Рефераты по информатике

Windows операциялық жүйесі

05 Марта 2014, реферат

Жұмыс столы ұғымы қазіргі барлық операциялық жүйелер Windows, OS/2, Macintosh компьютерлеріндегі OS, SUN компьютерлеріндегі OS, т.б.) интерфейсінің элементі болып саналады. Әдеттегі өзіміздің жұмыс столымызды алайық. Жұмыс столында кітаптар, мәліметтер салынған бумалар, құрал-жабдықтар (қалам, қарындаш, өшіргіш, т.б.) орналасуы мүмкін. Олар, сіздіғ қалауыңызша, столда әр түрлі күйде орналаса алады. Стол беті әдемі дастарқанмен жабылуы мүмкін немесе ештеңе төмелмей таза болуы да ықтимал. Сіздің стол бетіндегі заттарды алма-кезек қолдануға және олардың орнын ауыстыруыңызға болады. Дәл осы бейнесі экранда жүзеге асырылып отыр.

Windows операциялық жүйесі. Негізгі объектілер. Сілтеуіш (Проводник) программасы

18 Сентября 2013, реферат

Мақсаты: Операциялық жүйе, Windows операциялық жүйесі және оның негізгі объектілері (бума, файл) ұғымдарымен танысу, бумамен, файлдармен , «Сілтеуіш» программасымен жұмыс жасап үйрену.
Негізгі ұғымдар:
Операциялық жүйе қолданушымен сұхбат ұйымдастыруды, компьютердің аппараттық және программалық ресурстарын басқаруды және олардың өзара үйлесімді жұмыс жасауын қамтамасыз ететін програмалар жиынтығы.

Windows операциялық жүйесінің негізгі объектілері

15 Ноября 2013, курсовая работа

Бүгiнгi тақыбырымыз WINDOWS операциялық жүйесiнiң қыр-сырымен толыққанды танысу болмақ. WINDOWS операциялық жүйесi туралы бүкiл мәлiметтердi сидырып айту мүмкiн емес. Соған қарамастан WINDOWS операциялық жүйесiнiң негiзгi және маңызды деген мәлiметтер келтiруге тырысамыз.
Бүгiнгi таңда қарапайым қолданушылар үшiн компьютермен бiлiктi жұмыс iстеу үшiн WINDOWS операциялық жүйесiнiң мүмкiндiктерi мен оның жұмыс iстеуiн толық меңгеруi қажет.

Windows приложение в Visual Basic: опрос-шутка

19 Декабря 2013, лабораторная работа

Цель работы: познакомиться с некоторыми возможностями работы с мышью и диалоговыми окнами.
Код программы:
Private Sub Button1_Click(sender As System.Object, e As System. EventArgs) Handles Button1.Click
MessageBox.Show(“Мы рады, что вы считаете, что в повышении размера стипендии необходимости нет!”,”Благодарим вас за участии в опросе”)

Windows туралы жалпы мағлұмат

26 Марта 2014, реферат

Бұрынғы компьютерлерде кең тараған MS(PC)-DOS операциялық жүйесі болатын. MS-DOS операциялық жүйесінің бір адамның жұмыс істеуіне арналғанын және бір мезетте тек бір мақсатты ғана шешеді,компьютердің тек 640Kб жедел жадын ғана(RAM) пайдалана алады.
MS-DOS операциялық жүйесі соңғы версиялары қолданбалы программаларға 1Mб -тан артық жедел жадын қолдану және программалардың бірінен екіншісіне ауысу мүмкіндігін беретін, кейініректе шыққан сервистік программалармен толықтырған болатын.Адам мен компьютер арасындағы байланыстырушы қызметін,яғни пайдаланатын негізгі интерфейс рөлін MS-DOS жүйесінде командалық жол атқарады.Бұл жол арқылы MS-DOS жүйесі мен адам арасындағы сұхбат ыңғайсыз жүргізіледі, ЭЕМ -ді басқаруға арналған жүзден аса командалар,пернелерден енгізіліп барып орындалады

Word мэтіндік редакторы

04 Ноября 2013, практическая работа

Сандарды енгiзу сол сандар орналасқан пернелердi басу арқылы жүзеге асырылады немесе пернетақтаның оң жағында орналасқан кiшкене цифрлық пернетақтадағы сандарды басу арқылы жүзеге асырылады. Пернетақтаның оң жағында орналасқан кiшкене цифрлық пернетақтадағы сандар NumLock пернесiн басу арқылы орындалады. Ол кiшкене цифрлық пернетақтаның сол жақ жоғарғы бұрышында орналасқан.

WORD мәтіндік редакторы

10 Декабря 2013, реферат

1. Жалпы мағлұматтар.
2. WORD редакторын тағайндау, іске қосу және онымен жұмыс істеуді
аяқтау.
3. Word редакторына тән қосымша элементтер.
4. Жаңа құжатты даярлау.
5. «Құжат ашу» сұхбат терезесiнiң мүмкіндіктері.
6. Бос құжатты даярлау.
7. Басқа форматтардағы файлдарды ашу.
8. Құжатты сақтау.
9. Қортынды информация.

World Wide Web жалпы түсінігі

17 Октября 2013, курсовая работа

Ұсынылып отырған курстық жұмысым соңғы жылдары Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік университетінде, Ақтөбе мемлекеттік педагогикалық институтында «Web -дизайн» «Web-парақтарды құру» курстары бойынша жүргізіліп келе жатқан теориялық, практикалық сабақтар және лабороториялық жұмыстар негізінде жазылды.Оқу құралының мазмұны курс бағдарламасына сәйкес келеді. Web-парақтарды құруға қолданылатын негізгі HTML-гиперсілтемелер тілі мен JavaScript тілінің негізгі құрылымы берілген. Жалпы курстық жұмыс жеке тақырыптарға бөлінген,әрбір лабороториялық жұмыстың мақсаты анықталып, негізгі ұғымдары берілген.Әрбір тақырып соңында жасалған курстық программаларым бар.

"Интернет технологиясы» пәнінен оқу практикасы тапсырмалары

22 Ноября 2015, практическая работа

1. Интернет технологиялар:
• Ethernet
• Token Ring,
• Apple Talk,
• ArcNet,
• Frame Relay,
• ADSL,
• ISDN,
• DSL.
2. Интернет желісінде жұмыс істеу.
 Интернеттегі клиент-серверлік архитектура.
 Интернет қызметтері.
 Интернеттегі мекендеу (адрестеу)
 Интернеттегі ақпарат алмасудың негізгі хаттамалары.
 Интернет желісінде жұмыс істеу.
 Web қосымшаларын құру технологиясы
3. Packet tracer –де вариант бойынша практикалық тапсырма орындау

"Обработка табличной информации с помощью сводных таблиц средствами MicroSoft Excel

11 Мая 2014, реферат

Для начала всё-таки стоит прояснить некоторые вещи, например что такое "сводные таблицы" и для чего они вообще существуют в природе...
1.Сводная таблица - это таблица, которая используется для быстрого подведения итогов или объединения больших объемов данных. Меняя местами строки и столбцы, можно создать новые итоги исходных данных; отображая разные страницы можно осуществить фильтрацию данных, а также отобразить детально данные области.
Другими словами эти таблицы позволяют объединить данные с разных источников, таких как базы данных, таблицы, а так же внешних источников данных, например Интернет.

«Online регистратура

30 Ноября 2013, курсовая работа

В данной курсовой работе будет реализаванна информационная система, по средством которой, будет произведена автоматизация и упрощение записи клиента поликлиники на прием к врачу, по средством всемирной сети интернет.
Основной задачей данного проекта, будет:
Упрощение регистрации пациента.
Снятие нагрузки с регистратуры поликлиники.
Автоматизация различных процессов поликлиники.

«ІТ құралдарын пайдалану практикумы» пәні бойынша емтихан сұрақтары

19 Декабря 2013, реферат

Қазіргі ақпараттық қоғамда өндірістің дамуының негізгі құралы болып ақпараттық ресурстардың қажеттілігі айқын көрінеді. Сондықтан білім беру саласы да өзінің дамуы үшін жаңа қадамдарға баруда. Осыған байланысты тұлғаға ақпараттар кеңістігінде дұрыс бағытты таңдауға мүмкіндік жасай алатын оқытудың жаңа технологиялары пайда болып отыр. Жаңа ақпараттық технологиямен орындалатын қызмет өзінің кез келген нақты формасында тиімдірек орындалады, адам өркениетті бола бастайды.

«Домашняя» локальная сеть

08 Июня 2014, дипломная работа

Целью дипломного проекта является изучение аппаратных и программных средств для построения локальной сети. Для реализации данной цели требуется решить следующие задачи:
произвести обзор аппаратных средств используемых для проектирования «домашней» локальной сети;
рассмотреть программные средства «домашней» локальной сети;
произвести выбор сетевого оборудования

«Скважина» АСОИУ завода по производству минеральной воды

21 Октября 2013, курсовая работа

Система сбора и обработки информации «Скважина» предназначена для автоматизации процесса добычи минеральной воды из скважины. Система должна состоять из отдельных распределённых модулей сбора и обработки данных о процессе. Каждый из них должен быть размещён на соответствующем контролируемом объекте на участке и собирать информацию с установленных на объекте датчиков. Все модули сбора данных должны быть объединены вычислительной сетью Fast Ethernet между собой и OPS-сервером. Пользовательское программное обеспечение представляет собой программу для отображения параметров и мониторинга всего объекта в целом.

«Хищение личности» и защита персональных данных

23 Мая 2015, реферат

В XXI веке у человечества появляется все больше новых объектов, нуждающихся в защите путем закрепления соответствующих норм в законе. Основной объект на сегодняшний день – это информация. В наше время общество всецело зависит от получаемых, обрабатываемых и передаваемых данных. По этой причине данные сами по себе приобретают высокую ценность. И тем больше цена полезной информации, чем выше ее сохранность.
В виду вышесказанного, законодательными актами как в России, так и зарубежных стран предусматривают немалое количество норм, направленных на регулирование создания, пользования, передачи и защиты информации во всех ее формах.

Іздеп-табу және шабуылдың алдын алу жүйелері

27 Сентября 2013, курсовая работа

Желіаралық экрандарды әртүрлі белгілері бойынша топтарға бөлуге болады.Орналасуы бойынша:
Дербес брандмауэр (personal firewall) – желідегі әрбір жұмыс станциясына орнатылатын және сол немесе басқа қосымшаны орнатуға тырысатын жалғасуды бақылайтын бағдарлама.
Бөлінген желіаралық экран (distributed firewall) әдетте ішкі желі мен Интернеттің арасында «ажырауға» орнатылады және ол арқылы өтетін бүкіл трафикті тексереді. Жеткілікті үлкен желі бар болған кезде бірнеше желіаралық экрандарды орнатумағынасына ие: әрбір бөлім немесе жұмыс топтары үшін – компанияның ішкі желісі шабуылдарынан қорғау құралы есебінде.

Інтелектуальні технології обробки економічних даних

09 Апреля 2014, лекция

1. Особливості функціонування автоматичних засобів пошуку знань
2. Нейромережеві технології штучного інтелекту
3. Технологія виявлення знань в базах даних (Knowledge Discovery in Databases)
4. Нові концепції у теорії штучного інтелекту

Інтелектуальна власність в епоху Інтернету

23 Сентября 2015, реферат

Перехід до інформаційної економіки нерозривно пов'язаний з бурхливим розвитком електронних засобів зв'язку, новітніх цифрових технологій, які істотно скорочують терміни відтворення інформації, забезпечують можливості її використання, внесення змін та швидкого постачання інтелектуальних продуктів споживачам.
На сьогодні Інтернет-ресурси включають понад 10 млрд. документів, а темпи зростання Всесвітньої мережі перевищують 7 млн нових сторінок на добу.

Інформаційна база даних

23 Апреля 2013, реферат

Інформаційна база даних повинна задовольняти наступним вимогам:
структура бази даних повинна дозволяти легко розчленяти її на складові частини, які розміщуються в окремих вузлах мережі, забезпечувати простоту доступу до будь-якої підбази, захист від несанкціонованого доступу до тих чи інших даних і високу продуктивність в роботі з даними;
структура інформаційної бази повинна забезпечувати адекватність змісту зовнішньої (документальної) і внутрішньої (комп'ютерної) форми зберігання інформації про об'єкти чи процеси, з якими працює виконавець;

Інформаційно-аналітичні технології

10 Января 2014, практическая работа

Будь-яка діяльність людини базується на інформації. Однією з головних проблем, що виникає при задоволенні інформаційних потреб людства є проблема пошуку інформації. Все більше ускладнюється пошук інформації в мережі Internet. Це відбувається внаслідок вражаючого зростання обсягів і темпів росту web-ресурсів мережі. Так, за результатами дослідження компанії Netcraft, у 1998 році кількість серверів у мережі Internet становила 1 млн. Згідно з даними експертів компанії Inktomi, на лютий 2000 року їх нараховувалося вже понад 6 млн. Загальна кількість web-сторінок на серверах Internet перевищує мільярд.

Інформація і інформатика

04 Марта 2015, реферат

Інформація є фундаментальним науковим поняттям. Воно є первинним і не має строгого наукового визначення. Особливість цього поняття є його універсальність – воно використовується практично у всіх сферах людської діяльності: природничих науках, філософії, біології, економіці. Разом з тим фундаментальної природничо-наукової дисципліни, яка б займалась природою інформації, не існувало. Фізика, хімія, біологія вивчають властивості інформації, а не її природу. Конкретний смисл поняття “інформація” залежіть від того, в якому контексті воно використовується.

Історія виникнення інтернету

22 Мая 2013, реферат

Удосконалення мережі, а найголовніше її унікальна можливість оперативно доносити інформацію до аудиторії в будь-якому кутку світу, використовуючи властивості різних традиційних засобів масової інформації, спричинили виникнення новітнього ЗМІ - Інтернет-журналістики. Враховуючи швидкий прогрес наукової думки, найближчими десятиліттями Інтернет мас-медіа займуть одне з провідних місць, а може й найголовніше, серед традиційних джерел інформації.
На сучасному історичному етапі виникла нагальна потреба підготовки спеціалістів у галузі Інтернет-медіа. Саме тому дисципліна "Інтернет-журналістика" увійшла до навчальних планів Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Історія кодування інформації

11 Апреля 2013, реферат

Виконання функцій кодування і декодування обчислювальними або керуючими процесорами відкриває нові можливості аналізу даних, їх перетворення, формування перешкодозахищеність кодових послідовностей і накладає нові вимоги на вибір методів завадостійкого кодування. Необхідні коди, ефективні і в каналі зв'язку при апаратній реалізації, і в ЕОМ при програмної реалізації. Введену надмірність використовують для підвищення достовірності при передачі по каналу зв'язку і при обробці даних в ЕОМ. При цьому код повинен бути простим у використанні його людиною.
При передачі інформації відбувається кодування інформації, і ми повинні домовитися про те, як розуміти ті чи інші позначення.

Абсолютная адресация

27 Сентября 2012, лекция

Данные для вычислений по формуле могут непосредственно вво¬диться в формулу = 2 + 3, или считываться из других ячеек. Для дос¬тупа к данным в других ячейках рабочего листа используются ссылки. Ссылка является идентификатором ячейки или группы ячеек в книге.
В Excel различают ссылки трех типов: относительные, абсолют¬ные, смешанные.
Значение относительной ссылки автоматически изменяется при копировании формулы в новую ячейку.

Абстракциялық автоматтар

26 Августа 2014, реферат

ЭЕМ – программалық басқарылатын цифрлы автомат
Сандық автоматтарда информацияны өрнектеу.
Екілік қосқыштарда амалдарды орындау.

Автоматизація обліку операцій на поточному рахунку

27 Ноября 2015, курсовая работа

Электронные вычислительные машины (ЭВМ) с каждым годом находят все большее применение во всех сферах деятельности. Они используются в вычислительных центрах, автоматизированных системах управления (АСУ), информационно-поисковых системах (ИПС) и т.д., поэтому к ЭВМ предъявляются повышенные требования по обеспечению надежного функционирования и высокой вероятности результатов решаемых ими задач.

Автоматизация бизнес процессов

17 Сентября 2012, дипломная работа

Внедрение техники и технологии в область обработки информации привело к повышению производительности, сравнимому с тем, которое дали стандартизации и сборочные конвейеры в производстве в начале промышленной революции. Точно так же, как не выдержали конкуренции те организации, которые продолжали использовать старую технологию производства, в информационном обществе не смогут конкурировать организации, не использующие информационные технологии.

Автоматизация гостиничного комплекса

13 Февраля 2013, реферат

Цель курсовой работы: изучение автоматизированных систем управления гостиницы на примере Fidelio.

Задачами являются

Исследовать историю создания автоматизированной системы управления гостиничным предприятием.

Изучить возможности автоматизированной системы управления гостиничным предприятием.

Автоматизация документооборота

15 Мая 2012, курсовая работа

Создание в нашей стране правового государства с эффективно работающими институтами представительной, исполнительной, судебной властей, производства, науки и образования обуславливается не только всесторонним и полноценным юридическим обоснованием их деятельности, но и формированием рациональных, конкретных правил и процедур их функционирования, в том числе в области работы с документами. Для упрочения российской государственности рациональное управление документацией может послужить одной из важных опорных точек укрепления аппарата управления и существенным элементом его стабильности.

Автоматизация документооборота и бизнес процессов

20 Января 2014, курсовая работа

Система «Е1 Евфрат» позволяет автоматизировать бизнес организации в таких процессах как согласование и обработка документов, ознакомление с документами, выдача поручений и контроль их исполнения, обеспечение взаимодействия между сотрудниками и многоe другое. Автоматизация бизнеса обеспечивается за счет применения в системе свободных и жестких маршрутов (workflow) движения документов. Маршруты создаются и редактируются в удобном графическом редакторе.