Рефераты по физике

Ядерное оружие Израиля

03 Октября 2014, реферат

Ядерное оружие Израиля — ядерное оружие, которое предположительно имеется в распоряжении Израиля. Официально Израиль о наличии у него ядерного оружия никогда не сообщал, он не подтверждает и не опровергает наличие у себя ядерного оружия. При этом Израиль не подписал Договор о нераспространении ядерного оружия[1].

Ядерное топливо

06 Декабря 2014, реферат

Ядерное топливо – материалы, которые используются в ядерных реакторах для осуществления цепной ядерной реакции деления. Ядерное топливо принципиально отличается от других видов топлива, используемых человечеством, оно чрезвычайно высокоэффективно, но и весьма опасно для человека и может стать причиной очень серьёзных аварий, что накладывает множество ограничений на его использование из соображений безопасности. По этой и многим другим причинам ядерное топливо гораздо сложнее в применении, чем любой вид органического топлива, и требует множества специальных технических и организационных мер при его использовании, а также высокую квалификацию персонала, имеющего с ним дело.

Ядерные реакторы

13 Мая 2012, реферат

Цель:

Узнать что такое ядерные реакторы
Устройство и принцип работы
Когда был построен ядерный реактор
Что такое ядерный реактор?

Ядерный магнитный резонанс

29 Марта 2013, реферат

Я́дерный магни́тный резона́нс (ЯМР) — резонансное поглощение или излучение электромагнитной энергии веществом, содержащим ядра с ненулевым спином во внешнем магнитном поле, на частоте ν (называемой частотой ЯМР), обусловленное переориентациеймагнитных моментов ядер.

Ядерный реактор

31 Января 2013, реферат

Опасна ли ядерная энергетика? Этим вопросом особенно часто стали задаваться в последнее время, особенно после аварий на атомных электростанциях Тримайл-Айленд и Чернобыльской АЭС. И если опасность все же имеется, то каким образом можно уменьшить риск неприятных последствий аварии? И где же причина того или иного фактора опасности?

Ядерный реактор

22 Октября 2013, реферат

В настоящее время существует два типа ядерных реакторов ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор) и РБМК (реактор большой мощности канальный). Отличие в том, что РБМК – кипящий реактор, а ВВЭР использует воду под давлением в 120 атмосфер.

Ядролық энергетика

03 Марта 2015, реферат

Қарапайым шопан өміріне үзіліс жасаймыз деп біз, бәлкім, болашақтағы үлы даналыққа, жасампаз дүние жаңалықтарына бастайтын жалғастықты үзіп алған болармыз. Адамзат тарихында халықтың қалың ортасынан шыққан ұлы ойшылдар аз болмаған. Әр ғұмырдың өзіне лайық шынайы бағасын бере білу керек. Қиял-ғажайыпшылардың пайымдауынша, тіпті абайсызда басып кеткен кебелектің өзі біздің болашағымызды өзгертіп жіберуге елеулі себеп болады екен. Мүнда философиялық терең мағына бар. Өмірдің арзан-қымбаты болмайды. Өркениет үшін эрбір ғүмырға баға жетпейді.

Қазіргі таңда нанотехнологиялар үлкен сұранысқа ие болып отыр

18 Октября 2013, реферат

Қазіргі таңда нанотехнологиялар үлкен сұранысқа ие болып отыр.
Нанотехнологиялардың арқасында заманауи есептеуіш машиналар мен өндірістік технологиялардың, тіпті, дәрі-дәрмектердің де өндіріліп жатқаны баршамызға құпия емес.

Қазақстандағы жанармай өндірісі

10 Мая 2013, дипломная работа

Қазіргі кезде жанар- жағармай материалдарына қылмысты сараптама жасау қажетті болып тұр. Бұл қажеттілік:қылмыс болған жерде, мұнай өнімдерінің қалған іздерін аңықтауға немесе заңсыз мұнай өнімдерінің ашуға, сырттан әкелуге, сапасыз мұнай өнімдерін сатуға болмайды. Сапасыз мұнай өнімдерін қолданған кезде апатты жағдайлар, апараттар мен двигательдердің істен шығуы мүмкін. Олар әр түрлі отындармен жұмыс істейді.Бұған байланысты:экспортқа шығатын заттарды, сырттан әкелінетін заттарды, ішкі айналымдағы заттарды сараптауға әкеп соқты.

Қазақстанның энергетика жүйесі

09 Ноября 2015, реферат

Бұл сала кез келген елдің әлеуметтік және эконономикалық дамуының маңызды бөлігі, себебі электр энергиясының энергияның басқа тасымалдаушыларынан көрі бірқатар ерекшеліктері бар: үлкен қашықтыққа таратудың, тұтынушылар арасында үлестірудің және энергияның басқа түрлеріне (механикалық, жылулық, химиялық, жарықтық және т. б.) түрлендірудің салыстырмалы жеңілдігі.
Электрлік энергияның маңызды өзгешілігі – оны бір уақытта өндіріп, сол уақытта тұтынуға болаты.

Қатты дененің физика элементтері

15 Мая 2013, дипломная работа

Екі өткізгішті бір-біріне түйістірген кезде жылулық қозғалыстың әсерінен электрондар бір өткізгіштен басқа өткізгішке өтеді. Егер түйісетін өткізгіштер әртүрлі материалды болып келсе немесе олардың әртүрлі нүктелеріндегі температуралары бірдей болмаса, онда электрондар диффузиясының екі жақты ағындары бірдей болмайды, осының нәтижесінде бір өткізгіш оң, ал екіншісі – теріс зарядталып қалады. Сондықтан өткізгіштің ішінде және өткізгіштер арасындағы сыртқы кеңістікте электр өрісі пайда болады. Тепе-теңдік күйінде өткізгіштің ішінде диффузия ағындарының айырмашылығын дәл компенсациялайтын өріс тұрақталанады. Осы электр өрістерінің болуына өткізгіш-өткізгіш, өткізгіш-жартылай өткізгіш, жартылай өткізгіш – жартылай өткізгіш түйісулерінде пайда болатын бірқатар құбылыстар негізделінген.

Қондыруды таңдау

08 Октября 2015, реферат

Метрология - өлшеу жұмыстарын жүргізу, олардың бірлігін қамтамасыз ету әдістері мен құралдары және қажетті дәлдікке жету тәсілдері туралы ғылым.
Қазіргі замандағы өлшеу жұмыстары ғылыми-техникалық білім негізі болып, материалдық ресурстарды есепке алу және жоспарлау, өнім сапасын қамтамасыз ету, бөлшектер мен тораптардың өзара ауыстырымдылығын қамтамасыз ету және технологияларды дамыту, еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету және басқа мәселелерді шешуге бағытталады.

Қысымды өлшейтін құралдар

04 Марта 2014, курсовая работа

Қысым (орыс. давление ) бір дене екінші дене бетіне (мысалы, ғимарат іргетасының грунтқа, сұйықтықтың ыдыс қабырғасына,қозғалтқыш цилиндріндегі газдың піспекке, т.б.) әсер еткенде пайда болатын қалыпты күштің (дене бетіне перпендикуляр) қарқындылығын сипаттайтын физикалық шама. Егер денеге әсер ететін күш оның бетіне біркелкі таралса, онда қысым (р) былай өрнектеледі:
Мұндағы S – дене бетінің күш түсетін бөлігінің ауданы, F – сол бөлікке перпендикуляр түсірілген күштердің қосындысы. Күш біркелкі таралған жағдайда қысым дене бетінің барлық нүктесінде бірдей болады, ал күш біркелкі таралмаса, онда қысым бір нүктеден екінші нүктеге өткен сайын өзгеріп отырады. Тұтас, үздіксіз орта үшін сол ортаның әрбір нүктесінің қысымы туралы ұғым енгізіледі. Бұл ұғым сұйықтық пен газ механикасында маңызды рөл атқарады.

Қысымды өлшеу бірліктері. Сұйық аспаптар

16 Января 2014, доклад

Қысым аймақтың бірлігіне қатысты күштер бірлігінемен өлшенеді. CИ жүйесінде қысым бірлігі ретінде Н/м2 = Па қолданылады. Осы қысыммен қатар берілген сұйық болғанының ұзындығын бірлікпен өлшеуге болады. Сұйық болғанының ұзындығы қысыммен тұлғалау кезінде көбнесе су болғанынын қолданады (1ат = 10 м су бағанасы, 1мм су бағанасы = 9,81 Па).

Құралдың, тиістіліктердің және материалдардың тізімі

23 Декабря 2013, курсовая работа

Фронтальдық зертханалық жұмыстар- оқушылардың бағдарламалық қамтамасыз етумен жұмыс істей білу іскерлігін қалыптастыруда (жаңа материалды меңгеру, бекіту, меңгерілген материалды тексеру), жеңіл есептерді орындауда, өз бетімен эксперимент нəтижелерін тіркеуде, оның қорытындысын тұжырымдауда маңызды роль атқарады.

Әлемнен келетін жоғары энергиялы бөлшектер

01 Марта 2014, реферат

Ғарыштық сәулелер – Жерге ұшып келетін, саналған, және біз олардың «энергетикалық спектрін», әртүрлі өлшемдер үшін білеміз. Бұл сан – бөлшектерді энергиясына байланысты құрастырма бақылаулардың кең көлемде жүргізілгендігінің куәсі бола алады. Ғарыштық сәулелердің байқалған ең жоғарғы энергиясы 100 миллиартын милларды эВ шамасында (10 ²º эВ)! Бұл энергия тенис добын 100 км/сағ жылдамдықпен лақтырылғанға тең, ал ғарыштық сәулелердің жоғарғы энергия жағдайында, ол болмас тек қана протонға концентрацияланады.

Өлшеу құралдарын калибрлеу жүйесі

25 Апреля 2013, курсовая работа

Бүгінгі таңда ДСҰ мүше елдерге қойылатын басты талап- өнім сапасының жеткілікті деңгейде бәсекеге қабілетті болуын қамтамасыз ету екені анық. Осыған байланысты Ресейде сапа жүйесін метрологиялық қамтамасыз ету жұмыстарын жан жақты жетілдіру алға қойылған. Сапа жүйесін метрологиялық қамтамасыз ету нормативтік құжаттар сериясы түрінде рәсімделуі қажет, мысалы, кәсіпорынның стандарты түрінде. Өнімді шығарғанда метрологиялық сараптама, өлшеу әдістерін өңдеу, стандартталмаған өлшеу құралдарын аттестаттау, дайындағаннан бастап қабылдау бақылауына дейінгі өлшеу жүйелері сияқты сұрақтарға қатысты болуы керек.

Өлшеулер теориясының негізгі түсініктері

10 Сентября 2012, реферат

Қоршаған ортаның барлық объектілері өз қасиеттерімен сипатталады. Қасиет – бұл объектінің (құбылыстың, процестің) бір жағы, ол оның айырмашылығын немесе басқа объектілермен ортақтығын анықтайды және оның оларға деген қатынастарында байқалады. Әр түрлі қасиеттерді сандық анықтау үшін «шама» ұғымы енгізіледі.

Өндіріс тиімділігі және энергияны тұтыну

29 Января 2015, реферат

Энергия (гр.energeіa –әсер,әрекет)– материя қозғалысының әр түрлі формасының жалпы өлшеуіші.Материя қозғалысының әр түрлі формалары бір-біріне айналып (түрленіп) отырады. 19 ғасырдың орта шенінде осы қозғалыстың барлық формалары бір-біріне белгілі бір сандық мөлшерде ғана айтылатындығы анықталды; осы жағдай “энергия” ұғымын енгізуге, яғни қозғалыстың әр түрлі физикалық формаларын бірыңғай өлшеуішпен өлшеуге мүмкіндік берді. “ Энергия” ұғымы сақталу заңына бағынады (қ. Энергияның сақталу заңы, Термодинамика).

“Аморфты материалдар” лекциялары курсы

08 Октября 2015, курс лекций

Курс лекций по теме “Аморфты материалдар”.