Історія виникнення етикету

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Марта 2014 в 21:01, реферат

Краткое описание

У наш час кількість короткочасних контактів між людьми значно зросла. У великому місті протягом дня ми зустрічаємося з сотнями і навіть тисячами людей. Як можна судити про рівень їх культури, не знаючи нічого або майже нічого, про їх внутрішній світ? Тільки по їх поведінці, по зовнішніх проявах культури. Випадкові, швидкоплинні зустрічі з незнайомими людьми на вулиці, в міському транспорті, в магазині, в театрі можуть опинитися для нас приємними, а можуть, навпаки, засмутити, надовго вибити із звичної колії. Тому, оцінюючи культурний рівень тієї або іншої людини, ми в першу чергу маємо з причини його зовнішні прояви, тобто поведінка.

Содержание

ВСТУП
1. Історія виникнення етикету.
2. Що таке етика?
3. Діловий стиль та спілкування.
4. Організація та проведення ділових зустрічей та прийомів.
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНИЗ ДЖЕРЕЛ

Прикрепленные файлы: 1 файл

Іл Історія виникнення етикету.doc

— 90.00 Кб (Скачать документ)

 

 

Міністерство освіти та науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

Вінницький торговельно-економічний інститут

 

 

 

 

Реферат з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» на тему: «Історія виникнення етикету»

 

 

 

 

 

Виконала студентка

Групи ОАП-21д

Нікіфорчук Юлія

Перевірив викладач:

Смагло Н.С.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінниця 2014

 

ЗМІСТ

ВСТУП

1. Історія виникнення  етикету.

2. Що таке етика?

3. Діловий стиль та спілкування.

4. Організація та проведення  ділових зустрічей та прийомів.

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИЗ ДЖЕРЕЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

У наш час кількість короткочасних контактів між людьми значно зросла. У великому місті протягом дня ми зустрічаємося з сотнями і навіть тисячами людей. Як можна судити про рівень їх культури, не знаючи нічого або майже нічого, про їх внутрішній світ? Тільки по їх поведінці, по зовнішніх проявах культури. Випадкові, швидкоплинні зустрічі з незнайомими людьми на вулиці, в міському транспорті, в магазині, в театрі можуть опинитися для нас приємними, а можуть, навпаки, засмутити, надовго вибити із звичної колії. Тому, оцінюючи культурний рівень тієї або іншої людини, ми в першу чергу маємо з причини його зовнішні прояви, тобто поведінка.

Культурна людина, перш за все, ввічлива, і це важлива його гідність. Нерідко цитують слова Сервантеса: "Ніщо не стоїть нам так дешево і не цінується людьми так дорого, як ввічливість". Дійсно, ввічливість, можливо, не найважливіша і не сама тяжко-досяжна з чеснот. Набагато важче бути, наприклад, принциповим, справедливим, мужнім. Та варто пригадати, наскільки полегшує людям життя ввічливість і наскільки ускладнюють і навіть отруюють її грубість, хамство. Значення ввічливості в людському спілкуванні важко переоцінити.

Людям необхідне спілкування. В даний час посилився потік до нас іноземних громадян - родичів, що живуть за кордоном, ділових людей, туристів. Це вимагає від тих, хто їх приймає, хоч би мінімальних знань у області національних традицій.

 

1.Історія виникнення  етикету

 

"Пошана до  минулого - ось межа, що відрізняє утворену від дикості"

А.С. Пушкін

 

Етикет - слово французького походження. На одному з пишних і вишуканих прийомів у короля Людовика XIV гостям вручали картки з переліком деяких потрібних від них правил поведінки. Від французької назви карток - "етикеток" і відбулося слово "етикет", що увійшло згодом до мов багатьох країн. Поняття "етикет" включає форму, манеру поведінки, правила чемності і ввічливості, прийняті в тому суспільстві, де живе кожний з нас.

З приводу поняття любові Августин гостро полемізував з братським ченцем Пелагієм. Це була суперечка між представниками ірраціоналістичною  і раціоналістичною точок зору в питаннях християнської етики. Пелагій виходив з античного раціоналізму і учив, що первородного гріха не існує. Людина народжується вільною від гріхів, він сам, без допомоги церкві повинен піклуватися про своє блаженство. Пелагієвська  відмова від розуміння людини як сліпого знаряддя Бога представляв пряму атаку на ідеологічні принципи християнської церкви.

Августин, виступаючи проти концепції Пелагія розвиває вчення про зумовленість. Згідно цьому ученню, Адам як перша людина народилася вільною і безгрішною. У нього була можливість слідувати за божою волею і досягти безсмертя. Проте люди в особі Адама, досвідченого дияволом, зробили гріх. Тому всі покоління  людей не вільні, обтяжені гріхом і смертю, яка, по апостолові Павлу, є відплата за гріхи. [3,с.41]

Августин заклав основи нової християнської філософії. Він відкинув класичний підхід греків, заснований на об'єктивізмі і інтелектуалізмі, його підхід був інтроспективним, волі він приписував першість над розумом. Греки схилялися до фіналізму і натуралізму, Августин представляв Бога як нескінченність, а мир - як продукт надприродної сили і творіння милості. Інтроспективна позиція переходить в персоналізм, Бог - це, перш за все, персона, суттю якої є воля; цим самим філософія Августина відвертається від універсалізму стародавніх. Вона заснована на довірі до сил волі, віри, любові і милості, але у жодному випадку не до сил розуму і доказів.

Августин належить до мислителів, які мали великий вплив на духовне життя середньовіччя. Він був набагато відоміший як філософ, чим як "батько церкви". Його творчість була посередковою ланкою між філософією Платона і мислителями середньовіччя. Августіновськая традиція довго вважалася єдиним типом ортодоксальної філософії. Тільки у XIII сторіччі Хома Аквінській створює нову модель ортодоксії, проте вплив Августина продовжувався і далі.[2,с.71]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Що таке етика?

 

Етика - це наука про відносини, що існують між людьми і про обов'язки  які виникають з цих відносин.

Етика одна з якнайдавніших наук, що виникла як складова частина філософії ще в період рабовласницького суспільства. На думку грецького філософа Арістотеля – етика допомагає пізнати, що слід робити, а від чого слід утриматися. Широке громадянство, виявляють цікавість (науковий, діловий, соціологічний) до впорядкування людських  відносин. Це і економіст А. Сміт –  автор теорії етичних відчуттів, і російський фізіолог І. Мечників, що вивчав  природу людини, англійський філософ Спенсер – автор теорії стресу, нормативів біологічних законів. Про значення етики в ефективності керівництва господарством писав ще німецький філософ І. Кант, що без такої суспільної науки не мислимо керувати людьми.

У сучасному світі інтерес до етики посилився у зв'язку з проблемою психологічного клімату в колективі, що впливає на успіх в діяльності підприємств і в бізнесі.

Один з фахівців у області етики С. Ф. Анісимов, реанімуючи погляди І. Канта писав, що « Етика - це наука про правильну (і не правильному ) поведінку».[5,с.101]

Мовний етикет - це сукупність правив, принципів і конкретних форм спілкування. Слово "етикет" - французького походження і в перекладі означає ярлик, етикетку, церемоніал, тобто порядок проведення який - або церемонії. У російську мову воно увійшло в XVIII сторіччі як зведення правило, прийнятих при дворах монархів. В даний час поняття мовного етикету тлумачиться як прийняті в суспільстві культурні норми спілкування і поведінки. Мовний етикет - синонім культури спілкування. Стосовно сфери соціальної роботи - це сукупність норм культурного ділового спілкування.

Ділове спілкування повинне відповідати ряду вимог. Серед них орієнтація на конструктивний результат, прагнення вирішити конфлікт, спірне положення, досягти домовленості, угоди. Альтернативою конструктивного стилю виступає деструктивний стиль, що зводить спілкування до конфронтації, конфлікту, між особового протистояння. У діловому спілкуванні відношення до обговорюваної проблеми не залежить від відношення до партнера по обговоренню. Це припускає виявлення проблеми в «чистому вигляді», оцінку спірного питання, витікаючу з об'єктивних критеріїв, незалежну експертизу ситуації, формулювання висновку, виходячи з принципової рівності, допустимості права іншої сторони на свою власну думку. Мовний етикет в діловому спілкуванні передбачає лояльне, шанобливе відношення до співбесідника, використання загальнокультурних норм спілкування, думки, форми виразу.[1,с.188]

Слід зазначити, що тактовна і вихована людина поводиться відповідно до норм етикету не тільки на офіційних церемоніях, але і удома. Справжня ввічливість, в основі якої лежить доброзичливість, обумовлюється актом, відчуттям міри, що підказує, що можна, а чого не можна робити при тих або інших обставинах. Така людина ніколи не порушить громадський порядок, ні словом, ні вчинком не образить іншого, не образить його гідності.

Кожна дія, кожне звернення необхідне, як Ви знаєте, супроводжувати доречними до випадку ритуалами, "чарівними словами": будь ласка, дякую вам і ін. Можна, звичайно, забути (якщо вже так трапилося) про ту або іншу словесну формулу, супроводжуючу послугу, знайшовши що-небудь інше, не менш відповідне. Це елементарна ввічливість, яку, на мій погляд, необхідно виконувати кожному. Адже не так вже це і складно - побажати людині доброго ранку і на добраніч, хорошого здоров'я і смачного, дякувати за допомогу або послугу, і уміти вимовляти слова вибачення, якщо не має рації або заподіяв неспокій кому-небудь. Необхідно завжди пам'ятати одне, на мій погляд, мудрий вислів: "Основне положення всякої моралі: роби для твого ближнього те ж, що ти хочеш, щоб він робив для тебе." (До. Лібкнехт). Важливо лише завжди пам'ятати, що суть і значення етикету визначаються  внутрішньою  готовністю  однієї людини допомогти іншому і тим, що називається  делікатністю, тактовністю. Іншими словами, не нав'язувати свого суспільства, залишаючись ввічливим; прагнути не заважати іншим, залишаючись вільним в здійсненні власних дій. А це означає, врешті-решт, що не можна шуміти і перебивати в розмові інших. Бажаючи висловити свою думку (у тому числі і заперечення, незгода із словами або діями інших), треба заздалегідь довідатися, чи сказав співбесідник все, що він хотів, чи готовий він вислухати Вас.

Етикет, як ви вже здогадуєтеся, включає не тільки словесні форми виразу ввічливості, співчуття. Етикет слова і дії не повинен вступати в суперечність із зовнішнім виглядом людини, його одягом. Іншими словами, етикет повністю не дотриманий, якщо - при всій правильності і ввічливості поведінки - молоді люди є в театр в джинсах і строкатих майках. Ще гірше, якщо в яскравому екстравагантному одязі хто-небудь приєднається до похоронної процесії.  Сприятливе враження проводить добре, із смаком одягнена ввічлива людина, яка знає, як триматися в будь-яких обставинах, і поводиться відповідно.[5,с.136]

Одягаючись (і навіть ще раніше - набуваючи одягу), треба мати на увазі, що одяг, хода, манера стояти, сидіти, навіть сміятися, утворюють своєрідну знакову систему; так або інакше одягнена людина про щось заявляє, щось повідомляє про себе іншим. Наприклад, весільне плаття, святковий костюм - знаки майбутнього торжества; спортивний костюм, тенісна ракетка в руках "говорять", що людина - спортсмен; недбала зачіска і неохайні джинси - про те, що людина нехтує естетичними відчуттями інших. Грязь під нігтями і забруднений одяг зовсім не сигналізує про приналежність людини до робочого класу. Вони просто ознаки нечепури, якому недоступні ні правила особистої гігієни, ні поняття про естетику зовнішнього вигляду. Гучні переговори під час кіносеансу, не знята в приміщенні шапка - ознаки невихованості і егоїзму.

"По одягу зустрічають, по розуму проводжають", свідчить  російська народна мудрість. Іншими словами, в спілкуванні важливі і зовнішній вигляд, і сказані Вами слова. Етикет, як уже згадувалося, регулюють спілкування, взаємодію людей. Бути хорошим співбесідником означає знати предмет розмови, тобто розуміти, про що говориш, і висловлювати власні думки не тільки правильно, але і цікаво, без занудства. Треба серйозно, з розумом відноситься до етикету, до уміння спілкуватися. Правило досить просто: те, що може бути неприємне Вам, що неприємно оточує.

Уміння управляти своїми емоціями набуває важливого значення при спілкуванні з людьми. Вихована і культурна людина ніколи не випліскує своє погане і дуже гарний настрій на тих, що оточують. Хороші манери гадають , що володар їх ні словом, ні дією, ні поглядом не покаже свого роздратування і незадоволеності, а кращим засобом подавити в собі неприємні емоції є доброзичливість, увага, уміння вислухати співбесідника, допомогти йому у разі потреби. Дуже цінується в етикеті усмішка.

Італійці віддають перевагу над міцними напоями вину Навіть свої національні міцні напої їх не дуже привертають Практично не вживають пиво. Тости взагалі не прийняті, але якщо і мовляться, то дуже стисло. Піднімаючи келих, говорять "чин-чин".

Потрібно пам'ятати, що Італія - це країна, що має багатовікову культурну історію. Разом з Грецією вона є колискою європейської цивілізації Елементарні знання у області мистецтва і ремесел Італії, а також її славного минулого, звичайно, справлять необхідне сприятливе враження на ваших партнерів.

Шведи, можливо, ще педантичніші, ніж німці В спілкуванні з ними строго слідуйте букві етикету. Серйозність, ґрунтовність, пунктуальність - ось три кити, на яких базується горезвісна шведська надійність.

Рівень професіоналізму шведських бізнесменів - один з найвищих в Європі. Окрім прекрасного орієнтування в суті проблем, що піднімаються, вони демонструють знання декількох іноземних мов. Точно так, як і французи, шведи не люблять несподіванок в ході переговорів. Завчасно попереджайте про будь-які передбачувані зміни як в програмі перебування, так і в ході зустрічей. Весь склад учасників повинен бути наперед узгоджений з шведською стороною.

Для шведських, а особливо крупних фірм, характерна строга ієрархія, безумовна субординація і дисципліна. Треба розуміти, що кожен учасник з шведського боку має право голосу, але тільки в строгій відповідності із займаним ним положенням. Для шведів характерний самовладання. Цілком вірогідні дружні взаємини. Тут навіть не прийнято обмежувати роботу тільки стінами офісу. Дружній обід або вечеря, або вечір в гостях - нормальне явище.  Так само, як і в інших країнах, запрошення додому зайвий раз підкреслює особливу пошану, проявлену по відношенню до вас.

З подарунків "в класичному російському дусі" віддають перевагу російській класичній музиці, "радянської якості" шоколадні цукерки і деякі вироби народних промислів. Піднімаючи келих, господар будинку звертається до всіх і говорить наступні слова" "Наскільки", що позначає побажання здоров'я. Скільки гостей, стільки раз і звучить це слово. При цьому всі повинно обмінюватися поглядами і зберігати відповідну моменту урочистість.

Під час вимовляння тосту необхідно пам'ятати, що келих, до того, як всі вип'ють, не повинен стосуватися столу.[6,с.241]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Діловий стиль та спілкування

 

Етикет ділової бесіди відноситься, по своїй суті до етики науки про мораль і моральність.

У сучасному світі, коли в діловій сфері, побуті, урядових кругах, на виробництві, в міжнародних відносинах, виникають конфлікти, все частіше дозвіл їх ведеться шляхом ділової бесіди, переговорів. Суть конфліктів, причини їх  виникнення в ділових сферах і шляху залагоджування конфліктів відносяться до науки управлення менеджменту. Менеджери навіть провели класифікацію конфліктів: « конфлікти мети, конфлікти пізнання, плотський конфлікт (емоцій)»   і розробили методи їх дозволу.

Информация о работе Історія виникнення етикету