми збільшення обсягів прямих інвестицій в економіку Одеської області, необхідних для підвищення рівня життя та соціального захисту громадян, що проживають на території області, задоволення їх потреб. До основних завдань даної стратегії слід віднести:

 • створення нових робочих місць в секторі малого і середнього бізнесу;
 • розвиток обласної інфраструктури, спрощення процедури отримання документів дозвільного та погоджувального характеру;
 • залучення зовнішніх фінансових потоків та матеріальних ресурсів, потрібних для сталого розвитку господарського комплексу регіону;
 • зменшення диспропорцій в розподілі залучених іноземних інвестицій між районами Одеської області;
 • збільшення особистих доходів громадян Одеської області;
 • підвищення конкурентоспроможності регіонального бізнесу;
 • зростання доходів бюджетів усіх рівнів;
 • підтримка і підвищення стійкості підприємств з іноземними та внутрішніми інвестиціями, що вже існують на території Одеської області, забезпечення збільшення обсягів вже вкладених інвестицій;
 • створення нових підприємств з іноземними та внутрішніми інвестиціями, які  б відповідали економічній і екологічній ситуації в Одеській області;
 • забезпечення сприятливих умов для інвесторів в реалізації ключових проектів розвитку регіону, в тому числі проектів на засадах ДПП;
 • сприянні формуванню та подальшому підтриманню позитивного інвестиційного іміджу Одеської області.

У відповідності до критичних питань, стратегія представляє стратегічні напрями (цілі) залучення інвестицій, а саме:

І.      Створення інвестиційного продукту;

ІІ.     Підтримка і моніторинг інвестиційної діяльності;

Информация о работе Інвестиційна стратегія Одеської області на 2011 – 2015 роки