Экономический отчет по практике на предприятии питания МП ООО «Фірма «Лія»

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Февраля 2013 в 19:36, отчет по практике

Краткое описание

Цей магазин знаходиться у Київському районі Донецьку,біля бізнес-центру «Європейський» .

Прикрепленные файлы: 1 файл

єкон.отч..docx

— 189.04 Кб (Скачать документ)

5.5. Підприємство гарантує  своїм працівникам проведення  заходів із соціального забезпечення  відповідно до закону, створення  сприятливих умов праці; прискорення  розвитку матеріальної бази соціальної  сфери (у тім числі житлового  будівництва), створення умов для  здорового побуту, відпочинку працівників  і їх сімей, надання своїм  працівникам додаткових соціальних  пільг у межах зароблених коштів.

 

                                   6. Звіт, звітність і контроль

6.1. Підприємство виконує  оперативний і бухгалтерський  облік результатів своєї роботи, веде усталену статистичну звітність.                                        

6.2. Комплексна ревізія  фінансово-господарської діяльності  підприємства може відбуватися  з ініціативи засновників (засновника) і не частіше одного разу  на рік.                                                                                                                             6.3. Фінансовий рік підприємства встановлюється з 1 січня до ЗІ грудня

 

 

календарного року.             

Фінансовий рік закінчується З1 грудня року початку діяльності підприємства.

 

              7. Зовнішньоекономічна діяльність малого підприємства

7.1. З метою забезпечення  виконання статутних завдань  мале підприємство здійснює на  основі валютної самооплатності  експортно-імпортні операції безпосередньо  або на договірній основі через  посередництво інших зовнішньоекономічних  організацій.

7.2. Мале підприємство  може імпортувати за рахунок  власних або займаних коштів  сировину, матеріали, комплектуючі  вироби, машини та устаткування, запасні частини, інші товари  і послуги, необхідні для технічного  переозброєння, розширення або  реконструкції виробництва, охорони  навколишнього середовища, виконання  науково-дослідних робіт або для  інших цілей, передбачених діючим  законодавством.

7.3. Мале підприємство  набуває права учасників зовнішньоекономічної  діяльності і може здійснювати  цю діяльність після реєстрації  у Міністерстві зовнішньоекономічних  зв'язків або через його уповноважених  на місцях.

7.4. Мале підприємство  за рахунок власних валютних  коштів може відряджати спеціалістів  і інших працівників для участі  в переговорах з науково-технічних,  виробничих, комерційних питань  на міжнародних виставках, ярмарках, для обміну досвідом і здійснювати  іншу діяльність згідно з законодавчими  актами і цим Статутом.                                          

   7.5. Мале підприємство може виступати як учасник спільного підприємства при дотриманні вимог про порядок створення і діяльності цих підприємств на території країни.

7.6. Для розв'язання питань  розвитку виробництва товарів  народного споживання і інших  завдань з дозволу Кабінету  міністрів України або у порядку,  що ним визначений, мале підприємство  може здійснювати без валютні товарообмінні угоди, оформлені єдиним договором (бартерні угоди).                                                                                  

7.7. Мале підприємство  може налагоджувати безпосередні  виробничі і науково - технічні  зв'язки з підприємствами і  організаціями зарубіжних країн,  а також 

 

здійснювати узбережну і  прикордонну торгівлю згідно з правилами, установленими для таких видів діяльності.

 

              8. Реорганізація і припинення діяльності підприємства

8.1. Реорганізація або  припинення діяльності підприємства  виконується з ухвали засновників,  які відповідно до діючого  законодавства затверджують Статут  малого підприємства, вносять до  нього зміни і доповнення виконкому  районної Ради народних депутатів,  що зареєструвала підприємство, або за постановою суду або  арбітражу.

8.2. Підприємство ліквідується  у випадках:

- визнання його банкрутом;

- невиконання умов, передбачених  законодавством і його Статутом;

- з інших підстав, що  передбачаються законодавчими актами.

8.3. У випадку ліквідації  Підприємства його майно і  фінансові кошти після розрахунків  з бюджетом і іншими кредиторами,  виплати вартості вкладів працівникам  підприємства (їх спадкоємцям) розподіляються  поміж засновників і акціонерів  пропорційно до їх паю у  майні підприємства. 

 

                        

 

 

                     

 

 

 

 

 

                            

                         

 

                2.Товарооборот підприємства

Товарообіг-кількісний показник,що характеризує обсяг продажів. Обсяг товарообігу є основним валовим показником діяльності торговельного підприємства, який характеризує результат його діяльності. Саме реалізація певної маси товарів створює економічне підґрунтя для отримання певного обсягу доходів і прибутків, тобто формує передумови для реалізації стратегічних цілей діяльності підприємства.

Роздрібний товарообіг являє  собою заключну стадію руху споживчих  товарів зі сфери оберту в особисте споживання шляхом їхнього обміну на грошові доходи.

Товарообіг підприємств  харчування виражає економічні відносини , що виникають при реалізації власної  продукції, покупних товарів, наданні  окремих послуг по організації харчування .

Товарообіг підприємства харчування складається з двох основних частин:

  • Реалізації продукції власного виробництва;
  • Продажів покупних товарів

До продукції власного виробництва відносяться харчові  продукти і напівфабрикати, виготовлені  на підприємствах харчування або  піддані тут якій-небудь обробці. Вона містить у собі страви, гарячі і холодні напої, кулінарні, кондитерські, борошняні вироби, напівфабрикати і  т. п.

Продукція власного виробництва  за ступенем готовності підрозділяється  на готові блюда і кулінарні вироби і напівфабрикати, що вимагають надалі додаткової обробки.

Реалізація продукції  власного виробництва споживачам у  вартісному вираженні являє собою  товарообіг по продукції власного виробництва. Питома вага обороту продукції власного виробництва залежить від типу підприємства харчування (їдальня, кафе, ресторан, закусочна, бар). На підприємствах харчування крім виробництва і реалізації продукції  власного виробництва здійснюється продаж покупних товарів, до яких відноситься  готова продукція, що не вимагає кулінарної обробки. Покупні товари надходять  у готовому виді

 

від інших підприємств (наприклад, від підприємств харчової промисловості). Покупні товари доповнюють, а в  ряді випадків і заміняють деякі  види продукції 

власного виробництва. Реалізація покупних товарів у вартісному вираженні  складає оборот покупних товарів.

Реалізація продукції  власного виробництва, а також покупних товарів безпосередньо споживачам через обідні зали, буфети, кулінарні  магазини і т.п. складає роздрібний товарообіг підприємств харчування.

До складу роздрібного  товарообігу суспільного харчування входять:

- продаж за готівку готових виробів і напівфабрикатів власного вироблення (блюд, кулінарних, борошняних, кондитерських і хлібобулочних виробів) і покупних товарів, включаючи відпустку обідів на дім, а також через магазини, відділи кулінарії, намети, кіоски, розносну й іншу торгову мережу, що належить даному підприємству суспільного харчування;

- продаж по безготівковому розрахунку готових виробів і напівфабрикатів власного вироблення юридичним особам соціального призначення і їхнім відособленим підрозділам;

- продаж готових виробів і напівфабрикатів власного вироблення, покупних товарів робітникам та службовцям з наступним утриманням їхньої вартості з заробітної плати;

- продаж гарячого харчування працюючим з наступним утриманням його вартості з заробітної плати.

Сума обороту від реалізації продукції власного виробництва (роздрібного  й оптового) і обороту від реалізації покупних товарів утворює загальний оборот суспільного харчування, тобто валовий.

Валовий товарообіг характеризує повний обсяг виробничої і торгової діяльності підприємства суспільного  харчування. Стосовно нього планують і враховують інші показники: витрати  виробництва і обороту, витрати  на оплату праці, прибуток і ін. Товарообіг планують і враховують у роздрібних цінах, включаючи націнку суспільного  харчування.

 

 

 

 

Необхідно розрахувати наступні показники:

1.Товарооборот загальний

             ТО загальний = ВП+ ПТ,  де                               (1.1.)

ВП - власна продукція;

ПТ – покупні товари

ТО заг. 2011 рік:                               1037,55+564,05 =1601,6 тис . грн.

ТО заг. 2012 рік:                               1275,18+736,79 = 2011,97 тис . грн.

 

2.Частка власної продукції:

              d ВП=(ВП/ТОзаг)*100%,    де                                 (1.2.)

d ВП- частка власної продукції

за 2011 рік :                                         ( 1037,55/1601,6)*100%  = 64,85 %

за 2012 рік:                                           (1275,18/2011,97)*100% = 63,45 %

 

3.Темп зміни (загального товарообороту, власної продукції, покупних товарів):

               Тз=(ТО1/ТО0)*100% ;  де                                      (1.3.)

 

Тз – темп змін(росту або зниження) ;

ТО 1- товарооборот звітного( поточного) року ;

ТО - товарооборот минулого(базового ) року.

 

3.1Темп зміни загального товарообороту :                                               (2011,97/1601,6)*100% = 125,62 %

 

3.2Темп зміни власної  продукції :

(1275,18/1037,55)*100% = 122,9%

 

3.3Темп  зміни покупних  товарів :

(736,79/564,05)*100% = 130,62%

4.Показники загального  товарообороту , власної продукції,  покупних товарів у порівняних  цінах ( з урахуванням індексу  цін ):

 

ТОзц =(ТОІ ц )*100%,                                                   (1.4.)

де

ТОзц – товарооборот у порівняних цінах ;

ТОІ - товарооборот звітного( поточного ) року ;

Іц –  середній  індекс цін на споживчі товари, визначається довідково – за офіційними даними Державного  комітету статистики України)

Іц =95 %

 

4.1.Показники загального товарообороту :

ТОзц =(2011,97/95%)*100 %=2117,86 тис.грн.

 

4.2.Показники власної продукції  у порівняних цінах:

(1275,18/95%)*100% =1342,29 тис. грн.

 

4.3.Показники покупних товарів у порівняних цінах:

(736,69/95%)*100% =775,46 тис. грн..

Темп зміни загального товарообороту :

(2117,86/1601,6)*100% =  132,23%

Темп зміни власної  продукції :

(1342,29/1037,55)*100%= 129,4%

Темп зміни покупних товарів :

(775,55/564,05)*100% = 137,66 %

 

 

 

                                                                                                                               

 

             

 

                               

 

                                   3.Показники по праці

Аналіз показників по праці  є важливою частиною аналізу ефективності функціонування підприємства.

Продуктивність праці  вимірюється відношенням обсягу виробленої продукції до затрат праці (середньооблікової чисельності  персоналу). Як оцінюючі показники використовуються виробіток та трудомісткість.

Виробіток — це кількість  виробленої продукції за одиницю  часу або кількість продукції, яка  припадає на одного середньооблікового працівника або робітника за рік, квартал, місяць. Він вимірюється  відношенням кількості виробленої продукції до величини робочого часу, витраченого на його виробництво.

Трудомісткість — це показник, який характеризує затрати часу на одиницю продукції (тобто зворотна величина виробітку)

Показники виміру продуктивності праці бувають :натуральні,трудові, вартісні.

Натуральні показники  характеризують виробітку продукції  в натуральній формі в одиницю  робочого часу (тонни, метри і т.д.)

Трудові показники характеризують відношення нормативних витрат до фактичних  витрат робочого часу.

Вартісні показники дозволяють врахувати і порівняти різноманітні види робіт та привести їх до єдиного  вимірника.

Форма оплати на аналізуємому  підприємстві –почасова.

Нарахування  заробітної  плати здійснюється у такий спосіб:

З =(Тстм*В)*ВК ;                                                             (1.5.)

де Тстм – місячні тарифні ставки;

В – фактично відпрацьований час ;

ВК - робочий час по календарю.

На підприємстві не передбачене  преміювання і винагороди за результатами роботи за рік.

 

 

 

                 

                    Таблиця1.2.-Дані для аналізу показників праці

Показники

Одиниці виміру

Минулий рік

Звітний рік

Темпи зміни,%

Загальний товарооборот

тис. грн.

1601,6

2011,97

125,62

У т. ч власна продукція

тис .грн

1037,55

1275,18

122,9

Середньооблікова чисельність  робітників

осіб

12

9

75

У т.ч. робітників виробництва

осіб

8

7

87,5

Виробіток на одного робітника  підприємства

тис .грн

62,45

100,65

161,68

Виробіток на одного робітника  виробництва

тис.грн.

71,01

122,9

173,07

Фонд заробітної плати

тис .грн

125

166,66

133,3

Рівень фонду заробітної плати

%

7,8

8,28

0,48

Середня заробітна плата  одного робітника на місяць

грн.

868

1543

177,76

Информация о работе Экономический отчет по практике на предприятии питания МП ООО «Фірма «Лія»